LAS, lönerna och arbetslösheten

Lagen om Anställningsskydd (LAS)  är inte orsaken till den höga svenska ungdomsarbetslösheten.

De argument som ständigt upprepas av borgerliga ledarsidor, Näringslivsorganisationer och andra politiska debattörer på högerkanten faller platt på marken när man studerar verkligheten.

Så här skriver TCO på AB debatt, citat;

Turordningsreglerna kan inte ens förklara en liten bråkdel av ungdomsarbetslösheten. Om turordningsreglerna hade haft den stora betydelse som hävdas skulle svensk ungdomsarbetslöshet vara bland de lägsta i världen.

Statistiken från SCB visar också att de få ungdomar som blivit uppsagda på grund av drifts­inskränkningar snabbt hittar nya jobb. Inom fyra veckor var en av fyra åter i arbete och resten följde snabbt efter. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden var mindre än tio veckor. Andelen som var arbetslösa mer än ett halvår var inte ens mätbar.

Siffrorna som tagits fram med hjälp av statistik från SCB visar också att de som borde ha lägst risk att bli uppsagda  om LAS vore boven i dramat – de över 45 år – istället har en kraftigt ökad risk att bli uppsagda i förhållande till yngre mellan 25 och 44 år.

Så här skrev Unionen för en tid sedan i DN, citat;

…skyll inte ungdomsarbetslösheten på turordningsreglerna.Verkligheten för alltför många ungdomar är att de får korta tidsbegränsade anställningar och därmed över huvud taget inte är aktuella vid turordningsdiskussioner.

De svenska reglerna är heller inte krångligare än i många andra länder, snarare tvärtom. På kontinenten är anställningsskyddet ofta mycket hårdare reglerat. I Finland kan företag tvingas ha kvar anställda på grund av deras försörjningsbörda. I Danmark, som ofta beskrivs som ett land i avsaknad av lagar om anställningsskydd, finns regler för uppsägningar i kollektivavtalen som liknar de svenska.

En ironi i vår ”sköna nya nyliberala värld” är att rädslan för LAS  tycks vara betydligt farligare för den svenska arbetsmarknaden än själva lagen.  Utbildning verkar behövas –  inte bara för arbetslösa ungdomar ….. 😉

*

Missa inte heller en intervju i Kommunalarbetaren med Roland Spånt där han förespråkar ”högre löner” som ett sätt att bekämpa krisen och arbetslösheten. KA visar i en tabell hur lönerna har minskat i takt med att arbetslösheten har ökat;

spångarb

Läs också om en studie från europeiska fackliga utredningsinstitutet ETUI-REHS om hur Europas löntagare har pressats tillbaka. Citat KA;

1995-2005 ökade de anställdas produktivitet med 20,3 procent i EU-länderna. Men lönen för mödan förbättrades bara med 13,9 procent. Resten tog företags- och kapitalägarna.
Speciellt stor var löneåterhållsamheten i Euro-länderna. Lön­tagarna ökade produktionen dubbelt så snabbt som lönerna höjdes. I Sverige har löntagarna inte tagit igen det man tappade under 90-talskrisen.

kakan

Tabellerna visar tydligt hur utvecklingen har påverkats av de nyliberala ekonomiska teorierna som dominerat debatten, ekonomikåren och politikernas idévärld sedan slutet på 70-talet.

Visst är det dags att ändra på utvecklingen?!

*

Bra bloggat; In your face
Mer Bloggtips; Reflektioner och Speglingar om Barskrapad, Badlands Hyena om Fattiga på gatan, Annarkia om Rasism, Ekonomikommentarer om Invandring, Jonas Sjöstedt om Antisemitism och Israel

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,