Alla borde läsa det här…

Så här börjar en ”saga” som alla borde läsa….

Hej!

Jag är en prinsessa av folket, en prinsessa i exil, en prinsessa utan land…

Men jag minns mitt forna hemland med stor kärlek…

Läs hela ”Prinsesstalet” från sjukupproret här!

Och minns, att slutet – det är ännu öppet.

I höst är vi som avgör hur det går…

*

AB – Vinnare & Förlorare i alliansens Sverige

Fler bloggtips; Om sjukförsäkringen – Martin Moberg, Veronica Palm, Björn Andersson, Annarkia om skatteänkningen som blev en höjning, Peter Andersson om vård till alla, Netroots

Press; svd1, dn1, exp1, exp2,
*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Vilka har levt över sina tillgångar?

Runt om i Europa presenteras just nu stora sparpaket. Det handlar i första hand om åtstramningar och försämringar som drabbar ”vanliga människor”. Marknaden går i stort sett fri – den dikterar bara villkoren.

Men, kan vi verkligen spara oss ur en kris – skapad av en oreglerad marknad, och av politiker som blint har följt de nyliberala dogmer som styrt världen under de senaste 30 åren – skattesänkningar för de rikaste, avregleringar, privatiseringar, utförsäljningar. Nu fortsätter man att bekämpa en obefintlig inflation samtidigt som arbetslösheten och klyftorna växer.  Vilka är det som ska spara, egentligen?

Eller, som Per Wirtén skriver i Dagens Arena, citat; ”1968 tjänade GM:s vd 66 gånger mer än företagets arbetare. 2005 drog Wal-Marts vd in 900 gånger mer än de anställda. Situationen närmar sig det sena 1800-talets när amerikanska populister, den tidens radikaler, myntade begreppet plutokrati om den hejdlöst nyrika överklassen.”

Vilka är det som har levt över sina tillgångar? Vilka är det som borde spara, egentligen?

Björn Elmbrant – Sparsamhetsspöket, citat;

….De som inbillar sig att stater kan spara sig till välstånd, pläderar i praktiken för en återgång till 1910- och 1920-talens fiskala konservatism, dumheter som skapade Den Stora Depressionen. Sedan kom John Maynard Keynes teorier om en aktiv konjunkturpolitik – att staten ska spendera i dåliga tider, spara när ekonomin går för fullt.

Det är därför Polly Toynbee i The Guardian liknar den nye brittiska premiärministern David Cameron och hans vice Nick Clegg – som häromdagen lade fram ett gigantiskt sparpaket – vid gamla tiders läkare, som trodde att patienten blev frisk genom åderlåtning.

Det finns ingen som helst rationalitet i det skifte av ekonomisk strategi som nu är på väg, bara känslan av att man ”måste”. Som OECD:s ekonomer uttryckt saken, om underskottsländer inte sanerar sina skulder ”riskerar man fientliga reaktioner från finansmarknaderna”.

Det betyder i realiteten att de banker som spekulerat i vansinneslån och som hjälpts undan konkurs av regeringarna, nu anses kompetenta nog att sätta sig till doms över och mästra samma politiker. Vid mäklarborden på bankerna ska det i praktiken avgöras hur höga barnbidragen ska vara och hur mycket en pensionär kan klara sig på i månaden. ”Vem är det som styr – är det regeringarna eller finansmarknaderna?” undrar ekonomiprofessorn Robert Skidelsky i Financial Times.

Läs hela!

Nobelpristagaren i ekonomi, Paul Krugman, kritiserar även han hur världens ledare hanterar den ekonomiska krisen. Krugman menar att vi kan vara på väg in i en ny depression – och att det primärt är ett politiskt misslyckande. Citat DN;

….Runt om i världen – senast vid helgens nedslående G20-möte – oroar sig regeringarna för inflation när det verkliga hotet är deflation, de predikar behovet att dra åt svångremmen när det verkliga problemet är otillräckliga utgifter….

Trots allt, arbetslösheten – särskilt långtidsarbetslösheten – ligger ännu på nivåer som skulle ha betraktats som katastrofala för inte så länge sedan, och det syns inga tecken på att den kommer ned snabbt……

I Sverige håller Anders Borg hårt i plånboken och predikar ”försiktighet” (enligt egen utsago) – en sparsamhetens mästare. Det budgetöverskott på 70 miljarder han fick ärva av de rödgröna har förvisso vänts till ett budgetunderskott på nära 100 miljarder, men vad gör det? Statliga verk och myndigheter har sålts ut, välfärden har slaktats och de rikaste har fått sina skattesänkningar. Nu använder man socialförsäkringspengar till ytterliggare skattesänkningar och låter istället sjuka och arbetslösa gå till socialen. Anders Borg är inte bara sparsamhetens mästare – han är även mästare på nyliberal politik och ökade klyftor….

P.S. Det finns andra lösningar än skattesänkningar och ökade klyftor!

Bra bloggar i ämnet; Utredarna, Motvallsbloggen

Fler bloggtipps; Eva-Lena om politiskt engagemang, Alliansfritt om höjda priser för bilprovning, Jinge om rödgrön politik, Peter Andersson om sjukvårdspolitik, Storstad om deltidsjobb, Stardust blogg tipsar om Almedalen och debatt omsjukförsäkringen, Netroots

Press; ab – Anders Borg borde oroa sig, ab2, dn1, svd1, svd2, svd3, exp1, exp2,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Sommarlov från opinonsundersökningar

Sommaren är här och just nu känns det som om hela Sverige skulle behöva ta semester från alla opinionsundersökningar som har haglat över oss under den senaste tiden. Varje dag en ny undersökning, en ny fråga – varje dag ett nytt resultat.

Men sällan handlar frågorna om politik, idéer eller ideologi. Istället kretsar de kring  vilka personer vi gillar bäst, vilka som gör sig bäst i media eller vem vi skulle vilja sitta bredvid på en middag. Jovisst, ofta handlar det också om våra partipolitiska sympatier – men även där har det mesta blivit yta. Det handlar om hur partierna förpackar sitt budskap och hur de lyckas manipulera media mer än om själva innehållet i politiken.

Ytterst sällan får vi frågan – i vilken riktning vill vi svenskar egentligen att vårt samhälle ska gå –  trots att det är detta som valet egentligen handlar om. Och när vi någon gång får frågan – då svarar väldigt många av oss i helt motsatt riktning mot vad vi sedan lägger vår röst (planerar att lägga vår röst).

Uppemot 90 procent av oss vill ha ett samhälle med så små klyftor som möjligt – inte ökade klyftor. Vi vill ha trygga socialförsäkringar. Vi vill inte att vår välfärd – våra skolor, våra sjukhus, våra äldreboenden – ska lämnas ut till marknaden och generera miljonvinster till riskkapitalbolag eller privatpersoner.  Vi tror inte att skattesänkningar för de som redan har jobb är ett fungerande recept mot arbetslöshet, och vi vill inte sparka på de som redan ligger ned.

En klar majoritet av svenska folket vill inte ha det samhälle som allianspolitiken nu är i färd med att skapa – trots detta visar de flesta opinionsundersökningar att runt halva befolkningen funderar på att låta alliansen fortsätta på den inslagna vägen.

Kanske det inte är så konstigt. Media är till till stor del borgerligt styrd och där rapporteras numera oftast helt okritiskt Anders Borgs och Fredrik Reinfeldts personliga berättelser om Sverige som om de vore fakta. ”Kritisk granskning” har urartat till ”mosa Mona” utspel eller andra fantasifulla men meningslösa personangrepp. Nyhetssidorna i de stora morgontidningarna lever i symbios med ledarsidorna på samma sätt som makten lever i symbios med media, och maktens myndigheter lever i symbios med den politisk makten.

I detta läge borde vi kanske ta en opinionssemester och fundera lite djupare över hur vi egentligen vill att vårt samhälle ska se ut. Höstens val handlar om ett ödesdigert vägval – vill vi ha ett inhumant, hårt, kallt och egoistiskt samhälle där de starkaste vinner och de som har otur  straffas, eller vill vi ha ett solidariskt och humant samhälle där vi ställer upp för varandra – även när olyckan är framme.

Efter sommaren är det dags att välja. Fyra år till med ökade klyftor, en fortsatt nedmontering av den svenska modellen, och ytterliggare hugg mot våra trygghetsförsäkringar och vår välfärd – eller en ny inriktning där medmänsklighet och solidaritet återigen blir ledstjärnor. Valet är vårt!

Till sist önskar jag alla en glad och solig midsommar och en skön fortsättning på sommaren!

*

Bloggtips; Alliansfritt Sverige om FP som vill privatisera Danderyds sjukhus, Annarkia om Bildt, Greiderbloggen ser bortom regnbågen, In your face om valet, Kaj Raving om opinionen, Martin Moberg om sittstrejken på FK, Peter Andersson – nu leder vi!,  Veronica Palm om läkare som kritiserar sjukregler, Mer – Netroots

Press; ab1, ab2, ab3, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, exp1, exp2, exp3, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, NSD – Barn hamnar i kläm, VF – Många tvingas ur a-kassan, Staten tjänar på de sjuka

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Har du gått på lögnerna?

Missa inte;

Tisdagen den 22 juni är det en sittprotest på Försäkringskassans kontor runt om i landet från kl. 14.00 och framåt.

Protesten är mot dagens sjukförsäkring och grymma hetsjakt som tvingar ut sjuka till verkligt utanförskap och fattigdom.

Sittprotesten är också riktad mot Försäkringskassans hantering av sjuka och sköra människor samt kassans sätt att vara propagandamakare åt regeringen och vinkla statistik.

Flygblad med fakta;

Har du gått på lögnerna?


140 personer om dagen – Är ett medeltal på nybeviljade ersättningar (förtidspension, sjukbidrag, sjukersättning och aktivitetsersättning) på 25-100% mellan åren 1998-2006. Här ingår exempelvis alla de som arbetade upp till 75% och som hade sjuk- eller aktivitetsersättning, med eller utan tidsgräns, resterande tid.

Över 550.000 förtidspensionärer – Ett bestånd av sjuk- och aktivitetsersättningar. Här ingår också alla som arbetade upp till 75% med sjuk- eller aktivitetsersättning resterande tid, med eller utan tidsgräns!

Världens sjukaste folk – En myt som avslöjades redan år 2003 och nu senast detta år i färsk forskning. Vi är eller var varken sjukast i världen eller i Europa!

Antalet sjukersättningar minskar – Stämmer och beror på att den tidsbegränsade sjukersättningen är borttagen och att äldre sjuka går över till ålderspension. År 2008 hade exempelvis 171.665 personer mellan 60-64 år sjukersättning på 25-100%, med eller utan tidsgräns. Samma år var det exempelvis 25.497 personer mellan 35-39 år. Regeln att sjuka får arbeta och behålla sin sjukersättning gav katastrofalt resultat (tyvärr)!

Sjuka återgår till arbetsmarknaden – Av de som utförsäkrades vid årsskiftet och anmälde sig till Arbetsförmedlingen (12.757 personer) och hade gått 3 månaders introduktionsprogram var det bara 105 som vid undersökningstillfället hade fortsatt anställning med samma arbetsgivare, 333 hade fått ett nytt arbete utan stöd, 283 hade fått ett nystartsjobb och 983 hade arbete med stöd!

Ohälsotal / ohälsa – Ett mått på fem utbetalda ersättningar från socialförsäkringen. När man ska sänka ohälsotalet måste man kasta ut sjuka från sjukförsäkringen. Dock är det lätt att bluffa i media och påstå att folk mår bättre eftersom ”ohälsan” minskar. Minskad ohälsa / ohälsotal kan alltså betyda rejält med tragedier i praktiken, så som verkligt utanförskap, ohälsa, fattigdom, självmord mm.

Sjuka fick inget stöd och ingen rehabilitering förr – Över 40% av de utförsäkrade som var inskrivna på Arbetsförmedlingen var inskrivna på AMS sedan tidigare. En tredjedel av 12.200 utförsäkrade som i januari 2010 hade skrivit in sig på arbetsförmedlingen ingick i rehabiliteringssamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som funnits sedan 2003.

Statistik (officiell och inofficiell), rapporter och mycket mer hittar ni på
www.myter.tk

Läs mer på RESURS

Missa inte Arbetaren – Folk dör ju av de nya reglerna

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Vi har fått ordning på sjukförsäkringen..

Nyhetskanalen – Ingen sjukpenning trots tumörer, citat;

Han har två hjärntumörer och lungcancer. Läkare vid både Gävle sjukhus och Bollnäs sjukhus har skrivit läkarintyg på att det är orimligt att han ska jobba.

Ändå får Hans-Åke Lindberg från Söderhamn ingen sjukpenning från Försäkringskassan…….

Gunnar Axén i Rapport i går, citat;

-Vi har fått ordning på sjukförsäkringen så att människor inte är sjukskrivna så länge som de var tidigare utan man kommer tillbaka till arbetet snabbare…..

Gunnar Axéns uttalande blir till en genomskinlig lögn och faller platt till marken när man studerar verkligheten. Vilken ”ordning” har man egentligen skapat i sjukförsäkringen när till och med svårt cancersjuka ifrågasätts och tvingas kämpa mot de nya stenhårda reglerna?

Sanningen är att ”ordningen” snarare handlar om en skoningslös och panikartad slakt av det som en gång var en sjukförsäkring. En slakt som har skapat allt annat än ”ordning”. Kaoset tycks istället vara totalt, med ständiga förtydligande, förändringar och tillägg – alternativt förnekande av verkligheten. Det har till och med gått så långt att inte ens försäkringskassans generaldirektör klarar av att tolka de  regler som alliansregeringen har stressat fram.

Samtidigt som regeringen har infört hårdare regler i sjukförsäkringen för att ”betala skattesänkningarna” (enligt Husmark P) visar nya prognoser att socialförsäkringarna går med enorma miljardvinster (89 miljarder under perioden 2010-2014). Det är visserligen ingen nyhet – men nu ökar den sammanlagda vinsten med 11 miljarder jämfört med den förra prognosen (2008-2011). Man kan konstatera att hela denna vinstökning beror på besparingar i sjukförsäkringen. I den förra prognosen gick sjukförsäkringen med 50 miljarder i vinst – nu med 63 miljarder.

Sammanlagt kommer socialförsäkringarna under de närmaste 4 åren att gå med nära 90 miljarder kronor i vinst. Pengar som borde användas till att återskapa en en trygg och rättssäker sjukförsäkring och en arbetsskadeförsäkring värd namnet – inte gå rakt ned i fickorna på de som redan är rika och friska.

Ingen kan säga att vi inte har råd – pengarna finns. Det är bara att använda dem!

Tidigare bloggposter;

Sjuka och funktionshindrade betalar skattesänkningarna

En inhuman och rättsosäker försäkring

*

Bra bloggat; Från ett påhittat paradis, Nemokrati, Litentanta, Björn Andersson,

Fler bra bloggtips; Alliansfritt Sverige om undangömda siffror för hemlöshet, Annarkia om skådespel istället för bröd, Martin Moberg om bristen på jobb och trygghet, Neroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Försäkringssjälvmord – en realitet

Redan innan de nya sjukreglerna trädde i kraft varnade professor Töres Theorell för att dessa  riskerade att driva sköra människor till självmord. Men regeringen lyssnade inte till kritiker, remissinstanser eller varnande ord. De genomförde utförsäkringskedjan med öppna ögon – och nu blundar de för konsekvenserna.

I dag skriver Expressen om Liza Sundberg, 32 år – hon klarade inte pressen och tog sitt liv. Försäkringssjälvmord är nu en realitet. Den utlösande faktorn är alliansregeringens nya hårda och omänskliga sjukregler.

Citat, Expressen;

Liza Sundberg blev 32 år. Ola vill berätta om sin hustru för att få politikerna att förstå hur omänskligt det nya regelverket kan vara. Och han vill att vi talar öppet om risken för självmord.
– Politiker ska inte kunna påstå att de nya reglerna inte kan innebära självmord. Jag vet att det är så, säger han.

….

Läs hela!

Läs också om nätverket Resurs och läkaren Jenny Fjells erfarenheter. Citat;

….

– En tid fick jag ett mejl i veckan. En person skrev ”Jag orkar inte längre, vi kan inte leva fem personer på min frus sjukersättning på 8 000 kronor”, säger Jenny Fjell.
– När vi får sådana mejl rycker vi in. Men de som är riktigt desperata hör kanske aldrig av sig, säger Jenny Fjell.

….

– Reglerna och lagen måste ses över. Vi har försökt påtala problemet för politikerna men det känns som att vi talar inför döva öron….

Tidigare bloggposter;

Vi får inte tiga ihjäl människors rop på hjälp

Vill vi att sjuka ska drivas till självmord

Husmark gör all fel med utförsäkringskedjan

*
Bloggat; När själen värker, Tord Oscarsson, Netroots

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

FK – regeringens valarbetare

Under en tid har vi kunnat läsa det ena pressmeddelandet efter det andra signerat Försäkringskassan. Deras statistik sägs visa att de utförsäkrade har klarat sig bra. Genomgående har media presenterat FK:s pressmeddelanden som kalla fakta – den stora utförsäkringen är en solskenshistoria. Detta trots att både forskare, fackliga utredare och patientorganisationer har granskat FK:s fakta och kommit till helt andra slutsatser.

Nu växer en helt annan bild fram – ju fler som granskar fakta bakom FK:s pressmeddelanden desto tydligare blir det att FK går regeringens ärenden och att de ogenerat uppträder som regeringens valarbetare.

De fakta som FK:s pressmeddelanden bygger på visar att den stora utförsäkringen inte alls är någon solskenshistoria, snarare ett grymt experiment med sjuka och utslitna människor. De utförsäkrade har blivit fattigare, inte friskare. De som arbetat deltid har fortsatt med det – men nu utan sjukersättning.

Så här ser verkligheten ut för de som utförsäkrats, citat ETC Försäkrinsgkassans bluff;

Vi har granskat uppgiften i ett pressmeddelande från Försäkringskassan (FK) om att hälften av dem som utförsäkrades kring årsskiftet och som inte anmält sig till Arbetsförmedlingen skulle ha återvänt till arbetsmarknaden. En kontroll av FK:s rapport i frågan visar att pressmeddelandet har förvrängt utredningsresultatet. De allra flesta i den här gruppen hade arbetat deltid redan tidigare – hälften av dem med sjukpenning och 80 procent av dem med sjukersättning. Utförsäkringen ökade alltså inte arbetstiden – tvärtom visar utredningen att arbetstiden totalt minskade! Hela två tredjedelar av dem som haft sjukpenning på deltid tvingades gå ner i arbetstid på grund av hälsan efter utförsäkringen.

Orsaken kan vara att få har fått hjälp att bli friska nog att jobba mer. Utredningen visar att endast en procent av dem som tidigare hade sjukpenning ansåg sig vara klara med rehabilitering och utredning. 99 av 100 blev alltså tvungna att avbryta sjukvård och medicinsk rehabilitering för att börja jobba – en siffra som Försäkringskassan valde att inte nämna i pressmeddelandet. Hur de utförsäkrades hälsa har förändrats har utredarna inte alls frågat.

Även för de som ”omförsäkrades” och flyttades över till Arbetsförmedlingen har situationen beskrivits som en framgång. Men statistiken visar att endast 3,4 procent av dessa har ett osubventionerat jobb, citat Utredarna;

…bara 3,4 procent av programdeltagarna idag har ett osubventionerat jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Då skall man dessutom veta att en del av dem arbetade deltid redan innan de utförsäkrades. En del av dem hade då sjukersättning eller sjukpenning på 25-75 procent. De siffror som vi hittills fått från Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan (FK) säger heller inget om i vilken omfattning de 3,4 procenten idag arbetar eller hur deras försörjningsförmåga är….

FK har också hjälp regeringen att dribbla med statistik och siffror när det gäller hur många som varit förtidspensionärer, ETC citat;

….140 personer påstods varje dag ha hamnat i ett ”permanent utanförskap”, trots att summan inkluderar samtliga som fått någon form av ersättning från sjukförsäkringen. I det ”permanenta utanförskapet” räknade man med samtliga sjukfall, även de korta, liksom alla deltidssjuka, således även alla som arbetade upp till 75 procent med ersättning från sjukförsäkringen resterande tid.

….

Ett tredje exempel är påståendet att Sverige som mest har haft 550 000 förtidspensionärer. Också den siffran inkluderar alla med ersättning på deltid, likaså dem med tidsbegränsad sjukersättning, vilket är något annat än förtidspension. På Skånemoderaternas hemsida skriver Cristina Husmark-Pehrsson att dessa 550 000 ”förtidspensionärer” ställdes ”utanför arbetsmarknaden”. Hur personer som arbetar upp till 75 procent kan betraktas som ”utanför arbetsmarknaden” ifrågasätter vi starkt…..

Missa inte heller Ulrika Falk – Sara Sundlin och den sjuka sjukförsäkringen, ”-Regeringen sparkar på dom som ligger – och de sparkar hårt”, citat;

I dag rapporterar TV4 om Sara Sundlin från Hallstavik i Norrtälje kommun. Hon var den som drabbades hårdast av vinterns svininfluensa, men överlevde. I två månader låg hon nedsövd, med sk emcolunga, och svävade mellan liv och död. Tragiskt nog förlorade hon sitt första, ofödda, barn efter några veckor på sjukhuset….

LÄS HELA!

Sammanfattningsvis – regeringens grymma sjukförsäkringsexperiment fortsätter. Det mest paradoxala är att när alliansgänget sparkar hårt och grymt på de som redan ligger – då beskriver FK slakten av sjukförsäkringen som en solskenshistoria. Media – med några få undantag – hakar på.

Man kan fråga sig om media fullföljer sin uppgift – att granska makten? Speciellt när makten numera inte enbart tycks tillhöra regeringen – utan även dess myndigheter…..

Men visst finns det några ljuspunkter i mediamörkret;

Hon drabbas hårt av de nya sjukförsäkringsreglerna

Borgs bluff

Anders Borg ger dubbla budskap

Regeringen vill sänka din lön

Borg mörkar avsiktligt

Regeringen vill sälja ut Posten,

*

Tidigare bloggposter om FK;s statistik;

Fattigdom för de utförsäkrade – ingen solskenshistoria

Nya FK – en del av regeringens propagandamaskin

Läs mer; VF – En felaktig utredning

Mer media; exp1, exp2, svd1, svt1, svt2, svt3

*

Bloggtips; Alliansfritt Sverige om Lundin Oil och Bildt, Annarkia om Borgs nyliberala jobbpolitik, Eva Lena om alliansförvirring, Kaj Raving och Martin Moberg om Mauds lögner om arbetslösheten, Motvallsbloggen om yttrandefriheten, Netroots, De rödgröna

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Borgs dogmer granskade

Lästips – missa inte Arbetarrörelsens Tankesmedjas granskning av Anders Borgs ekonomiska dogmer. Nu finns den att läsa och ladda ned här – Borgs Dogmer!

Läs mer här!

Ett smakprov – om Borgs ”jobbpolitik”, citat;

”Jobbpolitiken” har gått ut på att öka utbudet av arbetskraft. Men för att ett ökat utbud av arbetskraft verkligen ska resultera i ökad sysselsättning krävs att det finns jobb att få. När den förutsättningen inte gäller, har regeringens ”jobbpolitik” ingen effekt alls. ”Jobbpolitiken” förutsätter en evig högkonjunktur – fast i högkonjunkturer brukar det inte behövas så mycket av generell ”jobbpolitik”, eftersom sysselsättningen växer ändå.

Tidigare bloggposter i ämnet;

Forskare och ekonomer sågar alliansens jobbpolitik

Borgs fanclub buar

Borg borde veta bättre

You get pie in the sky…

Ökad fattigdom – ett medvetet val

Sverige slits sönder i sann nyliberal anda

*

Missa inte; Helle Klein – Det är nog nu Israel!

Bloggtips; Alliansfritt Sverige om Reinfeldts synvilla, Esbati om en rödgrön ekonomisk politik, Greiderbloggen om Gaza, Jinge om vad som hänt med de saknade svenskarna, Lasses blogg om absurd politik, Peter Andersson om bostadspolitik, Storstad om Ship to Gaza -bilder istället för ord!, Martin Moberg om rödgröna triumfkort

Press; Reinfeldt nonchalerar ungdomsarbetslösheten

Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,