Tusentals sjuka hamnar i kläm

Rapport och Aktuellt i går –

Försäkringskassan har tagit fram nya siffror som visar att antalet sjukskrivna som blivit av med sin sjukpenning mot sin vilja har ökat kraftigt det senaste året.  Till dessa siffror kommer de som blivit av med sin sjukersättning (förtidspension). Nästa år beräknar Försäkringskassan att sammanlagt ytterligare 54 000 personer kommer att drabbas.

Tusentals har hamnat i kläm så här långt bara under det senaste året. Svårt sjuka människor som inte klarar av att arbeta och är sjukskrivna bedöms med hjälp av de nya hårda sjukskrivningsreglerna från den ena dagen till den andra vara helt friska.   Arbetsförmedlingen kan ingenting göra – många av de som drabbats är för sjuka för att arbeta – alltså kan de inte ”stå till arbetsmarknadens förfogande”. Sista utposten för många sjuka blir att vända sig till kommunernas socialkontor.

raportsjukav

Kommunernas kostnad för socialbidrag (försörjningsstöd) har under samma period ökat lavinartat. Även de nya pengar som regeringen lovat kommunerna kommer att till största delen gå till till ökade socialbidragskostnader (enligt kommunerna själva).

Nästa år beräknas alltså sammanlagt ytterliggare 54 000 personer att kastas ut från sjukförsäkringen. Försäkringskassan är i sitt senaste remissvar starkt kritiska till regeringens nya regler och bedömningar.  Citat DN;

Adriana Lender, är generaldirektör på Försäkringskassan.
– Det är en olycklig lösning som man valt, många kommer inte att kunna återgå till arbete och då kommer de tillbaka till oss igen, säger hon.
Dessutom befarar Lender att många inte kommer att få någon ersättning då deras ärenden ska överföras från Försäkringskassan till a-kassorna.
– Vi vet redan i dag att a-kassorna har det svårt. Flera personer kommer få glapp i sin försörjning, säger hon.

Adriana Lender, pekar också på att regeringen vill införa nya begrepp om sjukdom. Kassan kommer att tvingas ta ställning till vad god hälsa är och vad svår eller allvarlig sjukdom innebär. Det finns en uppenbar risk för rättsosäkerhet, skriver man i sitt remissvar.

3_monkies

Samtidigt som regeringens talespersoner i sjukförsäkringsfrågan fortsätter att ljuga, blunda och hålla för öronen blir konsekvenserna av de nya sjukskrivningsreglerna allt mer uppenbara för alla andra. Verkligheten är den att tusentals sjuka redan nu har tvingats bort från försäkringen och hamnat mellan stolarna. Rättsosäkerheten ökar ständigt med nya inhumana,  luddiga och svårtolkade regler.

Citat, bloggen Utredarna;

De problem som regeringens nya regelverk ställt till med inom sjukförsäkringen åskådliggörs också av Försäkringskassans egen personal. Therese Karlberg som är enhetschef vid omprövningsenheten vid NFC Stockholm Klara (enheten som handlägger omprövningar av sjukförmåner, arbetsskador och handikappförmåner) konstaterar att antalet omprövningar ökat kraftigt efter att regeringens nya sjukregler trätt i kraft:

– Vi har tidigare legat på en normalbalans av cirka 1 800 ärenden, nu är balansen uppe i ungefär 4 500. Det är verkligen sjukt mycket omprövningar nu och den största ökningen ligger inom sjukersättning och sjukpenning.Vi anade att det här skulle hända när vi såg regeländringarna och det är inte utan att vi fruktar tiden efter årsskiftet när människor börjar utförsäkras”, säger Therese till tidningen Dagens Socialförsäkring.

*

Bloggat; Sjukskriv alliansregeringen!, Välfärdens kärna – socialbidrag?

Läs Johan Westerholm på Newsmill – När sakargumenten tryter

Bloggat; Utredarna, Peter Andersson, Martin Moberg, Svensson, Alliansfritt Sverige

Press; DN1, AB1, AB 2, AB ledare,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Lämna en kommentar

29 kommentarer

 1. hillary2

   /  oktober 19, 2009

  Alliansens dröm är förmodligen att instabilisera Försäkringskassan genom stolletokiga förändringar för att slutligen avveckla den och införa privata sjukförsäkringar.
  Alliansens politiska vilja har utmynnat i ren amoral.

  MP´s gamla förslag om medborgarlön som inte behöver tiggas till och omförhandlas med jämna mellanrum skulle kunna ge människor en anständigare och tryggare tillvaro. Försäkringskassan skulle kunna administrera detta precis som de administrerar bostadstilläggen och därmed också avlasta socialtjänsten.

 2. Fille

   /  oktober 19, 2009

  Håller inte med Mike eller Hillary2. Vad det här landet istället behöver är ett bra inkomstskydd när man blir sjuk.

  Att införa grundtrygghet i sjukförsäkringen (vilket just nu faktiskt håller på att ske, med de låga inkomsttaken) eller skrika ”direkt demokrati!” är bara stickspår som leder vilse.

  Vad vi som tycker illa om denna politik och/eller far illa av den behöver är istället en ordentlig reparation av trygghetsförsäkringarna.

 3. Har raderat 2 kommentarer av ”Mike”. De bröt mot mina kommentars regler. De hade ingenting med ämnet att göra och innehöll provokationer.

 4. Eva

   /  oktober 20, 2009

  Läs gärna TCO:s synnerligen kritiska yttrande över regeringsförslaget, den mycket korta remisstiden som inte respekterar demokratin, samt att den dessutom ignorerar den pågående utredningen om arbetsförmågebegreppet. Med mera.

  http://www.tco.se/ef3dc743-cd1d-4d89-b259-ab2e490c9a45.fodoc

  ”TCO konstaterar att vi idag går mot ett sjukförsäkrings-system som huvudsakligen är inriktat på att ge ersättning vid framförallt ”livshotade och svåra sjukdomar”, medan de mindre allvarliga eller svårdefinierade diagnoserna inte anses sätta ned arbetsförmågan i tillräcklig utsträckning för att berättiga till ersättning från sjukförsäkringen. Kon-sekvensen av detta blir att en stor grupp som har någon form av ohälsa, men som inte uppfyller de allt striktare kriterierna för att få ersättning via sjukförsäkringen, snabbt riskerar att ”fattiggöras” och permanent utestängas från den reguljära arbetsmarknaden.”

  ”De som idag har tidsbegränsad sjukersättning, och inte är medlem i någon a-kassa, kommer till följd av förslaget i promemorian att ställas inför en hård ekonomisk press, som i princip förutsätter att de inte kan ha försörjnings-ansvar för barn. …. ”

  ”Mot denna bakgrund anser TCO att det är ytterst anmärkningsvärt och allvarligt att det i promemorian saknas en ordentlig jämställdhetsanalys… (och) …en fördjupad analys av hur de förslag som förs fram påverkar kommunernas utgifter för försörjningsstöd.”

 5. Suck, vad ska man göra? Alliansens klappa-på-huvudet-mentalitet finns det nog ingen bot på. Det här verkar vara en medveten strategi för att sänka lägsta lönerna . De som inte har någon annan försörjning och inte vill göra sig av med hus och hem kan tvingas i arbete fastän de är för sjuka. Vad är det för rehabilitering?

  Begreppen humanitet och empati kan inte den här regeringen ens stava till. Det är bara att hoppas att regeringen själva drabbas av sjukdom, men de har ju sitt på det torra förstås vad gäller ekonomin….

 6. anna andersson

   /  oktober 21, 2009

  Ett hjärta rött!
  Bara nyfiken, betalar någon av ”partierna”/ de sk. ”olika” politiska ”blocken”, Socialdemokraterna till exempel dig för att blogga?
  Vet ju att det förekommer, till och med på You Tube, där till exempel socialdepartementet sponsrar uppladdare.

 7. Nej anna, ingen betalar och själv är jag inte medlem i något parti. Jag representerar ingen annan än mig själv.

 8. Sune

   /  oktober 22, 2009

  Du skriver att ”sjukskrivna tvingas ut” utan att förstå hur problemet uppstått. Du borde istället angripa alla de som idag missbrukar systemet genom att sjukskriva sig utan att vara sjuka. Hela systemet kollapsar om det missbrukas av alltför många. Det krävs väl ingen större begåvning i matematik för att inse detta, eller hur? Detta missbruk går ju till sist ut över de som verkligen ÄR SJUKA eftersom resurserna inte är oändliga. Du måste ju själv inse det orimliga i att vi är det ”sjukaste folket” på jorden, trots att vi har de bästa levnadsförhållandena och de bästa arbetsmiljöerna. Det är något som inte stämmer, eller hur?

 9. Sååå himla många är det väl inte som fuskar Sune? Den siffran jag sett är på mellan 2-4%, det är en droppe i havet.

  Personligen förstår jag inte logiken i att ”chockhöja” arbetslöshetsstatistiken genom att skyffla över sjuka människor till socialen. Eller ja, det blir ju billigare på kort sikt. Men att tänka i längre perspektiv verkar folk över lag vara dåliga på. Det kommer i slutänden kosta mer än det smakar

 10. Eva

   /  oktober 22, 2009

  Sune: Du verkar tro att man kan sjukskriva sig själv – det går bara första veckan, sen måste man ha läkarintyg! Vad har du för siffror som bevisar att det är många som ”idag missbrukar systemet genom att sjukskriva sig utan att vara sjuka”?

  Vad jag vet är bara en liten andel sjukanmälningar åtalsanmälda av F-kassan, och bara en liten procent av dessa fällda i domstol. Man är inte skyldig förrän man är dömd – det är grundläggande rättssäkerhet! När det talats om fusk har det huvudsakligen gällt VAB etc, inte långtidssjukskrivningar för olika svåra sjukdomar, som det handlar om här.

  Och ja, man BLIR ‘utkastad’ när ens dagar har tagit slut! Då finns inget förbarmande. För att man ska få sin sjukersättning förlängd upp till 450 dagar krävs ‘synnerliga skäl’. Det är skitsvårt att få!

  Det är tom svårt att få längre tid än ett halvår! En snart 60-årig arbetskamrat (administratör) som halkade i slutet av april, bröt armen på två ställen, slog axeln ur led och krossade axelleden, är nu jagad av F-kassan som säger att hon nog inte får mer pengar från dem, utan hon måste söka andra jobb – TROTS att både hon och vår arbetsgivare vill att hon ska börja arbetsträna snart. Hennes doktor på Ortopeden har sjukskrivit henne på heltid till februari, men det struntar F-kassan i…. Det gäller i såna lägen att ha en frisk och rik partner som kan försörja en. Suck!

  Jag har goda vänner som åker ut efter nyår. De har ingen arbetsförmåga alls, och kommer så klart inte att orka sitta på Arbetsförmedlingen på heltid i tre månader (då hade de jobbat istället)! Men eftersom deras ersättning där blir så låg (de är utförsäkrade från a-kassan också) hamnar de definitivt ändå hos socialen. Jag själv kommer att bli utförsäkrad 1 april. Då måste jag klara mig på min deltidslön, eftersom jag inte har nån partner som kan hjälpa till, och jag inte kommer att orka jobba heltid då heller. Till AF ser jag ingen anledning att gå; jag orkar inte sitta där, och mitt jobb är redan optimalt anpassat efter vad jag klarar av.

 11. Stina

   /  oktober 23, 2009

  Klart att försäkringskassans folk, som ”fostrats av S-politik i hur många deccennier som helst, inte kan klara av att tänka om. De är ju inte vana att tänka själva alls, bara läsa innantill och följa regler ”efter bästa förmåga”.
  Tycker Alliansen borde rensa lite bland FK-personalen och få bort de värsta klåparna.
  Med vettiga människor på FK, som klarar av att satsa på att stärka det friska istället för att (som nu) sparka på dem som redan ligger, så blir Alliansens politik säkert både bättre och mer trovärdig.
  Bara en sån sak som att låta oss långtidssjuka vara delaktiga i rehabiliteringsprocessen, och få hjälp till bästa behandling ÄVEN den som finns inom komplementär-vården (homeopati, osteopati, yoga, akupuntur etc).
  DÅ skulle det kunna hända RIKTIGT bra saker i sjukskrivningsstatistiken, saker som är verklighetsförankrade och inte bara ”uppsnyggade siffror” (en annan av S-politikens specialitéer).

 12. Eva

   /  oktober 24, 2009

  Stina: Så du vill att Alliansen ska ha åsiktsregistrering på våra myndigheter då? Det visar en nedvärderande och obehaglig syn på tjänstemännens förmåga till självständighet och integritet, och att rensa ut dem som inte tycker som regeringen (oavsett färg) är synnerligen olagligt – då är vi verkligt illa ute, och närmare en diktatur än någonsin!

  Stolpskott och småpåvar finns inom alla yrken och partier, och är definitivt inte partibundet. De är tvungna att följa lagen oavsett om de gillar den eller inte – sen finns de folk som övertolkar och pressar, när de skulle kunnat vara medmänskliga inom lagens ram. Det är ett individuellt förhållningssätt.

  Under mina nu 8 år som sjukskriven har jag huvudsakligen mött hyggligt bra handläggare, men även en som var motsatsen – handläggaren från helvetet som var som att tala med en vägg! Då ringde jag hans chef och begärde att få byta bort honom, och har därefter fått vettiga handläggare igen.

 13. Stina

   /  oktober 24, 2009

  Har inte pratat om åsikter eller åsiktsregistrering överhuvudtaget utan om klåpare, du förvrider det jag skrev. Folk får ha vilka åsikter de vill, så länge de gör sitt jobb.
  Men jag tycker ärligt att statligt och kommunalt anställda som sköter sitt jobb dåligt, ska kunna bli avsatta, inte bara som det varit väldigt länge ”sparkade snett uppåt” med bibehållen eller till och med högre lön.
  Vi skattebetalare betalar (helt osannolika) löner, bonusar och förmåner till människor som borde ha fått avsked på grått papper på grund av bristande myndihetsutövning, maktfullkomlighet och andra misstag de gjort i sina jobb.
  Där finns det minsann ”jobbtrygghet” in absurdum, och vilka är det som har skapat den trenden??

 14. Eva

   /  oktober 25, 2009

  Stina: Det är inte alltid det man menat uppfattas på samma sätt av mottagaren. Kommunikation kan vara svårt ;D

  När du i på varandra följande meningar skriver om ”försäkringskassans folk, som ”fostrats av S-politik i hur många deccennier som helst, inte kan klara av att tänka om. De är ju inte vana att tänka själva alls, bara läsa innantill och följa regler ”efter bästa förmåga”, följt av ”Tycker Alliansen borde rensa lite bland FK-personalen och få bort de värsta klåparna” så läser jag det som att innehållet hör ihop – dvs att det är de handläggare som
  fostrats av S-politik som ska rensas bort. Och hur vet man vilka de är då? Då måste man ju ta veta vilka de är och därmed deras politiska åsikter… eller?

  Vi vanliga statliga och kommunala tjänstemän som tappert knegar på, och har alldeles för mycket jobb och för lite resurser (där har du anledningen till min sjukskrivning för utmattning) har inte en chans att få bli ‘”sparkade snett uppåt” med bibehållen eller till och med högre lön’. Vi har måttlig lön (‘osannolikt’? – möjligen osannolikt låga löner!), och vi har inga livstidstjänster som vi kan bli ‘avsatta’ från. I nedskärningarnas tidevarv heter det i stället arbetsbrist pga av resusrsbrist (trots att uppgifter finns i övermått) och uppsägning. Det står om det i tidningarna varje dag, speciellt på kommunal nivå – en följd av skattesänkningarna!

  Jag håller med om att inkompetenta anställda borde få andra arbetsuppgifter som de klarar av, och där de inte kan göra skada. Dessa höga bonusar borde också kraftigt begränsas – i synnerhet när företagen gått back!

  Men bonusar finns i privata företag, på chefsnivå, inte hos oss i allmän tjänst – vi får knappt en liten julklapp, för högst ett par hundra kr, till jul… Det har hänt att vi inte ens fått det – inte mycket till bonus, faktiskt!

 15. Stina

   /  oktober 25, 2009

  Visst är kommunikation svårt, man KAN om man vill försöka vara objektiv när man läser. Vill man inte så slipper man. Frågan är då vem som är orsaken om missförstånd uppstår. Den som skriver eller den som läser 😉

 16. Eva

   /  oktober 25, 2009

  Det är alltid klokt att tänka efter när man skriver hur texten kommer att uppfattas, även från ‘andra sidan’, för att minimera risken för missförstånd…

 17. Stina

   /  oktober 25, 2009

  Instämmer helhjärtat.

 18. Ronny

   /  oktober 25, 2009

  MEDBORGARLÖN borde vara det bästa och självklara alternativet EVER….en ”lön” man klarar sig på,men inget mer…vill man sedan höja sin status får man jobba och betala inkomstskatt som vanligt,kan det finnast nån bättre lösning på detta elände som nu drabbtat oss?

 19. allanp3

   /  oktober 25, 2009

  Problemet KUNDE vara löst, OM regeringen lämnade ett direktiv att i AVVAKTAN på ”var ,an slutligen hamnar” så ska man få behålla samma ”inkomst” som tidigare……..men viljan har uppenbarligen saknats.
  Nej sanningen är nog den att regeringen har VELAT att projicera sin ”Arbetslinje” och SKRÄMMA folk till arbete ! Inte för inte har (m) bytt namn till ” NYA arbetarpartiet” ETT HÅN mot alla (kommunal?) arbetare som sover på spaden ;-(
  HYCKLERI ANSER JAG ATT SAMHÄLLET KÄNNETECKNAS AV IDAG ! De som anpassar sig bäst är de som lyckas ! Sens moral ?
  Ärlighet är inte gratis ! Den kostar antingen Tid, Pengar eller Besvär !!!
  VEM vill betala det ?
  Suck !

 20. Stina

   /  oktober 25, 2009

  Att satsa på det friska kan väl aldrig vara fel?
  Att belöna och uppmuntra arbete och egna initiativ (som min egen möjlighet att studera eller arbete, som jag nämnt ovan) är i alla fall en fin morot för mig.
  Dessutom kanske motivationen att rehabilitera ökar, såväl från de sjuka, som från arbetsgivarna och från staten.

  Den väl cementerade (S-)politiken att på löpande band skyffla ut långtidssjuka i malpåse, ge oss en slant som vi inte vågar klaga på och sen gömma undan oss i tjusiga statistiksiffror, skapar håglösa och förbittrade sjukpensionärer i mängd.
  Kanske en och annan av dessa istället hade kunnat rehabiliteras tillbaka till arbete om möjlighet getts..

  Hellre förbättringspolitik än förbittringspolitik!

 21. Cath

   /  oktober 25, 2009

  Stina: Om man har en sjukdom eller annan funktionsnedsättning som man kommer att dras med livet ut,
  och utan någon chans att kunna klara av allt vad ett jobb innebär, vad ska man då göra?

 22. Eva

   /  oktober 26, 2009

  Det är TACK VARE den gamla ordningen som Stina m fl så orättvist fördömer som jag nu kan jobba 50% – eftersom jag fick den rehabilitering, och framför allt tid jag behövde, för att kunna komma tillbaks så pass. Med nuvarande regler hade jag varit ett socialfall för längesen, och inte orkat jobba mer för det… Och nån rehabilitering värd namnet har jag inte sett på plats än i det här nya systemet.

  De tidigare reglerna var utformade just för att en sjukskrivning inte skulle behöva vara för evigt, och man skulle få en chans att komma tillbaks när man haft den tid på sig som man behövt! Det är en myt att man slängdes ut i eller tvingades till ‘förtidspension’ (en term som upphörde 2003) Det krävdes ansökan, och det var inte enkelt att få. Nya omfattande läkarintyg, och nya blanketter på flera sidor som skulle fyllas i varje gång man ansökte om förlängning! Det är NU man kastas ut i intet!

  Den tillfälliga sjukersättningen omprövades VARJE år (vartannat om man var mycket sjuk), och till och med permanent sjukersättning omprövades vart tredje år! Den kastades inte över en, och jag vet av egen erfarenhet att det varken var lättvindigt eller slentrianmässigt den prövades!

  När minister CHP säger nåt annat, så vet hon antingen inte vad hon pratar om, eller också ljuger hon. Jag vet inte vilket som är värst… I mina ögon är det en del av en medveten propagandataktik för att rättfärdiga det här nya usla systemet, och massor av folk har tyvärr gått på de lögnerna om hur det fungerade tidigare!!

 23. Stina

   /  oktober 26, 2009

  Sorry, men det är inte ett dugg skitsnack för det är självupplevt. Jag minns än idag hur jag stod i Tingsrätten och förgäves försökte protestera emot att bli förtidspensionerad mot min vilja. Minns inte på rak arm vilket år, men det bör ha varit under perioden 1997-99.

  Känner mig inte det minsta orättvis. Jag förde en lång och mycket ojämn kamp i många år, emot det förra etablissemanget och dess idiotiska ”regelvärk”. Vilket bara gjorde mig ännu sjukare, ännu mer hopplös och ännu mer bitter.

  Idag har jag mer hopp än jag haft på ett par deccennier, och tycker att Eva och många andra dömer Alliansen mycket hård och orättvist.

 24. Eva

   /  oktober 26, 2009

  Stina: Jag beklagar verkligen att du råkat i kläm i det system som gällde då, ”under perioden 1997-99”!

  MEN från den 1.1 2003 började nya regler att gälla, just för att ingen skulle hamna i din situation. De innebar bl a ständig omprövning, som jag beskrev här ovan, och de är de reglerna som Alliansen avskaffat till förmån för dagens system, där en strikt tidsmässig regeltillämpning gäller, utan hänsyn till att tillfrisknande från sjukdom inte följer såna scheman! – I deras system blir man antingen ‘frisk’ efter en i förväg fastlagd tid, och ska stå till arbetsmarknadens förfogande – oavsett om man i verkligheten har blivit tillräckligt frisk för att ha arbetsförmåga eller inte – eller också blir man definitivt avstängd från arbetsmarknaden, dvs får permanent sjukpension – det som du råkade ut för. Men för det krävs numera, enligt min F-kassehandläggare, att man inte beräknas kunna arbeta i ‘något som helst förekommande arbete på hela arbetsmarknaden under resten av livet’! Dvs att man inte beräknar att någon framtida bot kan komma, om flera år, eller att man är mer eller mindre dödssjuk!

  För de regler som upphävdes av Alliansen från 1 juli 2008, se Proposition 2000/01:96D ‘Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension’:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dok_id=GO0396
  och bilagan http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dok_id=GO0396D1

 25. Stina

   /  oktober 26, 2009

  Cath skrev: /citat/Om man har en sjukdom eller annan funktionsnedsättning som man kommer att dras med livet ut, och utan någon chans att kunna klara av allt vad ett jobb innebär, vad ska man då göra?/slut citat/

  Som jag ser det har man två val.
  Antingen slår man sig till ro med rollen som ”oförmögen” och sällar sig till de förbittrades skara.
  Eller så påbörjar man sin egen individuella återhämtningsresa; Först sörjer man och bearbetar förlusten av de förmågor man inte längre har. Sen bejakar man och utvecklar de förmågor man har.
  Så småningom kan man börja se sig omkring efter sånt man kan berika sitt liv med, och då kanske man av bara farten kommer på något sätt att berika andras liv med – vilket kan ge väldigt stor tillfredsställelse åt en själv. Och kan man då fortfarande inte alls bidra till sin egen försörjning, ja då måste man ju lära sig leva på den slant som samhället bedömer sig ha råd att ge en. Vilket kan vara en rejäl arbetsprocess i sig, att ”downshifta” sin ekonomi så att munnen stämmer med matsäcken.
  Kan jag, efter alla rehabiliteringsförsök, ändå inte arbeta på grund av ohälsa så får jag livets absoluta nödtorft av staten, oavsett vilken regering som styr för tillfället. Det kan vi i alla fall vara ganska säkra på. Personligen tycker jag sen att det är ganska egalt vilken instution som mina pengar kommer ifrån och vad de kallas (sjuklön, pension, socialbidrag – strunt samma, det är ju ändå statens kassa som belastas i slutänden).

 26. Stina

   /  oktober 26, 2009

  Det är ju snällt att du beklagar, men det behövs inte. Jag är inte bitter längre, utan går vidare med mitt liv och det jag får ut av det.
  De nya (S-)reglerna du hänvisade till förbättrade inte den situation jag befann mig i då. Tvärtom, som cementerades jag ännu mer fast i ”oförmögenhetsträsket”, där inga rehabmöjligheter finns eftersom det är slöseri att satsa såna på dem som är ute ur systemet.
  Jag har alltid haft en annan politisk färg än röd, och är jätteglad att vi får en liten glimt av ett annat sätt att se på samhällsdynamiken. Kan bara hoppas att den glimten blir längre än fyra år, så att förändringarna verkligen hinner implementeras genom så många skikt som möjligt. Tyvärr är det väldigt många som räds förändring och hellre ropar med i kören att ”det var bättre förr”. Så risken finns väl att de förbittrade och räddhågsna som inte vågar se saker från andra vinklar än ”den gamla invanda” lyckas ropa till sig dem som inte vet vad de vill.
  Nåväl, det är säkert helt forum för denna diskussion och jag ska inte fortsätta den längre nu.
  Fattar inte ens varför jag gav mig in i den här debatten, och har glömt hur jag hamnade på sajten.
  Lev väl alla. Tänk stort, känn brett, önska mycket och ta beslut som stämmer överens med det ”du” tänker, känner och önskar . Då är livet värt att leva, oavsett alla handikapp och tillkortakommanden.

 1. Sjukregler hit och dit « Horisonten
 2. Sjuka och funktionshindrade betalar skattesänkningarna « Ett hjärta RÖTT
 3. Hanne Kjöller – ett journalistiskt moras i Sveriges största morgontidning. | Björn Alvebrand

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: