Statliga företag är till för att säljas

Det enda som upprör DN:s ledarskribenter när det gäller hela Vattenfall-affären tycks vara Maud Olofssons minst sagt inkompetenta massmediala agerande.  Hon har – enkelt uttryckt – ställt till det för regeringen och för dess möjligheter att sälja ut bolaget.

Citat, DN;

Den senaste tidens turbulens är inte skapad av företaget utan av näringsministern. Det är hennes impulsiva agerande som åstadkommit en allvarlig förtroendeskada både på henne själv och på Vattenfall.

I DN:s nyliberala tankeverkstad finns enbart ett övergripande mål för alla företag  – statliga eller ej – vinstmaximering och för statliga bolag –  en slutlig privatisering (utförsäljning). För de som tillber marknaden över allt annat räcker tydligen inte fantasin eller förståndet längre än så.

Men, det finns faktiskt en viktig anledningen till att staten ska och bör äga vissa företag. Då kan man nämligen sätta upp andra och viktigare mål än just vinstmaximering. Då kan man låta miljöaspekter, service, bra villkor, hälsa och andra viktiga motiv styra verksamheten – som ett gott exempel.

Vinstmaximerings principen, att gynna den fria marknaden, är ju den övergripande tanken med hela EU projektet numera (som ju Sverige är en del av) – oavsett hur mycket man talar om miljöavtal och miljöhänsyn. Den nyliberala agendan har tagit över. Men, det borde och kunde vara annorlunda.

Ett statligt energibolag har alla möjligheter att gå i täten när det gäller miljösatsningar – även om det i ett inledningsskede inte ger en omedelbar maximal vinstutdelning.  Att rädda miljön och framtiden borde vara viktigare än att förse statskassan eller privata fickor (VD, styrelse) med maximal vinst och stora bonusar.

*

Mer press; DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3 SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, AB1,AB2, AB3

*

Bloggar; Alliansfritt Sverige, Kilden & Åsman, Jinge, Annarkia, Peter Andersson

Mer; S-buzz, Netroots

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Lämna en kommentar

15 kommentarer

 1. Jag har väntat på det här utspelet från Björklund…

 2. Jag hoppade till för uttrycket ”för de som tillber marknaden”…

  Det måste föreligga ett missförstånd. Marknaden är nämligen det ställe där vi konsumenter möter producenterna/säljarna.
  Marknaden, en fungerande marknad, är något bra, för där finns ett utbud där vi kan välja det bästa till lägsta pris.

  Skäll inte på marknaden, för där ingår vi själva, när du i stället menar något annat, ex-vis monopolföretag (privata då, för statliga älskar du kanske?).

 3. Lars_Erick
  Med marknaden menades förmodligen den nyliberala synen på marknaden. En marknad som är given av Gud och som staten ska hålla sig undan från.

  Annars håller jag delvis med, marknaden är skapad av människan och människan (alla människor, inte enbart ett fåtal kapitalister) borde därför få bestämma över marknaden och dess utveckling, vilket är lättare i exempelvis statliga bolag än privata bolag och än lättare i arbetarägda bolag.

  Tack Ilse-Marie för ännu ett bra inlägg. Vi måste stoppa privatiseringsvågen och våga kräva andra idéer än idén om vinstmaximering i allmännyttiga bolag som har hand om välfärd, energi och kollektivtrafik mm.

 4. Glömde nämna att det finns de i Stockholm (och övriga Sverige) som tröttnat och som nu tar upp kampen genom att försöka efterlikna Trondheimsmodellen du nämt tidigare.

  http://www.gemensamvalfard.se/index.php?option=com_content&view=article&id=54:gemensam-vaelfaerd-stockholm&catid=36:om-gv-stockholm&Itemid=61

 5. Ett inlägg som andas optimism och realism – så skönt. Så kunde man gjort med Volvo också så hade vi fått en miljöbil – äntligen – efter 30 års förhalning.

  Betongpolitiken som EU driver – det är en massa gamla gubbar som sitter där och bestämmer. De fattar noll. Är bara pompösa som ett självbelåtet skräckkabinett som pekar med hela handen bakåt i tiden – kompassnålen stannar på 30-tal.

