Medvetslöshet – enda giltiga sjukorsaken?

På SvD:s ledarsida tar man i dag återigen upp debatten om hur de cancersjuka drabbades av de nya sjukreglerna. Enligt tidningen har allt varit en storm i ett vattenglas. Så här skriver de om en av de cancersjuka, Birgit Wändahl, som berättade om sin situation i TV.

Citat, svd;

Då, i början av december, när hon stod där framför reportern, inne i butiken där hon trots allt jobbade på halvtid, var oron stor för de nya sjukskrivningsreglerna. Var och varannan nyhetsredaktion lät cancersjuka berätta om hur de trodde att Försäkringskassans nya regler skulle slå. Opportunistiska debattörer, som inte drog sig för att utnyttja svårt sjuka människors fullt begripliga rädsla i jakten på politiska poänger, spädde på. Inslaget med Birgit Wändahl, i SVT:s Rapport, hade rubriken ”Cancersjuka tvingas säga upp sig”.

….

Men SvD:s ledarskribent dribblar bort korten direkt. Birgit Wändahl jobbade 75 procent – inte halvtid, och så här sa om sin kontakt med FK, citat SvT;

De (FK) sa att de ville lägga ut mig på den ”reguljära arbetsmarknaden”.

Även de cancersjuka kvinnor som var med i Agenda (6 december 2009) berättade samma historia.

Rapport och Agenda inslagen handlade inte om de cancersjukas diffusa ”rädsla” eller om att ”opportunistiska debattörer” hade skrämt upp dem.  Kvinnorna i Agenda berättade om vad de själva hade varit med om. De hade blivit uppringda och drivna av FK att hela tiden gå upp i arbetstid trots pågående sjukdom och behandling.

Pia Hackzell Almgren berättade att hon hade känt sig tvingad att avbryta sin medicinering för att kunna arbeta mer och tillfredsställa FK:s krav. Inga-Maria Osth fick av FK veta att hennes ”dagar var slut” och att hon skulle ”stå till arbetsmarknadens förfogande”. Båda kvinnorna hade redan ett arbete, men klarade inte av att under pågående behandling arbeta heltid.

Den DN artikel som startade hela debatten om cancersjuka tog också upp den situation som gällde. De cancerläkare som skrev artikeln berättade om den verklighet de och deras patienter levde i. De beskrev hur de nya sjukreglerna drabbade svårt cancersjuka. Inte heller denna gång handlade det om att försöka skrämma upp människor. Det handlade om att få till en ändring av lagen. Citat, DN;

Specialistläkare slår larm: I väntan på döden tvingas kroniskt sjuka cancerpatienter ut på arbetsmarknaden. Vi anser inte att det är rimligt att svårt sjuka cancerpatienter – med dålig prognos – ska tvingas arbeta trots att de har svåra symtom som smärtor, trötthet, psykiska reaktioner samt biverkningar av behandlingen. I de fall där de har så kallad restarbetsförmåga försvårar gällande regelverk deras återgång i arbete. Skälet är att de efter 180 dagars sjukskrivning prövas mot hela arbetsmarknaden.

I Agenda erkände Cristina Husmark Pehrsson att lagen behövde ändras. Hon sa då så här om 180-dagars regeln. Citat;

– Vid sex månader behöver vi komplettera lagstiftningen så att personer som är svårt sjuka inte ska behöva söka andra arbetsuppgifter eller annat arbete. Det är det vi kommer att komplettera.

Strax därefter ändrades lagen på just denna punkt. Cancersjuka skrevs in som en särskilt behjärtansvärd grupp sjuka som skulle undantas från att tvingas bort från sina arbeten efter 180 dagars sjukskrivning. Lagen ändrades, de cancersjuka undantas. Varför en lagändring – om allt var perfekt redan från början?

Men lagen har drabbat och fortsätter att drabba hela tiden många andra förtvivlade sjuka. Om detta vittnar den lavinartade ökningen av rättsfall kring indragen sjukpenning på LO/TCO Rättsskydd. Detta ändrar inga tillrättalagda siffror från FK eller regeringens propaganda på. Det enda som som kan förändra den verkligheten är en helt ny lagstiftning och en helt ny regering.

*

Till sist…

I DN kommenterar Hanne Kjöller nya siffror från Inspektionen för socialförsäkringar. De visar att sjuksiffrorna i Sverige nu befinner sig på ett ”Europagenomsnitt”, med långt färre sjukskrivningar än Norge och Finland. Men dessa siffror är inte något som imponerar på Kjöller. Kanske inte så konstigt, med tanke på hur hon själv vill definiera när man har giltigt skäl att sjukskriva sig.

Hanne Kjöller, DN, 10 september 2002, citat;

Medvetslöshet är sannolikt det enda tillstånd där man kan säga att det föreligger någon form av objektiv och otvetydig bedömning av arbetsoförmåga. Resten är – åtminstone delvis – en fråga om attityder och arbetsuppgifter.

I dagens artikel funderar Kjöller på varför antalet sjukskrivna varierar så i vissa länder över tid och varför man inte jämför ”ohälsotalen” (där även de med sjukersättning räknas in) istället för sjuktalen. Det är bra att hon ställer frågorna – för visst är det komplicerat – och mer forskning behövs – inte enbart statistik.

Men, kanske Kjöller borde börja med att titta närmare på de studier som faktiskt redan finns. Paula Liukkonen har jämfört de nordiska länderna – och framförallt Finland. Hennes studier visar att Sverige och Finland hanterat ohälsa på helt olika sätt. Dessutom – i de övriga nordiska länderna försvann betydligt fler bort från ohälsostatistiken till pensionsstatistiken än i Sverige (2004). Här har vi medvetet behållit de långtidssjuka i sjukstatistiken, medan man i de andra länderna pensionerat bort långt fler. I många andra Europeiska länder är likaså den faktiska pensionsåldern betydligt lägre än i Sverige, dessutom arbetar inte lika många kvinnor utanför hemmet som i Sverige (kvinnor har oftast högre sjukfrånvaro). Att jämföra sjuktal mellan länder är ofta det samma som att jämföra äpplen med päron eftersom länder hanterar ohälsa på arbetsplatsen på helt olika sätt.

Jämförelser, Paula Liukkunen -siffror, 2004

Man kan också fråga sig varför Hanne Kjöller inte med ett ord kommenterar Björn Johnsons nya bok ”Kampen om sjukförsäkringen” och hans DN debattartikel från i lördags ”Missvisande mediebilder om den höga sjukfrånvaron”….

Ja, varför Hanne? Och varför inte läsa boken? Där kanske du kan få några fler svar på dina frågor – och dessutom helt nya infallsvinklar. Men kanske inte, undrens tid är nog förbi….

Lyssna på P1 om Johnsons bok….

*
Mer om sjukförsäkringen;

Många riskerar att sägas upp KA, Jag känner mig bortslängd KA, LO-tidiningen Fler fall om indragen sjukpenning

Press; SvD1, SvD2, SvD3DN1,

Bloggtips; Eva Hillén Ahlström – 228 mörka dagar kvar, Organisk intelektuell – Snart går världen under,  HBT-sossen – Hur eniga är alliansen?, Homo politicus – om svängande opinioner, S-buzz om Alliansfritt Sveriges rapport om Reinfeldts fuskstatistik med jobbsiffror, Enn Kokk – poesi, Ingen ko på isen – vacker bild!, Mer – Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se