Radikalt rödgrönt alternativ – med frågetecken

I dag presenterar de Rödgröna sitt förslag till en ny sjukförsäkring på DN debatt.

Förslaget ser ut att vara ett radikalt alternativ till den borgerliga alliansens omänskliga ”utförsäkringskedja”.  Det finns mycket positivt, och framförallt är ingången helt förändrad. Individens hälsa och rehabilitering sätts i centrum – inte fasta tidsgränser som kastar ut sjuka från försäkringen på löpande band.

Här är några punkter i det Rödgröna alternativet;

 • Stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar avskaffas direkt efter valet.
 • Statliga resurser ska satsas på en ny rehabiliteringsfond.
 • Taket i försäkringen höjs till tio basbelopp. Ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.
 • De som utförsäkras av den borgerliga regeringens tidsgränser ska kunna återförsäkras.
 • Redan 2011  avskaffas prövningen efter 180 dagar mot en fiktiv arbetsmarknad.
 • Det ska vara möjligt att bedriva deltidsstudier och få sjukpenning på deltid.
 • En individuell prövning ska göras successivt i samarbete med individen och behandlande läkare.

Artikeln i DN tar upp flera av de viktigaste punkterna i det rödgröna förslaget, men några frågor förblir obesvarade eller otydliga. Till exempel; Vad händer med den nuvarande sjukersättningen (förtida pensionen)? Vad händer med alla de som i dag har denna ersättning? Vad händer med alla de som kastats ut från den tidsbegränsade sjukersättningen?

Läser man det fullständiga förslaget försvinner några frågetecken, men inte alla.

I skriften ”Hög tid för en ny sjukförsäkring tillstår man att vissa av dessa frågor behöver ”utredas” – vilket är bra. Vi har sett nog av hafsverk och ogenomtänkta lagändringar den senaste tiden.

Så här skriver man om de alternativ som kommer att finnas för de med permanent nedsatt arbetsförmåga. Punkt 3.5, citat;

Senast vid denna avstämningspunkt (180 dagar) vill vi att möjligheterna till att återgå i arbete utreds fördjupat. Olika alternativ ska finnas. Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter.

1) Där så är nödvändigt ska individen kunna få sjukpenning även under längre tid. Det finns sjukdomstillstånd, t.ex. vissa psykiska sjukdomstillstånd men även andra, där människor under perioder kan behöva få fortsatt sjukskrivning när återkommande prövning kan påverka sjukdomstillståndet negativt. Tidigare har tidsbegränsad sjukersättning funnits för bland annat dessa grupper.

2) Den som behöver ska kunna få individuella rehabiliteringsinsatser (medicinska och/eller arbetslivsinriktade) för att kunna återgå i arbete. Under den tid som detta pågår ska individen få rehabiliteringspenning1 i stället för sjukpenning. Dessa insatser ska kunna pågå i förslagsvis ett år med möjlighet till förlängning efter individuell bedömning.

3) Den som inte bedöms kunna arbeta heltid bör under vissa förutsättningar kunna erbjudas en partiell långvarig ersättning som inte ska omprövas men som kan brytas av den enskilde. Ersättningen som ska ligga på sjukersättningsnivå ska inte kunna utgå på heltid. En person som har ett sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning som innebär en begränsad arbetsförmåga ska kunna få partiell långvarig ersättning på den övriga andelen av arbetstiden. Detta är en fråga som behöver utredas. En särskild form av ersättning ska också kunna finnas för den som har sjukdom eller funktionsnedsättning som återkommer i skov.

4) Den som efter individuella rehabiliteringsinsatser inte kommer tillbaka i för individen lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska på sikt kunna erbjudas olika möjligheter på en utvidgad arbetsmarknad. Dessa möjligheter avser vi att utreda i särskild ordning.

5) Vi vill se över möjligheterna till förtida pension. En sådan ska bara kunna erbjudas till den som är över 58 år och först när inga åtgärder återstår som kan öka en persons möjligheter till anställning på den öppna arbetsmarknaden och när det heller inte är möjligt med en anpassad arbetssituation.

Vad jag kan förstå, utifrån denna skrivelse, är att sjukersättningen i dess nuvarande form kommer att försvinna. Däremot tycks förslaget handla om att sjuka med långvarigt nedsatt hälsa ska kunna få sjukpenning under en längre tid eller en ”partiell långvarig ersättning som inte omprövas men ska kunna brytas av den enskilde”.  Kvar återstår dock frågan vad som ska hända med alla de som i dag har hel permanent sjukersättning och är under 58 år.

Och, är det verkligen rätt att ta bort alla möjligheter till hel ”förtidspension” för alla under 58 år? Själv tror att det synsätt som finns – att ”alla kan arbeta” – är en orealistisk dröm.  Människor kan faktiskt drabbas så illa av ohälsa att de för all framtid (eller under överskådlig tid) kommer att sakna arbetsförmåga – redan före 58 års ålder.  För dessa borde det finnas ett annat, mer permanent, alternativ än att ständigt tvingas till nya utredningar och prövningar.

En mycket positiv punkt i skrivelsen är ”Förebygg ohälsa – skapa ett mänskligare arbetsliv”.  Det handlar om arbetsmiljö och  arbetslivsforskning. Eftersom en stor del av alla ohälsoproblem uppstår just på arbetsplatserna är det oerhört viktigt att man tar tag i och förändrar den utveckling vi har sett under de senaste åren – där arbetslivsforskningen och arbetsmiljöarbetet kastats på soptippen och alla ohälsoproblem har skyllts på individen.

Citat, 5 Förebygg ohälsa – skapa ett mänskligare arbetsliv;

Vi vill utveckla arbetslivet så att det ger utrymme för ett gott liv…..
Om arbetslivetsliter ut människor fysiskt och psykiskt så är det arbetslivet, inte människorna som jobbar där, som behöver förändras. Förebyggande friskvård hos framsynta arbetsgivare bör omfatta både fysisk och psykisk hälsa.

Arbetsmiljöarbetet måste stärkas på alla nivåer – både förebyggande insatser och det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och prioriteras. Skyddsombuden är nyckelpersoner för drivandet av ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Såväl utbildning om arbetsmiljö som seriös forskning behövs för att åstadkomma genomgripande förbättringar i arbetslivet. Arbetslivsforskningen behöver stärkas. Vi vill investera i forskning om en bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö och dess betydelse för hälsan.

Statsminister Fredrik Reinfeldt förskräckta kommentar är att förslaget är ”ofinansierat med 3,3 miljarder kronor”.  Detta säger samme statsminister som sammanlagt har sänkt skatten med runt 95 miljarder till friska som har jobb – till stor del ofinansierat eller finansierat med pengar från sjukförsäkringen och a-kassan.

Annars skulle ju de Rödgröna kunna använda några av de 48 miljarder, som regeringen själv har räknat ut att sjukförsäkringen kommer att gå med överskott på under de närmaste 2 åren. Finns det någon bättre användning för just dessa pengar än till en mänskligare sjukförsäkring och satsningar på bättre rehabilitering och arbetsmiljö?

*

Press; DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1, AB2, AB3, Expr1, Expr2

Bloggat; KulturbloggenRöda Berget, Peter Andersson, Annas Rosblogg, Joakim Hörsing, Nytt år Nytt liv, S-buzz, De Rödgröna, Ulrica Falk, In your face, Mitt i steget, Veronica Palm

Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

intressant.se

Lämna en kommentar

24 kommentarer

 1. Jack

   /  januari 19, 2010

  Jag tycker också att de rödgrönas förslag innehåller en hel del bra saker. Det blir två tydliga alternativ i valet. En sida (Alliansen) som utgår ifrån att personer med ohälsa egentligen är simulanter och behöver piskas så att de börjar jobba. En annan sida (de rödgröna) som, lärt från tidigare misstag, och nu bättre försöker balansera krav och stöd i försäkringen.

  För visst är det orimligt att dagens utförsäkringspolitik ska få fortgå? Sverige är faktiskt ett civiliserat samhälle som bryr sig om de allra mest utsatta (som bl.a. drabbats av ohälsa). Eller?

  Nu har i alla fall jag fått de svar jag behöver för att välja sida. Bort med Alliansgänget!

 2. Robb

   /  januari 19, 2010

  Jag tror inte du riktigt har satt dig in i frågan utan mer ser det ur ett prespektiv skapat under 60 år av sosse välde. Matrat var/är röd = varm solidaritet och blå = kall kapitalism. Problemet är att verkligheten inte riktigt ser ut på det viset. Alliansen har tagit tag i de problem som finns i sjukförsäkringssystem och på arbetsmarknaden, visst man har gjort misstag som fick rättas till i efterhand men, men man erkänner och omvärderar det som inte blev som det var tänkt. Kan man i ärlighetens namn se sådana exempel i den maktfullkomliga socialdemokratin? För de röda är inte solidariteten viktigare än att ”rätt” parti sitter vid makten, man fattar beslut utifrån perspektivet att partiets väl före allt annat. Det är för mig en kall och cynisk linje, lång ifrån arbete och hälsa. Det förslag som redovisas idag är inget annat än en återgång till tidigare bidragslinje.

 3. olle

   /  januari 19, 2010

  Ett i stora stycken bra förslag, men ett hjärta rött sätter också fingret på kärnfrågan; när är man för alltid för slut för att kunna arbeta. Det tycks som om även de rödgröna vikt sig för den allmänna politiska strömningen att ”varje arbetad timme” skulle betyda något i det stora hela (för samhällsmoralen), även när en närmast totalt handikappad som tvingas att utföra denna ritual närmast för syns skull. Det är svagt av de rödgröna att inte kunna ta strid för självklarheten att svårt sjuka, permanent sjuka, skall behöva tvingas leva på nåder och ständiga omprövningar fram till minst 58 års ålder. Som gammal socialdemokrat skäms jag över detta samhälle. Jag trodde att tiden för nådehjon skulle försvinna med en rödgrön regering, men tydligen inte….

 4. Anonym

   /  januari 19, 2010

  Frågetecken är väl närmast en mild underdrift, här finns inte ett ord om vilken verklighet som kroniskt sjuka kommer att möta, det finns goda skäl att anta att denna grupp även i fortsättningen kommer att ‘rehabiliteras’ till döds. Vidare finns inte ett ord om det s.k. arbetsförmågebegreppet eller för den delen socialstyrelsens stolliga riktlinjer för sjukskrivning, det finns således ingen chans att göra sig en uppfattning om vilka åkommor som överhuvudtaget kvalificerar för sjukfrånvaro.

  Vad vi kan konstatera är att nivån för sjukpenningen höjs för de högsta inkomstskikten, att den bortre parentesen tas bort och att nivån höjs till 80%, men knappast mycket mer.

 5. Svenne

   /  januari 19, 2010

  Det är uppenbart att Ilsemarie och de övriga röd-gröna samhällsingenjörerna har glömt bort att läsa på hur sjukförsäkringen fungerar. Sjukpenning kan man få i maximalt 2,5 år, dvs 914 dagar. Inte 550 dagar som t.o.m. partiledarna skriver på DN.

  Okunnigheten ser vi resultat av i hela förslaget. Rehbiliteringspenning finns redan idag. Den så kallade ”återförsäkringen” är en kopia på det som idag erbjuds på arbetsförmedlingen, beskriven med andra ord och med skillnaden att de röd-gröna kommer ge majoriteten lägre ersättning.

 6. sten

   /  januari 19, 2010

  Ja, det är nog en hel del frågetecken kring oppositionens förslag. Kostnaden på 3,5 miljarder kronor är inte redovisade.

 7. Kajsa Warg

   /  januari 19, 2010

  Läste alliansens svarsreaktioner i DN, och tycker nog att de inte ens låter som om de har ett försvar, eller …

  De svarar bara med att det är en återgång …

  I övrigt tycker jag om dina synpunkter på förslaget, som vore kloka saker att ta i akt när frågorna diskuteras.

  Har inte helt läst förslaget måste jag erkänna, men skall titta mer på det – senare.

 8. Jag försökte läsa igenom de röd-grönas förslag, jag försökte också blogga om det. Jag tror det blev sås av åtminstone blogginlägget.
  Jag tror absolut att oppositionens förslag kan få gehör hos gemene man och hoppas på maktskifte. Men den som lever får se.
  Lev väl o ta hand om varandra!

 9. olle

   /  januari 19, 2010

  I Rapport fick Husmark-Persson in en fullpoängare när hon konstaterade att hon visst tror att det finns människor under 58 år som måste kunna bli förtidspensionärer. Se där, en borgelig företrädare som tyvärr – åtminstone på den punkten – är mer pragmatisk än vad de röd-gröna lyckats vara med sitt nya program.

 10. Så undrar man ju om Alliansbröderna är otroligt korkade, eller om de bara tror att resten av befolkningen är det (sannolikt det senare, vad gäller Reinfeldt, med tanke på vad han skrev i sin beryktade bok). Alla vet ju att det inte finns jobb att få – så hur ska då de äldre och de sjuka kunna arbeta?
  Alla vet att det krävs pengar, stora pengar, för att starta eget, hur ska då människor som är arbetslösa kunna försörja sig genom att göra det?

  Vi måste alla arbeta mer, säger politikerna, från höger till vänster. Hur dumma politiker väljer vi egentligen. Tror de att vi kan trolla med knäna?

 11. Ja, den psykosociala arbetsmiljön lämnar ju en del i övrigt att önska. De som har jobb i de slimmade organisationerna gör vad de kan för att klamra sig fast vid dem – men de behöver några att ta ut frustrationen på, och det sker gärna mot dem som inte klamrar lika hårt. Se gärna bloggposten http://komigenuva.wordpress.com/2009/02/11/slimmade-organisationer-just-in-time-och-new-public-management/

 12. AnnChristin

   /  januari 20, 2010

  Att inte kunna få hel varaktig sjukersättning, utan detta skall endast kunna utgå från 58 år. Innan den åldersgränsen skall partiell ersättning endast kunna utgå är ett stort misstag från de röd gröna. Skall 400 000 människor arbeta 10 % på samhall, för man kan nog inte begära att arbetsgivare åtar sig detta. Detta visar på bristande insikt om kroniska sjukdomar.

  De rödgröna måste tro att vi sjuka dessutom är korkade. De kommer att förlora på detta.

 13. Gränsen att man måste vara över 58 år för att få förtida pension måste nog modifieras lite. Jag förstår det som att uppsåtet delvis är att inte yngre människor ska hamna utanför arbetsgemenskap genom förtida pension.

  Så långt är det bra. Men man glömmer kanske alla de med funktionshinder som gör att de inte kan konkurrera på arbetsmarknaden. Eller har man tänkt sig en annan lösning för dem? Någon som läst och förstått?

 14. Tina

   /  januari 20, 2010

  Vi som redan fått beviljat permanent sjukersättning men inte fyllt 58 år, ska det inte gälla längre?
  Ska vi tvingas att utredas och omprövas igen?
  Om man redan utrett alla möjligheter till arbete, och till slut fått besked att det inte finns tror dom att ett mirakel kommer att inträffa?
  Många med mig börjar redan tveka om det inte är bättre att behålla Alliansens urusla förslag, mot de rödgröna där man kommer att utredas till den dag man fyller 58 år.
  Jag kan bara tala för mig själv, men jag blev utredd i 5 år och innan jag fick beviljat permanent sjukersättning, så drabbades jag av utmattningsdepression pga. all press från Försäkringskassan.
  Detta orkar jag inte gå igenom igen.

 15. Förslaget verkar riktigt bra utifrån min initiala uppfattning. Framförallt att man ämnar fokusera och arbeta på att åtgärda de bakomliggande orsakerna till ohälsa och sjukskrivningar. Det är ju ett helt fantastiskt första steg mot ett friskare och därmed mer produktivt samhälle.

  Bort med tidsgränser, åtgärda bakomliggande faktorer och bered vägen för friskare och lyckligare medborgare som samtidigt får en skäligare ersättning under sjukdom och rehabilitering.

  Extra plus för att man i medmänsklighetens namn ämnar rädda de som nu faller offer för de inhumana reglerna, därmed diskvalificerar man också tydligt inför väljarna regeringens politik.

  Ett minus är som sagt bristen på acceptans för livsvarig funktionsnedsättning vilket yttrar sig i 58 års gränsen och bristen på möjlighet till hel sjukpension. Med tiden bör detta ändras till en möjlighet att användas restriktivt i särskilt trängande fall.

 16. @Tina:

  Jag tycker det är mycket bra att du nämner detta att du mer eller mindre drabbades av utmattningsdepression pga den osäkerhet du utsattes för.

  Det här är, tror jag, den allra viktigaste punkten vad gäller sjukförsäkringen. Jag ser åtskilliga som menar att de har en ”rimlig” syn på olika åtgärder och regler, men som verkat missa just detta.

  Mest kan jag tycka att jag ser det på den borgerliga sidan. Man frågar sig där först vad det får kosta. Och därmed biter man sig själv i svansen för man utsätter då många sjuka för större påfrestningar än man tycks förstå. Och i slutänden blir det dyrare – eftersom många sjuka råkar ut för just utmattningsdepressioner eller blir sämre på andra sätt pga påfrestningarna.

  Som jag nämnt tycker jag att jag sett störst förståelse för detta perspektiv hos LO-facket. SACO borde veta bättre, men tyvärr tror jag att hög-status grupper dominerar för mycket. (Läkare är kanske inte den grupp som lättast förstår det här perspektivet. Själva urvalet till läkar-linjen gör ju att de med en bra uppväxt har företräde samtidigt som det ingår väldigt lite psykologi i utbildningen.)

  Men det behövs större förståelse och mer kunskap kring just de här perspektiven även på den rödgröna sidan.

 17. Nu är det väl ändå oberättigad kritik? Förslaget är mycket bra! Arbetsförmågan utreds på ett seriöst sätt i samråd med behandlande läkare. Finns ingen arbetsförmåga så gäller fortsatt sjukskrivning utan bortre parentes och dessutom till högre ersättning!

  Du erbjuds insatser för att Du ska kunna bli så frisk som möjligt samtidigt som man utreder orsaken och vad som kan förändras i samhället i övrigt. Allt för att vårt land ska bli ett bra land för alla att leva och verka i. Hur detta sedan lyckas i praktiken återstår att se men det är ett jättekliv i synsättet på sjukdom!

  Det är väl klart att man sedan med jämna intervall ska kontrollera och följa upp hur det går för Du vill väl bli så frisk som möjligt? Det vill då jag! Jag menar köper man inte detta resonemang så uppkommer ju frågan huruvida man verkligen vill jobba överhuvudtaget?

  Bristen är att man vid särskilt trängande fall inte kan bli livsvarigt sjukpensionerad på heltid före 58 års ålder, men här har ju Ohly gått ut och sagt att detta kan komma att omprövas längre fram. Då får vi väl helt enkelt se till att de också kommer ihåg detta, eller hur?

  Nej, nu tar vi detta till val, det är under alla förhållanden hundra gånger bättre än allianzens eller är Du beredd att hellre lägga din eventuella sjukdom i deras händer?

  Och är det så att Du kräver ännu mer så föreslår jag att Du röstar på Ohly för V slåss med näbbar och klor inom koalitionen för att fösvara vanliga människors rätt till en vettig sjukförsäkring och har också alltid gjort så!

  Som jag av övertygelse har hävdat hela tiden; ett starkt mandat för V sätter press för en politik som gynnar vanligt folk. Det är hög tid att låta gammal misstro och förlegade attityder ge vika för de har en mycket bra politik som förtjänar ett bättre öde!

 18. K2

   /  januari 20, 2010

  Allt jag vill är att riksbanken sätts under demokratisk kontroll igen. Den ska styras av folk som har ansvar direkt gentemot Riksdagen och som kan få dryga påföljder om de missköter sig! Sen ska bankerna förbjudas att utöva FRB. Alla pengar som finns i Sverige ska ges ut av staten för allas bästa. Blir det överskott skall det skattas in eller så höjs räntorna tills inflationen gått ned till lämplig nivå (0). Är det för lite pengar ska staten investera in nya slantar i cirkulation. T ex genom att investera i grön energi eller infrastruktur. Lite mer tågräls någon? Resten ges ut i form av lån till företag och medborgare. Räntan från dessa lån räcker sen gott åt staten att täcka sina utgifter med!

  Glöm inte titta på Novemberrevolutionen 2100 på kunskapskanalen ikväll föresten om när riksbanken skapade den ekonomiska krisen i början av 1900-talet! 😉

  Så… finns det något parti bland de rödgröna som tillgodoser mina behov som väljare? Eller måste det bli PP bara för sakens skull?

  http://www.alternativportalen.wordpress.com

 19. Tina

   /  januari 20, 2010

  Jag skickade ett mail till Mona Sahlin och frågade om dom permanenta sjukersättningarna, hennes medhjälpare skickade ett svar tillbaka.
  Den som beviljats permanent sjukersättning, kommer att få behålla den ingen ny omprövning görs.
  Skönt med ett rakt svar, men jag var tvungen att fråga någon som visste innan jag stressade upp mig ordentligt.
  Hoppas att detta lugnar fler än mig.

 20. Det som JAg tyckar är bra med Socialdemokraternas förslag er att dom liggar vikt på att det ska vara en REHABILITERING med läkare, som har största ansvar..
  Det vill säga att folk som har behov för rehabilitering dom får det först INNAN dom tvingas till att pröva jobba…
  Och kanske förvärra tillståndet för individen…

  Vist där vill altid vara möjlighet för att göre allt bättre.. men som det ser ut nu kan det BARA bli bättre än en sista datum för hur länge man kan vara sjuk..

  Datums märkning kan man sätta på mat om när det INTE dugar längre… Men inte på människor hur länga dom får vara dåliga…

  Det gör ju att dom mår ännu sämre ju.. Att plötsligt få veta att nu er du frisk?? :S
  Även om man mår skit…

  mvh. chris

 21. Eva

   /  januari 21, 2010

  ”Statsminister Fredrik Reinfeldt förskräckta kommentar är att förslaget är ”ofinansierat med 3,3 miljarder kronor”. ”

  Vaddå ofinansierat? När sjukförsäkringen nu går med över 70 miljarder plus, så finns det ju hur mycket pengar som helst att stoppa in där – där hör de ju hemma!

 1. Att vara revolutionär X « Röda Lund
 2. Goda rödgröna besked at Jonas Sjöstedt
 3. Att vara revolutionär del 10: Organisation « Röda Umeå

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: