Vi får inte tiga ihjäl människors rop på hjälp

Gårdagens Uppdrag Granskning väcker debatt….

Ska man överhuvudtaget ta upp enskilda människors självmord och använda de  som argument i sjukförsäkringsdebatten?

Ja, kanske ska vi avstå från att tala om självmord helt och hållet?  Det är ett känsligt ämne, och – vi vet ju aldrig till hundra procent varför någon väljer att avsluta sitt liv. Inte ens ett avskedsbrev är tillräckligt. Det finns alltid oklarheter, hemligheter, bakomliggande orsaker…

Självmord är alltid en tragedi. Ibland ”enbart” en personlig sådan – men i vissa fall finns det andra orsaker än enbart strikt personliga. Det kan också finnas yttre faktorer som bidrar till att en människa drivs till självmord – eller självmordstankar.

Jag tycker att vi bör tala om självmord – och självmordstankar. Och just i detta fall – när det gäller de nya sjukreglerna – är det viktigare än någonsin. Som jag skrev redan i går fanns det människor som varnade för vad som kunde hända redan innan reglerna trädde i kraft.

Givetvis tror jag inte att de borgerliga politiker som drev igenom och röstade fram den nya lagen ville att sjuka människor skulle begå självmord. Men, när människor som visste vad de talade om varnade för riskerna med de nya reglerna borde de ansvariga politikerna ha lyssnat. Man kan inte heller denna gång säga att man ingenting visste.

Regeringen varnades för självmord bland sjukskrivna, SvD;

Den borgerliga majoriteten i riksdagen varnades för risken för så kallade ”försäkringssjälvmord” redan innan beslutet klubbades i juni 2008. Töres Theorell, professor emiritus i psykosocial medicin, uttryckte i en utfrågning i riksdagen stark oro över de nya sjukförsäkringsreglerna.

Risken är stor att vi kommer att få försäkringsjälvmord och även fall av hjärtinfarkt som direkt kan hänföras till felaktiga bedömningar”, sade han då.

I dag konstaterar han att uttalandet väckte ilska och fick kritik från borgerligt håll, men att många sjukskrivna faktiskt uttrycker just den oro han varnade för. Några siffror över hur vanligt förekommande det är att personer som förlorar sin sjukpennning tar sina liv finns dock inte.

– Det är väldigt svårt att kartlägga hur många självmord som beror på sjukskrivningsreglerna. Det finns inga data kring det. Men det vi vet säkert är att det skrivs många brev till olika patientorganisationer där folk säger att de är förtvivlade och funderar att ta sina liv. Det ska man ta på allvar…

Sjukdom och ohälsa är stressande i sig. Att dessutom, när man befinner sig i det kroppsliga och mentala kaos som långvarig sjukdom och smärta ofta för med sig, pressas ytterliggare av myndigheter och samhällets misstro och förakt – det kan knäcka den starkaste. Jag tror att väldigt många som har varit i en sådan situation vet vad jag talar om. Det är inte enbart ”psykiskt sjuka” som blir ännu sjukare av att stressas och behandlas med misstro när man som bäst skulle behöva hjälp, stöd och trygghet. Även de som från början är drabbade av fysiska besvär kan knäckas psykiskt av en sådan behandling.  Och det är just en sådan behandling många av de svårast sjuka nu utsätts för – tack vare de nya reglerna.

LiseLott Olsson (v) skriver så här i AB;

När Riksdagen före jul debatterade regeringens nya hårdare regler för sjukskrivning avbröts debatten av en man på åhörarläktaren som skrek att politiken leder till att sjuka begår självmord. Jag menade i ett inlägg i debatten att mannen på läktaren hade fog för sin oro. Moderaternas Gunnar Axén svarade med att anklaga mig för att i onödan oroa sjuka människor.

Denna replikväxling blir utgångspunkten för säsongspremiären av Uppdrag Granskning i kväll. I programmet fick Gunnar Axén och jag kommentera ett reportage om Mari-Louise i Grängesberg som tog livet av sig efter att ha fått ett brev från Försäkringskassan.

Historien om Mari-Louise är viktig eftersom den visar fram ett av alla de människoöden som döljs bakom statistiken över långtidssjukskrivna och förtidspensionerade.

Det är inte vi som talar om att människor kan drivas till självmord av de nya reglerna som oroar de drabbade – det är de nya stenhårda reglerna. Det är den misstro de möts av, den stress de utsätts för och den otrygghet de känner.

Skulle vi vara tysta skulle det vara ännu mer oroande…

*

Tidigare bloggposter;

Vill vi att sjuka ska drivas till självmord?

Smärtsamma myter om smärta och långa sjukskrivningar

*

Läs Sydsvenskan – Gratulerades till många avslag i mejl, citat; ”Fokuseringen på produktionen har blivit så stor att chefer uppmuntrat handläggare att öka antalet avslag i sjukpenningsärenden, enligt Claes Petterson på fackförbundet ST.”

Läs; Homo politicus – Ett till offer för arbetslinjen

*

Bloggat; Peter AnderssonJeanettes Blogg, Veronica Palm, Röda Berget, Trollhare, Martin Moberg, Jonas Sjöstedt, Peter Högberg, Karins värld

Netroots

Media; Uppdrag Granskning play, Miste sjukpenningen – tog sitt livAB Melin, LO-tidningen – utförsäkrade tappas bort, AB debatt FK, AB Axén, AB Palm, SvD1, SvD2, SvD3, DN1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se