Högerns vision är gammal mörkblå historia

Det är tröttsamt att på DN: ledarsida ständigt behöva läsa att det inte finns några skillnader mellan höger och vänster i politiken, och att det inte finns några visioner. Budskapet är inte nytt, och man kan fråga sig varför det upprepas över årtiondena. Är det för att högern själva inte har några visioner – eller vill man få människor att tro att politik är onödigt?

För, visst finns det skillnader. Aldrig förr (i modern tid) har skillnaderna varit så tydliga. För –  retorik är inte detsamma som politik.

Det samhälle som ”de nya moderaterna” har skapat är en orgie i ökad otrygghet, ökade klyftor och ideologiskt motiverade utförsäljningar. Ett samhälle där sjuka och arbetslösa får betala de rikas skattesänkningar.

Det som den moderatstyrda regeringen har åstadkommit under sina första 3 år är inte heller några tillfälligheter som enbart beror på den ekonomiska krisen eller på slumpen. Allt vi ser i dag bygger på en medveten politik.

Precis som Mona Sahlin sa under sitt invigningstal på jobbkongressen;

Man frestas att fråga sig: hur kunde det gå så fel? Men är det fel enligt moderaternas bok?

Man får väl utgå ifrån att de vill ta ifrån sjuka människor sjukpenningen och försäkringen ett visst datum, oavsett om de blivit friska eller inte. Annars behöver ingen göra så.

Man får utgå från att de vill genomföra avknoppningarna, trots att det är förmögenhetsöverföring från oss många till några få. Att de vill införa separata väntrum inne på offentligt finansierade sjukhus för dem med privata vårdförsäkringar.

….

Man får utgå ifrån att de vill sänka skatterna mest för den rikaste tiondelen, så att de få större inkomstförstärkningar än 60 procent av befolkningen får tillsammans.

Att de vill att mer pengar ska gå till män än till kvinnor. Den viljan är tydligen väldigt stark, eftersom de är dessutom beredda låna till det! De hade kunnat göra annorlunda.

För politik är att välja. Inte ens finanskrisen har tvingat dem till dessa val. Det är politiska prioriteringar. Med sin politik denna mandatperiod har regeringen visat upp sin framtidvision för Sverige.

För den som vill fördjupa sig i detta vill rekommendera två böcker: ’Det sovande folket’, författare Fredrik Reinfeldt, och ’Generell välfärdspolitik – bara magiska ord?’, författare Anders Borg.

Reinfeldts och Borgs visioner;

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.

(citat ur Reinfeldts bok Det sovande folket, 1993)

Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken…. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.

(citat ur ”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord” 1992)

Ställ dessa ”visioner” mot de rödgröna och socialdemokratiska om ett samhälle där alla människor har samma värde, där målet är – och alltid har varit – en generell och solidariskt finansierad välfärd, ett samhälle med minskade klassklyftor – där alla har rätt till utbildning, arbete och trygghet – oavsett plånbokens tjocklek eller föräldrarnas status.

Det är självklart att högern inte vill se ”visionerna”, för erkänner man dem erkänner man också att man egentligen bara är samma gamla höger som alltid. Högerns vision är gammal mörkblå  historia…

Där blir de rika rikare. Där är sänkta skatter den enda medicinen. Där ska underklassen tjäna som pigor och inte tro att de är något. Där säljs funktionshindrade och äldre ut på en marknad till lägstbjudande, och där tvingas den som inte längre är frisk  och kan försörja sig  gå till fattighuset eller leva på anhöriga.

*

Till sist…

Försäkringskassan river upp sin tidigare prognos om sjukfallen. Antalet skrivs upp markant för 2011 och 2012 eftersom de som snart utförsäkras till stor del antas sjukskrivas igen.

Slutsats – ingen blir friskare av att kastas ut från sjukförsäkringen på grund av en tidsgräns eller ”hårdare regler”…. regeringens grymma experiment fortsätter….

Läs mer hos Alliansfritt SverigeFritt ur hjärtat, Utredarna, Hurring, Eva-Lena Jansson

*

Bloggat; NetrootsRöda berget, HBT-sossen, Claes Krantz, Högbergs tankar, Peter Andersson,

Press; AB1, AB2, AB3, AB4, DN1, DN2 SvD1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

intressant.se