Sjuka blir fattigare och försäkringslösa

Nu kommer färska siffror från Försäkringskassan som visar att allt fler stängs ute från sjukförsäkringen.

Citat Ekot SR;

Nya siffror från Försäkringskassan visar att det var över 7 400 personer som nekades sjukpenning eller fick den indragen under de tre sista månaderna 2009…..

De som nekas sjukpenning kan delas upp i två grupper. Dels handlar det om dem som direkt får ett avslag, och som alltså aldrig får någon sjukpenning. Dels handlar det om dem som får sin sjukpenning indragen fast de tidigare har ansetts vara för sjuka för att kunna jobba. Och indragningarna har mer än tredubblats de sista månaderna 2009, jämfört med samma period året innan.

Många får avslag för att regelverket numera säger att den som har varit sjuk i sex månader ska prövas mot jobb på hela arbetsmarknaden.

Allt fler ställs alltså – mot sin vilja och läkarintyg – utanför sjukförsäkringen. En av dessa är professor Marianne Liliequist, 59 år, som behandlats för leukemi.

Citat, VK;

I höstas valde dock Marianne att prova att arbeta 75 procent och ansökte om sjukersättning på 25 procent. Något som hon nu nekas då Försäkringskassan ser henne som utvecklingsbar eftersom hon utökat sin arbetstid. Försäkringskassan menar att med ett mindre stressigt och belastande arbete skulle hon orka arbeta heltid och föreslår i sitt senaste beslut att hon börjar arbeta på Samhall eller går på lönebidragstjänst.

Många befinner sig i en liknande situation som Marianne Liliequist. Siffror visar att en stor del av dessa nu väljer att avstå från  arbetsförmedlingens ”introduktionskurs” och betalar sin ohälsa själva genom att gå ned i arbetstid.

FK uppskattade (i december) att var fjärde sjukskriven avstår från arbetsförmedlingens ”introduktionskurs”. Siffror från FK visar också att nära hälften av de med ”avslutad” sjukersättning (2009) har tvingats gå ned i arbetstid och själva betalar sin ohälsa i lägre lön.

Den bild som växer fram är att allt fler har tappat tilltron till sjukförsäkringen. Många av de som är friska nog att klara av ett deltidsjobb väljer att stanna kvar på sin arbetsplats och gå ned i arbetstid hellre än att ta kampen mot FK och de nya stenhårda sjukreglerna.

För väldigt många sjuka är det fullständigt orealistiskt att direkt efter avslutat deltidsjobb rusa iväg på ”introduktion” hos arbetsförmedlingen. Det handlar om människor med kronisk värk och andra sjukdomstillstånd, som redan arbetar precis så mycket de orkar och kan, men enligt den nya ”arbetslinjen” räcker inte det.

Husmark P. och andra av alliansens företrädare talar ofta om att ”det räcker med att arbeta några timmar”. Men de förstår uppenbarligen inte att många redan arbetar ”några timmar” och mer därtill – utan att för den skull klara av ett heltidsjobb.  De som försöker arbeta trots ohälsa straffas nu dubbelt av regeringens totalitära ”arbetslinje”. I praktiken innebär den detta;  visar du att du har någon form av arbetsförmåga – då är det heltid som gäller.

Regeringens slakt av socialförsäkringarna betalar nu allt fler (oftast kvinnor)  genom lägre lön och sämre socialförsäkringsskydd. En stor del av alla deltidsarbetande ställdes utanför a-kassan redan när ”arbetsvillkoret” i arbetslöshetsförsäkringen höjdes från 70 till 80 timmar i månaden (efter valet 2006). Nu kastas även många med ohälsa in i den gruppen – vare sig de vill eller inte. Deras arbetstid räcker inte till a-kassa och deras sjukdom räcker inte till sjukersättning.

Att sträva efter att minska ohälsan är ett behjärtansvärt mål, men man når inte dit genom att göra sjukreglerna hårdare och kasta ut människor från försäkringen. Den förda politiken leder enbart till att fler sjuka och utslitna blir fattigare och tvingas betala sin ohälsa  i lägre lön, fattigdom eller ökat lidande (genom ökad sjuknärvaro). Istället behövs det betydligt djupare engagemang, analyser och insatser.

Man behöver ta människor som drabbas av ohälsa på allvar. Det behövs anpassning av arbete, bättre och snabbare sjukvård, en arbetsmarknad där alla får plats –  inte bara ”superarbetskraften”. Man måste angripa de problem som finns på arbetsmarknaden och inom sjukvården istället för att angripa och skuldbelägga de med ohälsa. Dessutom måste man acceptera att sjukdom, smärta och ohälsa finns.

Vi behöver en sjukförsäkring som ger trygghet och ekonomisk skydd vid ohälsa – inte kalla handen, misstroende och fattigdom.

*

Bloggat; Peter Andersson, Lena Alun, Horisonten, Resursbloggen,  Lena Alun

Mer bra bloggar; Martin Moberg och moderat arbetslinje, Annarkia om utanförskap, Eva Hillen Ahlström om ökade socialbidrag, Motvallsbloggen om vår inkompetenta regeringen, Reflektioner och speglingar om sociala spänningar, Karins värld om tro, Alliansfritt om en arbetslinje där ”invandrare torkar bajs”

Netroots

Press; DN, SvD, Expr1, Expr2Expr3

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Lämna en kommentar

21 kommentarer

 1. Jack

   /  januari 11, 2010

  Jag håller med. Samhällets tolerans för personer med nedsatt arbetsförmåga har helt uppenbart minskat till följd av Alliansregeringens s.k. arbetslinje.

  Denna repressiva ”arbetslinje” motverkar egentligen sina egna uttalade syften, bland annat för att allt fler pga det orimliga regelverket väljer att ge FK och regeringen ”långfingret” och gå ned i arbetstid.

  Det bästa vi kan göra är att rösta bort det hjärtlösa Alliansgänget i nästa val! Sedan återstår en jobbig uppstädning efter ”skattesänkarpartajet” som Reinfeldt bjudit på, där de välbeställda fått det bättre på bekostnad av de fattiga och utsatta.

 2. Eva

   /  januari 11, 2010

  Jag trodde i min enfald att det skulle räcka att delta i Af-programmet för att få tillbaks min tidigare SGI, och att man sen kunde få bli sjukskriven igen på den deltid man inte orkar jobba, med bibehållen gammal SGI.

  Min plan för att klara mig över karensmånaderna är/var att antingen gå Af-programmet på den halvtid jag inte jobbar (max 1-2 tim per vecka, mer orkar jag inte), eller ta ut sparad semester två dagar/vecka i tre månader följt av sommarsemester, och därefter bli sjukskriven igen på den deltid jag inte orkar jobba då – kanske orkar jag då i bästa fall jobba 75%. Sammanlagt blir det kanske fyra månader.

  Jag frågade min Fk-handläggare: ” Hur länge måste jag jobba heltid efter Af-programmet för att få min nya SGI och få behålla den? Finns nån gräns? – En vecka, en månad? Det nya förslaget med försämrade regler är inte taget än, väl?”

  Han svarar: ”Du får heltids-SGI från första dagen om din avsikt är att arbeta heltid mer än sex månader. Din SGI ändras först den dag du begär ersättning från FK och då kontollerar man hur länge du arbetat heltid samt om din avsikt var heltid mer än sex månader. Du får tillbaka din heltids-SGI endast om du fullföljer AF-programmet eller om du måste avbryta pga sjukdom.”

  Så i praktiken luras alliansen när man säger att man får tillbaks sin SGI efter att ha deltagit i tremånadersprogrammet! Det kommer i verkligheten att krävas att man jobbar HELTID i sex månader (efter Af? – väntar på svar från min handläggare) – dessutom att man har för avsikt att göra det, eller säger sig ha det.

  Vad det betyder om jag säger att jag tänker jobba heltid i sex månader, och sen inte gör det – för att jag t ex inte orkar, eller tar ut semesterdagar eller tjänstledigt – vet jag inte. Antagligen ryker min SGI då?

 3. Kent Karlsson

   /  januari 11, 2010

  Alliansen har sedan de tillträdde envisats med att kalla sjukpenning och A-kassa för bidrag trots att vi själva är betalar till detta varje mån. när vi arbetar, varför?
  Varför betraktas man i Alliansens ögon helt plötsligt som en tärande bidragstagare om man drabbas av sjukdom eller arbetslöshet efter att kanske ha jobbat i väldigt många år innan?
  Säg att man som jag jobbat i drygt 30 år och drabbas, är inte de 30 åren värda någonting? Är man inte då värd ett rimligt socialt skyddsnät?
  Har man efter 30 års skatteinbetalning reducerats till en tärande faktor?
  Jag tror ju att Alliansens verkliga agenda är som följer:

  Att kalla sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen för bidrag är helt medveten strategi av Alliansen! Om man bankar in det i gemene mans medvetande blir det till en sanning, även hos många ”vanliga” arbetare. Den ”vanliga” arbetaren ger man en liten allmosa i form av jobbskatteavdrag. så tycker han att livet leker och att Alliansens politik nog inte är så tokig. Sedan kör man på med att fusket inom sjukförsäkringen är ofantligt stort, fast det var det ju tydligen inte! Men nu har man ju lyckats med att få gemene man att tro att så är fallet. Så nu är det fritt fram att försämra dessa försäkringar utan allt för stora protester bland befolkningen, för nu tycker ju många att ”bidrag” skall vi inte ha. Nu har ju verkligheten lite grand kommit ifatt Alliansen och de som har lyssnat på deras mantra om ”bidragsfuskare” pga. den ekonomiska krisen och när utförsäkringen av de sjuka skall sättas i verket. Många av de som var lyckliga över jobbskatteavdraget har nu blivit arbetslösa och ser att det nu är dags att betala för den tidigare skattesänkningen med försämrad A-kassa! Många känner också någon som drabbas av utförsäkringen från försäkringskassan eller någon som blivit arbetslös. Att siffrorna för Allianse minskar kan väl inte bero på så mycket mera än verkligheten nu har kommit ifatt dem och de små kapitalister och egoister de tidigare skapat bland fotfolket nu i högre utsträckning ser vad som döljer sig bakom Reinfeldts hundögon! De vill att vi gladeligen skall ta låglönejobb när vi svultit tillräckligt länge, hungriga vargar jagar bäst! De har ju säkert lovat sina hemliga partibidragsgivare att skapa en låglönemarknad! Kalla mig gärna konspiratorisk men jag tror att detta är deras verkliga agenda! Rätta mig om jag har fel!

 4. chris

   /  januari 12, 2010

  Hej…
  Eva… Äntligen en som vågar att berätta lite om vad det är som händer med dom som har blivit utförsäkrad nu här..
  Jag lidar med dig och alla dom andra som tvingas att gå igennom detta helvete nu..
  Till vilken mening?? Förutan att ta ifrån sjuka/fattiga deras små pengar som dom nu har kvar i utbetalning…

  Hur blir folk friskare av att gå hos arbetsformedlingen???
  Har det hjälpt på din sjukdom at gå där ännu EVA?? NEJ det tror jag inte…
  Och sen som du skrivar att vad kommar att hända EFTER dom 3 månader??? OM du eller andra folk överhuvedet taget klara av den tiden där???
  Det låter ju så bra som du skrivar att du kan få tillbaka din SGI efter dom 3 månader OM du är sjuk???
  Sjuk i vilka ögon?? dina egna?? Försäkringskassans?? Politikernas ??? din läkars??? vanliga folks ögon???
  Det nämner Reinfeldt eller dom andra moderater ju INGET om…
  Dom vill ju helst inte gå ner i detaljerna i dom sakarna dom kommar ut med som förslag, pga då ser befolkningen ju hur det hela i verkligheten ser ut!!
  ATT det ju INTE är möjligt att gennomföra och sen mår bättre av den sen??
  Det gör ju för det första inte så att ens sjukdom försvinnar??
  Det garanterer ju inte heller att folk FÅR ett fulltidsjobb med NORMAL lön som alla andra folk ville ha fått för precis samma jobb…
  Samtidigt med att en evt. arbetsplats tar hänsyn till at den sjuka faktisk har stora problemer i vissa tillfällen, som kan ställa till det för både dom själva OCH den nya/gamla arbetsplatsen…

  Det vill ju säga att : det inte handlar om ”bara” 3 månaders skit/tvång.. men att efter dom där 3 månader med skit/tvang, vart man åtminstonde är säkrat lite ekstra pengar i förhållande till vad man fick INNAN man började på deras program OM man klarar av att komma VARJE DAG??

  nä nej… Efter dom där 3 månaders tvång.. Då är det ju att den riktiga MODERATA Verkligheten slår till som EVA skrivar..
  Att det är ju där vart man ju SKA jobba MINNST i 6 månader före att få möjligheten till att få en sjukpenningsgrundat inkomst igen (SGI)
  Får dom inget jobb eller vad?? Går till samhall i dom 6 månader?? då hamnar dom allihopa hos socialen och skal ansöka om social bidrag, även om Moderaterna INTE vill ha att folk ska gå på bidrag ju…
  Då ändra Regeringen ju bara på namnet hos socialen ifrån socialbidrag till deras nya favorit ord :
  Försörjningsstöd….
  Det är där ju ändå MÅNGA i sverige som får/går på redan ju..
  Är det mycket bättre??? NEJ… Där ska man verkligen gå med tiggarhand på socialen om ALLT!!!
  Men regeringen ”sparar” ju ca 500-2000kr pr person ju. pga i stället för sjukersättning/sjukpenning då ska dom ha socialbidrag/försörjningsstöd i stället…
  Och där liggar lönnen/bidraget på 3680kr (i Ängelholm) till ALLT när hyran + räkningar är betalat…
  Pröv att sätta Reinfeldt på den inkomsten i 3 månader för att se hur han hade klarat sig….
  Och sen vill dom ha att folk ska må bättre av detta?? att bli skurit ännu mera i pengar..
  Det hjälper ju inte häller på ens sjukdom…

  Vad med bostads tilläg??? EVA?? vet du om man fortfarende har rätt att söka bostads tilläg/bidrag OM man är blivit utförsäkrad???
  man är ju ”INTE” sjuk längre i försäkringskassans ögon ju.. eller?? det har jag ännu inte kunde hitta något bra svar på… någon som kan berätta detta för mig???

  Mvh chris

 5. Eva

   /  januari 12, 2010

  Chris:
  Man får INTE bostadstillägg när sjukersättningen upphört. Så här svarar min f-kassehandläggare på den frågan: ”Du kan bara få bostadstillägg om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning får de som är under 30 år (ej att förväxla med aktivitetsstöd). Unga eller barnfamiljer kan få bostadsbidrag.” Se FK:s hemsida: http://www.forsakringskassan.se/nav/fed6e7e4d9a7a0a71435e67d6b209704: ”Du som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan få bostadstillägg.”

  Det vill säga, har man inte sjukersättning – för att den upphört, t ex pga av att dagarna tagit slut – får man inte bostadstillägg.

  Det betyder också att man kan få bostadsbidrag bara om man har hemmavarande barn, eller är under 28 år! – Det är alltså heller ingen hjälp för de utförsäkrade med minimal ersättning som inte råkar tillhöra en av dessa kategorier!

  Jag blir utförsäkrad första april och har alltså inte börjat hos Af än – och jag har inte ännu bestämt mig för om jag ska gå dit alls, eller klara mig på min halvtidslön då. Kanske jag kommer att orka gå upp till 60 % då, jag blir ju inte bunden av Fk:s 25, 50 eller 75% nivåer. Jag har också en livränta sen en tidigare arbetsskada som jag får tillbaks fullt ut då – det har jag kollat med Fk – så det kan gå. Det får jag eftersom jag fick skadan 1990, i ett tidigare jobb, som inte har med min nuvarande anställning att göra. Nu när jag jobbar halvtid får jag ut halva livräntan, och det ökar proportionellt med min arbetstid..

 6. chris

   /  januari 12, 2010

  Hej Eva.. tack för ditt svar…

  Jag misstänkte nog det att dom INTE ville betala ut bostadstilläg till dom folk som blir och har blivit utförsäkrade…

  Tar dom då in bostadstilläget redan första dagen man starter på deran 3 månaders grej på arbetsförmedlingen??
  Eller är det först när man har gennomfört dom 3 månader utan att ha varit sjuk / frånvarende??
  Och vart ifrån ska dom folk få pengarna till deras hyra då??
  Har du fått något svar på det???
  Jag tänker också specielt på dom som INTE har något jobb, och inte alls klarar av att jobba, och som redan har det minnsta att leva på (garantipensionen) eller mindra än det även om det inte börde vara möjligt…
  Ska dom gå till socialen och få dom till att betala deran hyra då???
  I så fall vill det ju betyda att : OM en person som har sjukersättning som efter skatt (utan bostadstilläg) har ca. 5000kr f.eks.. sen bostadstillägget övan i på ca 2500-4500kr ca.. plötsligt skal klara :

  Hyran, maten, ström/el, mediciner, personlig hygiejn, tv-avgift (om man har tv) internetavgift (om man har internet) transport, telefonräkning, hemförsäkring, hyresgästförening, kläder, sjukhus besök, m.m…??
  det går ju inte ihop eller??? NEJ…
  Ja vist är man lycksam kan man ”kanske” gå till socialen och få uppkomplementerat til ens komun´s minimumsnorm..
  (i Ängelholm vart jag bor f.eks är det på 3680kr ) som man ska klara sig på pr månad…
  MEN… första dagen denna sjukskrivna utförsäkrade person hänvändar sig till socialen.. då kommar personen ju att få veta att : personen har haft 3 månader vart han/hon har haft 5000kr i utbetalning.. det vill säga att personen har haft ett överskott på 1320kr pr månad i 3 månader..
  Det vill säga sammanlagt : 3960kr… dom pengarna kommar socialen att säga att dom skulle ju personen ha sparat upp till att kunde klara sina utgifter själv ju…
  Det vill säga INGEN hjälp til hyran den första månad..
  då har personen valet mellan att sluta att äta, ringa tlf, köra någonstans, köpa mediciner m.m… för att att åt minstonde kunde betala in sin hyra så han/hon har något tak över huvedet!!!
  Med en så stor HOT emot männinskans eksistens hängande över ens huved… Är det då konstigt att den sjuka personen kommar att mår ÄNNU sämre???
  Kommar detta att ”hjälpa” på personens problemer/sjukdom?? att dom ska gå och oroa sig över att överhuvedet taget har något att kalla för sit ”hem” nästa månad??
  Hoppas INTE att personen också har skulder som ska betalas på m.m… lån, CSN, m.m… dom bryr sig ju inte heller.. dom vill bara ha deras pengar ju..

  Jag har själv en tjej kompis som risikera att bli utförsäkrad här till november först dock…
  Men hon är över dom 28 år som är maximum för att kunde få bostadsbidrag sag du väl??
  MEN, hur kul är det för henne att gå med tanken om att skulle bli utförsäkrad samtidigt med att hon INTE får någon vård???
  Hon får att veta af psyk att hon är för sjuk för att få hjälp..
  Men försäkringskassan säger hon är för frisk för at vara/förbli sjuk!!! ???
  Någon som kan förstå detta yankesätt?? hur detta får en patient till att känna sig???
  Hon har blivit kastat mellan olika behandlare igennom allt den tid hon har varit sjukskriven…
  Lika snart hon hade fått en bra kontakt, ja då har personen skulle sluta Pga. nerskärningar i psykvården/vården…
  Detta har gjort att hon har mått ÄNNU sämre med tiden pga alla dessa olika kontakter som allihopa sag till henne att glömma allt det hon har lärt sig igennom dom sista par månader/år Pga så jobbade inte den nya behandlare…
  Snacka om att köra runt med henne…
  Sen försökar dom att säga nu att hon själv har avböjd sin behandling pga hon har sagt at hon vill ha en psykolog för att få bearbetat sina psykiska problem…
  I stället har dom sagt att dom ”bara” vill sätta henne hos en arbetsterapeut, när hon inte ens är klar till detta steget..
  Det är väl att slösa med resursarna att skicka folk till något som inte kommar att hjälpa henne…
  Man byggar ju inte heller ett stort hus i kvicksand som basisgrund??? då kommar hela skiten att ramla ihop innan det ens har kommit någonstans ju eller????
  men detta är ju en perfekt eksempel på hur moderaterna tror att folk kommar att bli friska… Eller det kan man ju väl inte ens kalla det för…
  Dom skitar ju i om folk är eller blir friska… dom ska bara ha ett jobb eller vara arbetslösa sjuka som inte kan få ta del av den socialförsäkring som dom har betalat till igennom alla åren dom har jobbat!!!

  Hon skrev ett brev till sjukhusets verksamhetschef och överklagade beslutet om att hon inte kunde få en psykolog, pga hennes läkare sag till henne att hon skulle göra det…
  Men där gick 1 månad.. och sen 2 månader och fortfarende inget svar även om hon också hade ringt ner till psyk för att prata med henne och hennes sekretär..
  Sen efter 2½ månad får vi reda på av MIN egen psykolog därnere att versamhetschefen som hon hade skrivit till har slutat.. så hennes brev hade vist försvunnit nu… Och den nya som hade tagit över efter den gamla verksamhetschefen hade inte tagit ställning till brevet..
  Öch vi fick att veta att den gamla chefen hade slutat 3 veckor efter hon hade fått hennes brev.. men ändå hade vi inte fått det att veta av hennes sekretär att hon inte jobbade där mera!!! det är väl att dra ut på tiden hos en psykisk sjuk som redan kännar sig pressad över inte att ha bearbetat färdig sina problem och sen få veta att dom bara har slängt bort hennes brev så nu skulle hon skicka in det samma brev 1 gång till, bara till den nya chefen i stället!!!
  TACK och bra gjort psyk…/sjukvården….

  Mvh.. Chris

 7. Och Husmark-Persson har 100% ersättning, 86 000 i månaden när hon är sjuk!

 8. chris

   /  januari 12, 2010

  Vart liggar rättfärdigheten i detta???
  har dom också 2-5 karens dagar om du skulle bli sjuka??
  Men dom kan ju prövas emot annat arbete ju imens dom är sjuka ju.. till 45kr i timmen.. Vad med samhall??
  hade Husmark-Persson inte passat bra där med att rengöra trappor, och sopar utanför i detta varma väder??
  Något måste hon ju kunde göra när hon är sjuk väl???
  Det kan alla ju eller???

  Lässte i HD idag att dom ändå skickar ut folk som har cancer till arbetsförmedlingen.. annars får hon ingen pengar..
  Det stod i min mening i tidningen.. tror inte det finns på nätet…
  Pga HD inte vill göra så folk kan se det på nätet och kommentera på det…
  Man ska skriva til min.mening@hd.se men då är det inte ens säkert att hon kommar att få ens svar pga HD sortera med hård hand och försökar att få folk till att känna sig totalt ensamma med deran problem…

  Mvh chris

 9. Eva

   /  januari 13, 2010

  Chris: Du frågar ”Tar dom då in bostadstilläget redan första dagen man starter på deran 3 månaders grej på arbetsförmedlingen?? Eller är det först när man har gennomfört dom 3 månader utan att ha varit sjuk / frånvarende??”.

  Jag vet inte svaret på det – ring och fråga Fk – de måste kunna svara!

  Min Fk-handläggare svarade så här, när jag frågade om reglerna för att få tillbaks SGI när man blir utförsäkrad (se min post ovan, 11 jan kl 6.47 em):

  ”Af-programmet räknas inte in i de sex månaderna. Du behöver inte vänta sex månader för att få heltids-SGI. Det får du från första dagen om din avsikt är att arbeta heltid mer än sex månader.

  Likaså sänks inte en SGI om man är tjänstledig i max sex månader. Du kan alltså arbeta en tid och sedan ta tjänstledigt upp till sex månader utan att din SGI påverkas. Det viktiga är vad du gör och vad din avsikt är den dag du börjar arbeta heltid. Den regeln har gällt i många år och har inget med Af-programmet att göra.

  De tre månader du har hört talas om är att man efter tre månaders deltagande i Af-programmet kan få tillbaka sin SGI och sjukpenning enligt den, om man är så sjuk att man ine kan delta i Af-programmet eller i de åtgärder som följer efter tre månader. FK prövar då din rätt till ersättning. Alltså ingen automatik att få tillbaka SGI. ”

 10. chris

   /  januari 13, 2010

  Hej Eva..
  tack för dit svar.. 😀
  Min tjejkompis ringde till försäkringskassan den 23 dec. Och där kunde dom inte berätta något alls för henne i och med att dom själva inte visste om hur regeringen hade tänkt sig att allt skulle gå ihop…
  Det ända dom kunde säga till henne var att var du glad för vad du har, tills du inte har det mera!!! Sjust??? NEJ!!!

  ikke arbejde efter 3 mdr..
  Om personen ”klara” av dom 3 månaderna men sen där säger att hon/han INTE klara av att jobba överhuvedet taget…
  (det vill säga att dom säger att dom INTE har till hensigt att jobba i 6 månader)..Vad händer då???
  Allihopa som blir utförsäkrad nu ju har fortfarende läkarbevis på att dom ÄR SJUKA!!
  Vart kommar dom att få pengar ifrån efter dom 3 månader??
  Från F-kassan, socialen, eller något annat ställe??
  Du skrivar att F-kassan ska i så fall göra en ny bedömning av personens ”arbetsförmåga”??? hur länge kommar det att dröja då?? och OM dom kommar att erkänna att denna personen är ju sjuk… Vilken inkomst kommar personen då att få??? och hur länge i så fall??? heter det då sjukpenning igen?? eller sjukersättning??? kommar dom att få det ifrån 1 dagen så dom inte kommar att stå ett x antal månader UTAN inkomst någonstans ifrån??

  Vad nu om en person som hade så låg en inkomst att dom blev nödsagen till att ge personen en garantipension pga personens årsinkomst som dom kunde räkna på var så låg att personen inte hade kunde klara sig på den..
  Kommar Försäkringskassan då att skulle göra en ”ny” bedömning av den helt gamla lön som var låångt ifrån tillräkkelig?? Eller dom går ut ifrån den sjukersättningsutbetalning som personen hade just INNAN man blev utförsäkrad???

  Jag vet om att när folk första gången blir sjukskriven då kan det ju ta upp till 3-4 månader ca. innan att folk kommar att få den första utbetalningen ifrån F-kassan…
  Men då har dom ”flesta” ju haft ett jobb vart dom har haft en inkomst som gör att dom ”kanske” klarar av en månad utan lön… KANSKE!!!!
  Men om man har varit sjukskriven i 3-4år + mera f.eks… Då har man INTE haft en så hög inkomst att man har kunde ”spara upp” sätta till sidan, eller bara råd till att leva 2 månader på sista månads sjukpenning/ersättning… + om dom tar ifrån dom folk´s bostadstilläg/bidrag… då hamnar ju allihopa stort set (inte politikker sjukskrivna självklart) på samma niveu som en hemlös som inte har råd till en hyra.. eller mycket annat för den saks skuld…

  Vart är det vi är på väg??? Vilken ”fantasivärld” är det att regeringen lever i???
  Dom kan ju inte skaffa jobb till dom ”vanliga arbetslösa” hur ska dom ”sjuka” då gå ifrån sjukersättning till … vad??? jobb??? tror inte riktigt på den…

  Sen vet vi allihopa ju om att : OM dom sjuka, som nu pressas till arbetsförmedlingen för att söka jobb gennomföra dom 3 månader.. då kommar regeringen/försäkringskassan ju att kalla det för en ”succes”.. KOLLA…. DOM KUNDE JU KOMMA TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN!!! det är ju det samma som ett jobb i deras ögon.. = då är du INTE sjuk ju.. då är du ju en fuskare….??? EN FUSKARE SOM HAR HAFT VRIDIT ARMEN OM PÅ RYGGEN OCH EN PISTOL RÄTTAT EMOT HUVEDET… Kommar du inte dit då tar vi ditt liv / ersättning /hem ifrån dig!!! punkt slut!!!!

  Totall win win situation??? INTE för den sjuka… Nää nej..
  TOTALL LOSE LOSE SITUATION….!!! säger jag bara!!!

  Mvh. Chris

 11. henrik

   /  januari 13, 2010

  Man kann se många övergrepp från F,K

  Dom behöver inte följa läkar intyg!!

  Dom säger att arbetsförmedlingen gör fel när dom inser att en klient faktiskt är sjuk och dom inte kan hjälpa denna.

  Dom plockar isär sjuk intyg och behandlar inte en hel människa i sina utalanden.

  Dom kann me och anklaga andra läkare och jurister med att dom bara läst sjukintyg och inte har undersökt den sjuke.
  FAST MEJ VETERLIGEN HAR INTE FK GJORT DETTA NÅGON GÅNG MEN HAR VETO PÅ ALLA OCH ALLT.

  jag ställer mig frågan är vi på väg att bli en diktatur där alla friska är ok och alla sjuka borde ja helst DÖ???

  Frågan är kann man ta jobb som kan skada då eller skall alla var akademicker som sitter på rompan och tror att alla är simulanter.

  De som la de nya riktlinjer som FK går under ja de som satt i den seansen där alla sjuka är äckliga simulanter och helst skall gå på plankan vilka är dessa människor vad har dom för människosyn.

  fria tankar/henke

 12. det är sjukt att F-kassan kan göra precis vad dom vill utan att det får någon konsekvensar för dom eller regeringen som har sagt åt dom att göra så och så…

  Ja dom vill ha att sjuka ska dö och det ska bli som stallin..
  Längre än som så är den inte…

  Mch chris = hrchris nu 😀

 13. William

   /  januari 21, 2010

  Hej!

  Är det någon som har sidhänvisningarna till de här citaten från reinfeldts och borgs böcker?

  Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.

  (citat ur Reinfeldts bok Det sovande folket, 1993)

  Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken…. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.

  (citat ur Anders Borgs bok ”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord” 1992)”

 14. henrik

   /  januari 21, 2010

  Dom säger att vi måste spara!!!

  De gör dom!!
  Men dom sparar på dom som nästan inget har och ger till dom rika!!!

  Jo för dom har svårast att försvara sig.
  För vilken moderat tycker att alla människor har ett lika värde.
  Du kan åka i fängelse för misshandel på djur men du lyfts till skyarna om du sparar inn på dom sjuka så dom blir ännu sjukare????
  Vad gör ett djur som ligger jo till slut slår de tillbaka!!!
  RÖSTA RÖTT

  trotts sjukdommar och andra åkommer så har vi väl ett lika värde???

 15. Patrik

   /  januari 24, 2010

  Som vanligt är sosserörelsen i hugget med KÄNSLOSTYRDA argument.
  Inget nytt där inte.

  Men visst ta ni alla sjuka, invandrare och arbetslösa. Jag tänker hålla mig till skaran motiverade, friska och framåtskridande

  Mitt förslag är att alla socialkommunister betalar 100% skatt av sin inkomst. Då kan NI betala den snabbt ökande skaran av sjuka, arbetslösa, arbetströtta, flyktingar och kriminella

  Såga inte av den gren ni själva sitter på, det kommer göra väldigt ont när ni faller!

 16. henrik

   /  januari 26, 2010

  Ja du lilla patrick jag är en som hela livet arbetat och slitet och är inget av de du skriver men. efter 11 opratiner så skall jag väl ha någon som helst skydd eller ska jag avlivas får bara säga att du verkar helt outbildad och inte vet vad som händer i sammhället!!!!!!!!!!!

 17. Carina

   /  februari 20, 2010

  Till Patrik

  vad gör du om du råkar ut för en olycka? och blir invalidserad har du tänt att du skall jobba hundra procent då? Blir samhall ett bra ställe för dig då?

  Det finns en person som bara har en arm frisk och dom menar att denna personen skall ta ett arbete på marknaden och använda den sista lemmen han har kvar.

  Du verkar ju tycka att det är rätt ok eller?
  Vakna upp var inte så naiv du kan drabbas lika väl som andra.

 1. Så gick det till…. « lena alun
 2. Om Lettland ställer in betalningarna vad gör Sverige då? « Nemokrati
 3. Arbetslinjen:Plocka bajs om du är invandrare
 4. Motvallsbloggen » Solidaritet – Va?? Vadå?? Vad är det?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: