Från svenska modellen till bidragsmodellen

Allt fler arbetslösa står i dag helt utan a-kassa. En stor skuld till detta är de nya a-kasse reglerna som alliansregeringen införde direkt efter valet 2006. Man höjde avgiften kraftigt samtidigt som an införde hårdare kvalificeringskrav. Som lök på laxen tog man bort avdragsrätten för fackmedlemskap för löntagarna – men behöll den för arbetsgivarna. Allt detta resulterade i att cirka en halv miljon människor lämnade a-kassan – lagom till lågkonjunkturen.

I dag når bara drygt 10 procent av alla arbetslösa upp till 80 procent i ersättning, och uppemot hälften har ingen ersättning alls. Av de mellan 18-24 år saknar 80 procent ersättning. Många arbetslösa nekas i dag ersättning enbart på grund de hårdare arbetsvillkoret.

DN debatt i dag, citat;

För de allra flesta är det arbetsvillkoret som ställer till det. För att ha rätt till ersättning krävs att man arbetat sex månader och minst 80 timmar varje månad. Förut räckte det med 70 timmar per månad. Vad har de extra tio timmarna betytt? Ja, för den halvtidsanställde räcker det exempelvis med en eller två dagars frånvaro för att inte uppfylla arbetsvillkoret – därmed blir det noll kronor i ersättning.

Man kan också tillägga – det nya arbetsvillkoret utesluter även många av de som arbetar halvtid och aldrig är sjuka eller borta från jobbet. Under 80- och 90-talen förhandlades små arbetstidsförkortningar fram inom många LO-jobb (på bekostnad av lägre löneökningar). Det rörde sig ofta om några få minuter om dagen (10-20 minuter). De flesta som drabbas av regeln är givetvis LO-kvinnor. Många av dessa arbetar deltid – därför att de inte orkar eller klarar mer. De är utslitna, ibland utförsäkrade. De uppfyller inte längre a-kassans arbetsvillkor eller sjukförsäkringens stenhårda krav. De har gjorts försäkringslösa av alliansregeringens leende slaktare.

Socialförsäkringarna är en viktig del välfärden och den svenska modellen – oavsett vad Borg, Reinfeldt, Littorin och grabbarna säger. Den svenska modellen, som de i sina ljusa stunder säger sig vilja ”värna”, handlar om trygghet, omställning och solidaritet. Den handlar inte om att skicka arbetslösa och sjuka till socialen….

Alliansens företrädare vinglar nu runt, lagom till valet, med uttalanden som kan tyda på att de kanske skulle kunna tänka sig att bättra på a-kassan. Men förvänta er inte för mycket på den fronten. Borg är rätt nöjd som det är. Så här sa han nyligen inför trogna åhörare i Katrineholm, citat;

–  Vi kommer inte att bygga upp bidragssystemen igen. Det blir inte fler jobb för att man höjer a-kassan….

Regeringens slakt av den svenska modellen är noga planlagd. Välfärdens kärna säljs ut och bantas – medan resten av välfärden räknas bort. Socialförsäkringarna kallas numera för ”bidragssystem” och socialförsäkringsministern har förvandlats till socialbidragsminister som uppmanar sjuka att söka försörjningsstöd….

Det är hög tid att TA DET TILLBAKA!!!!!!

*

Lästips;
Storstad – Hej systemskifte!
Tapio Salonen – Arbetslöshetsförsäkringen fungerar inte längre
Om Jenny Fjell och RESURS – Läkaren som slåss för de mest utsatta
Kollega – Han är mångas sista hopp
DN – Ekonomernas kris

Bloggat; Ulrica FalkScaber Nestor, Alltid rött…., Tord Oscarsson

Fler bloggtips; Litentanta – en röst som behövs,  Badlands Hyena ger livsvinkar, Röda Malmö vill stoppa oljan, Netroots

Press; svd1, ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, dn

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se