Falsk (m)atematik och (m)juk retorik

Reinfeldts moderata gäng inleder nu sin valkampanj. Precis som förra gången det begav sig (2006) satsar man på en innehållslös, mjuk och välfärdsvänlig retorik parad med populistiska löften. I dag handlar det på opinionssidorna bland annat om  ”rättvisa” och ”jämställdhet” – i moderat tappning.

Reinfeldt går lös på AB debattrubriken lyder ”Sänkt skatt ger ett rättvisare Sverige”. Regeringen har under sin period vid makten sänkt skatterna med sammanlagt omkring 96 miljarder kronor – 3 procent av BNP.  Aldrig tidigare har en regering sänk skatterna så mycket.

Men någon ”rättvisa” är svår att finna. Den rikaste tiondelen av befolkningen har fått 60 procent av skattesänkningarna. Samtidigt finansieras största delen av av dessa skattesänkningar av arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer – med lägre ersättning och högre skatt (än löntagarna). Allt detta gör jobbskatteavdraget till en omfördelning där de rikaste blir allt rikare och de fattigaste allt fattigare. Klyftorna ökar samtidigt som skattepengar till trygghetsförsäkringarna och välfärden minskar.

När det gäller jobbskatteavdragets förmåga att skapa jobb finns endast luddiga antaganden, men ingen konkret forskning som verkligen visar att det har en sådan effekt. Martin Lindblom i LO-tidningen har granskat fakta. Citat;

För ett år sedan påstod Göran Hägglund att jobbskatteavdraget skapat 180.000 nya jobb, Maud Olofsson trodde i årets partiledardebatt 88.000 nya jobb medan finansminister Anders Borg nöjer sig med mer blygsamma 70.000 nya jobb. Alla dessa vimsiga uppgifter visar att regeringen inte vet vad den talar om, eller rättare sagt att den ljuger oss rakt i ansiktet för att ge sken av att den har en jobbpolitik.

Läs hela!

SvD Brännpunkt drämmer den moderata ”propagandaministern” Per Schlingmann i med ”Jämställdhet är en fråga om frihet”. Men den politik som alliansregeringen för har knappast ökat jämställdheten. Och den ”frihet” som eventuellt har skapats är förbehållen de rika och friska. Inte de LO-arbetande kvinnor som har slitit ut sig i tunga låglönejobb. Inte heller de ur medelklassen som drabbas av ohälsa eller arbetslöshet.

Alliansens politik för ökade klyftor är istället en kvinnofälla.  Den svenska modellen – med starka fack, generella socialförsäkringar och grundläggande välfärdstjänster – har gjort Sverige till ett av världens mest jämlika och jämställda länder. Det är ingen tillfällighet –  jämlika samhällen är också mer jämställda. Alliansens politik slår nu sakta men säkert sönder den svenska modellen.

Systemskiftet är inlett  – och de svagaste kommer i kläm. Precis som  Fredrik Reinfeldt uttryckte det nyligen, citat AB;

– Människor kommer i kläm. Det är så att säga nästan oundvikligt i varje samhällsförändring

De som drabbas hårdast är kvinnor som i högre utsträckning än män är beroende av starka sociala skyddsnät. De arbetar oftare deltid, de är oftare sjuka och förtidspensionerade, de har lägre inkomster.

Sammantaget är den moderata allianspolitiken ett välriktat slag både mot jämlikheten och jämställdheten. Den moderata ”friheten”finns bara för den som är frisk, välbärgad och har ett tryggt och säkert jobb.

Retoriken är sig lik i den nymoderata valpropaganda-fabriken, likaså politiken…..

Läs mer på Utredarna; Jobbskatteavdraget reducerar effekten av jämställdhetsbonusen

*

Försäkringskassan får skarp kritik från JO. Husmark Pehrssons replik;

– Det handlar många gånger om personer som redan är utsatta i sin ekonomiska situation och i sitt sjukdomstillstånd. De hjälps ju knappast av långa handläggningstider.

…säger ministern som under de närmaste åren planerar att kasta ut över 90 000 personer från sjukförsäkringen . Inte för att de är friska, utan för att de nått fram till en av regeringens tidsgränser. Vem har ställt alla dessa svårt sjuka människor i en utsatt ekonomisk situation?
Gissa tre gånger Husmark P.!!!

*

Till sist…

Två nya opinionsmätningar , två helt olika resultat… men, de rödgröna leder på alla fronter!

*

Fakta; Bokslut Reinfeldt!Läs mer ETC ”Alliansens 1 230 dagar”

Bloggat; Kaj Raving, Veronica Palm, Kommunisternas blogg, Solidaritet och rättvisa, Adventskalendern,Björn Andersson, Röda berget, S-buzz, Mer – Netroots

Fler bra bloggar; Annarkia om retorik och politik, Motvallsbloggen om J Norbergs historieförfalskningar, Sjukskrivningsreglernas konsekvenser Öppet brev till Gunnar Axén

Press; AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, Exp1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se