Nya FK – en del av regeringens propagandamaskin

Den borgerliga regerings nya sjukförsäkring skördar nu allt fler offer. Fler får avslag, fler kastas ut från sjukförsäkringen, och allt fler sjuka blir fattigare – hamnar mellan stolarna, tvingas leva på anhöriga, socialbidrag eller tvingas arbeta trots att de inte är friska eller har fått rehabilitering.

I helgen kunde man läsa om de soldater som skadades svårt i Afghanistan och nu förvägras ersättning från Försäkringskassan. Enligt de nya reglerna ska man anmäla sig från första dagen både till FK och Arbetsförmedlingen – de som inte hunnit eller klarat det blir utan ersättning. Men även en av de soldater som gjorde allt rätt fick sitt läkarintyg underkänt och blev uppmanad att söka ett annat jobb – detta trots en komplicerad bäckenfraktur och ett underarmsbrott som inte hunnit läka.

Den nya lagen gör ingen skillnad på soldater, professorer eller vanliga knegare. I dagens Sverige är alla sjuka och skadade fuskare!

Samtidigt som läget har blivit allt mer stressande, osäkert och förnedrande för de som drabbas av långvariga sjukdomar och för de som skadar sig eller sliter ut sig i sitt arbete öser regeringen, den borgerliga pressen och Försäkringskassan på med sin propaganda. Deras analyser tycks vara samordnade och totalt sakna verklighetsförankring. Deras slutsats – utförsäkringskedjan är en solskenshistoria!

Nyligen kom FK med ett av sina senaste propaganda-alster – en rapport som innehöll fler frågetecken än svar . Nu anklagar tre nätverk som företräder sjukförsäkrade FK för att ”förvränga faktauppgifter så att de ska passa regeringens syften”.

Så här skriver man på MyNewsDesk, citat;

De tre nätverken Resurs, SLUSSA och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt har granskat den utredning som sägs visa att hälften av dem som utförsäkrades kring årsskiftet och som inte anmält sig till Arbetsförmedlingen skulle ha återvänt till arbetsmarknaden. Detta är felaktigt. Det visar sig nämligen i utredningen att de allra flesta av dessa hade arbetat deltid redan före utförsäkringen. Hälften av dem med sjukpenning arbetade deltid före utförsäkringen. Av dem med sjukersättning arbetade hela 80 % deltid när de blev utförsäkrade.

Utredningen tycks istället visa på en minskning av den totala arbetstiden, då två tredjedelar av dem som haft sjukpenning tvingats gå ner i arbetstid på grund av hälsan efter utförsäkringen.

Ett problem är att man inte har undersökt bortfallet närmare. Man har från den ursprungligt valda undersökningsgruppen tagit bort de 27 % som inte hade telefon(!) samt dem som inte kunde eller ville svara (30 % av nettourvalet), vilket medför 50 % bortfall totalt. Det finns ingen redovisning om den hälft som var utan telefon eller som inte kunde eller ville svara är mer drabbade av att ha blivit utförsäkrade, vilket är en stor brist.

Hur många av dem som har lön som sin huvudsakliga inkomst och som delvis tvingas leva på sin sambos inkomst, på sparade bankmedel eller komplettera med socialbidrag redovisas inte. Inte heller hur många som verkligen blivit friskare efter att ha utförsäkrats.

Däremot visar utredningen att så gott som samtliga har hindrats från att få den vård och medicinska rehabilitering de behöver pga att de istället har skickats till arbetsförmedlingen. Endast en procent av dem som tidigare hade sjukpenning ansåg att de var färdiga med rehabilitering och utredning. De få procenten som i pressmeddelandet hade gått till socialbidrag visade sig i rapporten vara de som hade sin ”huvudsaklig inkomst” därifrån, alltså är det troligtvis ett stort mörkertal där alltför många, trots viss inkomst, nu tvingas komplettera med socialbidrag.

Samma bild av medvetet vilseledande redovisning från Försäkringskassan framkommer i en tidigare granskning av nätverket Resurs vars riktighet bekräftades i Svenska Dagbladets Faktakollen 2010-05-06. Granskningen visade att Försäkringskassan tidigare gjort en direkt felaktig redovisning genom att blanda ihop siffror när de räknat fram antal ”förtidspensionärer per dag”, dvs antalet personer som som varje dag fick det som förr kallades förtidspension beviljad (nu kallat stadigvarande sjukersättning). ”140 personer per dag” gäller i själva verket samtliga personer som fick någon form av sjuk- eller aktivitetsersättning, på hel- eller deltid. Genom media upprepas att dessa 140 personer hamnade i ett ”permanent utanförskap”, trots att summan inkluderar alla som arbetade upp till 75 procent med ersättning från sjukförsäkringen resterande tid. Även kortare sjukfall inkluderas i de 140.

….

Läs hela!

*

Tidigare bloggpost i ämnet; Fattigdom för utförsäkrade – ingen solskenshistoria

Bloggtips; Annarkia om opinionen, In your face om den borgerliga myten, Kaj Raving om LAS, Motvallsbloggen om värnplikten, Reflektioner och speglingar med intressanta klipp, Röda Berget om FK, Eva Hillén Ahlström om deltidsarbetslös,  Netroots

Media; svd1, tv4, tv4, hd, svt,

Lästips; NSD – Myterna om sjukfrånvaron

Mer politik; dn1, svd1, svd2, exp1, svt

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se