Långsiktighet – inget för marknaden

Missa inte professor Marie Demker på Brännpunkt; Tågkaoset är bara statens fel

Artikeln tar upp precis det jag skrev om i förra veckan – avregleringar, bolagiseringar och privatiseringar är ett utomordentligt dåligt recept om vi vill få den viktiga infrastrukturen att fungera.

Citat, SvD;

(…)

Den avreglering, bolagisering och privatisering av det statliga ansvaret inom transport- och kommunikationsområdet som påbörjades på 80-talet har idag löpt linan ut. Idag kan vi se effekterna av att underhåll, investeringar och nytänkande inte genomförts på ett sammanhållet sätt. Numera är de ekonomiska aspekterna av varje enskild verksamhet avgörande för så kallade affärsmässiga beslut som myndigheter och affärsdrivande verk fattar.

Att skälla på SJ, Banverket eller någon annan av de aktörer som rör sig på denna så kallade marknad är därför meningslöst. De handlar alla i enlighet med den rationella ekonomiska modell som de tilldelats, och det gör så gott de kan. Ansvaret är statens. Vare sig den förra eller den nuvarande regeringen har gjort på vad dem ankommer.

(….)

Sveriges välstånd hänger på statens ansvar för en nationell infrastruktur. Konkurrensmodellerna bortser från det faktum att långsiktig kommunikationsplanering sker under extrem risk och osäkerhet. Få beslut är så långsiktiga som järnvägsinvesteringar. En stat som abdikerar från sin roll som garant för nationell välståndutveckling kommer snabbt att tappa sin legitimitet även i andra avseenden.

Tidigare bloggposter i ämnet;

Kaos istället för service och säkerhet

När vinsten är överordnad

*

Bloggat; Svensson, Robin Hood, Germunds blogg

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Medveten begreppsförvirring gör RUT populärt

I dag ropar stora rubriker i SvD.se – ”Rödgröna tänker ta bort husavdrag”. Klickar man på länken får man veta ”Rödgröna lovar avskaffa rut”.  Rubriken på första sidan visar sig alltså vara direkt felaktig – det är stor skillnad på ”husavdrag” och ”RUT”.

Husavdrag är både RUT och ROT och det är bara RUT-delen av avdraget som de rödgröna vill avskaffa. Den del som enbart 1,3 procent av befolkningen använder – det går nästan uteslutande till välbärgade i Danderyd, Täby och på Lidingö. Den andra delen – rotavdraget – den vill de rödgröna istället utvidga till att gälla även för hyresrätter.

Men vad är ”husavdrag”? Vad är ”ROT” och vad är ”RUT”? Förvirringen tycks vara total.

Svaret är att ”husavdrag” är både rut och rot. Man har slagit ihop det extremt populära ROT med det ”iskalla” RUT. Inte ens på Skatteverket har man längre någon tydlig bild av hur stor del av skattesubventionen som går till ROT och hur stor del som går till RUT.  Man särskiljer nämligen inte längre på vilka som ansökt för rot respektive RUT (ALMEGAS rapport). Men ROT har hittills stått för mer än 90 procent av avdragen.

Hos skatteverket kan man läsa vad som räknas som vad i husavdraget;

  • ROT – reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad
  • RUT – hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn

Under de senaste åren har en massiv propaganda-apparat försökt att göra RUT (pigavdraget) populärt. Det har inte varit lätt. Intresset beskrevs från början som ”iskallt” – istället för 45 000 ansökningar (som regeringen räknat med det första halvåret) fick man in 1 000. Många kritiserade inte bara det orättvisa i avdraget utan även de krångliga reglerna. Ekonomen Roland Spånt beskrev avdraget som ”rena skattefuskträsket” där bland annat utlandssvenskar kunde dra av för poolskötare, butlers och bartenders.

Det måste ses som mer än en tillfällighet att RUT-avdraget blev populärt precis i samma stund som det slogs ihop med det redan extremt populära ROT-avdraget. Företagarna presenterade nyligen siffror som handlade om ”husavdraget” – där antog man att RUT-delen av avdraget skapat 1 200 jobb.  ALMEGA bedömer i sin rapport att RUT skulle skapat 11 000 jobb  – alltså ca 10 gånger fler. Det mesta tycks alltså handla om hur man trixar till siffrorna.

Borgerliga politiker och ledarskribenter har i kölvattnet av rapporterna satt in en offensiv – hela fokus har legat på RUT – alltså det vi i folkmun kallar pigavdraget.

Är det ROT eller RUT som är poppis? Är det i RUT eller ROT som jobben finns?  Själv tror jag att det var en medveten taktik att slå samman avdragen för att skapa en begreppsförvirring. När inte ens skatteverket längre kan särskilja på RUT och ROT – hur ska då vi andra kunna göra det. Förvirringen är total – precis som beräknat!

Men visst är det bra att de rödgröna nu har sagt klart ut att de vill avskaffa RUT-avdraget – och givetvis också skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. För det är inte bara orättvist – det finns även andra negativa konsekvenser med det – det utarmar den offentliga sektorn och välfärden. Curt Persson PRO;

….många kommuner går nu ifrån sitt ansvar, höjer priserna på den behovsprövade hemtjänsten så mycket att det blir billigare med hushållsnära tjänster.

Men frågan handlar mer än om RUT och ROT i ett kortsiktigt perspektiv. Johan Ehrenberg beskriver i ETC hur samma pengar inom den offentliga sektorn skulle kunna skapa fler och billigare jobb och dessutom komma alla till del istället för att gynna enskilda välbärgade som skulle ha råd med hemhjälp och ny-kaklat även utan subventioner.

Tillägg;

Personligen anser jag att ROT kan motiveras som en tillfällig subvention i en lågkonjunktur – om det utökas till att gälla även hyresrätter.  När konjunkturen vänder ska både ROT och RUT bort. Pengarna gör mer nytta i offentlig sektor och i offentliga bygg- och infrastruktur satsningar.  Jag håller alltså helt med de rödgröna.

Missa inte – Ingvar Persson i AB; Hushållsavdrag gör klyftorna djupare

*

Bra bloggat; Storstad om RUT – 1, 2, 3, 4

Fler bra bloggar; Peter Andersson, Alliansfritt Sverige1, 2, Ung vänster, Newsmill, Sjölander, Peter Hultqvist, Eva Hillén Ahlström, Röda Malmö, S-buzz

Netroots

Press; AB1, DN1, DN2, DN3, DN4, SvD

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se