Rättvisa och rättigheter

Illustration Robert Nyberg – Fria vårdvalet

Vård en rättighet – ingen handelsvara vilken som helst….

Riskkapitalbolagen ser i dag välfärdssektorn som ett säkert och riskfritt sätt att tjäna pengar genom att köpa och sälja företag. De privata vårdföretagen gör rekordvinster på skattebetalarnas bekostnad. Vinstmarginalen för vårdföretagen låg på 19 procent år 2007 – betydligt högre än för andra privata företag som har ett snitt på 10 procent (borträknat företag som enbart sysslar med finansiella tjänster). Bolagens intäkter kommer i huvudsak från de beställningar som kommuner och landsting gör. De har ökat kraftigt på senare år – och fortsätter att öka. Samtidigt minskar personalen. I Stockholm har ”1000 vårdbiträden och annan personal försvunnit under den borgerliga mandatperioden” inom äldreomsorgen.

I går förde handelsminister Ewa Björling fram sin och regeringens syn på sjukvård – det är en handelsvara som vilken som helst. De som behöver vård och stöd är inte längre patienter eller (för den delen) människor – de är kunder. I förra veckan var Maud Olofsson varit inne på samma linje – valfrihet och etableringsfrihet för vårdföretagen tycks vara viktigare än allt annat.

Så här säger Socialdemokraterna om den borgerliga ”valfriheten”, SvD, citat;

Att tro att de missförhållanden vi sett inom äldreomsorgen den senaste tiden löses genom att det bildas fler företag är att bära ideologiska skygglappar. Lagen främjar i första hand företags etableringsfrihet på ”vårdmarknaden” – inte kvaliteten i omsorgen för de äldre.


Handelsministern springer vårdföretagens ärenden, citat AB;

Enligt Björlings synsätt ska också hälso- och sjukvården vara en handelsvara vilken som helst. I Sverige liksom i övriga Europa finns ett starkt stöd för nationella kvalitetskrav på hälso- och sjukvård. Människor vill helt enkelt inte konkurrensutsätta allmänna välfärdstjänster. Hälso- och sjukvård är en rättighet och ingen handelsvara.

Läs hela….!

*

Rättvisa….

För någon vecka sedan gick de rödgröna ut och lovade att ta bort den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare som Reinfeldts alliansregering har skapat. Pensioner är inga bidrag – de är uppskjuten lön. Nyheten drunknade nästan helt i RUT-debatten.

Reinfeldt kommenterade kort löftet i en nyhetssändning med att säga att det ”var oansvarigt” – det skulle kosta 23 miljarder kronor. Sedan blev det tyst. Ingen frågade statsministern om det inte var betydligt mer ”oansvarigt” att göra det han hade gjort – skapa en skatteklyfta och sänka skatterna med 96 miljarder kronor (delvis på lånade pengar) – och på kuppen utelämna pensionärerna. Inget annat jämförbart land har gjort något liknande. I de flesta länder har istället pensionärer lägre skatt än löntagare – inte tvärt om.

Reinfeldt regering ser på pensionärerna som ett ”skattefrälse” – han har till och med sagt det själv. Nu talar plötsligt även han om ”sänkta skatter för pensionärerna” (lagom till valet) – men vem tror på hans löften? Det är ju hans egen regering som systematiskt och medvetet skapat hela skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare.

Pensionärsskatten.se – Räkna själv ut hur mycket mer du som pensionär betalar i skatt per månad med alliansens politik!

P.S. En fråga återstår – vad som händer med sjuka och arbetslösa? Hur blir det med deras skatter? Ska de fortsätta att straffas…..?

*

Bra Bloggat; Martin Moberg, Tankar från Roten , Roger Jönsson, Peter Andersson, In your face, Annarkia, Ekonomikommentarer om jämlikhet och välstånd, Mer – Netroots

Press; AB1, AB2, DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se