Alliansens jobbpolitik – ett praktfiasko

I går berättade Aktuellt om regeringens så kallade ”jobb- och utvecklingsgaranti”. Under hösten 2009 omfattade den, tillsammans med ”jobbgarantin” för ungdomar, drygt 80 000 platser. Endast 10-20 procent av dessa har någon form av aktiv åtgärd som utbildning- eller jobbpraktik.

Allt fler hamnar just nu på ”slutstationen” – fas 3. Den innebär att den arbetslöse placeras på en arbetsplats och ska då utföra ett jobb som ”annars inte blir gjort”. Arbetsgivaren får 225 kronor om dagen medan den arbetslöse ofta får en lägre ersättning än i a-kassan, och ibland under socialbidragsnormen. Många berättar att de har svårt att överleva på den ersättning de får, tvingas gå till socialen och känner sig förnedrade. De arbetar och blir utnyttjade, men utan att få en lön som går att leva på.

Arbetslösheten har i alliansens Sverige gjorts till ett individuellt problem istället för att samhällsproblem. Arbetsmarknadspolitiken är inriktad på disciplinerande åtgärder som lägre ersättning och hårdare krav – samtidigt som man successivt skurit ned på aktiva åtgärder för utbildning och omställning. Tanken med denna politik är att de arbetslösa ska tvingas ta första bästa jobb – till allt lägre löner.

Lagom till lågkonjunkturen slaktade alliansens arbetsmarknadspolitiken;

  • Under alliansens första tre år minskades resurserna till AMS ned med 13 miljarder, antalet programplatser minskade med ca 50 000.
  • Antalet platser på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat från drygt 13 000 hösten 2006 till mellan 3 000 och 4 000 under 2009.
  • Vuxenutbildningen minskades med 42 000 platser från slutet av 2006 till 2008.

Efter en explosion av privata ”jobbcoacher” vill nu regeringen ta steget fullt ut till en privatiserad arbetsförmedling. Centerpartiet trycker på och vill införa en ”jobbpeng” efter modellen ”skolpeng” och ”vårdpeng”. Resultatet på dessa områden har blivit att friska, välutbildade och välbärgade gynnas samtidigt som klyftorna inom skola och vård ökar. Risken är överhängande att de starkaste gynnas även denna gång. Privata arbetsförmedlingar och jobbcoacher riktar helt naturligt in sig på att hjälpa den arbetskraft som ger bäst utdelning (vinst) – den som redan efterfrågas och är välutbildad.

Just i dag kan vi läsa om hur regeringen i ren desperation över sin egen misslyckade arbetsmarknadspolitik försöker ”dumpa” uppemot 65 000 ”praktikanter” på statliga myndigheter och verk som en del av satsningen ”Lyftet”. En, som man säger, form av ”beredskapsarbeten”. Enbart Skatteverket ska tvingas ta emot 6 000 praktikanter. 130 000 arbetslösa skulle erbjudas sysselsättning. I Januari hade kommuner och landsting bara accepterat 20 platser.  Desperationen stiger – inför valet måste arbetslöshetssiffrorna putsas upp.

Det som skulle ha behövts, och som behövs, är aktiva åtgärder – och satsningar på riktiga jobb. Att återigen ge människor möjlighet till vuxenutbildning och fortbildning och möjlighet att klara av omställningar och nya utmaningar. Att låta de som kanske misslyckats eller hoppat av gymnasiet få fler chanser – det lönar sig för hela samhället. Dessutom behövs satsningar på att rusta upp och bygga ut infrastruktur, bostäder, miljösatsningar och välfärden. Det finns verkliga jobb som behöver göras – bara viljan saknas.

I en lågkonjunktur är det extra viktigt – just då när regeringen Reinfeldt rustat ned….

Inte så konstigt att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin inte vågade ta en debatt i går i Aktuellt (regeringens vana trogen) mot TCO:s Sture Nordh….

Det är inte heller så konstigt att de flesta av oss har fått nog nu….

*

IFN:s Per Skedingers attackerar TCO och anställningsksyddet (LAS) i SvD i dag. Där presenteras han som enbart som”forskare” på första sidan. Men IFN:s huvudman är givetvis Svensk Näringsliv. Alltså – inget nytt under solen!

Läs mer på  TCO bloggen Utredarna – Fredag; Debatterna på väg ut

Fakta och inspirationBokslut Reinfeldt

Läs merArbetslös nu

Bloggat; Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Andersson, Badland Hyena, Annarkia,

Mer – Netroots

Press; AB1, AB2, AB3, AB4, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se