De som förbrukats måste förnedras

Läser just nu en bok av Carina Nilsson – ”Utanförskap för vilka och varför”.

Boken beskriver ett stort antal (avidentifierade) autentiska försäkringsfall, och belyser det faktum att de som av regeringen pekats ut som ”utanför” i de flesta fall är människor med ett långt och hårt yrkesliv bakom sig. De är ofta ”multisjuka”, med komplexa och kroniska smärttillstånd. De har gått igenom flera utredningar, rehabiliteringsförsök och olika former av arbetsträning.

Så här skriver Carina Nilsson;

Demografiska förhållanden, ohälsans art och omfattning och inte minst hur arbetslivet fungerar har knappast alls beaktats i det politiska beslutsfattandet och debatten de senaste åren.

Ekonomismen och ekonomer, okunniga om ohälsan, dess orsaker och utbredning, har nu i tiotalet år fått styra socialförsäkringens utformning och tillämpning. Nu ska ekonomiska styrmedel, vanligen negativa , användas för att minska socialförsäkringens kostnader.

I den politiska debatten glöms ofta verkligheten och fakta bort, som till exempel;

 • Att nära 80 procent av alla med beviljad sjukersättning är över 45 år, och mer än hälften är över 55 år. De allra flesta har ett långt yrkesliv bakom sig.
 • Att den vanligaste orsaken till sjukskrivningar och förtidspension är sjukdomar och skador i rörelseorganen – som  till stor del är en följd av arbetsmiljön.
 • Att det finns orsaker till att antalet sjukskrivningar ökade i slutet av 90-talet som inte har någonting med ”attityder” att göra. Krisen medförde ökade prestationskrav på de anställda. “Reträttplatser” togs bort, organisationerna slimmades. Rehabiliteringsinsatserna, anpassningen av arbetet och möjligheten till “delpension” drogs in.
 • Att fysiska och psykiska stressen och belastningen i yrkeslivet och samhället ligger bakom en stor del av alla sjukskrivningar.
 • Att många av de som är i behov av stöd från socialförsäkringen är multisjuka, dvs har inte bara en utan flera diagnoser.
 • Att Sverige tillhör de länder som har flest äldre i arbetslivet, fler än i andra EU-länder och t.o.m. fler än USA och Japan.

När man bläddrar i den sammanställning Carina Nilsson har gjort inser man att vi aldrig kan komma tillrätta med ohälsoproblem med hjälp av inhuman politik och ”hårdare tag” mot de som redan är sjuka eller utslitna.

Visst kan vi sparka ut tusentals kroniskt sjuka och utslitna från försäkringen, och visst kan vi skyffla över dessa individer från sjukförsäkringen till a-kassan, eller till sist dumpa dem hos socialen – men så löser vi aldrig ohälsan på våra arbetsplatser. Vi skapar bara ett ännu större verkligt utanförskap och större klyftor i samhället.

Arbetsmiljön, den fysiska och psykiska stressen och belastningen – som helt eller delvis orsakar så stor del av sjukfrånvaron berörs knappt alls av regeringen. Istället har man skurit ned kraftigt på arbetsmiljöforskningen och antalet arbetsmiljöinspektörer. Skyddsombud får allt svårare att utföra sina arbeten, och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är borta.

Det som skulle behövas är rejäla satsningar på incitament för bättre arbetsmiljö. Återigen skapa reträttplatser för äldre (särskilt tunga LO-jobb). Uppmuntra arbetsgivare (ekonomiskt) som anpassar arbetet efter arbetstagarna – redan innan de slitits ut och som aktiv insats efter sjukskrivning. Straffa de arbetsgivare som inte följer arbetsmiljölagen. Satsa på arbetsmiljöforskning, arbetsmiljöinspektörer och uppmuntra skyddsombud. Men framförallt – erkänn att arbetsmiljön som en viktig del av sjukskrivningsproblematiken.

Regeringens hela politik går istället ut på att straffa individer för strukturella problem.

De, som redan betalar med kronisk värk och smärta – betalar nu även med lägre eller ingen ersättning och i många fall outhärdlig psykisk press och förnedrande fattigdom. Enbart för att de ”ställt” upp för arbetsgivarna, slitit och till sist – slitit ut sig….. eller haft oturen att drabbas av fysisk eller psykisk sjukdom.

Göran Greider uttrycker det så här i sitt förord (till boken se ovan), citat;

De knän leder och axlar som bär samhället
går till slut sönder och nya människor
måste sättas in medan de som förbrukats
alltså måste förnedras
ännu en gång så att varje upprorsgnista släcks.

