Svenskt Näringsliv kritiserar regeringen

Inte ens Svensk Näringsliv tycks längre ha så mycket gott att säga om den borgerliga regeringens politik. Nu kommer kritik både när det gäller hur Reinfeldts regering har hanterat den ekonomiska krisen och hur den har hanterat sjukförsäkringen.

Sverige faller i välståndsligan, citat;

Trots goda förutsättningar att klara krisen går Sverige kräftgång i den så kallade välståndsligan. En orsak till det är att Sverige valt fel krismedicin.

….

Det finns en allmän uppfattning i debatten att Sverige klarat krisen betydligt bättre än jämförbara länder. Nya siffror från OECD visar dock att Sveriges köpkraftsjusterade BNP per capita sjunkit relativt OECD-snittet efter krisen.

…..

Sverige har backat trots att landet i många avseenden haft bättre förutsättningar att möta den internationella finanskrisen än många andra länder.

I flera av de länder som har klarat sig bättre under krisen har det funnits en större politisk enighet kring krisåtgärder som dels stärker företagens vilja och möjligheter att investera, dels tidigarelägger planerade offentliga investeringar vilket stimulerar på kort sikt och stärker de offentliga finanserna på längre sikt.

Och så  här skriver man angående de nya sjukförsäkringsregler som Adriana Lender i dag försöker bena ut på DN debatt….

Dags att förtydliga luddig sjukförsäkring, citat;

Regeringen måste ge Försäkringskassan tydligt besked om vad som gäller för de personer vars sjukpenning ska prövas efter 180 dagars sjukfrånvaro. Det skriver Sofia Bergström, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

…..

Det är lagstiftarens privilegium att formulera lagstiftningen på sådant sätt att önskat resultat uppnås. Då det gäller frågan om särskilda skäl för rätt till sjukpenning efter dag 180 påpekade flera remissinstanser, bland annat Svenskt Näringsliv, att regelverket var otydligt formulerat och att det skulle komma att krävas förtydliganden.

Lagstiftaren lyssnade inte. De justeringar som gjordes medverkade till vissa förtydliganden, men uppenbarligen vet Försäkringskassan fortfarande inte riktigt hur lagstiftningen ska tolkas eller vad lagstiftaren önskar.

….

För att sjukförsäkringen även fortsättningsvis ska uppfattas som ett omfattande skydd för den person som på grund av sjukdom förlorar delar eller hela sin arbetsförmåga är det nödvändigt att det utvecklas instrument för hur en arbetsförmågebedömning ska göras i relation till hela arbetsmarknaden. Det är en svår uppgift som kräver mycket god kunskap om både arbetsliv och funktionsnedsättning.

Arbetsförmåga är något relativt och därför måste bedömningen ske inom definierade ramar. Hur ska till exempel oförmåga att etablera nära relationer värderas? Eller stressotålighet? Eller oförmåga att hantera ostrukturerade situationer? För en rättssäker hantering av arbetsfömågeprövning måste det finnas svar på dessa frågor.
Ytterst är det ett politiskt beslut som måste fattas om gränsdragning och normering, trots att det är svårt.

*

Bloggtips; Annarkia om girighet, Björn Andersson om alliansens desperata valarbete, Eva-Lena om kollektivavtalskramarna på Rosenbad, Kaj Raving om Klimathotet, Peter Andersson om att intresset aldrig ljuger, Alliansfritt Sverige om strängare straff, Netroots fler progressiva bloggar

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Sjuka och arbetslösa är borträknade

Försäkringskassans  generaldirektör Adriana Lender försöker i dag på DN debatt klargöra hur det lapptäcke till regelverk som regeringen har skrivit ihop och FK nu tvingas arbeta efter ska tolkas. Det är ingen lätt uppgift. Nya luddiga begrepp har bytts ut eller lagts till. Vad är ”oskäligt”, vad är ”allvarlig sjukdom”, ska diagnoser få avgöra eller hur sjuk den försäkrade är? Inte ens Adriana ”klippstrategin” Lender tycks veta. För att få svar på hur regelverket egentligen ska tolkas tvingas FK använda sig av sjuka människor som försökskaniner. Domstolen får avgöra. Sist och slutligen konstaterar Lender att ”Om det rätta också är det önskvärda är sedan en fråga för riksdagen.”

Med andra ord – ansvaret för denna experimentverkstad ligger på den regering som har skrivit ihop och röstat igenom lagen. De kan inte skylla ifrån sig!

I dag diskuteras jämställdhetspolitiken på flera håll i pressen….

När det gäller sjukförsäkringen slår den hårdast mot just kvinnorna.  De utförsäkras nu i strid ström och många tvingas gå ned på deltid för att kunna jobba kvar på sina arbetsplatser trots sjukdom och smärta – samtidigt som sjukförsäkringen dras undan (plus avtalspensioner och tjänstepensioner).  Sedan tidigare arbetar runt 200 000 kvinnor deltid på grund av ”nedsatt arbetsförmåga eller bristande ork”. Nu blir de fler. Kvinnors arbetsplatser är oftare fyllda av tunga lyft, stress och underbemanning. Nu straffas de dubbelt av regeringen och görs samtidigt alltmer beroende av sina män, sin familj och andra anhöriga.

Många sjuka – framförallt kvinnor – har alltså inte längre rätt till ett självständigt liv i alliansens Sverige. Just detta betecknar alliansens företrädare dessutom som en ”jämställdhetsreform – hur många av de som drabbas håller med?

Den ”jämställhetspolitik” som alliansen satsat på för övrigt gör knappast saken bättre. Det har handlat om skattesubventioner till ”helgmys” och hembiträden för de välbeställda. Eller om hemmafru-bidrag som blivit en kvinno- och barnfälla, eller en krånglig jämställdhetsbonus som inte har gett någon effekt alls på jämställdheten.

Det heliga ”jobbskatteavdraget” som Schlingmann idag återigen försöker framställa som guds gåva till svenska folket har i praktiken ökat på klyftorna ytterliggare mellan kvinnor och män, och mellan de rikaste och de fattigaste. 95 miljarder har kalaset kostat hittills – pengar som tas från trygghetssystemen, välfärden och från utsålda statliga bolag. Nu vill de fortsätta.

Det är som om de nya moderaterna och deras allianspartier för länge sedan räknat bort alla sjuka och arbetslösa från samhället. De finns inte längre. Och kvinnorna (de som ännu är friska och har jobb) och pensionärerna – de finns enbart när det är valår….

*

Till sist…

…borde alla som tror att Sverige hade klarat krisen bättre om vi hade haft Euron läsa Stefan de Vylders artikel i SvD. Inga av de motiv som gjorde att svenska folket röstade NEJ till EMU har förändrats. Tvärtom – (citat);

Den senaste utvecklingen har med råge bekräftat EMU-skeptikernas farhågor, och vi kan idag besvara en rad frågor som diskuterades i samband med Sveriges EMU-omröstning… läs hela!

*

Missa inte Förhållningsregler för sjukskrivna på Lasses Hämdsida

Lästips sjukförsäkringen; På väg ut ur sjukförsäkringssystemet, Ingen ”bra inkomstkälla”Bättre arbetsmiljö och rehab…., Svensk Näringsliv – Dags att förtydliga sjukförsäkring

Lästips politik; Världens ”bästa” regering, Alliansens slag mot löntagarna, Alliansen raserar trygghetssystemen,

Tips från Eva Hillén Ahlström En ny blogg – missa inte; De tystas röst

Bloggpost; Bidragsberoende – det är vi alla

Bloggtips; S-buzz – bloggbävning om sjukförsäkringen, Martin Moberg, Mitt i steget, Alliansfritt…., Röda berget, De tystas röst, Resursbloggen, Veronica Palm, Reflektioner och speglingarKarins Värld om Borg som jagar hind med andra män, Mer – Netroots

Mer Press; DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, AB1, AB2, AB3, SvD1, SvD2, SvD3,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se