 6. Ja tänk, när vi röstade om medlemsskapet i EU, så var det i själva verket EU som skulle gå med i Sverige, som då fortfarande var tämligen socialdemokratiskt, fast vi hade en moderat regering, men den var också socialdemokratisk då, när Ingar Karlsson satt där bredvid Carl Bildt och de var så eniga så eniga så – om vad EU var och skulle bli.
  Och så konstigt det blev till slut :-(!

  Det kunde man ju inte gissa, inte ens om man visste hur och varför Kol & Stålunionen bildades, och av vilka (ironi obs)

 7. Nosententia.
  Nånå, jag är inte nyliberal/neoliberal. Men den tolkning du gör av marknaden är mera en ”röd” (nid-)bild, där man vill påstå att marknaden = företagarna (i er terminologi = kapitalister).

  Det finns två parter på marknaden. Köpare/konsumenter och säljare/producenter.
  Köparen vill givetvis ha bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris.
  Säljaren vill sälja mycket till ett såpass högt pris så att det uppstår vinst.

  All erfarenhet visar att det bara är den fria fungerande marknaden som ger ett för alla bra resultat. Alltså, den stora massan konsumenter väljer den produkt som ger bäst valuta för pengarna. Det innebär att säljare som har för högt pris (t ex genom för höga prod-kostnader eller högt vinstkrav) slås ut från marknaden, medan de som har produkter till ett pris som konsumenten vill ha, de blir kvar på marknaden.

  Höga priser (och sämre kvalitet) uppstår i lägen med monopol (el oligopol), statliga eller privata är lika illa, eftersom konkurrensen satts ur spel.

  Tyvärr har där ”kapitalister” och div röda förespråkare samma ideal, de vill ha monopol, vilket ofelbart leder till högre priser (och/eller betr statliga monopol, även högre skatter då röda politiker vill subventionera statliga företag).

  Statens roll bör därför inte vara att äga eller driva företag, däremot att se till att marknaden fungerar genom att ge den spelregler som förhindrar monopol. Där har vi en stor brist, inte minst i Sverige.

  Arbetarägda företag, där arbetarna alltså riskerar sin kapitalinsats och sina jobb, ger förhoppningsvis ett stort inflytande för de anställda i det företaget. Den uppenbara risken är dock att de vill hålla höga priser så att de kan ta ut höga löner och trygga sitt insatta kapital. Minskar då efterfrågan så ropar de efter tullskydd och statliga (dvs skattepengar) bidrag.
  Dvs marknaden fungerar inte. Konsumenterna/skattebetalarna får stå för notan.

  En annan sak. Vi ska komma ihåg att länder som handlar med varandra, de brukar inte föra krig. Internationell handel (som inte hämmas av protektionistiska hinder) är fredsbefrämjande.

 8. Det är, ursäkta, förjävligt hur de säljer ut hela Sverige…som om ingenting betydde nåt. Och de ska vara ekonomiska läromästare; vem säljer ut alla sina tillgångar till andra bara för sakens skull ? Det måste vara den mest extrema marknadsliberala regeringen som existerar i hela världen, har de fått fnatt ?

 9. All erfarenhet? Erfarenhet visar att det finns naturliga monopol, såsom järnväg, elförsörjning osv som bevisligen varit billigare under statliga monopol. (märk att jag inte förespråkar monopol överallt)

  ”All erfarenhet visar att det bara är den fria fungerande marknaden som ger ett för alla bra resultat.” All erfarenhet visar att det aldrig funnits någon helt fri fungerande marknad eftersom köparna och säljarna aldrig har tillgång till all information som behövs för att göra de bästa valen. Detta gäller framförallt inom välfärdssektorn där det är svårt att välja om när man väl valt skola/sjukhus.

  ”Minskar då efterfrågan så ropar de efter tullskydd och statliga (dvs skattepengar) bidrag.
  Dvs marknaden fungerar inte. Konsumenterna/skattebetalarna får stå för notan.”

  Konsumenterna/skattebetalarna är ju desamma som arbetarna som äger sina företag? För konsumenterna är väl knappast de arbetslösa?

 10. Nosententia.
  Nåja, om det är naturliga monopol eller inte är väl mera en värderingfråga än en objektiv sanning. Jag menar nog att uppbyggande av en infrastruktur är i stort sett en statlig angelägenhet, däremot är det inte därav självklart att driften o nyttjandet därav ska vara statlig. Statligt byggda vägar ska inte bara trafikeras av statliga bilar, ex-vis.

  Hur ska du kunna bevisa att ett monopol (statligt eller privat) blir billigare??? Vad som är billigast visar sig bara vid konkurrens!!! Dvs när det går att jämföra.

  Betr valfrihet, så förespråkar jag ju regler så att faktiskt blir konkurrens på lika villkor, så att det blir en fungerande fri marknad. Och där är mycket ogjort, inte minst i Sverige. Offentliga monopol ger ingen valfrihet och ingen konkurrens. Och en fri marknad utan regler för att upprätthålla en vettig konkurrens, den tar död på sig själv.
  Värdet av information om valmöjligheterna förutsätter ju att det finns val att göra.

  Anställda, liksom företagare, är givetvis konsumenter – över hela marknaden. Och i högre grad än arbetslösa (då de senare har mindre att konsumera för). Men som anställd och samtidigt ägare (och företagare) värnar man primärt om sitt jobb och högsta möjliga lön, inte om att andra konsumenter ska ha ett lågt pris på det specifika företagets produkter.

  Dock kan jag känna viss sympati för SEKOS ordf (var det väl) som idag förespråkar en delning av Vattenfall, där den svenska delen ska ha fortsatt vinstkrav, men på en lägre nivå, just för att ett syfta ska vara att pressa priserna och därmed öka konkurrensen!!!
  I en situation med få operatörer (ett oligopol) på en marknad KAN (rätt skött) en statligt ägd operatör vara motiverad för att åstadkomma konkurrens. Om det inte skjuts till skattemedel och/eller blir ett statligt monopol!

 11. Tja, man kan ju ta exempel på företag som från att ha varit statliga istället privatiserats:

  Järnvägen avreglerades 1988, priserna har stigit med 125 procent, konsumentprisindex (KPI) +57 procent.
  Taxibranschen avreglerades 1990, priserna har stigit med 72 procent, KPI +34 procent.
  Inrikesflyget avreglerades 1993, priserna har stigit med 63 procent, KPI +20 procent.
  Posten avreglerades 1993, priserna har stigit med 80 procent, KPI +14 procent.
  Elbranschen avreglerades 1996, priserna har stigit med 86 procent, KPI + 9 procent.

 12. Men käre Nonsentia, det tycker jag var en dålig exemplifiering.
  1) Alla de branchcer du drar fram har inte varit statligt ägda. Det jag ifrågasatt var ju om du hade bevis för att monopol var billigare än konkurrens. Bara SJ och Posten var statligt ägda.
  2) I alla dina exempel jämför du branchen med KPI, vilket ju är poänglöst. Man konkurrerar ju inom branschen. Så konkurrerar Posten inte med potatisodlarna.
  3) Betr taxi, inrikesflyget och el så var de inte statliga, men reglerade på ett olyckligt sätt. Dessvärre så skedde avregleringen på ett sätt som inte kan ses speciellt lyckat, tvärtom. Den konkurrens som uppstått är närmast ett sken. Såväl före som efter avreglering fanns/finns en oligopolliknande situation, främst kanske i el-branschen.
  5) Dina flesta exempel rör trafikbranschen, där olika trafikslag konkurrerar med varandra och den mest framgångsrika är biltrafiken, trots kraftig reglering och beskattning av den. Betr SJ var dess ekonomi i hög grad insyltat i statsbudgeten, dvs priserna var beroende av tillskottet av skattemedel. Numera finns ett slags konkurrens, delvis beroende av hur skicklig upphandling offentliga kunder gör för den trafik som de löper, men är i övrigt konkurrensutsatt framför allt av andra trafikslag.

  Slutsats, jag ser inte att du kommer med en hållbar bevisning för att statliga (eller privata) monopol skulle vara bättre skötta och med lägre priser än vad sker i en konkurrensutsatt marknad, med en effektiv konkurrenslagstiftning.

 13. Jätte bra webbsida,väldigt informativt.Tack och kolla här också. Jämför priser

 1. The Quickest Road from Serfdom to Serfdom « Nemokrati
 2. Kildén & Åsman » Bloggarkiv » Därför ska Vattenfall socialiseras

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: