Bidrag och nådegåvor ersätter socialförsäkringarna

Socialbidragen ökar kraftigt….stora svarta rubriker i dag….

Vad är förklaringen? Är det bara en naturlig följd av den ekonomiska krisen?

Rapporterna om ökade socialbidragskostnader har haglat in från kommunerna under det senaste året. Till och med regeringen själv räknar kallt med att socialbidragen ökar med 50 procent fram till 2012 (vi har snart nått halvvägs). Inte så konstigt – de har själva bäddat för situationen.

För, samtidigt som socialbidragen ökar kraftigt minskar utgifterna för sjukförsäkringen och utgifterna för a-kassan är långt mindre än de borde vara – med tanke på den höga arbetslösheten.

Enligt kommunerna finns det två orsaker som ökar pressen på socialkontoren (förutom finanskrisen TV4);

  • Fler arbetslösa har inte rätt till a-kassa (svarar 75,8 % av kommunerna)

Så här säger en av de som jobbar ute i kommunerna. DN, maj 2009 – Det blir väldigt tydligt hur klyftorna växer;

Förändringarna av a-kassan och nya riktlinjer hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör att socialkontoren får besök av grupper som inte tidigare varit aktuella för socialbidrag. En sådan grupp är ensamstående mellan 40 och 59 år som mist sin sjukersättning från Försäkringskassan.

– Många av dem är inte alls redo att söka jobb. Socialbidraget blir som någon sorts sjukersättning fast från oss i stället, säger Anna Danielsson, chef för individ- och familjeomsorgen i Sandviken.

Men även kommunerna blir allt mer restriktiva med att ge socialhjälp när kostnaderna ökar kraftigt. Den allra sista utposten för sjuka och arbetslösa har  blivit att vända sig till kyrkan eller andra välgörenhetsorganisationer.

Citat Kyrkans Tidning (via Martin Moberg);

Man ser en ”smygande ökning” av hjälpsökande till kyrkan men framför allt att utsatta grupper får svårare att få hjälp av samhället. – Socialtjänsten har blivit betydligt hårdare i sin tillämpning av socialtjänstlagen, säger Lena Ljungström, diakon.

(…)

Det är många arbetslösa, också yngre personer, som numera söker sig till församlingen för att få mat och stöd. En annan grupp är sjukskrivna som förklarats friska av läkare men som inte är förmögna att söka ett arbete och är psykiskt sköra. – Vi kan hjälpa till med matkassar, sedan handlar det mycket om att stötta människor i kontakten med myndigheter, hjälpa till att överklaga ett avslag från socialtjänsten till exempel.

(….)

Hårdare regler kring sjukskrivning och en ökad arbetslöshet är några av orsakerna till ökningen av hjälpsökande som lyfts fram.

Regeringen har med sin medvetna politik skapat det samhälle vi nu ser växa fram. Det är hårt, kallt och inhumant – där sjuka och arbetslösa inte längre räknas in som fullvärdiga medborgare. Det som alliansens företrädare ständigt hävdar – att sjuka och arbetslösa går på ”bidrag” – har nu blivit en realitet för allt fler….

Socialbidrag och nådegåvor ersätter socialförsäkringarna i alliansens Sverige.

*

Läs om de Rödgrönas alternativ!

Rödgrön.se – En dörr in

*

Press; SvD1, Sydsvenskan, SvT, NSD- A-kassan var inte problemet,

Bloggat; Högbergs tankar, Martin Moberg, Esbati, In your face, Jobboutvecklingsg., Peter Andersson, Utredarna, Lasses blogg

Mer progressiva bloggar – Netroots

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se