Begreppsmanipulering a la alliansen

De nya moderaterna har byggt en stor del av sin framgång på att marknadsföra nya ord och begrepp – som ”utanförskap”, ”bidragssystem” och ”välfärdens kärna”.

Men nyspråket förvirrar och begreppen är lättmanipulerade. För att minska ”utanförskapet” kan man antingen satsa på fler jobb och utbildning eller skärpa kvalifikationskraven i socialförsäkringarna och förkorta ersättningstiderna (som regeringen har gjort). Begreppet är också lätt att manipulera genom att förändra vilka som ska omfattas – allt beroende på vilket syfte man vill uppnå (ökat eller minskat ”utanförskap”).


Illustration Robert Nyberg

Det senaste tillskottet i begreppsmanipuleringsträsket är ”fattigdom”. DN berättar i dag (ej dn.se) att socialdepartementet nu vill ändra sättet att räkna. Istället för ”relativ fattigdom” (som har använts mycket länge) ska man i fortsättningen räkna med ”absolut fattigdom”. På så vis kan man öka klyftorna utan att fattigdomen ökar i samma takt.

Men oavsett beräkningsmetod ökade fattigdomen markant mellan år 2007 och 2008, trots att vi då befann oss i en högkonjunktur. Förklaringen – det var det första året alliansens politik slog igenom. Inte ens nya beräknar kan alltså helt och hållet finta bort konsekvenserna av den borgerliga regeringens politik för ökade klyftor.

Ett annat ord som ofta används är ”bidrag” istället för socialförsäkringar. Nyliberala krafter hävdar ofta att ”socialförsäkringar inte är några riktiga försäkringar” – men visst är de försäkringar….

De är socialförsäkringar, gemensamt finansierade via skatter och avgifter – och de har alla de fördelar som privata försäkringar saknar. De utesluter eller fördyrar inte för svaga eller utsatta grupper, de behöver inte gå med vinst, de är solidariska, de är billigare och effektivare för alla och de skapar mer jämlika samhällen – något alla tjänar på. Generösa socialförsäkringar ökar dessutom rörligheten på arbetsmarknaden, stimulerar ekonomin och håller uppe efterfrågan i dåliga tider.

Alla dessa fördelar försvinner med den typ av försäkringslösningar som finns i till exempel USA – där de som inte har råd eller tillhör en riskgrupp lämnas utanför, där försäkringar kopplade till företag eller branscher minskar rörligheten på arbetsmarknaden och där låga, eller inga, ersättningar minskar efterfrågan i dåliga tider.

I alliansens Sverige går vi just nu i riktning USA. Privata försäkringar vinner mark hos de som är friska, har ett lågriskjobb, och tjocka plånböcker  – i samma takt som socialförsäkringarna urholkas och allt fler nekas ersättning.

Att göra socialförsäkringarna mer försäkringsmässiga är inte det samma som att göra försäkringarna mer lika privata försäkringar. Skillnaderna är just det som gör de gemensamt finansierade socialförsäkringarna till överlägsna vinnare i förhållande till privata – vive la différence!

Vill man göra försäkringarna med ”försäkringsmässiga” måste istället taken höjas och de mångmiljard stora överskotten behållas i försäkringarna och hjälpa till att skapa tryggare och bättre försäkringar – inte finansiera stora skattesänkningar för rika, medelålders män….

Tack och lov finns det nu ett rödgrönt alternativ till alliansens nyliberala välfärdsslakt!

*

Lästips; Fattigdom i Sverige – Storstad

Bloggat; Annarkia, Alliansfritt Sverige, Eva-Lena, Martin Moberg, Peter Andersson, Claes KrantzIn your face

Netroots

Press; ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, dn1, dn2, dn3, dn4, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, exp1, exp2, exp3, exp4,
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

intressant.se