Medicinsk rehab på socialen?

OBS! Sedan i går finns Ett hjärta RÖTT på facebook

*

I går diskuterades sjukförsäkringen i svt´s Dina frågor. Debatten stod mellan Gunnar Axén (m) och Ylva Johansson (s).

Gunnar Axén visade upp sin okänslighet och okunnighet i full dager. Här följer ett axplock.

Ett reportage om en svårt hjärtsjuk kvinna som är på väg att kastas ut från sjukförsäkringen…

Axén lyssnar inte, hör inte, ser inte. Han mal på om att människor ”omförsäkras” – ingenting om att det faktiskt handlar om svårt sjuka människor som inte har någonting på arbetsförmedlingen att göra. Ingen förståelse, inga mänskliga känslor. Det är precis som Veronica Palm säger om Cristina Husmark Pehrsson – som att tala med en vägg!

Många som utförsäkrats tvingas nu söka socialbidrag, ”socialbidragsministern” har till och med rekommenderat de som kommer i kläm att göra detta. Axén, citat;

– Här har kommunen en viktig insats att göra. Det handlar om social rehabilitering, det handlar om medicinsk rehabilitering.

Gunnar Axén uppmanar alltså kommunerna att ta hand om den medicinska rehabiliteringen av svårt sjuka som utförsäkrats. En ny uppgift för handläggarna på socialkontoren?

Axén, på tal om den urholkade sjukförsäkringen, citat:

– Vi ser ingen tendens till att privata sjukförsäkringar ökar…

Fakta; Förtroendet för socialförsäkringarna rasar i snabb takt. Allt fler svenskar tycker att ersättningarna från samhället är otillräckliga. Folksams årliga ”Välfärdstendens” visar på en ”kraftig ökning av privata inkomstförsäkringar”. Men kaven för att få teckna en privat sjukförsäkring är hårda, citat DN; ”Förutsättningen är att personen klarar försäkringsbolagens hälsodeklaration om tidigare eller kroniska sjukdomar, övervikt och rökning utan anmärkning. Om inte höjs priset eller också undantas de aktuella sjukdomarna från försäkringen.” Dessutom följer generellt försäkringsbolagen FK:s beslut. Säger FK nej – då gäller inte den privata försäkringen.

Fakta är precis som Ylva Johansson sa;

– Ju mer man urholkar den gemensamt finansierade försäkringarna desto större blir marknaden för privata försäkringar.

Axen om sjuka som tvingas till socialen;

– Det finns faktiskt inte några siffror som antyder att sjukförsäkringsreformen påverkar hur många som söker försörjningsstöd i dag.

Fakta; I en undersökning gjord av TV4 (april 2009) uppgav 84,8 procent att förändringar i sjukförsäkringen var en av anledningarna till kraftigt ökade socialbidragskostnader. Sedan dess har socialbidragskostnaderna fortsatt att öka kraftigt. De senaste månaderna i rekordfart.

Allt fler larmrapporter visar att socialarbetare och frivilliga hjälparbetare på kyrkor och olika välgörenhetsorganisationer får ta emot allt fler utförsäkrade.

Så här berättade Anna Danielsson, chef för individ- och familjeomsorgen i Sandviken, redan för ett år sedan, citat, DN;

Förändringarna av a-kassan och nya riktlinjer hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör att socialkontoren får besök av grupper som inte tidigare varit aktuella för socialbidrag. En sådan grupp är ensamstående mellan 40 och 59 år som mist sin sjukersättning från Försäkringskassan.

– Många av dem är inte alls redo att söka jobb. Socialbidraget blir som någon sorts sjukersättning….

DN 18 december, Elisabeth Hjalmarsson, Svenska kyrkan;

– Vi för ingen statistik men det är ett ökat tryck (av hjälpsökande) över hela landet. Det handlar om ensamstående föräldrar…. unga vuxna… och långtidssjukskrivna och arbetslösa i mycket högre omfattning än tidigare.

Den borgerliga politiken är på god väg att rasera den svenska välfärdsmodellen. Sjuka ska inte behöva söka socialbidrag – de ska ha rätt till sjukersättning. De ska inte behöva vända ut och in på hela sin ekonomi, bli totalt utblottade och fattiggjorda eller tvingas leva på anhöriga.

Det är helt enkelt inte värdigt ett välfärdssamhälle att skicka svårt sjuka till socialen.

Anders Borg sa nyligen så här, citat;

–  Vi kommer inte att bygga upp bidragssystemen igen.

Det finns alltså inga planer, ingen vilja, att förändra politiken. Alliansens företrädare är nöjda.

För oss som inte är nöjda finns bara en utväg – rösta bort alliansen!

*

Till sist…

tycker jag att det är helt riktigt att hålla en folkomröstning om förbifart Stockholm. Frågan splittrar inte bara de rödgröna utan alla partier – även alliansens väljare.

De enda som kan vara emot en folkomröstning måste vara de som inte tycker sig ha tillräckligt med eget förstånd för att klara av att sätta sig in i frågan – eller de som är rädda att alliansen ska förlora väljare – därav den borgerliga paniken. För, inte kan det väl vara fel med mer demokrati?

Eller för att citera Badlands Hyena ironiska kommentar;

Redan nu visar de rödgröna alltså att de tänker köra över stockholmarna genom att ge dem möjligheten att välja mellan alternativen. Det är fundamentalt odemokratiskt och ett exempel på hur det antidemokratiska Vänsterpartiet redan börjar återuppliva diktaturens metoder.

…..eller hur 😉

P.S. Noterar att Expressen presenterar nyheten att De rödgröna leder klart med 50 procent mot alliansens 44,2 i den senaste opinionsundersökningen med rubriken ”Framåt för alliansen”….. med förändringar inom felmarginalen…

*

Bra Bloggtips; Storstad om vinsterna inom välfärden, Alliansfritt om smutsig kampanj, Eva-Lena Jansson om bättre tider, Martin Moberg om bussturné, Ekonomikommentarer om kraschrisk, Greiderbloggen om de stora ledarna, Lasses hämndsida med korn av sanning
Netroots

Press; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, svd1, svd2, svd3, ab1, exp1

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se