Tusentals sjuka hamnar i kläm

Rapport och Aktuellt i går –

Försäkringskassan har tagit fram nya siffror som visar att antalet sjukskrivna som blivit av med sin sjukpenning mot sin vilja har ökat kraftigt det senaste året.  Till dessa siffror kommer de som blivit av med sin sjukersättning (förtidspension). Nästa år beräknar Försäkringskassan att sammanlagt ytterligare 54 000 personer kommer att drabbas.

Tusentals har hamnat i kläm så här långt bara under det senaste året. Svårt sjuka människor som inte klarar av att arbeta och är sjukskrivna bedöms med hjälp av de nya hårda sjukskrivningsreglerna från den ena dagen till den andra vara helt friska.   Arbetsförmedlingen kan ingenting göra – många av de som drabbats är för sjuka för att arbeta – alltså kan de inte ”stå till arbetsmarknadens förfogande”. Sista utposten för många sjuka blir att vända sig till kommunernas socialkontor.

raportsjukav

Kommunernas kostnad för socialbidrag (försörjningsstöd) har under samma period ökat lavinartat. Även de nya pengar som regeringen lovat kommunerna kommer att till största delen gå till till ökade socialbidragskostnader (enligt kommunerna själva).

Nästa år beräknas alltså sammanlagt ytterliggare 54 000 personer att kastas ut från sjukförsäkringen. Försäkringskassan är i sitt senaste remissvar starkt kritiska till regeringens nya regler och bedömningar.  Citat DN;

Adriana Lender, är generaldirektör på Försäkringskassan.
– Det är en olycklig lösning som man valt, många kommer inte att kunna återgå till arbete och då kommer de tillbaka till oss igen, säger hon.
Dessutom befarar Lender att många inte kommer att få någon ersättning då deras ärenden ska överföras från Försäkringskassan till a-kassorna.
– Vi vet redan i dag att a-kassorna har det svårt. Flera personer kommer få glapp i sin försörjning, säger hon.

Adriana Lender, pekar också på att regeringen vill införa nya begrepp om sjukdom. Kassan kommer att tvingas ta ställning till vad god hälsa är och vad svår eller allvarlig sjukdom innebär. Det finns en uppenbar risk för rättsosäkerhet, skriver man i sitt remissvar.

3_monkies

Samtidigt som regeringens talespersoner i sjukförsäkringsfrågan fortsätter att ljuga, blunda och hålla för öronen blir konsekvenserna av de nya sjukskrivningsreglerna allt mer uppenbara för alla andra. Verkligheten är den att tusentals sjuka redan nu har tvingats bort från försäkringen och hamnat mellan stolarna. Rättsosäkerheten ökar ständigt med nya inhumana,  luddiga och svårtolkade regler.

Citat, bloggen Utredarna;

De problem som regeringens nya regelverk ställt till med inom sjukförsäkringen åskådliggörs också av Försäkringskassans egen personal. Therese Karlberg som är enhetschef vid omprövningsenheten vid NFC Stockholm Klara (enheten som handlägger omprövningar av sjukförmåner, arbetsskador och handikappförmåner) konstaterar att antalet omprövningar ökat kraftigt efter att regeringens nya sjukregler trätt i kraft:

– Vi har tidigare legat på en normalbalans av cirka 1 800 ärenden, nu är balansen uppe i ungefär 4 500. Det är verkligen sjukt mycket omprövningar nu och den största ökningen ligger inom sjukersättning och sjukpenning.Vi anade att det här skulle hända när vi såg regeländringarna och det är inte utan att vi fruktar tiden efter årsskiftet när människor börjar utförsäkras”, säger Therese till tidningen Dagens Socialförsäkring.

*

Bloggat; Sjukskriv alliansregeringen!, Välfärdens kärna – socialbidrag?

Läs Johan Westerholm på Newsmill – När sakargumenten tryter

Bloggat; Utredarna, Peter Andersson, Martin Moberg, Svensson, Alliansfritt Sverige

Press; DN1, AB1, AB 2, AB ledare,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,