*

Bra bloggar; Alliansfritt Sverige om MUF, HBT-sossen om jobben, Jonas Sjöstedt om EU och uran, Claes Krantz om SD, Badlands Hyena om verklighetens folk, In your face om ”tokblå” utspel, Nemokrati om högerextremism, Motvallsbloggen om solidaritetens historia

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Lämna en kommentar

14 kommentarer

 1. När det gäller cynismen och utanförskapet så finns det ju inbyggt i Adam Smiths ”klassiska” liberalism som neo-liberalismens tänkare ville återskapa se gärna blogginlägget vår Gud är oss en väldig Borg http://komigenuva.wordpress.com/2009/10/05/var-gud-ar-oss-en-valdig-borg/

 2. Regeringen är ansvarig för alla självmord och psykiatriska tillstånd som kommer att följa i spåren av den sk. rehabiliteringsstegen. Om man lever ett liv i ständig smärta och varje dag är en kamp för att hålla humöret uppe, då orkar man inte kämpa emot Försäkringskassan och deras ”experter”. Många utvecklar ger upp och utvecklar i stället depressioner och psyko-somatiska besvär när de utsätts för press från FK.

  Vad är det för livskvalitet att bli betraktad som en parasit och stå ut med att grannarna tittar konstigt på dig när de träffas på gården?Vad är det för livskvalitet att inte ha råd eller orka med de behandlingar man behöver? Vad är det för livskvalitet att inte ha råd eller orka göra något roligt?

  Under de år jag röstat har jag aldrig varit med om en så omänsklig regering. Jag börjar förstå hur det kändes för judarna i nazityskland.Var ska det sluta? Har humanismen dött ut?

 3. Fille

   /  oktober 27, 2009

  Analysen är klockren! Det märks att du står med båda fötterna i den sociala verklighet som de flesta av oss lever i. En verklighet som mångas av våra politiker endast läser om (då och då).

  Din röst behövs i samhällsdebatten. Jag säger som Lundell: Låt inte dom jävlarna ta dig!!!

  Vilka som är ”jävlarna” är lätt att räkna ut när man läser dina texter. 😉

 4. pilow

   /  oktober 27, 2009

  Den som förbrukats måste förnedras, – ja det stämmer för det var även S-politik … den hetskampanj som se senaste åren först mot sjuka och handikappade påbörjades av den dåvarande S-regering och STÖDDES av V- och Mp, – många förtidspensionerades mot sin vilja, många stämplades som idioter och svaga i sinnet. –

  ”Mål för ökad hälsa i arbetslivet” 2003, – och riksdagen röstade, hur blev det och vilka röstade?

  Bifall till förslaget att halvera sjuktalen mellan 2003-2008:
  S: 131 riksdagsledamöter
  V: 25 riksdagsledamöter
  Mp:16 riksdagsledamöter
  Totalt: 172 riksdagsledamöter

  Avstående från att rösta om förslaget
  M:50 riksdagsledamöter
  C:19 riksdagsledamöter
  Kd:30 riksdagsledamöter
  Totalt:99 riksdagsledamöter

  Avslag till förslaget att halvera sjuktalen mellan 2003-2008
  Fp:44 riksdagsledamöter
  Totalt:44 riksdagsledamöter

  172 röda röster för förtidspensionering, hetsjakt mm..
  När skall ni börja tala sanning?

 5. fd socialdemokrat

   /  oktober 29, 2009

  Aftonbladet idag i intervju med Mona Sahlin under pågående partikongress:

  Aftonbladets fråga:
  ”Men innebär det att ni inte kommer att återinföra den tidsbegränsade sjukersättningen?

  Mona Salins svar:
  – Det vet inte jag exakt. Det viktiga nu handlar om att alla ska bli erbjudna en ersättning som man kan leva på, men också en arbetsuppgift som man kan vara med och utföra. För det är ju där kritiken har varit som allra, allra störst: Att människor har haft en ersättning men utan att ses som behövda eller nödvändiga. Det är det som var vårt stora svek mot den gruppen. Det får vi aldrig hamna i igen.”

  Uppenbart att sjuka ska ut och jobba även i socialdemokraternas Sverige! Samtidigt kommer de – vid utförsäkringen från FK – att gå miste om ersättningar från AFA m fl försäkringar!

  Ja, till och med en timme i veckan tycker Mona Sahlin att sjuka kan arbeta, med något.

  Ur Aftonbladets artikel idag:

  ”Men vad händer då med dem ni själva benämner som utförsäkrade, med er politik?

  – Vi har något vi kallar för Kraftsam. Alla myndigheter som har ett ansvar att försöka hjälpa dem som verkligen står långt utanför, de har inte skött sitt jobb. Den här gruppen måste få ett erbjudande som de kan klara av. Jag tror att alla kan göra något. För en del kan det handla om en timme i veckan, för andra kanske det är en dag i veckan.”

  Tycker alltså Mona Sahlin.

  Tänk nu efter. Att arbeta en timme i veckan, annars blir det ingen sjukpenning! Helt vettlöst, även samhällsekonomiskt. Det kommer att kosta den sjuke långt mer än nyttan att ta sig till och från jobbet etc.

  Mona Sahlin och socialdemokraterna har hamnat i samma fälla som borgarna: De sjuka har det för bra, samhället måste tvinga de sjuka att göra rätt för sin sjukpenning.

  Enda undantaget är väl, som borgarna skrivit, om man tappat förmågan att orientera sig, eller om man saknar omvärldsförankring. Detta torde numera gälla såväl Alliansen som Mona Sahlin. Grattis, Sverige!

 6. partistrategen förklarar

   /  oktober 29, 2009

  Dek indragna sjukersättningarna är en politiskt död fråga, inget att vinna val på.

  Socialdemokraterna har inte råd att försöka ”förklara” för vanligt folk att folk faktiskt kan – och ibland blir – långvarigt sjuka.

  Därför offrar vi socialdemokrater nästa år drygt 50.000 individers välfärd (och alla i deras familjer). Och så kommer vi att fortsätta.

  Vi socialdemokrater offrar de sjuka och taleslösa, men kommer däremot (kanske) att vinna de friska medelklassväljarnas röster. Och så vinner vi valet. På de sjukas bekostnad.

  Hoppas att jag inte själv blir sjuk. (Å andra sidan har jag ju redan en fel årslön på banken…)

 7. förbannad

   /  oktober 29, 2009

  Att inte ens socialdemokraterna fattar att den som är sjuk OCH ÄR INSKRIVEN HOS FÖRSÄKRINGSKASSAN har rätt till förmåner som facket en gång kämpat sig fram till!!! Avtalsförsäkringar etc är kopplade till ”den gamla försäkringskassan” och hela det gamla avtalsmässig – och för den delen även privata – försäkringssystemet faller platt till marken om inte sjuka blir kvar under FK:s tak! Genom att utförsäkra folk från FK slår man alltså bort både armar och ben på dem. Inte nog med att de får en sämre ersättning från det allmänna, dessutom mister de alla trygghetsförsäkringar som kopplas till FK:s bedömningar. Politiker, ni är kort sagt idioter som inte tar till er detta. SÄTT ER IN I FRÅGAN innan ni tar nya beslut.

 8. AnnA (resurs.ning.com)

   /  oktober 31, 2009

  Väldigt bra blogginlägg. Och som kommentar till pilow vill jag bara säga.

  Att endast titta bakom och hitta syndare löser inte det probelm som ligger framför oss.

  Vi behöver jobba längre – sägs av flera – för att klara den förändring i befolkningen där gruppen pensionärer ökar stort.

  Frågan som borde debatteras är inte VEM som igår sa det ena eller andra utan just det som blogginlägget beskriver. Om vi istället för att satsa på arbetsmiljö och humana arbetsvillkor och anpassade arbetsplatser istället slänger folk på soptippen Vilka ska då jobba i framtiden.

  Människan klarar inte att jobba under alla förhållanden spelar ingen roll hur mycket piskan viner till slut stupar ändå den som piskan smäller.

  Jag ska rösta om knappt ett år. Jag vill rösta på ett parti som ser lösningar inte upprepar gamla beslut.

  Tack ”ett hjärta rött” för ett mycket bra och tänkvärt blogginlägg!

 9. Per

   /  december 8, 2009

  I andra länder använder de som förlorat hoppet bombbälten mot makten.
  Vore inte förvånad om det händer här också.
  Drabbar det rätt personer så kommer jag inte att gråta.

 10. Ingemar Gidenstam

   /  december 15, 2009

  Jag hittade din blog via RESURS.

  Tack det är är precis så här jag känner men aldrig orkat få ner i ordnad form på papper.
  Men ned moteringen startade redan med den borgliga regeringen i början av -90 talet. Då man slog undan benen för en stark opartisk Företagshälsovård och SAF fick luft under vingarna och sade upp AMA Arbetsmiljöavtalet och sedan fick bort de partsammansatta Yrkesinspektionsnämnderna som på sikt även slog ut socialförsäkringsnämderna.

  Ingemar Gidenstam ”en som brann för en bättre arbertsmiljö”
  Leg. Sjuksköterska 1973
  Företagsksöterska sedan1979 bla. på Samhalls FHV
  Regionalt Skyddsombud på Svenska LantarbetareFörbundet Väst 1989-97
  Projektledare för arbetsmiljöutbildning för Lantarb.ffacken i Uganda 1995-2002
  Företagssköterska o Arbetsmiljö Ingenjör 1998-ffa
  Men gick i väggen 2001 och nu i ständig kamp mot FK för ett drägligt liv.

 1. Motvallsbloggen » Inför den socialdemokratiska kongressen
 2. Borgarnas tidsbegränsade och selektiva medkänsla « Ett hjärta RÖTT
 3. Massiv kritik i stängd, öppen utfrågning « Ett hjärta RÖTT
 4. Nu finns bara piskan kvar « Ett hjärta RÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: