Har du gått på lögnerna?

Missa inte;

Tisdagen den 22 juni är det en sittprotest på Försäkringskassans kontor runt om i landet från kl. 14.00 och framåt.

Protesten är mot dagens sjukförsäkring och grymma hetsjakt som tvingar ut sjuka till verkligt utanförskap och fattigdom.

Sittprotesten är också riktad mot Försäkringskassans hantering av sjuka och sköra människor samt kassans sätt att vara propagandamakare åt regeringen och vinkla statistik.

Flygblad med fakta;

Har du gått på lögnerna?


140 personer om dagen – Är ett medeltal på nybeviljade ersättningar (förtidspension, sjukbidrag, sjukersättning och aktivitetsersättning) på 25-100% mellan åren 1998-2006. Här ingår exempelvis alla de som arbetade upp till 75% och som hade sjuk- eller aktivitetsersättning, med eller utan tidsgräns, resterande tid.

Över 550.000 förtidspensionärer – Ett bestånd av sjuk- och aktivitetsersättningar. Här ingår också alla som arbetade upp till 75% med sjuk- eller aktivitetsersättning resterande tid, med eller utan tidsgräns!

Världens sjukaste folk – En myt som avslöjades redan år 2003 och nu senast detta år i färsk forskning. Vi är eller var varken sjukast i världen eller i Europa!

Antalet sjukersättningar minskar – Stämmer och beror på att den tidsbegränsade sjukersättningen är borttagen och att äldre sjuka går över till ålderspension. År 2008 hade exempelvis 171.665 personer mellan 60-64 år sjukersättning på 25-100%, med eller utan tidsgräns. Samma år var det exempelvis 25.497 personer mellan 35-39 år. Regeln att sjuka får arbeta och behålla sin sjukersättning gav katastrofalt resultat (tyvärr)!

Sjuka återgår till arbetsmarknaden – Av de som utförsäkrades vid årsskiftet och anmälde sig till Arbetsförmedlingen (12.757 personer) och hade gått 3 månaders introduktionsprogram var det bara 105 som vid undersökningstillfället hade fortsatt anställning med samma arbetsgivare, 333 hade fått ett nytt arbete utan stöd, 283 hade fått ett nystartsjobb och 983 hade arbete med stöd!

Ohälsotal / ohälsa – Ett mått på fem utbetalda ersättningar från socialförsäkringen. När man ska sänka ohälsotalet måste man kasta ut sjuka från sjukförsäkringen. Dock är det lätt att bluffa i media och påstå att folk mår bättre eftersom ”ohälsan” minskar. Minskad ohälsa / ohälsotal kan alltså betyda rejält med tragedier i praktiken, så som verkligt utanförskap, ohälsa, fattigdom, självmord mm.

Sjuka fick inget stöd och ingen rehabilitering förr – Över 40% av de utförsäkrade som var inskrivna på Arbetsförmedlingen var inskrivna på AMS sedan tidigare. En tredjedel av 12.200 utförsäkrade som i januari 2010 hade skrivit in sig på arbetsförmedlingen ingick i rehabiliteringssamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som funnits sedan 2003.

Statistik (officiell och inofficiell), rapporter och mycket mer hittar ni på
www.myter.tk

Läs mer på RESURS

Missa inte Arbetaren – Folk dör ju av de nya reglerna

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Vi har fått ordning på sjukförsäkringen..

Nyhetskanalen – Ingen sjukpenning trots tumörer, citat;

Han har två hjärntumörer och lungcancer. Läkare vid både Gävle sjukhus och Bollnäs sjukhus har skrivit läkarintyg på att det är orimligt att han ska jobba.

Ändå får Hans-Åke Lindberg från Söderhamn ingen sjukpenning från Försäkringskassan…….

Gunnar Axén i Rapport i går, citat;

-Vi har fått ordning på sjukförsäkringen så att människor inte är sjukskrivna så länge som de var tidigare utan man kommer tillbaka till arbetet snabbare…..

Gunnar Axéns uttalande blir till en genomskinlig lögn och faller platt till marken när man studerar verkligheten. Vilken ”ordning” har man egentligen skapat i sjukförsäkringen när till och med svårt cancersjuka ifrågasätts och tvingas kämpa mot de nya stenhårda reglerna?

Sanningen är att ”ordningen” snarare handlar om en skoningslös och panikartad slakt av det som en gång var en sjukförsäkring. En slakt som har skapat allt annat än ”ordning”. Kaoset tycks istället vara totalt, med ständiga förtydligande, förändringar och tillägg – alternativt förnekande av verkligheten. Det har till och med gått så långt att inte ens försäkringskassans generaldirektör klarar av att tolka de  regler som alliansregeringen har stressat fram.

Samtidigt som regeringen har infört hårdare regler i sjukförsäkringen för att ”betala skattesänkningarna” (enligt Husmark P) visar nya prognoser att socialförsäkringarna går med enorma miljardvinster (89 miljarder under perioden 2010-2014). Det är visserligen ingen nyhet – men nu ökar den sammanlagda vinsten med 11 miljarder jämfört med den förra prognosen (2008-2011). Man kan konstatera att hela denna vinstökning beror på besparingar i sjukförsäkringen. I den förra prognosen gick sjukförsäkringen med 50 miljarder i vinst – nu med 63 miljarder.

Sammanlagt kommer socialförsäkringarna under de närmaste 4 åren att gå med nära 90 miljarder kronor i vinst. Pengar som borde användas till att återskapa en en trygg och rättssäker sjukförsäkring och en arbetsskadeförsäkring värd namnet – inte gå rakt ned i fickorna på de som redan är rika och friska.

Ingen kan säga att vi inte har råd – pengarna finns. Det är bara att använda dem!

Tidigare bloggposter;

Sjuka och funktionshindrade betalar skattesänkningarna

En inhuman och rättsosäker försäkring

*

Bra bloggat; Från ett påhittat paradis, Nemokrati, Litentanta, Björn Andersson,

Fler bra bloggtips; Alliansfritt Sverige om undangömda siffror för hemlöshet, Annarkia om skådespel istället för bröd, Martin Moberg om bristen på jobb och trygghet, Neroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,