Segregationen ökar – nu även i DN

Ibland blir det nästan komiskt när DN eller Svenskan gör reportage från ”verkligheten”. När de skriver om hur klyftorna och segregationen ökar i det svenska samhället, eller när de berättar om hur sjuka och arbetslösa numera tvingas gå till socialen när de inte längre platsar i Reinfeldts nya sjukförsäkring eller a-kassa.

Samtidigt har dessa borgerliga mediamegafoner i åratal propagerat för precis den politik som skapat de klyftor och segregation de nu beskriver. De har propagerat för att omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter i innerstaden, för etableringsfrihet och vinstdriven välfärd, och predikat skattelättnader och bidrag för de rika och hårdare regler och lägre ersättning för sjuka och arbetslösa. Som om de inte förstod konsekvenserna av sina egna krav.

Eller så kanske det bara är olycksfall i arbetet – att ett och annat reportage från ”verkligheten” ändå slinker igenom. Men visst är det bra, det sker bara alltför sällan.

I dag tar DN upp hur bostadspolitiken har ökat klyftorna och segregationen i Stockholmsområdet.

Ekonomiska murar växer kring innerstan, citat;

Stockholms innerstad befolkas av personer med väsentligt högre inkomster än vad förortens invånare har. Och lägenhetspriserna har stigit kraftigt samtidigt som andelen hyresrätter sjunkit.

– På 40 år har det försvunnit 75.000 hyresrätter i Stockholms stad. Nästan hälften av dessa, 35.000 hyresrätter, har försvunnit de senaste 10 åren….

Läs mer – Segregationen klyver Stockholm

Samtidigt propagerar nu Centern för ”prestationsbonus” till skolor som ”förbättrar resultaten” på de nationella proven. Man talar om hur skillnaderna mellan skolor ökar och hur resultaten blivit sämre i förhållande till andra länder och till hur det var tidigare. Därefter skyller man hela misslyckandet på socialdemokraterna. Det blir nästan löjligt. Ingenting om vad friskolereformen  har kostat eller om hur vinstdrivna skolbolag bidrar till att öka segregationen och dränera skolan på skattepengar. Eller vilka partier som har hjälpt till att driva på just den utvecklingen.

Jag undrar om Maud och hennes centergäng har läst Skolverkets lägesbedömning 2009 eller om de hörde skolverkets chef nyligen i Rapport berätta om hur och varför segregationen ökat i den svenska skolan?  (läs mer Segregationen ökar i skola, vård och omsorg)

Per Tullberg, generaldirektör på skolverket sa så här (Rapport 14 feb 2010);

Det är en ökad segregering av den svenska skolan… Det svenska systemet lyftes (tidigare) fram som ett exempel på hur bra en sammanhållen skola fungerade – med elever från olika bakgrund och med olika prestationer. De svaga eleverna hjälptes av de bättre eleverna. Nu finns det starka tendenser att det går i motsatt riktning. Eleverna delas upp och studieresultaten försämras.

Segregationen av skolan är en del av den ökade segregationen i hela samhället och kan knappast lösas genom några snabba cash experiment a la ”kömiljarden”  – där till slut alla landsting fick mer pengar efter trixande med siffror. Problemen i skolan sitter djupare än så efter år av ”friskolereformer” och ”etableringsfrihet” och ”valfrihetsreformer”.

DN 8 mars 2009;

Att valfriheten ökat segregationen har flera forskningsrapporter slagit fast, enligt professor Jan-Eric Gustafsson vid Göteborgs universitet.

….Bernard Hugonnier…:

– De föräldrar som är kapabla att göra de bästa valen är de välinformerade och välbärgade. Med ett fritt skolval tenderar deras barn att samlas i vissa skolor, medan barn med litet socioekonomiskt och kulturellt kapital parkeras i andra skolor där de presterar ännu sämre än de hade gjort i en mer blandad miljö.

Den svenska skolan har blivit ett levande exempel på hur ökade klyftor i samhället försämrar för alla. Precis det som Wilkinson och Pickett skriver om i den aktuella boken Jämlikhetsanden. När klyftorna och segregationen ökar i samhället – då försämras skolresultaten över hela linjen.

*

Bloggat; Alliansfritt, Katarina Nyberg Finn, Bananer i pyjamas, Ingiberg Olafsson, Netroots

*

Mer press; DN1,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Kaos istället för service och säkerhet

Just nu är det fullt kaos i kollektivtrafiken. Snö och iskyla är en förklaring, men det finns även andra orsaker till att vi i Sverige inte längre klarar av ett snöfall eller en köldknäpp.

En är de avregleringar, bolagiseringar och privatiseringar av kollektivtrafiken, järnvägen och banverket som genomförts under de senaste dryga 20 åren.  Nu är det maximalvinst som gäller – både för SJ och de andra järnvägsbolagen.

Ingen bryr sig om servicen, underhållet, säkerheten eller miljön när vinstmaximering är målet. Alla kan skylla ifrån sig. Ansvaret? – det har ”någon annan”.

Svante Säwén skriver i Dagbladet om det trafikkaos och de olyckor som avregleringarna har skapat – ”Trafikkaos efter avreglering på järnvägen – och nu dödsfall”,   citat;

(…)

När hela Stockholms central är fullt med väntande resenärer får förstås personalen i dagens SJ ta all kritik, trots att SJ inte står för att skotta växlar och hålla dem isfria. Det är Banverkets ansvar. Fast Banverket har lagt ut det mesta på entreprenad….

Läs hela!

Nu planerar den borgerliga regeringen för ett fullständigt privatiseringsexperiment med både den svenska järnvägen och Banverket – istället för att satsa på att banunderhåll, service och att bygga ut kapaciteten för det svenska järnvägsnätet. Sverige blir därmed det enda landet i Europa med en helt avreglerad järnvägsmarknad.

Det kan vara ett experiment som dödar, citat ETC;

Järnvägsprivatiseringar dödar. Det är den slutsats regeringarna i Storbritannien och Nya Zeeland dragit de senaste åren. Efter tre allvarliga brittiska järnvägsolyckor på fyra år med sammanlagt 41 döda resenärer beslutade regeringen att åternationalisera järnvägen år 2001. Och två år senare, år 2003, köpte regeringen i Nya Zeeland tillbaka järnvägarna sedan fem järnvägsarbetare dött i arbetsolyckor under en tolvmånadersperiod.

Efter Banverket och järnvägen finns nu även planer på att skrota SL och privatisera kollektivtrafiken fullt ut. Citat ETC;

Nu bereder näringsdepartementet ett betänkande av en ny kollektivtrafiklag som för Stockholm innebär att SL, som idag har det övergripande ansvaret för buss- och spårtrafiken, ersätts av privata företag. Enligt förslaget kommer ett samordnat biljettsystem, som SL:s periodkort, att försvinna. Biljettpriserna bestäms istället av företagen.

Två forskare på KTH varnar för att förslaget skulle kunna leda till ”en fördubbling av biljettpriserna”, bristande samordning mellan bolagen, att de lönsamma linjerna gynnas medan de mindre attraktiva sträckorna lämnas i sticket – och att fler kommer att välja bilen.

Men det slutar inte där – regeringen planerar även för att Luftfartsverket ska tas över av privata bolag. Luftfartsverket som ”ansvarar för att förhindra kollisioner mellan flygplan i luften och på marken”. Förslaget kan hota flygsäkerheten menar ST, citat;

– Regeringen har helt struntat i att analysera konsekvenserna för flygsäkerheten. Den allvarligaste konsekvensen av det skulle kunna bli att två flygplan kolliderar med varandra…

Privatägd infrastruktur är inte bra för samhällsekonomin. Det insåg redan John Stuart Mill, en av liberalismens grundare. Mill såg hur gasbolagen i London vid mitten av 1800-talet förde en “konkurrens till döds”, vilket ledde fram till en hopplös och oförutsebar situation för londonborna. Prispressen och konkurrensen gjorde att underhålls- och säkerhetsarbetet åsidosattes och innebar att staden ofta, när ett företag gått i konkurs, lades i mörker.

Mill myntade då begreppet “naturligt monopol”. Han menade att när det gäller så vitala och viktiga delar av vårt samhälle som infrastrukturen måste man ha ett offentligt monopol. Med ett offentligt monopol skulle man enligt Mill dessutom kunna “hålla lägre taxor och ändå erhålla oförändrad vinst”.

Visst känner vi igen de konsekvenser Mill såg i 1800-talets London i Sverige i dag. När infrastrukturen inte fungerar – då blir det konsekvenser för hela samhällsekonomin. Många kan inte ens ta sig till jobbet längre.

Men inte bara det. Det handlar också om miljön, om säkerhet, om en hållbar framtid, om service som ska fungera för alla. Det måste helt enkelt få finnas andra värden i ett civiliserat samhälle än maximal vinst för privata bolag.

*

Bloggat; AnnarkiaRöda Malmö Jinge, Havanna star, Peter Andersson, Björn AnderssonEva-Lenas blogg, Netroots

Press; DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN8SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, SvT1, SvT2,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

intressant.se