Sjukdom eller sjukskrivning – vad gör oss sjuka?

Bloggen Storstad presenterade i går flera intressanta diagram baserade på den Nationella folkhälsoenkäten 2009. Där kan man tydligt se att människor som är sjukskrivna eller har sjukersättning oftare (än de som arbetar) är drabbade av svår trötthet, ångest och självmordstankar. Även arbetslösa mår generellt sett sämre än de som arbetar, men kommer ändå inte i närheten av de sjukskrivna.

Nu kommer frågan – vad är hönan och vad är ägget? Mår människor med ohälsa dåligt av själva sjukskrivningen eller är det så att sjukdom och ohälsa gör att människor mår dåligt?

I den borgerliga pressen är uppfattningen klar – det är de långa sjukskrivningarna  (i sig) som skapar ohälsa. De sjukskrivna som mår dåligt gör det för att de är sjukskrivna – inte för att de är sjuka.

För alla oss som någon gång själva drabbats av långvarig sjukdom eller ohälsa låter resonemanget helt galet – men myten är seglivad och har blivit till en ”sanning” som upprepas av allt fler. Den passar också bra in i den borgerliga sjukförsäkringen.  Man kastar helt enkelt ut sjuka från försäkringen – och hävdar att den handlingen i sig gör de drabbade friskare på alla sätt.

Men vad säger då de forskare som sysslar med just dessa frågor?

En av dem är psykiatern och smärtspecialisten Jürgen Linder, som Hanne Kjöller själv brukar använda sig av för att bevisa sin tes (att sjukskrivningar gör oss sjuka). Men inte ens han instämmer i resonemanget. Smärtpatienter  mår dåligt på grund av smärtan – inte på grund av sjukskrivningen. Så här sa han i en intervju i SvD, nov 20007, citat;

Varifrån kommer uppfattningen att den vanligaste orsaken till smärta är psykisk?

– Det är helt enkelt en vitt utbredd vanföreställning, säger Jürgen Linder. I 15 år försökte jag bota mina smärtpatienter med terapi. Nästan ingen blev bättre. Enligt sin egen patientundersökning har han i stället kommit fram till att det hänger ihop så här:

Visst, mer än varannan smärtpatient (54 procent) är deprimerad. Men det beror inte på att de kroppsliga symtomen har en grund i psykiska problem, utan på smärtan som sådan. Nästan tre av fyra smärtpatienter (72 procent) har rejäla sömnstörningar; de vaknar när de vänder sig, de sover oroligt, grubblar över framtiden.

En annan som har forskat i ämnet är Jan Lidbeck, överläkare och chef för Smärtrehab vid Helsingborgs lasarett. Han menar att det finns många gamla seglivade myter när det gäller långvariga smärttillstånd. Myter – som gör att smärtpatienter ofta blir misstrodda och kränkta av såväl läkare som av samhället.

Citat, HD, Smärtsam kamp mot gamla myter;

.myterna om smärtpatienterna lever kvar, och många omhuldar fortfarande teorier som är 50 år gamla. Fortfarande är det avgörande vilken läkare smärtpatienten först hamnar hos. Bemötande är av stor betydelse, att inte bli trodd, inte bli tagen på allvar, är förnedrande och kränkande. För många innebär sjukvården en tung vandring från läkare till läkare, i sökandet efter någon som kan ge en förklaring till den ständiga värken.
….

Den första myten smärtpatienten bemöts med är att hon/han själv framkallar symptomen bara för att slippa arbeta.
— Psyke och kropp påverkar varandra på ett komplicerat sätt. Det finns inget stöd för att sjukdom eller symptom skulle kunna framkallas för att människor ska slippa arbeta, säger Jan Lidbeck.

Myt nummer två som också den saknar stöd i modern forskning är att ju tidigare rehabilitering, desto bättre resultat.
— Att lära sig leva med långvarig smärta liknar mycket ett sorgearbete, man inser att livet blir sig aldrig riktigt likt igen. En rehabplan som kommer fel i tiden är dömd att misslyckas för de flesta och riskerar att totalt ramponera tron på framtiden.
— Man ska komma ihåg att dessa patienter lever i ett känslomässigt kaos, det gäller bara att överleva, de kan inte ta mer än en dag i taget.
Han understryker också att smärttillstånd som orsakas av störningar i CNS inte kan tränas bort. Tvärtom blir smärtorna oftast värre av fysioterapi som belastar en kropp som redan gör ont.
— Det är viktigt att göra en ordentlig smärtanalys, så att patienten inte blir ytterligare traumatiserad. Smärtupplevelsen är individuell, därför måste också rehabilitering och terapi vara individuella och ges när tiden är rätt för individen.

En tredje myt är att patienten när hon/han sjukskrivs, går in i en sjukroll som passiviserar och undergräver motivationen till att gå tillbaka till ett arbete. Det är ungefär 50 år sedan den teorin lanserades, men den lever ännu och används ofta som förklaring till långa sjukskrivningar.

Myt nummer fyra är att den som är sjukskriven har dålig motivation som ett slags karaktärsdrag, och det utgör ett problem.
— De här gamla teserna om sjukbeteende, sjukroll och sjukvinster med att man får vara sjukskriven, gå hemma och äta piller, smulas sönder med nya rön, säger Jan Lidbeck.
— Jag har haft patienter som upplevt stigmatiseringen som värre än exempelvis fibromyalgin i sig. Bemötandet kan vara en direkt orsak till att patienten är sjukskriven, en detalj man bör vara observant på.

Sammantaget kan man konstatera att dagens sjukförsäkring är en katastrof för de som drabbas av svåra och långvariga sjukdomar, skador eller långvarig smärta. Läkare och Försäkringskassan har numera till uppgift att stressa de sjuka att så snabbt som möjligt vara tillbaka på arbetet igen – inte att försöka bota, lindra och hjälpa. Om tiden inte räcker till blir de utkastade från försäkringen – och från arbetet och den gemenskap och trygghet som det ger.

I dag ställs många sjuka, skadade och utslitna inför ett helt nytt stresstillstånd – de drabbas av ekonomisk stress och oro. Många tvingas leva på anhöriga eller söka socialbidrag (något som till och med socialbidragsminister Husmark Pehrsson vid upprepade tillfällen rekommenderat de som hamnat i kläm). Som en sista utväg vänder sig allt fler till en välgörenhetsorganisation eller till kyrkan.

Hos Veckans Graf finns ett diagram som visar att de som har en låg inkomst och ekonomiska problem mår betydligt sämre än de som har god ekonomi och en hög inkomst. Visst låter helt självklart. Därför är det märkligt att man tror att sjuka skulle må bättre av misstro och ekonomisk stress och oro – ovanpå den stress och oro som sjukdomen och smärtan i sig för med sig.

Det behövs ett helt nytt synsätt. Bort med misstron och stressen – in med anpassade arbeten, rehabilitering och förståelse. De människor som har oturen att drabbas av sjukdom, skador och kronisk smärta är inte alls så olika de som fortfarande har ett jobb och är friska – även de mår bättre av trygghet och att bli tagna på allvar. Alla kan vi hamna där (även om många tror att de är odödliga och osårbara) – och då skulle nog de flesta av oss uppskatta om vi blev behandlade som fullvärdiga människor istället för fuskande parasiter….. vad tror ni?

*

Tidigare bloggposter; Nya Fuskkassan i nya SverigeSmärtsamma myter om smärta och långa sjukskrivningarHusmark gör alla fel med utförsäkringskedjan

Bloggat; Storstad, S-buzz

Senaste offren för den nya sjukförsäkringen; Är helt utan inkomst, Dråpslag på dråpslag, För sjuka för att kunna söka jobb, Utförsäkrad får ingen sjukförsäkring,

Bloggtips; Kulturbloggen om ökade klyftor, Stefans konspirationer om prioriteringar, Kaj Raving om klyftor, Alliansfritt om Borgs pinsamma miss, Eva H A om privatiseringen av LSS, Jinge om miljön, Stardust blogg om vem som bestämmer vem som är sjuk och intressanta länkarResursbloggen – en sång till modet, Peter Andersson om regeringens spel med välfärden

Netroots

Press; svd1, exp1, ab1, dn1,

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

intressant.se