Sätt miljön och människan före den fria marknaden

För ett par dagar sedan skrev DN om Djurö skola som vill servera ekologisk odlad och närproducerad skolmat. Men, EU:s lagar om offentlig upphandling sätter käppar i hjulet. Enligt dessa får man kräva giftfri mat men inte lokalt producerad  –  det diskriminerar nämligen företag som ligger längre bort.

Nyligen kom Livsmedelsverket med råd om vad vi svenskar ska äta om vi vill värna miljön. Man rekommenderade bland annat svenska folket att handla närproducerad mat.  Då sa EU-kommissionen stopp – så får man inte göra – det ”går emot principen om fri rörlighet av varor på den interna marknaden”.

Så här skriver svt.se (ställ om);

Den fria rörligheten för varor finns inskriven i EU:s så kallade grundlag, Romfördraget. Saken är bara den att i samma fördrag finns också något annat inskrivet – nämligen att miljön ska beaktas.

Två principer står alltså emot varandra här, och det är tydligt vilken som EU anser väger tyngst.

Nu när EU har tagit steget fullt ut mot att bli en ”superstat” med en enda (i praktiken) övergripande agenda – att gynna den fria marknaden – börjar ordförande Reinfeldts tal om minskade utsläpp och att EU ska  ”gå i täten för miljöarbetet” att klinga allt mer falskt. Man borde börja med att sopa rent framför den egna dörren.

Istället för att försvåra och till och med stoppa de som vill köpa närproducerat borde EU göra allt för att uppmuntra och stödja alla sådana initiativ. Det borde vara självklart – lika självklart som att stoppa flyttlassen mellan Bryssel och Strasbourg –  i alla fall om man i framtiden ska ha någon trovärdighet när det gäller miljöarbetet.

EU:s lagar och regler måste skrivas om så att dessa på alla områden sätter både miljön och människan  före ”den fria marknaden”.

Det är dags att slänga de gamla övergripande nyliberala EU-lagarna på soptippen!


*

Länk; Folkrörelsen Nej till EU

Bloggar; NemokratiRöda Malmö1, Röda Malmö2, Röda Malmö3Kildén & Åsman,

Press; NewsmillDN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1,AB2

Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,