Kvinnor diskrimineras systematiskt av FK

Att få en arbetsskada godkänd är svårt – är du kvinna är det ännu svårare. Tidningen Arbetaren tar i senaste numret upp hur Försäkringskassan systematiskt diskriminerar kvinnor som skadas i arbetet. FK har ingen annan förklaring till varför kvinnor diskrimineras i arbetsskadeförsäkringen – annat än att de är kvinnor.

Citat, Arbetaren;

När Försäkringskassan gick igenom sin statistik 2008 kom myndigheten fram till att det är betydligt svårare för en kvinna än för en man att få en skada erkänd som arbetsskada. Det gick inte att förklara skillnaderna med ålder, vilka bevisregler som följts, var personen är född, vilket län det personen bodde i eller vilken diagnos den hade. Hur myndigheten än vände och vred på siffrorna blev resultatet detsamma: kvinnor får avslag i större utsträckning.

…..

2005 och 2006 var det bara 14,7 procent av kvinnorna som fick sin skada klassad som arbetsskada, att jämföras med 31,7 procent av männen.

Sedan den nya utförsäkringskedjan trädde i kraft har diskrimineringen av kvinnor i arbetsskadeförsäkringen fått en ny stor och ödesdiger betydelse….

Citat;

Betydelsen av att få sin skada klassad som arbetsreleterad har ökat nu när kraven för att få sjukersättning har skärpts. Personer som är sjukskrivna på grund av arbetsskada, och fått den godkänd av Försäkringskassan, behöver nämligen inte oroa sig för att bli av med sin ersättning. Lagen säger att den så kallade bortre gränsen för förlängd sjukpenning inte gäller vid godkänd arbetsskada. Den större andelen män som fått sin skada klassad som arbetsskada slipper alltså att bli utförsäkrade.

En av alla de kvinnor som drabbats hårt av diskrimineringen är städerskan Aiyan som skadade sig under arbetet – men hennes skada godkändes inte som arbetsskada. Nu är hon invalidiserad – men utförsäkrad. Hon är nollklassad, förvägrad försörjningsstöd och saknar nu helt inkomst.

Citat;

Vid årsskiftet trädde de nya strängare sjukreglerna i kraft och Aiyan blev utförsäkrad. På grund av sin skada anses hon inte stå till arbetsmarknadens förfogande och hon har därför blivit nollklassad. Hennes ansökan om försörjningsstöd avfärdades. Socialkontoret menade att hennes diskbråk var en skada. Aiyan uppmanades att överklaga hos Försäkringskassan och återkomma om hon fick avslag på nytt.
Sedan januari har Aiyan inte haft någon inkomst alls.

Konsekvenserna av den nya sjukförsäkringen får med ”den gamla vanliga”  (den som alltid har funnits) diskrimineringen av kvinnor ödesdigra konsekvenser för många. Det är inte bara, att som Husmark Pehrsson sa;  ”att komplettera upp sin inkomst” – för de som nekas ersättning från sjukförsäkringen eller a-kassan.

Först ska du vara utblottad, fattiggjord och sakna anhöriga som kan hjälpa dig. Ditt liv och din ekonomi ska vändas ut och in. Och ibland räcker inte ens det. Socialkontoren ställer, i takt med att kostnaderna skenar, högre krav på de hjälpsökande. Allt fler sjuka, arbetsskadade (icke godkända), och arbetslösa utan ersättning tvingas nu leva på allmosor och välgörenhet – från anhöriga, hjälporganisationer, eller kyrkan.

Fredrik Reinfeldt har på bara knappa fyra år lyckats skapa sitt drömsamhälle, och mer därtill….

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.

(citat ur Reinfeldts bok Det sovande folket, 1993)

*

Newsmill Den nya sjukförsäkringen i praktiken

Läs ävenUtslitna arbetare sparkas; ”På vissa arbetsplatser används de nya reglerna för att göra sig av med ”lågproduktiva” anställda.”
*

Bloggtips; Storstad om socialbidrag och förnedring, Jämlikhetsanden om ilska och kamp, Martin Moberg om a-kassan och sjukförsäkringen, Stefans konspirationer med 13 punkter, Alliansfritt om misslyckade jobbcoacher, Motvallsbloggen demonsterar, Mer – Netroots

Press; dn1, exp1, ab1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,