Med ambulans till arbetsförmedlingen

Ekot har de senaste dagarna rapporterat om hur de nya sjukreglerna ställer utförsäkrade inför ett moment 22.  De svårast sjuka – som ansökt om förlängd sjukpenning – måste skriva in sig hos arbetsförmedlingen för att få någon ersättning att leva av. Men i samma stund får de sin ansökan om förlängd sjukpenning struken. De betraktas som friska. Många har redan hamnat i kläm – och fler blir det. Socialbidragsministern Husmark P:s enda råd till de som drabbas är – sök försörjningsstöd!

Att få förlängd sjukskrivning är mycket svårt – det krävs ”sjukhusvård eller vård för svår sjukdom på annat sätt, eller att man till följd av svår sjukdom har förlorat mycket av sin verklighetsuppfattning eller riskerar allvarligt försämrad hälsa genom att delta i Arbetsförmedlingens introduktion.” Bedömningen är stenhård. Vid Januari månads slut hade endast 235 personer av 14 800 fått förlängd sjukpenning (DS). De allra flesta utförsäkrade har inget annat val än att ta sig till arbetsförmedlingen för att få någon ersättning överhuvudtaget – oavsett hur sjuka de är.

Frågan är – hur svårt sjuka människor anser regeringen att det är rimligt att tvinga till arbetsförmedlingen för att de ska få någon ersättning att leva av? Vart går gränsen? Hur inhumana och omänskliga konsekvenser  kan egentligen regeringens företrädare acceptera att deras regler får innan de inser att det har gått för långt? Är det rätt att sjuka forslas med ambulans till arbetsförmedlingen eller till sina arbetsplatser? Där är vi nu…..

Via RESURS hittade jag denna interpellation ställd den 15 mars av Jasenko Omanovic (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) –

Interpellation

2009/10:287 Arbetsförmedlingens åtgärder för sjuka arbetssökande

av Jasenko Omanovic (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I tidningar och etermedier har under vintern rapporterats om personer som är sjuka, men som på grund av de förändrade reglerna för sjukförsäkring inte längre är berättigade till ersättning från försäkringen, utan ska ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Det handlar om ett stort antal personer med skilda tillstånd. En del har mycket stora problem, vi har sett exempel på personer som rör sig med hjälp av kryckor och som måste få skjuts med bil eller till och med ambulans för att inte förvärra skadan.

Självklart är deras möjlighet att få ett arbete begränsad, inte minst med tanke på att det finns ett stort antal friska arbetssökande bland de nästan en halv miljon människor som är arbetslösa i dag.

Var anser arbetsmarknadsministern att gränsen går för att Arbetsförmedlingen ska ta emot sjuka arbetssökande, och avser ministern att ta något initiativ för att förändra regelverket?

På bloggen Rättvisepartiet Socialisterna Stockholm kan man läsa om busschauffören Michael Söderlund som sedan 2004 lever med svår smärta och tydliga symptom på MS. Han har svårt att gå och klarar inte ens av att gå på toaletten själv. Men enligt de nya reglerna är han frisk nog att arbeta heltid.

Ska Mikael behöva ta ambulans till jobbet? Citat;

(….)

I oktober kom ett brev från Försäkringskassan som sa att Mikael måste gå tillbaka till jobbet. Hans handläggare sa, utan att ens ha träffat honom, att han skulle kunna köra buss 40 timmar i veckan.
– Dagen efter jag fått det där brevet skulle jag anmäla mig på arbetsplatsen.
– Jag mådde så dåligt när jag skulle gå till jobbet att jag inte ens minns hur jag tog mig dit. Väl där kollapsade jag och ambulansen fick komma och hämta mig.

– Eftersom Försäkringskassan glömt att lämna över mig till Arbetsförmedlingen så stod jag helt ut­an inkomst hela november och december.

(….)

Den första utbetalningen från a-kassan kom förra veckan. Inkomsten är nu cirka 3 000 kronor lägre än då Mikael hade sjukersättning. När han blev sjuk bytte hans sambo arbete för att kunna hjälpa honom mer, men nu måste hon jobba extra.
Till råga på allt har han förlorat färdtjänsten, blivit av med handikappkortet och nekas handikappersättning.
– Vi lämnas helt enkelt i våra hem för att dö, och det är bokstavligt, människor kommer att dö av det här, avslutar Mikael Söderlund.

(…..)

RESURS skrev i går ett pressmeddelande där man krävde Cristina Husmark Pehrssons avgång. I brevet beskriver man hur svårt sjuka drabbas av de nya reglerna, citat;

Dagligen träffar vi på Resurs svårt sjuka som blivit helt utan ersättning. Nätverket har också medlemmar som förlorat nära anhöriga till följd av de nya sjukförsäkringsreglerna. Oerhört många i nätverket har psykisk problematik som drastiskt förvärrats av den stress och den psykiska misshandel man i dag utsätter sjuka för. Den uppgivenhet och förtvivlan många känner är fruktansvärd och något en sjuk människa aldrig ska behöva genomlida. I dag tvingas många sjuka vända sig till kyrkan för mat och stöd att klara vardagen. Vi har också fått en stor ökning av antalet uteliggare, många är män mellan 18-30 år. Året är 2010.

Trots alla mänskliga tragedier som dagligen sker matas vi gång på gång i medierna av Husmark Pehrssons påståenden att regeringen bygger broar till ett friskt liv och att ohälsan (ohälsotalet) snabbt minskar. Vi får också regelbundet höra historien om de berömda 140 personerna per dag. Det Husmark Pehrsson egentligen menar är att det som mest var drygt 59 personer per dag  (21687 personer år 2003) som fick det vi i folkmun kallar förtidspension, full sjukersättning utan tidsgräns. År 2005 var siffran nere i knappt 40 personer. Trots att alla osanningar har avslöjats fortsätter den klassiska propagandan och smutskastningen av de politiska motståndarna i stället för att regeringen börjar rannsaka sin egen politik, som i dag leder allt för många till fattigdom och utanförskap. Det Husmark Pehrsson helt glömmer är att bakom statistiken finns faktiskt människor! Människor som far riktigt illa!

Läs hela!

Anders Borg sa nyligen så här, citat;

–  Vi kommer inte att bygga upp bidragssystemen igen.

Vad Borg menade med ”bidragssystemen” vet vi – sjukförsäkringen och a-kassan. Det han säger är att det som alliansen har rivit ned aldrig kommer att byggas upp igen – inte så länge alliansen sitter vid makten.

Alliansregeringen måste bort – det är bara första steget mot ett mänskligare samhälle – men det är ett absolut nödvändigt steg!

*

Missa inteMotvallsbloggens förslag till ny alllianslogga  🙂

Bloggtips; Annarkia om jobben, Alliansfritt om krisen på skatteverket, Eva Hillen Ahlström om socialtjänsten och sjukförsäkringen, Eva-Lena om ungdomar, Netroots

Press; DN1, SvD1, SvD2,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,