Fördummande fördomar avslöjade

Forskaren Björn Johnson gör idag på DN debatt upp med den snedvridna mediabilden av sjukfrånvarons orsaker – ”Missvisande mediebilder om den höga sjukfrånvaron

Citat, DN debatt;

….

Föreställningarna om överutnyttjande utvecklades främst av borgerliga ledarskribenter och av arbetsgivarorganisationerna, som hade viktiga intressen att försvara. En viktig roll spelades av Dagens Nyheter, som på ledarplats i snart 10 år har propagerat för att framställa de sjukskrivna som inbillningssjuka och ekonomiskt beräknande.

På bara några år i början av 2000-talet publicerade DN ett 50-tal ledare om sjukfrånvaron. Omsvängningen märktes även på debattsidan och i tidningens nyhetsrapportering, där olika former av överutnyttjande och systemfel snart framstod som de viktigaste orsakerna till den höga sjukfrånvaron.

Men den bild som målades upp i medie­debatten och nyhetsbevakningen – inte bara i DN, utan även i många andra medier – var förenklad, ensidig och på avgörande punkter felaktig.

….

Några fakta som motsäger alla fuskanklagelser (perioden 1996-2002);

  • Av den ökade sjukfrånvaron berodde närmare 85 procent på att sjukskrivningsperioderna blev längre – inte på att fler blev sjukskrivna.
  • De regionala skillnaderna i sjukfrånvaron ökade inte.
  • Antalet nya sjukskrivna arbetslösa minskade.
  • Diagnosen utbrändhet berörde som mest omkring 3 procent av de sjukskrivna.
  • Stressrelaterade diagnoserna har totalt sett aldrig utgjort mer än omkring 12–14 procent.
  • Den ojämlika arbetsbördan i hemmet angavs som ett viktigt skäl till kvinnornas överrepresentation  – men könsskillnaderna i fördelningen av hushållsarbetet minskade under 1990-talet.

Det finns även helt ny forskning som visar att de slimmade organisationerna som 90-tals krisen medförde (på många arbetsplatser) i långa loppet leder till att personalen blir sjuk. Professorerna Marie Åsberg och Åke Nygren och deras medarbetare Anna Bryngelson har forskat i ämnet.

Citat, Dagens samhälle (maj 2009);

…. Personalens oro i samband med uppsägningar och den ökade arbetsbördan för dem som är kvar får inte konsekvenser direkt. Det tar 4-5 år innan effekterna kan avläsas i statistiken över sjukskrivningar – så lång är inkubationstiden.

– Personalen gör allt för att klara den nya situationen. De är ambitiösa och jobbar gärna över för patienternas skull, säger Marie Åsberg.

Men efter några år fungerar det inte längre, eftersom det inte finns någon reservkapacitet. Det var länge sedan luften försvann ur organisationerna inom sjukvården och omsorgen.

Åke Nygren talar om att det uppstår en dominoeffekt. Någon nyckelperson kanske bryter ett ben och bli sjukskriven en längre tid. Då ökar pressen ännu mer med sjukskrivningar som följd. Arbetsplatsen hamnar i en ond cirkel.
– Är organisationen för slimmad rasar den ihop, säger Åke Nygren, professor emeritus i personskadeprevention.

Björn Johnson, DN debatt, citat;

Efter regeringsskiftet har alliansregeringen byggt nästan hela sin sjukförsäkringspolitik på felaktiga beslutsunderlag. Rehabiliteringskedjan, socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrssons viktigaste reform, är bara ett bland flera exempel. Rehabiliteringskedjan har inte gjort något för att lösa de verkliga problemen, alltså det havererade rehabiliteringssystemet. Tvärtom framstår reformen som direkt kontraproduktiv, eftersom den kommer att öka antalet sjukskrivna som förlorar sina anställningar och dessutom leda till att tiotusentals långtidssjukskrivna utförsäkras.

Slutsats; Finns det någon ärlig vilja att verkligen hjälpa människor som drabbas av sjukdom och ohälsa tillbaka till ett friskare liv och arbete (i de fall där det är möjligt) måste politikerna ta till sig av den forskning som finns – och agera därefter.

Man kan inte – som den borgerliga regeringen har gjort – uteslutande bygga hela sin politik på DN:s ledarskribenters fördummande fördomar…

*

Tidigare bloggposter i ämnet (urval);

Nog nu – det har aldrig handlat om fusk (om Johnsons bok)

Sanning och konsekvens för Reinfeldt (mer siffror och fakta)

SvD –Tor Larssons forskning i samma ämne

*

Bloggat; Stardusts blogg (Björn Johnson), Alltid rött alltid rätt, Netroots

Mer; Fritt ur hjärtat, Horisonten, Ingen ko på isen – Lyssna!,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,