Falsk (m)atematik och (m)juk retorik

Reinfeldts moderata gäng inleder nu sin valkampanj. Precis som förra gången det begav sig (2006) satsar man på en innehållslös, mjuk och välfärdsvänlig retorik parad med populistiska löften. I dag handlar det på opinionssidorna bland annat om  ”rättvisa” och ”jämställdhet” – i moderat tappning.

Reinfeldt går lös på AB debattrubriken lyder ”Sänkt skatt ger ett rättvisare Sverige”. Regeringen har under sin period vid makten sänkt skatterna med sammanlagt omkring 96 miljarder kronor – 3 procent av BNP.  Aldrig tidigare har en regering sänk skatterna så mycket.

Men någon ”rättvisa” är svår att finna. Den rikaste tiondelen av befolkningen har fått 60 procent av skattesänkningarna. Samtidigt finansieras största delen av av dessa skattesänkningar av arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer – med lägre ersättning och högre skatt (än löntagarna). Allt detta gör jobbskatteavdraget till en omfördelning där de rikaste blir allt rikare och de fattigaste allt fattigare. Klyftorna ökar samtidigt som skattepengar till trygghetsförsäkringarna och välfärden minskar.

När det gäller jobbskatteavdragets förmåga att skapa jobb finns endast luddiga antaganden, men ingen konkret forskning som verkligen visar att det har en sådan effekt. Martin Lindblom i LO-tidningen har granskat fakta. Citat;

För ett år sedan påstod Göran Hägglund att jobbskatteavdraget skapat 180.000 nya jobb, Maud Olofsson trodde i årets partiledardebatt 88.000 nya jobb medan finansminister Anders Borg nöjer sig med mer blygsamma 70.000 nya jobb. Alla dessa vimsiga uppgifter visar att regeringen inte vet vad den talar om, eller rättare sagt att den ljuger oss rakt i ansiktet för att ge sken av att den har en jobbpolitik.

Läs hela!

SvD Brännpunkt drämmer den moderata ”propagandaministern” Per Schlingmann i med ”Jämställdhet är en fråga om frihet”. Men den politik som alliansregeringen för har knappast ökat jämställdheten. Och den ”frihet” som eventuellt har skapats är förbehållen de rika och friska. Inte de LO-arbetande kvinnor som har slitit ut sig i tunga låglönejobb. Inte heller de ur medelklassen som drabbas av ohälsa eller arbetslöshet.

Alliansens politik för ökade klyftor är istället en kvinnofälla.  Den svenska modellen – med starka fack, generella socialförsäkringar och grundläggande välfärdstjänster – har gjort Sverige till ett av världens mest jämlika och jämställda länder. Det är ingen tillfällighet –  jämlika samhällen är också mer jämställda. Alliansens politik slår nu sakta men säkert sönder den svenska modellen.

Systemskiftet är inlett  – och de svagaste kommer i kläm. Precis som  Fredrik Reinfeldt uttryckte det nyligen, citat AB;

– Människor kommer i kläm. Det är så att säga nästan oundvikligt i varje samhällsförändring

De som drabbas hårdast är kvinnor som i högre utsträckning än män är beroende av starka sociala skyddsnät. De arbetar oftare deltid, de är oftare sjuka och förtidspensionerade, de har lägre inkomster.

Sammantaget är den moderata allianspolitiken ett välriktat slag både mot jämlikheten och jämställdheten. Den moderata ”friheten”finns bara för den som är frisk, välbärgad och har ett tryggt och säkert jobb.

Retoriken är sig lik i den nymoderata valpropaganda-fabriken, likaså politiken…..

Läs mer på Utredarna; Jobbskatteavdraget reducerar effekten av jämställdhetsbonusen

*

Försäkringskassan får skarp kritik från JO. Husmark Pehrssons replik;

– Det handlar många gånger om personer som redan är utsatta i sin ekonomiska situation och i sitt sjukdomstillstånd. De hjälps ju knappast av långa handläggningstider.

…säger ministern som under de närmaste åren planerar att kasta ut över 90 000 personer från sjukförsäkringen . Inte för att de är friska, utan för att de nått fram till en av regeringens tidsgränser. Vem har ställt alla dessa svårt sjuka människor i en utsatt ekonomisk situation?
Gissa tre gånger Husmark P.!!!

*

Till sist…

Två nya opinionsmätningar , två helt olika resultat… men, de rödgröna leder på alla fronter!

*

Fakta; Bokslut Reinfeldt!Läs mer ETC ”Alliansens 1 230 dagar”

Bloggat; Kaj Raving, Veronica Palm, Kommunisternas blogg, Solidaritet och rättvisa, Adventskalendern,Björn Andersson, Röda berget, S-buzz, Mer – Netroots

Fler bra bloggar; Annarkia om retorik och politik, Motvallsbloggen om J Norbergs historieförfalskningar, Sjukskrivningsreglernas konsekvenser Öppet brev till Gunnar Axén

Press; AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, Exp1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Lämna en kommentar

22 kommentarer

 1. Fille

   /  januari 29, 2010

  Tror inte svenska folket kommer att gå på m-bluffen en gång till.

  Idag frågar nog många vari (m)jukheten finns i utförsäkringarna från a-kassan och sjukförsäkringen?

  Även om jag har en hög inkomst och är frisk (=tjänar på skattesänkningarna just nu) vet jag att livet är oförutsägbart; i morgon kan det vara jag som står med en kölapp på AF eller som drabbats av en kronisk sjukdom. Den dagen vill jag ha en trygghet som gör att jag har en chans att komma igen.

  Dessutom smärtar det att ta del av de berättelser, som vårt land numera är fullt av, där människor som drabbats av sjukdom och arbetslöshet vittnar om det växande föraktet för svaghet. Ett förakt som verkar vara själva grundbulten i Alliansens politik.

  Måtte valet komma snart så vi får ge Reinfeldt en spark där bak!

 2. Metallare

   /  januari 29, 2010

  ”Men den politik som alliansregeringen för har knappast ökat jämställdheten. Och den ”frihet” som eventuellt har skapats är förbehållen de rika och friska. Inte de LO-arbetande kvinnor som har slitit ut sig i tunga låglönejobb. Inte heller de ur medelklassen som drabbas av ohälsa eller arbetslöshet.
  Alliansens politik för ökade klyftor är istället en kvinnofälla. Den svenska modellen – med starka fack, generella socialförsäkringar och grundläggande välfärdstjänster – har gjort Sverige till ett av världens mest jämlika och jämställda länder.”

  Vad fick de LO-arbetande kvinnorna under sossetiden? Pratade inte sossarna och LO i 12 år om hur lönerna för sjuksjöterskor skulle höjas? Och trots detta hände ingenting under Perssondynastin.
  Inte förrän alliansregeringen har sjuksjöterskor fått flera tusen extra i disponibelt kapital, och detta på bara 3 år.
  Vad har det starka LO gjort för de som sliter ut sig i sjukvården? Mer än att tvinga på dem en medlemsavgift där stora delar går till den socialistiska propagandaaparaten.

  Facken är en bra sak, så länge de är politiskt obundna. LO är knappast politiskt obundet, det är en lydorganisation till sossarna.

  Vad vill sossarna göra för de som utförsäkras? Enligt deras budget har de kopierat alliansens utförsäkringspolitik. Det är alltså en del av sossepolitiken att utförsäkra.

  Det enda Sossarna gör är att skrika högt om hur dåliga alla andra är, men när det kommer till kritan kopierar de borgarnas politik.

 3. Fille

   /  januari 29, 2010

  Metallarens logik; sossarnas politik är nästan lika jävlig (när det gäller utförsäkringarna) som Alliansens, alltså rösta på Alliansen…hmmm…hur tänkte han där egentligen?…

 4. Andreas

   /  januari 29, 2010

  Hej!
  År 2006 hade jag ett jobb med en bruttolön på 19 000, jag fick då ut 13 589 kr efter skatt.

  Idag har jag ett nytt jobb på ett lager med en samma bruttolön på 19 000 kr, men nu får jag ut 15 015 kr efter skatt.

 5. Metallare

   /  januari 29, 2010

  ”Metallarens logik; sossarnas politik är nästan lika jävlig (när det gäller utförsäkringarna) som Alliansens, alltså rösta på Alliansen…hmmm…hur tänkte han där egentligen?…”

  Inte nästan lika jävlig, snarare lika jävlig, om inte värre.

  Alliansen har lyckats med det sossarna inte klarade av på 12 år. Efter att borgarna styrt upp landet efter att sossarna hade fixerat valutan mot d-marken/dollarn på 70-talet och ignorerade en överhettad ekonomi på 80talet (dvs skapade 90-talskrisen) tog sossepolitiken en riktning mot att försämra för invånarna.

  Under denna sossedynastin höjdes skatterna, välfärden försämrades med växande vårdköer osv.

  Alliansregeringen har däremot sänkt skatterna, pensionärer, arbetande, studenter har mer idag än vad de hade 2006.
  Samtidigt har välfärden stärkts med minskade vårdköer, långtidssjukskrivna överges inte längre utan kontrolleras mot arbetsmarknaden för att finna arbeten de skulle klara av. Finns inga arbeten kan de erbjudas utbildning och rehabilitering, något som vanligtvis inte erbjöds under sossedynastin då sjuka människor förtidspensionerades och nekades rehabilitering. De sopades kort sagt under mattan

 6. Moa

   /  januari 29, 2010

  Varför ger inte även skattesänkning för de sjuka och pensionärerna fler jobb?
  Varför har bara skattesänkningar för de som arbetar den effekten?

  Var finns teorin bakom jobbskatteavdraget?
  Vem har kommit på den?
  Kan det bevisas att lägre skatt för de som arbetar ger fler jobb?
  Kan det bevisas att lägre skatt för de sjuka och pensionärer
  inte ger fler jobb???

 7. C.

   /  januari 29, 2010

  ”Alliansen har lyckats med det sossarna inte klarade av på 12 år. Efter att borgarna styrt upp landet efter att sossarna hade fixerat valutan mot d-marken/dollarn på 70-talet och ignorerade en överhettad ekonomi på 80talet (dvs skapade 90-talskrisen) tog sossepolitiken en riktning mot att försämra för invånarna.”

  Så det var av den anledningen de försvarade kronan med en ränta på 500%? Ja det låter logiskt, du.

  Verklighetsbeskrivningen (eller så handlar det om betydande indoktrinering) är tillrättalagd när det kommer till historia, och även nutid.

  Här har du de du anser har en bevarad välfärd, och de som även betalar för att friska människor ska få det bättre.

  ”Handikapp- och brukarrörelsens representanter lämnar samarbete i statlig referensgrupp i bestörtning! Sedan ett år tillbaka har Socialstyrelsen och Försäkringskassan, på regeringens uppdrag, arbetat med att ta fram ett behovsbedömningsinstrument för personlig assistans. Det instrumentet är en grov kränkning och hör hemma i papperskorgen anser referensgruppen.

  Vi i referensgruppen reagerade redan tidigt i processen över den utformning instrumentet föreslogs få. Vi påtalade att våra synpunkter nonchalerades och inte gav effekt i arbetet med behovsbedömningsinstrumentet. Vi var redan då beredda att lämna uppdraget i referensgruppen men övertalades att stanna kvar med löften om att dialogen skulle förbättras.

  Det förslag som nu presenteras i syfte att testas i skarpt läge andas förmynderi och ifrågasättande av oss som är beroende av personlig assistans för att kunna leva våra liv på lika villkor med andra. Instrumentet består av ett 91-sidigt dokument där varje detalj i en persons liv ska redovisas och därefter – inom varje detaljerat område – rimlighetsbedömas av försäkringskassans handläggare.

  Instrumentet medför en grov kränkning av människors integritet när vi förväntas redovisa allt från våra intimaste behov på toaletten, att vi upprätthåller balanserad diet till huruvida våra sexualvanor är säkra. Enbart våra matintag ska utredas på 16 sidor – och då ingår inte ens behoven kring tillagning av mat. ”

 8. C.

   /  januari 29, 2010

  ”Så det var av den anledningen de försvarade kronan med en ränta på 500%? Ja det låter logiskt, du. ” De i det här fallet var de som satt i regering vid den tiden, och det var (kanske obekant) regeringen Bildt.

 9. Gert

   /  januari 29, 2010

  Alla som arbetar i Sverige och går till ett jobb oavsett om dom har röd politik färg bör rösta borgeligt.
  Annars blir det skatte lavin över oss höjda bensinpriser. högre arbetsgivare avgifter dvs mindre anställer osv.
  Miljöpartiet vill höja bensinpriset med 2 kr (till å börja med) Kärnkraften försvinner kanske vi sitter här och huttrar.
  tror ni verkligen någon vill anställa eller satsa innan dom vet hur valet blir? näee.

  Rädda sverige rädda er själva rösta borgeligt
  även om ni i själen är röd.
  det finnes inga alternativ.

 10. Gert

   /  januari 29, 2010

  som sagt surt men sant….

  för en gammal halv sosse som jag..

 11. Damian

   /  januari 29, 2010

  När Oppositionen säger sig stå för en arbetslinje kan jag inte annat än bli förvånad.

  Om man höjer skatterna för dem som jobbar för att finansiera ett ökat understöd för dem som inte jobbar, hur landar man då i slutsaten att man förordar en arbetslinje?

  Valet till hösten är i grunden enkelt.

  Alliansens ärliga ansats att få så många människor som möjligt in i arbete med rätt incitament mot Oppositionens samma gamla vurmande för utökade bidrag i alla dess upptänkliga former.

 12. Johan

   /  januari 29, 2010

  Det står klart för mig om att det råder missuppfattningar om syftet med liberal politik hos många med andra politiska sympatier. Visst, nu är min förklaring färgad av mina egna libertarianska sympatier, men i stort sett kan man säga att det inte handlar om att skifta statens makt, utan att förminska den, eftersom staten ses som ett hot mot individuell frihet.

  Nu inser jag att detta kan låta hårt för dom som inte är insatta i filosofisk debatt, men orättvisa är ett faktum, och så länge människor har vilt skilda ambitioner i sina liv så kommer inte ett politiskt system att passa alla. Det är väl också därför jag anser att förminskning av systemet är en bra lösning.

  Vad jag försöker mana till är ett lite hövligare debatt. Man är inte liberal för att förstöra för andra, det är inte så svart och vitt. En mindre fördömmande ton från röda och gröna hade varit en bra början på en mer givande debatt än den vi har haft sedan så väldigt länge. Jag själv finner den socialdemokratiska och vänsterpartistiska debattekniken med fnysningar otroligt förolämpande, medan MP alltid har varit mer inbjudande.

 13. Martin H

   /  januari 29, 2010

  ”Ett vårdbiträde med 21.900 kronor i månadslön har då fått sin skatt sänkt med 1.480 kronor i månaden. En gymnasielärare med 28.600 i månadslön har fått 1.752 kronor (högre inkomster än så ger inte ytterligare skattesänkning).” (källa Dalademokraten)

  Lite svårt att se att skattesänkningarna bara gått till de rika med sådana siffror. Än mer intressant är naturligtvis att de skattesänkningar som man här klagar på till 90 % accepterats av Sossarna. Sjukförsäkringsdebatten är viktig, men i övrigt tror jag få känner igen sig i den bild av ett krossat samhälle som vänstern vill förmedla.

 14. @Andreas!
  Vad händer om din fru blir sjuk och utförsäkrad för att hon inte blir frisk i tid.
  Ska ni leva båda två på dina 15015 kr?
  Den dagen kan du fira din skattesänkning!

  @Martin H!
  Vårdbiträden är en av de yrkeskvinnor som löper stor risk för belastningsskador.
  När hon är utförsäkrad kommer hon att förbanna den skattesänkningen.
  Då är inte bara hon utan även hela familjen ett socialfall. Grattis!

 15. Kent Karlsson

   /  januari 30, 2010

  Jobbskatteavdragets baksida:

  ”Vi vill inte ha lönesänkningar”
  Anders Borg i Rapport, 19 maj

  ”Förbättrar lönebildningen: förstärker outsider och sänker reservationslönen”
  Anders Borgs statssekreterare Per Jansson förklarar fördelarna med att sänka inkomst-skatten, vid ett möte på UD, 26 augusti.”

  Länk till expressens artikel:
  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1701097/hemliga-planen-sank-lonerna

  Citat ur artikeln:
  ”Trots att regeringen säger sig inte vilja sänka lönerna, så använder de alltså lönesänkningar som ett argument för sin politik på sina egna möten.
  Nationalekonomen Stefan de Vylder förklarar begreppet ”reservationslönen”:
  – Det är den lägsta lön som någon är villig att jobba för.
  Om man sänker reservationslönen, innebär det att man pressar ned lönerna?
  – Ja, det kan man säga. Många skulle säga att man då bäddar för det här med ”working poor”, som är ett begrepp i USA. De som jobbar mycket men ändå har dåliga löner.”

  Något att tänka på för dem som är lyckliga över jobbskatteavdraget, det kanske inte är så bra för oss i förlängningen! Ja, döm själva!

 16. @kristallina
  Men vänta här nu. Så du menar att de inte kan välkomna en skattesänkning för att de med säkerhet kommer att slitas ut av sitt jobb? Det låter väl som en något snurrig logik?

  Kanske vore det lämpligt att dela upp argumenten var för sig. Att vårdanställda har en tuff arbetsmiljö är en fråga. Huruvida man ser det som positivt att man får en skattesänkning som ger störst proportionerlig vinst för de med lägst lön en andra. Medan sjukförsäkringen är en tredje.

  Blandar man ihop olika frågor i en enda stor smet så går det ju att komma fram till/kritisera precis vad som helst.

  Specious reasoning kallas det.

 17. Martin H
  Det finns en anledning till att man sänkt skatten för lågutbilda fattigfolk på så vis vill man ha kvar makten. För medelsvensson tror han åker första klass.
  Vi får verkligen hoppas att ni som jublar åt skattesänkningen sparar de pengarna om ni skulle bli sjuka eller arbetslösa i framtiden.

 18. Fantastiskt! De absolut ägsta lönerna är redan införda med hjälp av jobb och utvecklingsgarantin som arbetslösa skrivs in på runtom i landet på våra arbetsförmedlingar. Det är bara det att de är s.k. ersättningar som ska ”gälla som lön”. Att jobba på 65%-ig ersättning av en redan låg lön är ju i sig det största skämtet sedan Gud vet när.

  Och alla dessa människor som tvingas jobba för att få sin ersättning, inget ”jobb”-skatteavdrag är inte, nej, som vanligt. Man hamnar på arbetsplatser där man ska ”utföra jobb som inte syns, skulle gjorts” Vad är det för jobb då?
  Nu är situationen så illa att man kan inte neka att jobba i fas 3 i JUG:en.
  Gör man det,mister man sin ersättning.
  Denna problematik belyses väldigt ensidigt ur medial synvinkel, de som har blivit arbetslinjens nya reklampelare.
  Politikerna gnuggar händerna av förtjusning!

 1. adventskalendern :: Reinfeldt och co får IG i matte :: January :: 2010
 2. Klockrent om Moderaterna « lena alun
 3. Ny opinionsundersökning – storm i ett vattenglas « Joakim Hörsing

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: