Fördummande fördomar avslöjade

Forskaren Björn Johnson gör idag på DN debatt upp med den snedvridna mediabilden av sjukfrånvarons orsaker – ”Missvisande mediebilder om den höga sjukfrånvaron

Citat, DN debatt;

….

Föreställningarna om överutnyttjande utvecklades främst av borgerliga ledarskribenter och av arbetsgivarorganisationerna, som hade viktiga intressen att försvara. En viktig roll spelades av Dagens Nyheter, som på ledarplats i snart 10 år har propagerat för att framställa de sjukskrivna som inbillningssjuka och ekonomiskt beräknande.

På bara några år i början av 2000-talet publicerade DN ett 50-tal ledare om sjukfrånvaron. Omsvängningen märktes även på debattsidan och i tidningens nyhetsrapportering, där olika former av överutnyttjande och systemfel snart framstod som de viktigaste orsakerna till den höga sjukfrånvaron.

Men den bild som målades upp i medie­debatten och nyhetsbevakningen – inte bara i DN, utan även i många andra medier – var förenklad, ensidig och på avgörande punkter felaktig.

….

Några fakta som motsäger alla fuskanklagelser (perioden 1996-2002);

 • Av den ökade sjukfrånvaron berodde närmare 85 procent på att sjukskrivningsperioderna blev längre – inte på att fler blev sjukskrivna.
 • De regionala skillnaderna i sjukfrånvaron ökade inte.
 • Antalet nya sjukskrivna arbetslösa minskade.
 • Diagnosen utbrändhet berörde som mest omkring 3 procent av de sjukskrivna.
 • Stressrelaterade diagnoserna har totalt sett aldrig utgjort mer än omkring 12–14 procent.
 • Den ojämlika arbetsbördan i hemmet angavs som ett viktigt skäl till kvinnornas överrepresentation  – men könsskillnaderna i fördelningen av hushållsarbetet minskade under 1990-talet.

Det finns även helt ny forskning som visar att de slimmade organisationerna som 90-tals krisen medförde (på många arbetsplatser) i långa loppet leder till att personalen blir sjuk. Professorerna Marie Åsberg och Åke Nygren och deras medarbetare Anna Bryngelson har forskat i ämnet.

Citat, Dagens samhälle (maj 2009);

…. Personalens oro i samband med uppsägningar och den ökade arbetsbördan för dem som är kvar får inte konsekvenser direkt. Det tar 4-5 år innan effekterna kan avläsas i statistiken över sjukskrivningar – så lång är inkubationstiden.

– Personalen gör allt för att klara den nya situationen. De är ambitiösa och jobbar gärna över för patienternas skull, säger Marie Åsberg.

Men efter några år fungerar det inte längre, eftersom det inte finns någon reservkapacitet. Det var länge sedan luften försvann ur organisationerna inom sjukvården och omsorgen.

Åke Nygren talar om att det uppstår en dominoeffekt. Någon nyckelperson kanske bryter ett ben och bli sjukskriven en längre tid. Då ökar pressen ännu mer med sjukskrivningar som följd. Arbetsplatsen hamnar i en ond cirkel.
– Är organisationen för slimmad rasar den ihop, säger Åke Nygren, professor emeritus i personskadeprevention.

Björn Johnson, DN debatt, citat;

Efter regeringsskiftet har alliansregeringen byggt nästan hela sin sjukförsäkringspolitik på felaktiga beslutsunderlag. Rehabiliteringskedjan, socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrssons viktigaste reform, är bara ett bland flera exempel. Rehabiliteringskedjan har inte gjort något för att lösa de verkliga problemen, alltså det havererade rehabiliteringssystemet. Tvärtom framstår reformen som direkt kontraproduktiv, eftersom den kommer att öka antalet sjukskrivna som förlorar sina anställningar och dessutom leda till att tiotusentals långtidssjukskrivna utförsäkras.

Slutsats; Finns det någon ärlig vilja att verkligen hjälpa människor som drabbas av sjukdom och ohälsa tillbaka till ett friskare liv och arbete (i de fall där det är möjligt) måste politikerna ta till sig av den forskning som finns – och agera därefter.

Man kan inte – som den borgerliga regeringen har gjort – uteslutande bygga hela sin politik på DN:s ledarskribenters fördummande fördomar…

*

Tidigare bloggposter i ämnet (urval);

Nog nu – det har aldrig handlat om fusk (om Johnsons bok)

Sanning och konsekvens för Reinfeldt (mer siffror och fakta)

SvD –Tor Larssons forskning i samma ämne

*

Bloggat; Stardusts blogg (Björn Johnson), Alltid rött alltid rätt, Netroots

Mer; Fritt ur hjärtat, Horisonten, Ingen ko på isen – Lyssna!,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Falsk (m)atematik och (m)juk retorik

Reinfeldts moderata gäng inleder nu sin valkampanj. Precis som förra gången det begav sig (2006) satsar man på en innehållslös, mjuk och välfärdsvänlig retorik parad med populistiska löften. I dag handlar det på opinionssidorna bland annat om  ”rättvisa” och ”jämställdhet” – i moderat tappning.

Reinfeldt går lös på AB debattrubriken lyder ”Sänkt skatt ger ett rättvisare Sverige”. Regeringen har under sin period vid makten sänkt skatterna med sammanlagt omkring 96 miljarder kronor – 3 procent av BNP.  Aldrig tidigare har en regering sänk skatterna så mycket.

Men någon ”rättvisa” är svår att finna. Den rikaste tiondelen av befolkningen har fått 60 procent av skattesänkningarna. Samtidigt finansieras största delen av av dessa skattesänkningar av arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer – med lägre ersättning och högre skatt (än löntagarna). Allt detta gör jobbskatteavdraget till en omfördelning där de rikaste blir allt rikare och de fattigaste allt fattigare. Klyftorna ökar samtidigt som skattepengar till trygghetsförsäkringarna och välfärden minskar.

När det gäller jobbskatteavdragets förmåga att skapa jobb finns endast luddiga antaganden, men ingen konkret forskning som verkligen visar att det har en sådan effekt. Martin Lindblom i LO-tidningen har granskat fakta. Citat;

För ett år sedan påstod Göran Hägglund att jobbskatteavdraget skapat 180.000 nya jobb, Maud Olofsson trodde i årets partiledardebatt 88.000 nya jobb medan finansminister Anders Borg nöjer sig med mer blygsamma 70.000 nya jobb. Alla dessa vimsiga uppgifter visar att regeringen inte vet vad den talar om, eller rättare sagt att den ljuger oss rakt i ansiktet för att ge sken av att den har en jobbpolitik.

Läs hela!

SvD Brännpunkt drämmer den moderata ”propagandaministern” Per Schlingmann i med ”Jämställdhet är en fråga om frihet”. Men den politik som alliansregeringen för har knappast ökat jämställdheten. Och den ”frihet” som eventuellt har skapats är förbehållen de rika och friska. Inte de LO-arbetande kvinnor som har slitit ut sig i tunga låglönejobb. Inte heller de ur medelklassen som drabbas av ohälsa eller arbetslöshet.

Alliansens politik för ökade klyftor är istället en kvinnofälla.  Den svenska modellen – med starka fack, generella socialförsäkringar och grundläggande välfärdstjänster – har gjort Sverige till ett av världens mest jämlika och jämställda länder. Det är ingen tillfällighet –  jämlika samhällen är också mer jämställda. Alliansens politik slår nu sakta men säkert sönder den svenska modellen.

Systemskiftet är inlett  – och de svagaste kommer i kläm. Precis som  Fredrik Reinfeldt uttryckte det nyligen, citat AB;

– Människor kommer i kläm. Det är så att säga nästan oundvikligt i varje samhällsförändring

De som drabbas hårdast är kvinnor som i högre utsträckning än män är beroende av starka sociala skyddsnät. De arbetar oftare deltid, de är oftare sjuka och förtidspensionerade, de har lägre inkomster.

Sammantaget är den moderata allianspolitiken ett välriktat slag både mot jämlikheten och jämställdheten. Den moderata ”friheten”finns bara för den som är frisk, välbärgad och har ett tryggt och säkert jobb.

Retoriken är sig lik i den nymoderata valpropaganda-fabriken, likaså politiken…..

Läs mer på Utredarna; Jobbskatteavdraget reducerar effekten av jämställdhetsbonusen

*

Försäkringskassan får skarp kritik från JO. Husmark Pehrssons replik;

– Det handlar många gånger om personer som redan är utsatta i sin ekonomiska situation och i sitt sjukdomstillstånd. De hjälps ju knappast av långa handläggningstider.

…säger ministern som under de närmaste åren planerar att kasta ut över 90 000 personer från sjukförsäkringen . Inte för att de är friska, utan för att de nått fram till en av regeringens tidsgränser. Vem har ställt alla dessa svårt sjuka människor i en utsatt ekonomisk situation?
Gissa tre gånger Husmark P.!!!

*

Till sist…

Två nya opinionsmätningar , två helt olika resultat… men, de rödgröna leder på alla fronter!

*

Fakta; Bokslut Reinfeldt!Läs mer ETC ”Alliansens 1 230 dagar”

Bloggat; Kaj Raving, Veronica Palm, Kommunisternas blogg, Solidaritet och rättvisa, Adventskalendern,Björn Andersson, Röda berget, S-buzz, Mer – Netroots

Fler bra bloggar; Annarkia om retorik och politik, Motvallsbloggen om J Norbergs historieförfalskningar, Sjukskrivningsreglernas konsekvenser Öppet brev till Gunnar Axén

Press; AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, Exp1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Hjärtlös jakt på de mest utsatta

Under rubriken ”Så sjuka är de nya reglerna granskar Aftonbladet i dag hur de nya sjukreglerna slår. Konsekvenserna är absurda, och det värsta är att det drabbar svårt sjuka människor – de mest utsatta.

Med de nya reglerna ska ingen hänsyn tas till hur sjuk den försäkrade är – utan enbart hur omfattande vård den försäkrade behöver eller om hon riskerar att bli ”allvarligt sämre” av att delta i arbetslivsintroduktionen.

Som AB:s exempel visar drabbar reglerna urskillningslöst;

 • Reumatikern Carina Eastham, 61, utförsäkras trots svåra smärtor och trots att hon nästa vecka ska genomgå en svår operation.
 • En person som behöver sondmatas och får vård i hemmet efter flera halsoperationer får avslag.
 • En man som har så svåra ryggsmärtor att han varken kan sitta eller stå mer än korta stunder och bedöms av Försäkringskassan att” han är för sjuk för att delta i Arbetsförmedlingens program” får ändå ingen förlängd sjukpenning eftersom ”han inte ligger på sjukhus eller får omfattande vård i hemmet, att han inte har en avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och han löper ingen risk att bli allvarligt försämrad i sin sjukdom.”
 • En person har brutit båda benen och en arm – utförsäkras.

Ulrika Persson, enhetschef på Försäkringskassan, säger så här;

– vägledningen är strikt utformad utifrån den nya lagen.

Ingen behöver alltså fundera över varför Försäkringskassan nu slänger ut svårt sjuka från försäkringen. De följer lagen – den är skriven av den borgerliga regeringen.

Hur tänkte egentligen regeringen när de röstade igenom förlaget? Tänkte de överhuvudtaget på vilka konsekvenser deras nya lag skulle få? Läste de igenom lagen? Förstod de? Varför applåderade de?

Alliansens angrepp på välfärdsstaten har utmynnat i en grym och hjärtlös jakt på de allra svagaste och mest utsatta i samhället. Det är inte någon tillfällighet. Själva grundidéen med regeringen Reinfeldts politik är att öka klyftorna och på detta sätt skapa incitament för de som är sjuka och arbetslösa att ”ta sig i kragen” och börja jobba. ”Hungriga lejon jagar bäst….” Därför jobbskatteavdrag, därför sämre och dyrare a-kassa, därför en slaktad sjukförsäkring.

Men Reinfeldts politik är dömd att misslyckas. Ny forskning visar att ”ekonomisk ojämlikhet skapar medicinska och social problem – för alla”. Nu finns boken The Spirit Level på svenska – Jämlikhetsanden. Missa inte Dan Josefssons recension i AB.

Författarna är de två brittiska epidemiologerna Richard Wilkinson och Kate Pickett. Deras forskning visar att det är ekonomiska klyftor och ojämlika samhällen i sig som är orsak till de flesta svåra samhällsproblem. ”Oavsett om man undersöker psykisk och fysisk ohälsa, missbruk, övervikt, dåliga utbildningsnivåer, kriminalitet, begränsad social rörlighet eller bristande tillit människor emellan så står problemen i direkt relation till ett lands grad av ekonomisk ojämlikhet.” Inte heller höjd BNP (ökad rikedom) har några lindrande effekter – utom för de allra fattigaste länderna.

Slutsatsen är;  ”Enda sättet att få ett rikt land att fungera bättre är att aktivt öka den ekonomiska jämlikheten.”

Men hallå Fredrik – vad håller du egentligen på med?

*

Till sist…

Anders Borg var i går mer ”optimistisk” om svensk ekonomi. Förmodligen hade han läst de senaste jobbsiffrorna  😉

Nya siffror från SCB om arbetslösheten; 76 000 fasta jobb försvann

• 408.000 arbetslösa – en ökning med 108.000 på ett år.
• 139.000 långtidsarbetslösa – plus 52.000 på ett år.
• Knappt 4,5 miljoner sysselsatta – minus 67.000 på ett år.

*

Missa inteLennart Levi (c) kritiserar sin egen regering i TCO-tidningen. Citat;

Regeringsformens formulering: ”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet”.
– Då ska man väl för helvete göra detta också och inte hålla på med en massa coacher…

*

Bloggat; Kulturbloggen, Jinge, Karins Värld, Badlands Hyena, Svensson, Kaj Raving, Esbati, Alltid rött alltid rätt, Peter Andersson, Martin Moberg, AnnarkiaCattas lilla värld, Från min horisontNetroots – fler bloggar, S-buzz

Press; AB1, AB2, AB3, AB4, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Nog nu – det har aldrig handlat om fusk

Under lång tid har det i den allmänna debatten om sjukförsäkringen och sjukfrånvaron funnits en rad ”sanningar”.  Sjukfrånvaron har sedan början på 2000-talet till stor del förklarats med ”fusk”, ”attityder” och nu senast med att människors  ”tolerans för lidande” har minskat. Startskottet kom när Alf Svensson i maj 2002 anklagade både de sjukskrivna och deras läkare för fusk och lättja.

Dessa ”sanningar” har sedan dess till stor del förts fram och hamrats in av den borgerliga pressen. Till slut tycks de flesta svenskar  ha accepterat förklaringarna och därför har det varit naturligt att rikta in alla åtgärder för att minska sjukskrivningarna mot de sjukskrivna och deras läkare (intyg)  – mot deras ”fusk” och ”slapphet” och mot deras ”attityder”.

Detta synsätt har varit extra tydligt i den borgerliga alliansens jakt på de sjukskrivna. Man jagar människor istället för orsaker. Man gör strukturella problem till individuella. Man har stängt ute alla andra förklaringar – all forskning, all kunskap – allt som inte stämmer in i den förutbestämda bilden man har målat upp.

Katrine Kielos skriver i dag om Statsvetaren Björn Johnson nya bok i ämnet – Kampen om sjuk frånvaron.

Så här står det i presentationen av boken, citat;

Efter att kostnaderna för den svenska sjukförsäkringen skjutit i höjden vann bilden av de sjukskrivna som fuskare och inbillningssjuka mark i början av 2000-talet. Vad som inte kom fram i debatten var att antalet nya sjukskrivna faktiskt inte hade ökat särskilt mycket. Istället var det rehabiliteringsarbetet ute på arbetsplatserna som hade havererat, med allt längre långtidssjukskrivningar som resultat.

Björn Johnson, statsvetare och forskare vid Malmö högskola, tecknar i Kampen om sjukfrånvaron ett stycke socialpolitisk nutidshistoria. Han visar hur debatten definierade om sjukfrånvaron från ett arbetsmiljöproblem till att handla om överutnyttjande och fusk. Johnson visar hur ett allt mer polariserat och onyanserat debattklimat ledde politikerna att fatta beslut på bristfälliga och i vissa fall direkt felaktiga grunder.

Liknande förklaringar har funnits länge – men inte många har lyssnat. Det har varit enklare att skylla på individer, ställa hårdare krav och kasta ut människor från försäkringen – allt för att kortsiktigt spara pengar utan att tänka längre än näsan räcker.

Forskaren Tor Larsson på Arbetslivsinstitutet fann till exempel redan 2005 just detta när han analyserade sjuktalen.

Citat, SvD 17 oktober 2005;

Tre skeenden har varit avgörande:

Den ekonomiska krisen svepte bort lättare jobb som var mycket värdefulla för rehabilitering.

Arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar minskade som ett resultat av hur en rad AD-domar om LAS tolkats.

Genom arbetsmiljö- och rehabiliteringsreformen 1990, stoppet för statsfinansierad företagshälsovård 1992, och lagen om allmän sjukförsäkring från 1995 bröts det gamla systemet för rehabilitering ned.

Fram till dess sköttes svåra sjukskrivningsfall av särskilda anpassningsgrupper ute på arbetsplatserna. I dem satt chefer, fackliga företrädare, företagsläkare och försäkringskassan i regelbundna möten. Till sitt förfogande hade de statliga resurser för behandling, utbildning, deltidspensionering och i sista hand skattefinansierade lönebidrag.

Det var ett system där alla parter vann. Företaget kunde utnyttja resterande arbetsförmåga hos drabbade, och samhället slapp betala hel pension, säger Larsson.

Förändringarna innebar en medikalisering av sjukskrivningsbesluten, och ett myndighetsstyrt system för rehabilitering, enligt institutet.

Därmed fick man inte stopp på sjukperioderna, och där är vi nu, säger Larsson.

Arbetslivsinstitutets uträkningar visar att minst två tredjedelar av den ökade sjukfrånvaron beror på att sjukskrivningarna ökat i längd, inte på att fler personer sjukskrivit sig.

Mindre än ett år senare vann den borgerliga alliansen valet (september 2006). Strax därefter lade man ned hela Arbetslivsinstitutet.  På så vis kvävde man forskningen och kunde med all kraft ägna sig åt att bekämpa det påstådda ”fusket” – utan att behöva bry sig om fakta. Resten är en pågående sorglig nutidshistoria….

Mer pågående nutidshistoria….

Även läkarintygets roll i sjukförsäkringsprocessen förändrades på 1990-talet. Från att tidigare ha varit ett stöd för patienten, förvandlades det till ett av FK:s utredningsverktyg – när sjukförsäkringens mål under 1990-talet förvandlades från fördelnings- till styrpolitiska (kostnadsminskning genom resultatstyrning) . Läs artiklarna i Läkartidningen. ”Nyckfull hantering av läkarintyg” och ”Det renodlade medicinska arbetsoförmågebegreppet är fejk

*

Missa inte de Rödgrönas svar till Reinfeldt och Veronica Palms svar till Gunnar Axén och Helena Rivière – ”Smutsigt grepp av Moderaterna

De båda moderata politikernas påhopp och öppna hånande av en enskild individ som drabbats av alliansens utförsäkringskedja är ett lågvattenmärke – men egentligen inte ologiskt. Genom Peter Anderssons blogg hittar jag till Resurs som har länkat till en bok utgiven av Helena Rivière – ”Bidragskulturen”. Utgiven av Timbro 1998 – där Rivière hånar socialbidragstagare i bästa Reinfeldt-stil. Och vad Gunnar Axén brukar ägna sig åt vet vi ju alla... inget nytt under solen alltså….

*

Till sist måste jag glädjas med alla SAAB-anställda, och alla andra som är beroende av SAABs fortsatta framtid. Ni lyckades bevara framtidstron och hoppet trots regeringen och Maud Olofssoninte tack vare….

*

Tidigare bloggposter;
Sanning och konsekvens för Reinfeldt
Smärtsamma myter om smärta och långa sjukskrivningar
De som förbrukats måste förnedras
*

Bloggat, sjukförsäkringen; Röda Berget, Peter Andersson, Silvertörne, Fritt ur hjärtat,Eva Hillén Ahlström, Kaj Raving, Min kramp,
Om SAAB; Annarkia, Björn Andersson,Veronica Palm,
Mer; Ekonomikommentarer om hur klyftorna kan minskas, Reflektioner och speglingar om The spirit level, Netroots

Press; DN1, AB1, SvD1,
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

intressant.se

Varför? – för att stävja fusk…

”Åtta år med Reinfeldt” var titeln på en bok som avslöjade nästan exakt vad den borgerliga alliansen skulle hitta på under sina år vid makten. Boken kom ut redan före valet 2006. Nu, med facit i hand, är det skrämmande hur verkligheten har stämt med ”dikten” (boken).  I ”Åtta år med Reinfeldt” berättade Christer Persson, Stefan Carlén och Daniel Suhonen vad som skulle hända efter valet – det hände (och mer därtill).

Jag har skrivit om boken tidigare och använt den som inspiration flera gånger sedan jag började blogga strax efter valet 2006. Hade fler läst den före valet kanske det hade gått annorlunda.

Nästa vecka kommer en uppföljning – Bokslut Reinfeldt. Missa den inte!

Så här skriver Lars Bodén i Västerbottens Folkblad, citat;

Det är dags att vakna nu!

EFTER VALET 2006 var det många väljare som efteråt uttryckte: ”Jag känner mig lurad.”
Nu återstår bara åtta månader till valet den 19 september. Det är dags att vakna nu, alla väljare som förra gången inte insåg faran.
Det är också dags att vakna för alla de journalister som i den förra valrörelsen gjorde ett dåligt jobb och undvek att ställa den viktigaste frågan: vilket slags samhälle får vi om alliansens politik genomförs?

…..
”Bokslut Reinfeldt” blir ett viktigt verktyg i valrörelsen. Jag råder journalister med självinsikt att ta del av innehållet. Lyssna inte bara på retoriken, ta reda på fakta!

Läs hela!

Missa inte heller dagens ledare av Lars Bodén, där han bland annat tar upp det Fredrik Reinfeldt tjatade mest om under Agenda debatten i söndags och fortsätter att tjata om på DN debatt idag – ”58 års gränsen”,  citat VF;

AGENDA-debatten visade åter att argumenten börjar tryta för Fredrik Reinfeldt. Det han tjatade mest om den här gången var den gräns vid 58 år för förtida pension som de rödgröna satt upp. ”Om du nu är emot gränser, varför just 58 och inte 57 år?”
Den här detaljen återkom Reinfeldt till flera gånger. Den regeringschef som åstadkommit det mest stelbenta sjukförsäkringssystemet som skådats hakar alltså upp sig på möjligheten för människor att erbjudas förtida pension när alla andra utvägar är prövade.
Jag tycker att Mona Sahlin ska se till att den rödgröna koalitionen plockar bort den fixerade gränsen 58 år. Om inte annat för att få tyst på Reinfeldt. Det räcker att säga att arbetslinjen gäller, men när inget annat går, då kan det bli fråga om tidigare pension.

Läs hela!

Veronica Palm (s) svarar så här på kritiken mot förslaget, AB, citat;

– Det är en vantolkning av den rödgröna överenskommelsen. Vårt förslag innebär självklart inte att människor som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga under 58 år kommer att få sänkt ersättning, säger Veronica Palm, Socialdemokraternas talesperson i frågan.

Däremot är det inte klart vad ersättningen för de som är under 58 år ska kallas i det rödgröna systemet.
– Det vi säger är att de har en ersättning i dag och vi kommer inte att rycka undan ersättningen för den gruppen människor, säger Veronica Palm.

Hon tycker att dagens debattartikel luktar desperation från Fredrik Reinfeldts sida.

– Jag kan inte tolka den på något annat sätt än att de har det ganska jobbigt. Att en statsminister går ut på en sakministers område och angriper ett oppositionsförslag samtidigt som 50 000 människor kommer att bli utförsäkrade, det känns lite desperat. I stället borde han ge svar på den politik som han själv har orsakat.

Till sist en liten påminnelse om varför regeringen Reinfeldt har slaktat sjukförsäkringen och a-kassan. Så här skrev man på DN debatt (10 april 2008). Citat;

Att bekämpa människors utanförskap från arbetsmarknaden var Allians för Sveriges tydligaste löfte till väljarna i valet 2006. Vårt reformtempo har varit högt sedan regeringstillträdet. Några av de åtgärder vi har genomfört för fler jobb och minskat utanförskap har också upplevts som tuffa. Framför allt gäller det förändringarna i a-kassan och arbetet med att stävja fusk i sjukförsäkringssystemet.

….

Alliansregeringen för stegvis samman ett delat samhälle och ökar sammanhållningen mellan människor.

Så hette det alltså i propagandan. Slakten av sjukförsäkringen iscensattes för att ”stävja fusk i sjukförsäkringssystemet” och ”öka sammanhållningen mellan människor”.

Det är därför människor som försöker att arbeta deltid trots sjukdom och värk nu kastas ut från försäkringen och/eller från sina arbetsplatser. Det är därför cancersjuka har tvingats arbeta trots pågående behandling och mot läkarens intyg, och det är därför moderata politiker nu öppet går ut och hånar enskilda människor som drabbats av de nya reglerna.

Det är därför – för ”att stävja fusk” och ”öka sammanhållningen”….

Det finns alltså ingenting som är så bra för att ”öka sammanhållningen” som att sparka på de som ligger, ta ifrån svårt sjuka deras försörjning, och anklaga de som försöker arbeta så mycket de orkar och kan trots ohälsa för ”fusk”…

*

Lästips Annarkia har fomulerat en mycket bra kommentar till dagens DN debatt artikel – Missa inte!

*

Tidigare bloggpost; Så raseras välfärden (28 mars 2007)

Bloggat; Advetskalendern, Högbergs tankar, Veronica Palm, Röda Berget, Storstad, Luka(s) blogg, S-buzz, Alltid rött alltid rätt , Rosen(rasande)Netroots

Mer Press; En värdig sjukförsäkring VFSvD1, SvD2, AB1, DN1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Det finns inte ord…

I Gårdagens debatt i Agenda mellan Sahlin och Reinfeldt blev det uppenbart att statsministern inte hade någonting nytt att komma med.

När Reinfeldt försökte försvara att pensionärer (efter det borgerliga ”jobbskatteavdraget”) betalar högre skatt än löntagare i Sverige drog han till med märklig formulering. Frågan är om det var en ren lögn… eller bara en chansning?

– Jag vill påpeka att det är ganska spritt i utvecklade länder att man har den här typen av lösning, att man ger lite lägre beskattning för dom som jobbar….

När PRO lät Katharina Wesolowski, Institutet för social forskning på Stockholms universitet, göra en jämförelse av skatterna i 15 EU-länder samt Norge, USA och Australien blev utfallet detta;

– Sverige är det enda land av de jämförda länderna där pensionerna genomgående belastas högre än arbetsinkomster.

Flera länder beskattade tvärt om pensioner betydligt lägre än inkomster;
Australien: 10 procent lägre.
Belgien: Lägre skatt, men svårt att beräkna.
Danmark: 7 procent lägre.
Finland: 1 procent lägre.
Frankrike: 13 procent lägre.
Grekland: 12 procent lägre.
Irland: Mycket högre grundavdrag för personer över 65 år.
Italien: 7 procent lägre.
Luxemburg: 6-9 procent lägre.
Nederländerna: 15 procent lägre.
Norge: 6-11 procent lägre.
Portugal: 11-15 procent lägre.
Spanien: Ungefär lika.
Storbritannien: Lika vid genomsnittlig pension, 11 procent lägre vid högre pension.
Sverige: 4,2-5 procent högre.
Tyskland: 18 procent lägre.
USA: Pensioner från det statliga socialförsäkringssystemet beskattas sällan.
Österrike: 8-9 procent lägre.

– Vem är trovärdigast när det gäller pensioner?”  frågade sedan Reinfeldt. Ja, man kan ju undra…. 😉

När det gällde sjukförsäkringen försvarade statsministern regeringens hafsverk så här; ” – Det finns inga perfekta reformer. Det kan gå snett på en myndighet. Det kan finnas behov att rätta till.”  Reinfeldt fortsätter alltså på den inslagna linjen – skyll på FK – så länge som möjligt, sedan –  spela inkännande…

Men det är inte möjligt längre. Kulisserna har fallit. Till och med Husmark Pehrsson tvingades nyligen erkänna (i Aktuellt 9 december 2009), citat; ”– remissinstanserna var mycket kritiska mot hela rehabiliteringskedjan…”

Det fanns varningar och kritik, men man brydde sig inte. Anledningen var att man hade sin politik klar – ”drivkrafterna för att söka jobb” måste öka. Det vill säga – klyftorna måste öka. Sjuka blir friska och får jobb bara de blir fattigare, arbetslösa hittar en anställning bara deras ekonomi blir tillräckligt usel. Så enkelt allt är – synd bara att verkligheten inte är lika enkel.

Sedan Alliansens politik har praktiserats har ”utanförskapet” ökat med 70 000 personer!

Till sist…

I dag når moderaterna en ny bottennivå i sjukförsäkringsdebatten på AB debatt. Helena Rivière (M) och Gunnar Axén (M) går i dag till personlig attack mot Alexandra som i ett tidigare inlägg har beskrivit sin situation som utförsäkrad på AB debatt.

Så här skrev Alexandra, citat;

Mitt skyddsnät är borta. Säkerheten om att jag kan sätta mat på bordet åt mina barn är borta. Jag vet inte längre när jag nästa gång kan hämta ut mina mediciner.

……
Jag har svårt att förstå, svårt att acceptera mitt nya liv som jag blivit tilldelad. Jag är ett bottenskikt i samhället, utan rättigheter och det tär att se vad människor tycker om de som är sjuka. Jag ser i media runt om mig att människor ger upp, de orkar inte längre. Kommer jag också att känna så snart? Har så många frågor, men ingen kan svara.

Alexandra är en av alla de som nu kastas ut från sjukförsäkringen. Hon är inte frisk  men har uppnått en bestämd tidsgräns. Hon vet inte hur hon ska klara sin försörjning, sin sjukdom eller hur hon ska ha råd med sina mediciner.

I detta läge väljer ledande moderata toppolitiker att gå ut och håna henne – en enskild individ som har mod nog att berätta om sin utsatta situation i media. Tusentals andra vågar inte – de befinner sig i samma situation – men de är rädda för att bli utsatta för just det hån och den misstro som Alexandra nu blir utsatt för. Ingen kunde väl tro att de som hånar skulle vara kända och ledande toppolitiker.

Det finns inte ord som kan beskriva hur lågt Axén och hans moderata kollega har sjunkit. Men, de behöver inte säga så mycket mer nu – vi har fått se deras rätta ansikten. De är skrämmande!

*

Missa inte heller Marie-Lousie sons debattinlägg i AB – Mammas död måste bli en väckarklocka

*

Lästips; Det är dags att vakna nu! Om uppföljaren till Åtta år med Reinfeldt – ”Bokslut Reinfeldt”

Bloggat; Röda Berget, Jinge, Högbergs tankar, Annarkia, Peter Andersson, Alliansfritt Sverige

Netroots

Media; AB ledare, AB1, AB2,   SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, DN1, DN2,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Endast superarbetskraft på framtidens arbetsplatser?

Arbetslivet har under de senaste åren blivit allt hårdare och allt mer selektivt. I dag kan arbetsgivare välja bort arbetskraft som inte är ”perfekt”. Det finns alltid sätt att kringgå både LAS och arbetsmiljölagen.  Den nya sjukförsäkringen uppmuntrar också arbetsgivare att slita ut och sparka ut anställda. Efter 180-dagars sjukskrivning är det numera helt okej att sparka de med ohälsa.

Det är ”arbetsgivarnas marknad” som gäller.  Senast i dag kunde vi i DN läsa om hur Posten i Umeå struntar i LAS och säger upp sex gamla trotjänare när organisationen ska slimmas. Förevändningen är att ”de är för långsamma”. En av dem är Bengt Wilson, 56 år,  som har 39 tjänsteår bakom sig.

Där är vi nu – en av Sveriges största arbetsplatser och serviceföretag (ännu ägt av staten) säger sig inte kunna ha kvar gamla trotjänare – fullt friska – enbart för att de inte är tillräckligt snabba. De bryr sig inte längre om LAS, service eller vanlig humanism – nu är det produktionsmål och ekonomi som gäller. Exemplet kan ses som en  sinnebild över hur samhället har förändrats de senaste 20-30 åren.

I detta läge kastar nu alliansens nya sjukförsäkring ut ett stort antal människor med ohälsa att konkurrera med 100  000- tals andra arbetslösa. Vissa av dem friska, välutbildade och ”snabba”. Andra äldre, lågutbildade, ”långsammare” och halvt utslitna.

Den viktigaste frågan i dag är – hur ska vi kunna skapa arbetsplatser där alla får plats? Där arbetsgivare inte kan välja bort personal som inte tillhör ”eliten”, som inte är friska eller snabba nog – men som ändå kan och vill arbeta. Ska vi tillåta att arbetsgivare kan välja och vraka, sparka och anställa – utan att bry sig om annat än maximal vinst och avkastning? Ska vi tillåta att arbetsgivare struntar i arbetsmiljön och sedan sparkar ut de som slits ut?

En ny rapport från Jobbhälsobarometern visar att (citat);

Bland de som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar det senaste året uppger 37,3 procent att de med tanke på sin hälsa inte räknar med att kunna arbeta kvar i sitt yrke om två år. Motsvarande siffra bland samtliga anställda är 7,8 procent. Det motsvarar drygt 340 000 anställda i hela landet.

– Sjukfrånvaro och sjukskrivningar innebär både lidande för individen och kostnader för arbetsgivaren och samhället. Därför är det illavarslande att så många anställda känner så stor oro för sin hälsa att de inte tror att de kommer att kunna arbeta kvar i sitt yrke om två år, säger Lars Hjalmarsson, vd för Föreningen Svensk Företagshälsovård.

Också bland de som har haft färre sjukdagar är oron stor. Bland de som har haft 15-30 sjukdagar tror nästan var femte, 18,8 procent, att deras hälsa kommer att göra det svårt för dem att arbeta kvar i yrket om två år.

En kommentar från Björn Elmbrant, Dagens Arena, citat;

Riksdagsdebatten i går visade två tydliga alternativ hur rehabiliteringen ska gå till. Men diskussionen förmår inte hantera den verkligt stora frågan – hur arbetsgivarnas krav på den perfekta arbetskraften oavbrutet skärpts. Statsministern skröt i debatten i går med att hans regering ”sänkt trösklarna för att komma ut i arbetslivet”. Men om det inte finnas några jobb längre för de människor som inte är hundraprocentiga och på topp?

Vad hjälper det att ”sänka trösklar” om utsorteringsmekanismerna de senaste tio åren har blivit allt starkare – till exempel arbetsgivare som avskedar och sedan via bemanningsföretag återanställer de flesta, men inte de lågpresterande.

Vänsterpartiledaren Lars Ohly berörde på ett engagerat sätt i sitt anförande i riksdagen i går brutaliseringen på arbetsmarknaden. Men vilka partier är beredda att skärpa kraven på arbetsgivarna?

I de Rödgrönas förslag till ny sjukförsäkring finns ett kapitel som handlar om just detta ämne. Ansatsen är bra – sedan gäller det att förverkliga förslagen och förändra samhällsutvecklingen. Det blir svårt – men det måste göras. Och en sak är säker – det kommer aldrig att gå vägen så länge vi inte byter bort alliansregeringen….

5, Förebygg ohälsa – skapa ett mänskligare arbetsliv, citat;

……..

Vi vill utveckla arbetslivet så att det ger utrymme för ett gott liv…..
Om arbetslivet sliter ut människor fysiskt och psykiskt så är det arbetslivet, inte människorna som jobbar där, som behöver förändras. Förebyggande friskvård hos framsynta arbetsgivare bör omfatta både fysisk och psykisk hälsa.

Arbetsmiljöarbetet måste stärkas på alla nivåer – både förebyggande insatser och det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och prioriteras. Skyddsombuden är nyckelpersoner för drivandet av ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Såväl utbildning om arbetsmiljö som seriös forskning behövs för att åstadkomma genomgripande förbättringar i arbetslivet. Arbetslivsforskningen behöver stärkas. Vi vill investera i forskning om en bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö och dess betydelse för hälsan.

Som dagens arbetsmarknad ser ut hjälper varken fler ”jobbskatteavdrag”, att privatisera arbetsförmedlingen eller att kasta ut de allra sjukaste, svagaste och äldsta från sjukförsäkringen och arbetsplatser. Istället behövs det lagar och regler som verkligen skyddar människor, som inte tillåter stora företag att exploatera sin arbetskraft och sedan sparka dem när de är utslitna eller inte är ”snabba nog”.

För inte så länge sedan såg man det som naturligt att ta hänsyn till människors ålder på arbetsplatser. Det fanns reträttplatser och anpassade arbeten eller möjlighet till delpension. Numera sparkar man ut alla som inte uppfyller kvoten. Det måste bli en ändring, och den måste inkludera starkare arbetsskydd och lagar – inte svagare. För ingen tror väl att arbetsgivarna i dag – av ren godhet – ska ändra sig?

*

Missa inte Börje Hörnlund (c) som säger ifrån om alliansens sjuka sjukförsäkring på AB debatt.

Reinfeldt behandlar de sjuka omänskligt, citat;

…..

Det är fler och fler som upplever att regeringen har ett omänskligt egoistiskt anletsdrag. Sjuka, arbetslösa, fattigpensionärer verkar regeringen se som en restpost som kollektivt skall bestraffas.

Regeringen räknar väl med att många som har det bra och som storgynnats av dess politik skall bli goda alliansanhängare. Jag tror dock att många av dessa har känsla för alla dem som alliansen drabbat med försvårat utanförskap.

Regeringen bör av ren självbevarelsedrift tala tyst om ”utanförskapet”. Väljarna är kloka nog att kunna skilja på retorik och verklighet.

*

Till sist…

Desperationen inom alliansen tycks nå nya höjder. Eftersom man inte har några nya politiska idéer, mer än de gamla vanliga – jobbskatteavdrag och privatiseringar – kan man ju alltid ondgöra sig över Mona Sahlins nya ”lyxväska”. Är man sosse måste man tydligen tacka nej till 50-års presenter från kompisar. Och tycker man att det känns fel, så är det bäst att gömma dem i garderoben – om man inte ska bli anklagad för dubbelmoral.

*

Nu kopplar jag bort nätet – i alla fall över helgen. Så att jag inte tvingas koppla bort helt och hållet 😉

*

Läs Veronica Palm – Vi vill inte ta bort sjukersättning för de som har permanent sjukersättning! (BRA!)

Bloggat; Genom röda ögon, Alliansfritt, Utredarna, Arvid FalkIn your face, Martin Moberg, Peter Andersson,

Fler bra bloggtips; Ekonomikommentarer om SAAB, Motvallsbloggen om Dan Josefssons programserie, Reflektioner och speglingar om stora skillnader mellan människor…., Netroots

Media, press; Uppdrag Granskning 1, 2, LO-tidningen, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

intressant.se

Vad har vi egentligen råd med?

Bara hälften av skolans pengar går till undervisning skriver Lärarnas Riksförbund på DN debatt. Dessa fakta är givetvis alarmerande.

Citat, DN;

Vårt land utmärker sig internationellt genom att en liten andel av grundskolans totalkostnad går till undervisningen, endast 50,1 procent. Motsvarande siffra för OECD-länderna är 63,6 procent.

Nästan samtliga länder som har tydligt bättre resultat i senaste PISA-undersökningen satsar en högre andel på undervisningen än Sverige. Ska resultaten förbättras måste staten se till att betydligt mer än hälften av grundskolans totalkostnad går till undervisning.

Det märkliga är att när man på DN debatt söker efter förklaringar till varför det ser ut som det gör riktar man relativt ensidigt in sig på ”kommunaliseringen” som startpunkten för den negativa utvecklingen.

Men, i början på 90-talet genomfördes även friskolereformen av regeringen Bildt. En konsekvens av detta är att kostnaderna för allt annat än undervisning har skenat. Ökad administration, tomma lokaler, marknadsföring och ”mutor” för att få elever att söka sig till skolan kostar pengar. Bra betyg har blivit en konkurrens fördel istället för ett mått på verklig kunskap. Det borde vara av intresse att även se över vad denna reform har kostat (och kostar) skolan.

Arbetaren, citat;

När friskolereformen genomfördes på 1990-talet ökade mängden elever varje år. Nu minskar i stället elevkullarna samtidigt som antalet friskolor ökar kraftigt. För de kommunala skolorna innebär det stora neddragningar och även nedläggningar.

De senaste fyra åren har eleverna i den svenska grundskolan blivit 100000 färre. Samtidigt startar drygt 200 nya friskolor under 2008.

Sedan friskolereformen 1992 har kostnaden per elev ökat med drygt 50 procent i den kommunala grundskolan (inflationen för samma tid är 22 procent). Samtidigt har lärartätheten minskat något och andelen obehöriga lärare ökat, så det är inte där pengarna har hamnat. Däremot har antalet tomma lokaler ökat och utgifterna för marknadsföring har blivit stora för både friskolor och kommunala skolor.

”Mutor” för att få eleverna att stanna kostar också pengar, enligt gymnasieläraren och författaren Karl Ågerup som har arbetat på en friskola i Stockholm. Han har skrivit boken Barnens marknad om sina upplevelser.
– Vi gick på bio, bowling, bjöd på restaurangbesök… rektorn sade rent ut på ett personalmöte att nu handlar det om underhållning mer än undervisning. Han sade att han var tvungen att hålla eleverna kvar till varje pris för att inte gå i konkurs.
Men trots att undervisningen prioriterades ner fick eleverna höga betyg.
– När för många fick IG så fick vi order från skolledningen att hålla muntliga förhör. Om eleven klarade en fråga så skulle han eller hon få godkänt.

Mer som stjäl pengar från skolundervisningen;

 • I Sverige får friskolor drivas i vinstsyfte. I de flesta jämförbara länder som USA, Norge, Danmark, Nederländerna eller Finland är det inte tillåtet.

*

Till sist… ni missade väl inte gårdagens lästips där Ann-Marie Lindgren frågar sig ”- Var är logiken i att direkt stimulera landstingens kraftiga kostnadsökningar för medicinskt onödiga läkarbesök, samtidigt som man skär ner Försäkringskassans utgifter för människor med verkliga hälsoproblem?”

Citat, LO-tidningen;

…….

I landstinget i Stockholm har borgerligheten infört s k fritt vårdval inom primärvården, innefattande fri etableringsrätt för privata läkarmottagningar. Detta har lett till en ökning av läkarbesöken med 20 procent, motsvarande en kostnadsökning med 270 miljoner kronor.

….
Alltså: Sverige har inte råd att låta svårt sjuka människor vara sjukskrivna, men vi har utan problem råd med kraftigt ökade kostnader för läkarbesök vid lindriga åkommor som botar sig själva. När det gäller förkylningar är det bara patientens bedömningar av vårdbehovet som ska styra, men handlar det om arbetsförmågan hos en långvarigt sjuk person spelar inte ens uppfattningen hos patientens läkare någon roll. Det är helt OK att med ersättningssystem som direkt driver på överutnyttjande av sjukvård. Men det är otänkbart att ta kostnaden för en deltidssjukskrivning för en person som rent teoretiskt skulle kunna hitta ett heltidsjobb inom någon annan, opreciserad del av arbetsmarknaden.

Var är logiken? Vad är det för världsbild bakom prioriteringen att direkt stimulera kraftiga kostnadsökningar för medicinskt onödiga läkarbesök, men nödvändigt att skära ner utgifterna för människor med verkliga hälsoproblem?

Tja, ska man gissa på den gamla tesen att intresset aldrig ljuger? Det fria vårdvalet skapar nya stora förtjänstmöjligheter för privata företag. Och dessa privata mottagningar hamnar främst i områden där borgerliga väljargrupper dominerar.

Medan långtidssjukskrivningar mer drabbar LO-grupperna, eftersom de är mer utsatta för förslitning i arbetslivet – exempelvis av de städjobb, som statsministerns pressekreterare nyligen framhöll som så utmärkta exempel på ”arbetslinjen”.

Sammantaget kan man fråga sig – vad har vi egentligen råd med som samhälle? (Om vi nu utgår ifrån att vi fortfarande vill vara ett sammanhållet samhälle – där vår gemensamma välfärd betalas gemensamt via skatten.)

Har vi verkligen råd att skänka miljoner och miljarder av de skattepengar som är tänkta att gå till välfärden till riskkapitalbolag och privata vinstintressen – men inte till vård efter behov eller till en skola som fungerar för alla elever?  Dags att prioritera – eller ta steget fullt ut. Sköt dig själv och skit i andra- samhället….

*

Lästips; The Blues Brothers (AB-ledare)

Bloggpost; Det svenska friskolevansinnet

Bloggat; Röda BergetAlltid rött alltid rätt, Peter Andersson, Netroots

Fler bloggtips; Alliansfritt Sverige om illusionisten Reinfeldt, Enn Kokk – Är du lönsam lille vän?

Press; SvD1, DN1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Reinfeldt – fusköverenskommelsernas champion

Alliansens kritik mot de Rödgröna blir alltmer panikartad….

Husmark Pehrsson kom till exempel i går med två helt motsägelsefulla anklagelser mot de Rödgrönas nya sjukförsäkringsförslag i Aktuellt. I ena andetaget anklagade hon de rödgröna för att vilja återgå till ”det gamla” när ”140 personer om dagen förtidspensionerades” i nästa kom anklagelsen att förslaget säger att ”bara personer över 58 år” ska kunna få förtidspension.  Att båda dessa påståenden inte kan vara sanna säger sig självt….

Fredrik Reinfeldt har hittat ett nytt sätt att angripa de Rödgröna. Hans anklagelser går ut på att de vill skicka ”bärande delar” av nya förslag ”till utredningar”. Han kallar därför dessa för ”fusköverenskommelser”.  Själv har han under de senaste 3 ½ åren suttit som ledare för en regering som har ”fuskat” fram nya regler och lagar på löpande band – helt utan att utreda eller ta hänsyn till någon kritik från remissinstanser eller synpunkter från experter eller andra sakkunniga. I flera fall har dessa Reinfeldtska ”fusköverenskommelser” slutat i kaos, ånger och pinsamma reträtter.

Hur hade det varit om man lyssnat före? Om man hade gjort en utredning? Om man hade läst remisskritiken? Om man hade frågat experter, organisationer och sakkunniga? Hade man ”fuskat” då?

Nej, att inte bry sig om att lyssna före – det är verkligt fusk!

De två mest uppenbara av alliansens ”fusköverenskommelser” gäller givetvis sjukförsäkringen och a-kassan. Man har backat, ändrat sig, ”lyssnat”, låtit bli att ”lyssna”, försvarat sig, urskuldat sig – men i slutändan har dessa ”fuskövenskommelser” a la Reinfeldts regering fått förödande konsekvenser för alla de som har drabbats av dessa hafsverk. Och, varje gång när kritiken har blivit alliansen övermäktig har statsministern hållit sig undan och låtit den ansvarige ministern ta hela kritiken själv – trots att denna enbart har agerat hantlangare åt sina uppdragsgivare – statsminister Reinfeldt och finansminister Borg.

Ja, hur ofta har inte Reinfeldts utvalda ministrar fått bära hundhuvudet och tvingats agera som mannen från Sumpan i Lorry  – han som alltid tvingades avsluta sina högtflygande planer med konstaterandet ”- tänkte inte på det” ?

Nu är jag inte så naiv att jag tror att alla misslyckade alliansöverenskommelser verkligen var misslyckade – inte i den meningen att Reinfeldt och hans regering inte visste vad de gjorde. De ideologiska målet har hela tiden varit helt klart – att skapa ett samhälle med större klyftor för att ”öka drivkraften” att vilja jobba.

Grundtanken är att ”hungriga lejon jagar bäst.  Mottot är –  väljer du sjukdom eller arbetslöshet får du skylla dig själv. När konsekvenserna har blivit alltför uppenbart råa och inhumana har man slutligen antingen försökt förklara, likt Reinfeldt iskalla analys;– Människor kommer i kläm. Det är så att säga nästan oundvikligt i varje samhällsförändring”. Eller så har man försökt visa sig ”lyssnande” och ”inkännande”. Till sist tvingas man lappa och laga de mest skräckinjagande revorna i välfärden  – man vill ju vinna nästa val...  arbetet med att ”nedmontera den generella välfärden” måste ju få fortsätta…. drömmarna måste förverkligas…

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.

(citat ur Reinfeldts bok Det sovande folket, 1993)

Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken…. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.

(citat ur Anders Borgs bok ”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord” 1992)

*

I kväll ska jag se Uppdrag Granskning om ”arbetsgivarnas marknad” , Läs mer på Martin Mobergs blogg

*

Missa inte; Ann-Marie Lindgren – Fyrkantiga sjukförsäkringsregler

Missa inte heller bloggenReflektioner och speglingar, för er som läste min bloggpost ”Smärtsamma myter om smärta och långa sjukförsäkringar” kan jag rekommendera fortsatt läsning ”Samhällen med stora skillnader mellan människor….

Mer Bra Bloggat; Peters Blogg, Eva-Lena, Annarkia, Peter Andersson, HBT-sossen, Veronica PalmS-buzz

Mer – Netroots

Press; DN1DN2, DN3 SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1, AB2, AB3, AB4, Exp1, Exp2,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Radikalt rödgrönt alternativ – med frågetecken

I dag presenterar de Rödgröna sitt förslag till en ny sjukförsäkring på DN debatt.

Förslaget ser ut att vara ett radikalt alternativ till den borgerliga alliansens omänskliga ”utförsäkringskedja”.  Det finns mycket positivt, och framförallt är ingången helt förändrad. Individens hälsa och rehabilitering sätts i centrum – inte fasta tidsgränser som kastar ut sjuka från försäkringen på löpande band.

Här är några punkter i det Rödgröna alternativet;

 • Stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar avskaffas direkt efter valet.
 • Statliga resurser ska satsas på en ny rehabiliteringsfond.
 • Taket i försäkringen höjs till tio basbelopp. Ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.
 • De som utförsäkras av den borgerliga regeringens tidsgränser ska kunna återförsäkras.
 • Redan 2011  avskaffas prövningen efter 180 dagar mot en fiktiv arbetsmarknad.
 • Det ska vara möjligt att bedriva deltidsstudier och få sjukpenning på deltid.
 • En individuell prövning ska göras successivt i samarbete med individen och behandlande läkare.

Artikeln i DN tar upp flera av de viktigaste punkterna i det rödgröna förslaget, men några frågor förblir obesvarade eller otydliga. Till exempel; Vad händer med den nuvarande sjukersättningen (förtida pensionen)? Vad händer med alla de som i dag har denna ersättning? Vad händer med alla de som kastats ut från den tidsbegränsade sjukersättningen?

Läser man det fullständiga förslaget försvinner några frågetecken, men inte alla.

I skriften ”Hög tid för en ny sjukförsäkring tillstår man att vissa av dessa frågor behöver ”utredas” – vilket är bra. Vi har sett nog av hafsverk och ogenomtänkta lagändringar den senaste tiden.

Så här skriver man om de alternativ som kommer att finnas för de med permanent nedsatt arbetsförmåga. Punkt 3.5, citat;

Senast vid denna avstämningspunkt (180 dagar) vill vi att möjligheterna till att återgå i arbete utreds fördjupat. Olika alternativ ska finnas. Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter.

1) Där så är nödvändigt ska individen kunna få sjukpenning även under längre tid. Det finns sjukdomstillstånd, t.ex. vissa psykiska sjukdomstillstånd men även andra, där människor under perioder kan behöva få fortsatt sjukskrivning när återkommande prövning kan påverka sjukdomstillståndet negativt. Tidigare har tidsbegränsad sjukersättning funnits för bland annat dessa grupper.

2) Den som behöver ska kunna få individuella rehabiliteringsinsatser (medicinska och/eller arbetslivsinriktade) för att kunna återgå i arbete. Under den tid som detta pågår ska individen få rehabiliteringspenning1 i stället för sjukpenning. Dessa insatser ska kunna pågå i förslagsvis ett år med möjlighet till förlängning efter individuell bedömning.

3) Den som inte bedöms kunna arbeta heltid bör under vissa förutsättningar kunna erbjudas en partiell långvarig ersättning som inte ska omprövas men som kan brytas av den enskilde. Ersättningen som ska ligga på sjukersättningsnivå ska inte kunna utgå på heltid. En person som har ett sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning som innebär en begränsad arbetsförmåga ska kunna få partiell långvarig ersättning på den övriga andelen av arbetstiden. Detta är en fråga som behöver utredas. En särskild form av ersättning ska också kunna finnas för den som har sjukdom eller funktionsnedsättning som återkommer i skov.

4) Den som efter individuella rehabiliteringsinsatser inte kommer tillbaka i för individen lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska på sikt kunna erbjudas olika möjligheter på en utvidgad arbetsmarknad. Dessa möjligheter avser vi att utreda i särskild ordning.

5) Vi vill se över möjligheterna till förtida pension. En sådan ska bara kunna erbjudas till den som är över 58 år och först när inga åtgärder återstår som kan öka en persons möjligheter till anställning på den öppna arbetsmarknaden och när det heller inte är möjligt med en anpassad arbetssituation.

Vad jag kan förstå, utifrån denna skrivelse, är att sjukersättningen i dess nuvarande form kommer att försvinna. Däremot tycks förslaget handla om att sjuka med långvarigt nedsatt hälsa ska kunna få sjukpenning under en längre tid eller en ”partiell långvarig ersättning som inte omprövas men ska kunna brytas av den enskilde”.  Kvar återstår dock frågan vad som ska hända med alla de som i dag har hel permanent sjukersättning och är under 58 år.

Och, är det verkligen rätt att ta bort alla möjligheter till hel ”förtidspension” för alla under 58 år? Själv tror att det synsätt som finns – att ”alla kan arbeta” – är en orealistisk dröm.  Människor kan faktiskt drabbas så illa av ohälsa att de för all framtid (eller under överskådlig tid) kommer att sakna arbetsförmåga – redan före 58 års ålder.  För dessa borde det finnas ett annat, mer permanent, alternativ än att ständigt tvingas till nya utredningar och prövningar.

En mycket positiv punkt i skrivelsen är ”Förebygg ohälsa – skapa ett mänskligare arbetsliv”.  Det handlar om arbetsmiljö och  arbetslivsforskning. Eftersom en stor del av alla ohälsoproblem uppstår just på arbetsplatserna är det oerhört viktigt att man tar tag i och förändrar den utveckling vi har sett under de senaste åren – där arbetslivsforskningen och arbetsmiljöarbetet kastats på soptippen och alla ohälsoproblem har skyllts på individen.

Citat, 5 Förebygg ohälsa – skapa ett mänskligare arbetsliv;

Vi vill utveckla arbetslivet så att det ger utrymme för ett gott liv…..
Om arbetslivetsliter ut människor fysiskt och psykiskt så är det arbetslivet, inte människorna som jobbar där, som behöver förändras. Förebyggande friskvård hos framsynta arbetsgivare bör omfatta både fysisk och psykisk hälsa.

Arbetsmiljöarbetet måste stärkas på alla nivåer – både förebyggande insatser och det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och prioriteras. Skyddsombuden är nyckelpersoner för drivandet av ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Såväl utbildning om arbetsmiljö som seriös forskning behövs för att åstadkomma genomgripande förbättringar i arbetslivet. Arbetslivsforskningen behöver stärkas. Vi vill investera i forskning om en bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö och dess betydelse för hälsan.

Statsminister Fredrik Reinfeldt förskräckta kommentar är att förslaget är ”ofinansierat med 3,3 miljarder kronor”.  Detta säger samme statsminister som sammanlagt har sänkt skatten med runt 95 miljarder till friska som har jobb – till stor del ofinansierat eller finansierat med pengar från sjukförsäkringen och a-kassan.

Annars skulle ju de Rödgröna kunna använda några av de 48 miljarder, som regeringen själv har räknat ut att sjukförsäkringen kommer att gå med överskott på under de närmaste 2 åren. Finns det någon bättre användning för just dessa pengar än till en mänskligare sjukförsäkring och satsningar på bättre rehabilitering och arbetsmiljö?

*

Press; DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1, AB2, AB3, Expr1, Expr2

Bloggat; KulturbloggenRöda Berget, Peter Andersson, Annas Rosblogg, Joakim Hörsing, Nytt år Nytt liv, S-buzz, De Rödgröna, Ulrica Falk, In your face, Mitt i steget, Veronica Palm

Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

intressant.se

Varmt som i helvetet med Kris-demokraterna

Kristdemokraternas Göran Hägglund, citat, SvD;

–Vi vill vara det varma partiet som ser varje enskild människas situation och som inte låter någon halka efter

Kristdemokraterna är en del av den allians som styrt Sverige de senaste åren. Deras ”varma politik” som ”inte låter någon halka efter” börjar nu märkas ute i samhälle….

På Julafton 2009 hade TV4 flera reportage om vårt ”varma land” ”där ingen halkar efter”;

Det blir allt fler fattiga i Sverige. Nu överväger Röda Korset att omprioritera sin verksamhet och satsa pengar på att hjälpa utsatta i Sverige – något man inte har gjort tidigare.

– Jag trodde aldrig att vi skulle komma hit. Jag trodde aldrig att jag skulle uppleva detta, men så ser det ut, säger Monica Westlund.

– Vi talar om fattiga äldre som verkligen behöver hjälp, vi talar om ungdomar utan arbete, vi talar också om ensamföräldrar, oftast kvinnor med barn……

…..

Kurator Maria Grosshög på Frälsningsarmén säger så här om hur samhällsutvecklingen ser ut;

Hjälp, vad är det som händer? Det är någon form av vanmakt, och stor oro för vad som är på väg att hända.

Föreståndare Ywone Eklund på Frälsningsarmén är lika oroad;

– Det är tråkigt att se den utvecklingen av vårt samhälle, att det ska behöva vara så, att en del har det så svårt när andra har det så mycket bättre. När man har sett att det har varit mera jämlikt, något så när tidigare. Men nu ser man att det är på väg åt fel håll…

DN 18 december, Elisabeth Hjalmarsson, Svenska kyrkan;

– Vi för ingen statistik men det är ett ökat tryck (av hjälpsökande) över hela landet. Det handlar om ensamstående föräldrar…. unga vuxna… och långtidssjukskrivna och arbetslösa i mycket högre omfattning än tidigare.

AB:s ledare har tittat närmare på Kd:s ”hjärtefrågor” (Citaten från AB);

Trygghetsboende –

När det kristdemokratiska borgarrådet Ewa Samuelsson ska inrätta trygghetsboenden för de gamla i Stockholm, då sparkar hon helt enkelt personalen på servicehemmen och döper om dem till trygghetsboende. Gamla och ofta svårt dementa får därmed klara sig med att hemtjänsten tittar in.

Valfrihet i hemtjänsten –

Kristdemokraterna drar ner hemtjänsten över hela linjen. För de gamla i Årsta innebär det att en timmes promenad blir en halvtimme, enligt verksamhetsplanerna. En halvtimme är inte lång tid om den gamle ska kläs på och komma ut med rollator och allt. Frågan är hur mycket valfrihet som sedan finns kvar?

Omsorg om de gamla –

I Österåkers kommun ville Kristdemokraten Mikael Ottosson inte (heller) betala för de gamlas omsorg så han höjde helt enkelt hemtjänsttaxan med 130 procent….

Pensionerna –

Pensionerna sjunker och de gamla straffbeskattas när de inte orkar arbeta längre

En annan av Kristdemokraternas ”varma hjärtefrågor” är utförsäljningar. Det handlar om sjukhus, äldreboenden, statliga bolag och nu senast Apoteken. Riskkapitalister står nu och gnuggar händerna och väntar på att få håva in vinsten vid nästa försäljning, samtidigt som de ”frisläppta” medicinerna ”chockhöjs”.  Ansvariga ministern Göran Hägglund (kd) ”vet inte tillräckligt mycket” för att uttala sig….

Den ”varma” Kristdemokratiska politiken kanske till sist, trots allt, leder oss alla till ett riktigt varmt ställe – i alla fall om man ska tro på de ord som styr Kristdemokraternas samveten, nämligen  Bibeln….

Citat,  Matteus evangelium, 25 kapitlet;

Sannerligen säger jag eder:
Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I
ej heller gjort mot mig.’
Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga
till evigt liv.»

Det finns givetvis en anledning till varför Kristdemokraterna tappar väljare. De som verkligen har en tro på ”alla människors lika värde” har börjat inse sitt misstag. Sedan finns ju de kristdemokrater som menar att allt är frid och fröjd. De som är ”nöjda” med sakernas tillstånd….

Citat, R&D;

Nio av tio svenskar säger nej till större klyftor. En av två tycker att de ekonomiska skillnaderna bör minska mellan de som arbetar och de som är pensionärer, arbetslösa eller sjukskrivna.
…..
Det enda parti med en majoritet sympatisörer som tycker att det är bra som det är, är Kristdemokraterna.

Denna låt tillägnas alla ”nöjda” kristdemokrater  😉

*

Läs; Göran Hägglund den ynklige – Bekännelser från en politisk nörd

Bloggat; Jinge, Röda Berget, Högbergs tankar, Lasses blogg, Alltid rött alltid rätt, In your face, Alliansfritt Sverige, Peter Andersson

Mer progressiva bloggar – Netroots

Mer Press; SvD1, SvD2, SvD3AB1, AB2DN1, DN2, Sydsvenskan, SvT

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

intressant.se