Vad de flesta vill ha – rättfärdighet

Medias fokus riktas nu mot S-kongressen och Mona Sahlin. Ledarskribenter, journalister, krönikörer och ett stort antal bloggare – alla har de sina uppfattningar om hur sossarna och de rödgröna ska klara av att vinna valet.

En av de återkommande  frågorna brukar vara – hur ska man vinna ”medelklassen” och samtidigt behålla ”arbetarklassen”? Frågeställningen tar för givet att det finns en motsättning mellan medelklassens och arbetarklassens behov och önskningar. Men gör det verkligen det?

Visst finns det olika uppfattningar inom båda dessa väljargrupper, men i de allra flesta grundläggande frågor som berör större delen av väljarkåren och svenska folket gör det ingen skillnad på om man tillhör medel- eller arbetar-klassen.

Undersökningar har under de senaste åren bland annat visat att;

När det gäller sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen vinner hela samhället, även medelklassen, på att det finns väl fungerande trygghetssystem vid kriser – såväl personliga som ekonomiska. I dag kan vem som helst (inte ens medelklassen är förskonad) riskera att snabbt få känna på konsekvenserna av den systematiska nedmontering av både a-kassan och sjukförsäkringen som den borgerliga regeringen har genomfört.

Det finns all anledning för socialdemokratin och de rödgröna att formulera tydliga alternativ till den välfärdsslakt och den privatiserings och utförsäljarhysteri som regeringen i dag genomför. Jag vet inte ens om man behöver kalla en sådan politik för ”vänster”. I sådana fall är alltså nära 90 procent av svenska folket ”vänster”. Man behöver inte vara oroliga för att bli impopulära – bara man inte släpper sina grundläggande värderingar om en politik som skapar ett solidariskt och ”rättfärdigt” samhälle – där alla människor behandlas med respekt – även de som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet.

Eller som Bengt Göransson har formulerat det, efter Olof Palme – som oftast använde ordet rättfärdighet istället för rättvisa, citat, AiP;

Rättfärdigheten, detta bibliska begrepp, har en moralisk dimension som rättvisan saknar. Rättfärdigheten tvingar den som använder ordet att vidga sitt perspektiv, att se inte bara till egna intressen utan också till andras.

Rättvisan däremot riskerar att reduceras till något som kan åstadkommas med enkel mätteknik, precis som det går till när barnen ska ha exakt lika mycket läsk i sina glas. Råkar något av dem spilla ut, är det den klumpiges ensak. Alla fick lika mycket från början.

Sedan, när det gäller jobben och ”utanförskapet” har regeringen redan gjort självmål. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

DN debatt, Mona Sahlin;

Under det senaste året har antalet arbetslösa ökat med 100 000. Sedan valet 2006 har utanförskapet vuxit med 70 000 människor.

Sverige halkar efter. Tillväxten i Sverige är lägre än i EU som helhet. Arbetslösheten ökar snabbare – inte minst bland unga. Den borgerliga ekonomiska politiken med en passiv hantering av jobbkrisen och en aktiv strategi för att öka klyftorna har förändrat Sverige. När mandatperioden nu närmar sig slutet är resultatet tydligt: Strategin att öka orättvisorna har inte varit lösningen på Sveriges problem. Det gav inga nya jobb, men desto större och växande klyftor.

*

Till sist – åter till problemen med Husmark Pehrssons nya sjukförsäkringsregler….

Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffades  i och med den s.k. ”rehabiliteringskedjan”. För många, framförallt, psykiskt sjuka är detta ett hårt slag, särskilt som reglerna för förlängd sjukskrivning numera är mycket restriktiva. Alternativen för många läkare blir nu att ”döda allt hopp”  eller att skriva ”falska intyg”.

Läs i Dagens medicin om hur avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen drabbar patienter.

Läs också – Alla kastas ut i rännstenen (TV 4).  Marita Larsson, en av de drabbade;

– Vad de gör är ju att öka utanförskapet. De kastar alla sjuka i rännstenen. Vi som inte kommer att klara av att gå ut på arbetsmarknaden behöver vända oss till socialen

Via bloggen Tankar mitt i natten!

*

Mer press; AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, DN debatt, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3,

Bloggat; Kulturbloggen, In your face, Eva-Lena, S-kongressbloggen, HBT-sossen, Man kan vara svensk och heta Mohammed, Johan Westerholm

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

intressant.se

Utslagning presenteras som rehabilitering

husmarkp

Ibland är det näst intill omöjligt att hänga med i alla turerna kring Husmark Pehrssons s.k. ”rehabiliteringskedja”. Även för de av oss som försöker och/eller själva drabbas är det i stort sett omöjligt. Ja, inte ens Försäkringskassan tycks ju riktigt veta hur de ska hantera alla nya begrepp och regler. Vad är till exempel ”god hälsa” eller ”svår” eller ”allvarlig” sjukdom? Förmodligen kan ingen annan än ”allsmäktig Husmark” svara på den frågan – i alla fall inte FK som nu är tvingade till detta.

Det allra senaste uppfinningen signerad Husmark Pehrsson är, som hon säger, ”sista delen av rehabiliteringskedjan”. Den går ut på att alla de som efter årsskiftet (54 000 under nästa år) kommer att kastas ut från sjukförsäkringen istället för att hamna direkt hos socialen ska skrivas in hos Arbetsförmedlingen. Eftersom en mycket stor del av alla berörda inte längre är berättigade till någon a-kassa har man gjort en ny – panikartad – övergångsregel.  Men, ett av problemen är att förslaget har kommit alldeles för sent – FK hinner helt enkelt inte informera alla om de nya reglerna. För alla de som inte hinner eller kan (arbetsvilkoret) kvalificera sig blir ersättningen en svältlön på 3 950 kronor i 3 månader. Därefter ? – ingen tycks veta –  med säkerhet.

Ett annat – och det avgjort största problemet – är att en stor del av de som nu ska flyttas över från sjukförsäkringen till a-kassan inte alls är friska nog att arbeta (mer än de kanske redan gör –  de som har deltidsersättning). Det handlar ofta om människor med långvarig kroniska smärta och/eller svåra psykiska och fysiska problem. De har inte friskförklarats av läkare, de har inte själva valt att bli av med sin försäkring  – de har enbart kastats ut från sjukförsäkringen för att Husmark Pehrssons nya ”hårdare regler” ska betala regeringens skattesänkningar och ytterligare plussa på den enorma mångmiljardvinst för staten som sjukförsäkringen redan ger.

Läs Ingvar Perssons lysande ledare i Aftonbladet i dag – det finns inte så mycket mer att tillägga. Citat;

I torsdags, den 23 oktober, fattade regeringen beslut om vad som ska hända med de människor som från årsskiftet kastas ut ur sjukförsäkringen. Omförsäkras, som socialdepartementet formulerar saken.

Sjuka motas till Arbetsförmedlingen efter en i förväg fastställd tidtabell. ­Beslut om vardagen för tiotusentals människor fattas i sista minuten, och utslagning presenteras som rehabilitering.

Det är en skandal, varken mer eller mindre.

Läs gårdagens bloggpost om den bortglömda frågan i sjukförsäkringsdebatten – arbetsmiljön; De som förbrukas måste förnedras

På tal om arbetsmiljön, sjukskrivningar och jobben – så kan jag inte låta bli att kommentera det Mona Sahlin säger idag i SvD. Rubrikerna förskräcker – ”Vi måste jobba längre” men som tur är finns ett tillägg;  ”- Men det handlar också om att se över arbetsmiljön, inflytande på jobbet och arbetsorganisationen. Så att man orkar arbeta längre.”.

Det Mona Sahlin talar om må till viss del vara sant – men utan att först skapa helt andra förutsättningar på arbetsplatserna än dagens – där enbart ”superarbetskraft” är välkommen – är talet om att ”vi måste jobba längre” rena vansinnet.  Man börjar helt enkelt i fel ände.

Redan i dag är många, framförallt kvinnor, i LO-jobb utslitna redan i dryga 40-årsåldern. Den borgerliga regeringens kompletta nedrustning av arbetsmiljöpolitiken gör knappast verkligheten bättre för  alla de som i dag försöker leva upp till de ofta omänskliga kraven på dagens arbetsmarknad. Många slits ut i förtid – både fysiskt och psykiskt – och ska vi tala om att alla ska jobba längre måste vi först se till att det finns förutsättningar – för alla!

Dessutom kan det säkert diskuteras om ”vi  måste”. Kanske vi istället ”måste” skapa ett helt annat samhälle – där andra värden än status och prylar blir viktiga… men det är en helt annan diskussion….

Återigenläs gårdagens bloggpost om detta ämne – De som förbrukas måste förnedras

*

Bra bloggat om sjukförsäkringen; Fritt ur hjärtat , Alliansfritt Sverige , Veronica Palm om sjukförsäkringen,

Mer bra bloggar; In your face om media, Lasses blogg om Ohly o Expressen, Peter Andersson om de rödgröna, Rödgrön.se om främlingsfientlighet

Mer läsning; Långstidsjuka kan mista ersättningen,

Mer Press; AB1, AB2, AB3,
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

intressant.se

De som förbrukats måste förnedras

Läser just nu en bok av Carina Nilsson – ”Utanförskap för vilka och varför”.

Boken beskriver ett stort antal (avidentifierade) autentiska försäkringsfall, och belyser det faktum att de som av regeringen pekats ut som ”utanför” i de flesta fall är människor med ett långt och hårt yrkesliv bakom sig. De är ofta ”multisjuka”, med komplexa och kroniska smärttillstånd. De har gått igenom flera utredningar, rehabiliteringsförsök och olika former av arbetsträning.

Så här skriver Carina Nilsson;

Demografiska förhållanden, ohälsans art och omfattning och inte minst hur arbetslivet fungerar har knappast alls beaktats i det politiska beslutsfattandet och debatten de senaste åren.

Ekonomismen och ekonomer, okunniga om ohälsan, dess orsaker och utbredning, har nu i tiotalet år fått styra socialförsäkringens utformning och tillämpning. Nu ska ekonomiska styrmedel, vanligen negativa , användas för att minska socialförsäkringens kostnader.

I den politiska debatten glöms ofta verkligheten och fakta bort, som till exempel;

  • Att nära 80 procent av alla med beviljad sjukersättning är över 45 år, och mer än hälften är över 55 år. De allra flesta har ett långt yrkesliv bakom sig.
  • Att den vanligaste orsaken till sjukskrivningar och förtidspension är sjukdomar och skador i rörelseorganen – som  till stor del är en följd av arbetsmiljön.
  • Att det finns orsaker till att antalet sjukskrivningar ökade i slutet av 90-talet som inte har någonting med ”attityder” att göra. Krisen medförde ökade prestationskrav på de anställda. “Reträttplatser” togs bort, organisationerna slimmades. Rehabiliteringsinsatserna, anpassningen av arbetet och möjligheten till “delpension” drogs in.
  • Att fysiska och psykiska stressen och belastningen i yrkeslivet och samhället ligger bakom en stor del av alla sjukskrivningar.
  • Att många av de som är i behov av stöd från socialförsäkringen är multisjuka, dvs har inte bara en utan flera diagnoser.
  • Att Sverige tillhör de länder som har flest äldre i arbetslivet, fler än i andra EU-länder och t.o.m. fler än USA och Japan.

När man bläddrar i den sammanställning Carina Nilsson har gjort inser man att vi aldrig kan komma tillrätta med ohälsoproblem med hjälp av inhuman politik och ”hårdare tag” mot de som redan är sjuka eller utslitna.

Visst kan vi sparka ut tusentals kroniskt sjuka och utslitna från försäkringen, och visst kan vi skyffla över dessa individer från sjukförsäkringen till a-kassan, eller till sist dumpa dem hos socialen – men så löser vi aldrig ohälsan på våra arbetsplatser. Vi skapar bara ett ännu större verkligt utanförskap och större klyftor i samhället.

Arbetsmiljön, den fysiska och psykiska stressen och belastningen – som helt eller delvis orsakar så stor del av sjukfrånvaron berörs knappt alls av regeringen. Istället har man skurit ned kraftigt på arbetsmiljöforskningen och antalet arbetsmiljöinspektörer. Skyddsombud får allt svårare att utföra sina arbeten, och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är borta.

Det som skulle behövas är rejäla satsningar på incitament för bättre arbetsmiljö. Återigen skapa reträttplatser för äldre (särskilt tunga LO-jobb). Uppmuntra arbetsgivare (ekonomiskt) som anpassar arbetet efter arbetstagarna – redan innan de slitits ut och som aktiv insats efter sjukskrivning. Straffa de arbetsgivare som inte följer arbetsmiljölagen. Satsa på arbetsmiljöforskning, arbetsmiljöinspektörer och uppmuntra skyddsombud. Men framförallt – erkänn att arbetsmiljön som en viktig del av sjukskrivningsproblematiken.

Regeringens hela politik går istället ut på att straffa individer för strukturella problem.

De, som redan betalar med kronisk värk och smärta – betalar nu även med lägre eller ingen ersättning och i många fall outhärdlig psykisk press och förnedrande fattigdom. Enbart för att de ”ställt” upp för arbetsgivarna, slitit och till sist – slitit ut sig….. eller haft oturen att drabbas av fysisk eller psykisk sjukdom.

Göran Greider uttrycker det så här i sitt förord (till boken se ovan), citat;

De knän leder och axlar som bär samhället
går till slut sönder och nya människor
måste sättas in medan de som förbrukats
alltså måste förnedras
ännu en gång så att varje upprorsgnista släcks.

*

Bra bloggar; Alliansfritt Sverige om MUF, HBT-sossen om jobben, Jonas Sjöstedt om EU och uran, Claes Krantz om SD, Badlands Hyena om verklighetens folk, In your face om ”tokblå” utspel, Nemokrati om högerextremism, Motvallsbloggen om solidaritetens historia

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Reinfeldt smygrasism och falska lockrop

Det är intressant att se att det rasistiska debattinlägget i Aftonbladet, signerat Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, nu har fått aktiva Sverigedemokrater att öppna ögonen och reagera. De ställer inte upp på den politik Åkesson förespråkar.

Två ledande Sverigedemokrater hoppar av (se AB). Så här motiverar de sitt ställningstagande;

Jag har sett partiet som en frisk fläkt och framförallt gillat familjepolitiken. Och jag har sett partiet som en utmaning till etablissemangets invandringspolitik som jag tycker behöver ifrågasättas. Men jag blev förvånad, jag trodde inte att det skulle gå så långt. Jag har aldrig varit rasist eller nazist och det här ställer jag inte upp på.

– Man kan inte fokusera på att kasta ut varenda muslim. Jag ställer mig inte bakom det

– Risken är att om främlingsfientlighet sätts i första rummet så kommer partiet att förlora sitt stöd bland vanliga människor.

Jimmie Åkesson tycker att det är bra att de som inte ställer upp på hans idéer lämnar partiet. Han säger så så här;

Om man inte klarar av att hantera kritik från media och politiska motståndare och om man anser att kontroversiella sanningar skall undertryckas, då passar man inte som företrädare för SD

Man får hoppas att den klick människor som kan tänka sig att rösta på ett rent rasistiskt parti inte är så stor. Kanske är det så (som jag misstänker) att en stor del av de som säger sig sympatisera med Sverigedemokraterna i olika opinionsundersökningar resonerar lite som de Sverigedemokrater som nu har hoppat av, och inte som Åkesson.

Jag hoppas och tror att debattartikeln i Aftonbladet fick många osäkra väljare att inse SD:s verkliga själ och hjärta – och att allt fler därmed tar avstånd från den främlingsfientliga politiken som SD förespråkar.

För SD är inget idylliskt och oskyldigt ”bullerby parti”, det är ett smutsbrunt rasistiskt parti med rötterna i den nynazistiska rörelsen.

Samtidigt som många nu oroar sig över att Sverigedemokraterna kan komma in i riskdagen gnuggar nu allianspartierna och Fredrik Reinfeldt händerna och försöker locka över Miljöpartiet från det rödgröna blocket. Helt ”oskyldigt ”- enbart för att stänga ute SD (som de säger).  Men visst klingar det falskt – och Peter Eriksson och miljöpartiet säger NEJ. Man får hoppas att de står fast vid detta. Att politikens innehåll betyder mer än själva makten…

För, det finns ju fler viktiga frågor i Sverige i dag, och en av de viktigaste – som även berör främlingsfientlighet och rasism – är den om hur den moderatstyrda alliansregeringen medvetet skapat större klyftor och ett samhälle där ”vi” ställs mot ”dom”.

Vi har dessutom en alliansregering där självaste statsministern för inte så länge sedan i en partiledardebatt insinuerade att det var flyktingar som var orsaken till att socialbidragen ökar (ett TV-klipp som nu SD själva använder på youtube – grattis Fredrik).

Statsministerns resonemang var inte bara smygrasistiskt, det var dessutom en ren lögn – i själva verket är det  Reinfeldts och alliansens egen politik som är orsaken till att allt fler arbetslösa och sjuka tvingas söka sig till landets socialkontor.

Reinfeldt som ”sanningssägare” eller smygrasist…

På tal om ökade klyftor…

Missa inte Lars Ohlys debatt artikel i Aftonbladet om hur Vänsterpartiets syn på sjukförsäkringen.

M straffar de sjuka, Citat;

De växande klyftorna och de känslor av ilska, missnöje och oro som klyftorna för med sig är det stora problemet i Sverige i dag. Vi vill vända utvecklingen och driva en politik för rättvisa.

Det är här den stora skillnaden mellan Moderaterna och Vänsterpartiet finns. De vill ha större klyftor. Vi vill ha mindre. Ett samhälle med stora klyftor blir ett hårt samhälle. Vi är övertygade om att alla tjänar på rättvisa. Därför säger vi nej till moderaternas politik att straffa sjuka med lägre ersättning och högre skatt

*

Läs gårdagens blogg; Sjuka och funktionshindrade betalar skattesänkningarna

Fler som bloggat om sjukförsäkringen; Veronica Palm, Vägen till himmelen, Kommunisternas blogg, Horisonten, Dittodatt, Claes Krantz

Mer press; AB1, DN1, SvD1, SvD2,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Sjuka och funktionshindrade betalar skattesänkningarna

Socialförsäkringen kommer att gå med 78 miljarder kronor i  vinst under perioden 2008-2011. Enbart sjukförsäkringen kommer att ge en vinst på 50 miljarder under samma period.

Men trots detta har den borgerliga regeringen hittat sin mission – att spara pengar på socialförsäkringarna.

Eller som socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson uttryckte det för ett par år sedan, citat, SvD

– De nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar.

Konsekvenserna har varit förödande.

Nästa år friskskrivs ytterliggare 54 000 sjuka och funktionshindrade av försäkringskassan med hjälp av regeringens nya ”skärpta riktlinjer”.  Fram tills nu har redan tusentals sjuka tvingats bort från försäkringen. Allt för att spara pengar till ”skattesänkningarna”.

Så här säger Siv Norlin ST-ordförande inom Försäkringskassan till ST press om de senaste regelförändringarna som genomförs vid årsskiftet. Citat;

– Snart har vi inte någon allmän sjukförsäkring i Sverige längre.

….

Siv Norlin tycker att hela förslaget är ogenomtänkt.

– I värsta fall menar regeringen att människor ska leva helt utan ersättning. Det visar vilken människosyn man har. De vill inte se att människor kan vara sjuka, utan tror att folk inte vill arbeta.

Hennes bedömning är att det inte blir så många som kan gå introduktionsprogrammet. Det handlar ofta om personer med belastningsskador eller psykiatriska diagnoser som inte har jobbat på många år, säger hon.

– De ringer till Försäkringskassan och är förtvivlade.

Svaret från de ansvariga är detta;

”- Oron att stå utan pengar är obefogad….”

Samtidigt – Socialnämnden i Stockholm väntas i dag fatta beslut om att lägga ut den sista kommunala ledsagarservicen till funktionshindrade på en privat entreprenör.

Förslaget ska, enligt stockholmsalliansen ge ”ökad valfrihet”. Denna fras innebär att man tar bort den enda återstående kommunala servicen – mot brukarnas vilja –  för att spara pengar. 4 miljoner kronor och 4-5 tjänster ska bort.

I måndags protesterade de drabbade och lämnade in nära 1 000 namnunderskrifter.

Karin Lemberg, en av cirka 50 brukare och ledsagare som hade samlats vid stadshuset. säger så här, citat, abc;

-Det är det värsta förslaget som jag har hört. Vi vill ha kvar de kommunala ledsagarna som vi tycker fungerar jättebra

Ulf Kristersson (M), socialborgarråd Stockholms stad, säger så här

”-Jag tycker inte att det finns skäl till någon oro….”

Den röda tråden i den moderata allianspolitiken, vare sig det handlar om Stockholm eller hela Sverige, är tydlig – man spar pengar på sjuka och funktionshindrade samtidigt som man sänker skatten för de som är friska och har ett jobb. I början hymlade man inte ens om vart de insparade pengarna skulle gå. Nu talar man om att ”ingen ska känna oro” eller om ”ökad valfrihet” och förvandlar i sann nymoderat anda besparingar till ”rekordsatsningar”.

Man skulle kunna tro att den moderata (eller borgerliga) livssynen handlade om att ta från sjuka, arbetslösa, pensionärer och funktionshindrade och ge till rika och friska som redan har jobb och hälsa. Man skulle kunna tro att så var fallet – eftersom det är så verkligheten ser ut…. men inte kan det väl vara så illa?

Kom bara ihåg – känn ingen oro!

*

Till sist något positivt….

I dag sa Svenska kyrkan äntligen JA till att viga homosexuella par! Och tänk att det bara var 30 år sedan homosexualitet slutade betraktas som en sjukdomKärleken har segrat. Det går att förändra världen…

Citat, SvD;

– Det här känns så häftigt, skönt och befriande. Man har ju på något sätt tagit den sista bastionen, alla som jobbat med det här i så många år. Givet att Svenska kyrkan är Sveriges största organisation efter riksdagen och att det var en så otroligt lång diskussion kan man konstatera att det här är ett steg framåt när det gäller ett lika behandlande av människor.

Läs mer hos Helle Klein!

*

Bra Bloggar; ResursbloggenFritt ur hjärtat, Peter AnderssonAlliansfritt Sverige, Eva-Lenas blogg,Lowdin.com, Stockholmsvänstern , Netrots

Fler; Motvallsbloggen om SD, Nemokrati om högextremism,

Mer Press; SvD1, SvD2, SvD3, DN1, AB1, AB kultur
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

intressant.se

Rädslan och otryggheten flödar i alliansens Sverige

I efterdyningarna till  Sverigedemokraternas rasistiska debattinlägg i AB finns många viktiga reflektioner.

Kommer SD:s retorik att få samma fäste i Sverige som i till exempel Danmark och Norge, och hur kan vi undvika att vi hamnar där? Ska SD tigas ihjäl eller ska riksdagspartierna ”ta debatten”.

Själv tror jag inte mycket på talet om att bjuda in SD till partidledardebatter eller behandla detta gamla nynazistiska parti som ett oskyldigt protestparti . I de länder där man har försökt har det slutat med att man har legitimerat rasismen och till slut har de etablerade partierna ofta gått samma väg.

En annan väg att gå är att våga börja tala om rättvisefrågor och solidaritet igen, och att jobba för ett samhälle där alla människor har samma värde – oavsett religion, etnisk bakgrund, sjukdom, arbetslöshet eller funktionshinder . Att visa att det finns en annan väg än rasism, rädsla och att piska de som egentligen behöver hjälp och trygghet.

Att tydligt visa att det finns ett alternativ till det samhälle som alliansen nu har skapat.

Slakten av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen och det faktum att klyftorna och orättvisorna ökar i alliansens Sverige skapar ett sårbart samhälle där människor ställs mot varandra. När rädslan och otryggheten ökar och människor inte ser någon utväg, kan det gå illa….

Ingvar Perssons ledarkrönika  i AB;

I boken ”Högerpopulismen dissekerad” försöker den norske journalisten Magnus E. Marsdal spåra de rörelser som lyft högerpopulismen i norsk politik. Rörelser som gjort Fremskrittspartiet till det största borgerliga och som så när förde Siv Jensen till en ministerpost i valet för en månad sedan.

Slutsatsen är knivskap. När det norska Arbeiderpartiet i jakten på medelklassen valde att mönstra ut frågan om rättvis fördelning ur politiken uppstod ett tomrum, och högerpopulisterna var bara alltför villiga att fylla det.

Det finns onekligen rättvisefrågor att diskutera inför nästa års val. Skattesänkningar som till största delen gått till de som tjänar mest. A-kassa, sjukförsäkring och ett socialt trygghetssystem i spillror. Myndigheter som fått, och tagit, uppgiften att jaga sjuka och arbetslösa genom vardagen.

Nu är det oppositionens, och särskilt socialdemokratins, ansvar att presentera förslag så att valrörelsen kommer att handla om just dessa rättvisefrågor. Därför att de är avgörande för landets framtid, naturligtvis. Men också för att det är det enda sättet att långsiktigt hålla rädslan för det främmande utanför politiken.

På tal om slakten av sjukförsäkringen – fick genom Horisonten syn på en artikel skriven av SvD:s P J Anders Linder ”Europas sjuke man kvicknar till”. En artikel väl värdig en okunnig men proppmätt borgerlig ledarskribent. Innehållet visar inte bara på okunskap utan även på fullständig avsaknad av verklighetsförankring. Kanske även Linder borde  sjukskrivas  😉 likt resten av alliansregeringen?

Artikeln har bemötts på ett mycket bra och välartikulerat sätt på  Newsmill – Regeringens rehabiliteringskedja är ohållbar för individen och ineffektiv för sjukförsäkringen.  Läs!

Skulle bara vilja lägga till lite fakta.

Så här skriver Linder, citat;

Från 1998 till 2003 trefaldigades antalet långtidssjuka. Sjukfrånvaron var tre gånger så hög i Sverige som i Danmark och Tyskland och mer än 50 procent högre än i Holland och Finland.

När Linder jämför Sverige med övriga norden och Europa beträffande sjukskrivningsstatistik jämför han äpplen och päron.  Här är fakta från den period Linder talar om;

Paula Liukkonen, ekonom och specialist på ohälsoproblematik i sunt liv (från 2004);

Många av dem som är långtidssjukskrivna i den svenska statistiken skulle vara arbetslösa eller förtidspensionerade om de bodde i ett annat land. I Sverige långtidssjukskrivs människor i upp till sju år. Men de flesta andra länder blir man arbetslös, förtidspensionerad eller omskolad efter högst ett års sjukskrivning.

Om exempelvis den finska sjukfrånvaron – som i den officiella statistiken framstår som betydligt lägre – räknades på samma sätt som den svenska skulle sjuktalen i Finland faktiskt bli högre än i Sverige

Linder talar också tyst om orsakerna till varför sjukskrivningarna ökade under 90-talskrisen, trots att det finns många förklaringar och dessa handlar inte om en ”passiv bidragskultur” i Sverige, snarare tvärt om.

  • I Sverige satsade man medvetet på att inte förtidspensionera bort sjuka under nittiotals krisen, istället försökte man på att behålla arbetslösa och sjukliga inom arbetskraften inför den kommande konjunkturuppgången – därav högre sjuktal än övriga norden – men betydligt lägre antal förtidspensionärer.

Dessutom – 90-tals krisens ökade sjukskrivningar var inte oförklarliga;

  • Krisen medförde ökade prestationskrav på de anställda. “Reträttplatser” togs bort, organisationerna slimmades. Rehabiliteringsinsatserna, anpassningen av arbetet och möjligheten till “delpension” drogs in.

Som avslutning – ett citat från Newsmill om Rehabiliteringskedjan;

Vi är en grupp i samhället som under regeringens och Cristina Husmark Pehrssons retorik benämnts som både bidragstagare och brottslingar. Vi är varken brottslingar eller bidragstagare. Vi är försäkrade människor som drabbats av svår sjukdom eller svår skada. Att en rehabiliteringskedja utan flexibilitet nu piskar individen mot fiktiv arbetsförmåga förbättrar inte sjukdomsbilden. Det är beklagligt att Anders Linder inte går något djupare in i rehabiliteringskedjans effekter. Effekter i form av den situationen som människor med svårare sjukdom och långvarig sjukfrånvaro lever under. Dessa människor har redan blivit utredda medicinskt. De har redan genomfört medicinsk rehabilitering. De har redan genomfört arbetsprövningar. De har utöver egen drivkraft om och om igen gjort vad helst Försäkringskassan och arbetsförmedlingen begärt. Ändå var de fortsatt för sjuka för att klara ett arbete på den normala arbetsmarknaden. Så vad hände? Jo, riktlinjerna i regeringens rehabiliteringskedja blev än mer restriktiva. Begreppet sjukdom saknade plötsligt betydelse vid Försäkringskassans bedömningar. Det definierade begreppet ”den normala arbetsmarknaden” (RegR 7437-06, Prop 1996/97:28 s17f) ersattes av det än mer restriktiva begreppet ”den reguljära arbetsmarknaden”.

*

Blogg; Myter och faktafel om socialförsäkringarna

Fakta om socialförsäkringar;

Innanför utanförskapet

Jakten på superarbetskraften fortsätter

Liukkonen, Jämförelser med andra nordiska länder

Bakom ”bidragsfusket” och socialförsäkringarna

Sverige toppar SCB välfärdsliga

De nordiska ländernas hantering och väg ut ur 90-talskrisen

*

Bra bloggar; Martin Mobergs blogg, Annarkia, Peter Andersson, Marlene, Vägen till himmelen, Alliansfritt Sverige, Ekonomikommentarer, Utredarna

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Var det rätt eller fel att publicera?

nej

Det stora debattämnet för dagen är givetvis SD:s Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet i går.

De två mest diskuterade frågorna är dessa –

Var det rätt att publicera och vilka konsekvenser får artikeln?

Själv anser jag att publiceringen var riktig. Den har, som flera har påpekat, avslöjat SD:s sanna själ och enda budskap – rasism och främlingsfientlighet. Jag tror att artikeln har fått vissa människor, som eventuellt hade en tanke att på att som en ”oskyldig politisk protest” rösta på partiet, att tänka om. Så många verkliga rasister finns det förhoppningsvis inte i Sverige i dag.

Publiceringen har dessutom satt i gång en granskning av partiets ståndpunkter och propaganda utspel på ett sätt som förmodligen inte hade skett annars. Själva formen – en debattartikel – visar dessutom på ett helt oprovocerat sätt vilka värderingar partiet har. Det handlar inte om några ”Barnen i Bullerbyn” – värderingar (som så många har påpekat)  –  det handlar om ren rasism och en retorik som ligger på samma nivå som den nazisterna använde i Tyskland mot judarna.

Att som Aftonbladet har gjort – tagit avstånd från att publicera betald, tillrättalagd propaganda (reklam), men istället valt att låta SD:s partiledare avslöja sig själv och sitt parti på detta sätt tycker jag faktiskt är helt rätt.

Dessutom -publiceringen har  fått samtliga riksdagspartier att enas i sitt avståndstagande till partiet.

Några röster….

Maria Schottenius, DN;

Normalt sett skulle en artikel av detta slag inte ha publicerats under rådande trycklagstiftning eftersom den klart innehåller hets mot folkgrupp. Men Aftonbladets chef­redaktör Jan Helin, som valt att inte låta Sverige­demokraterna annonsera i tidningen, väljer ”för att klargöra Sverige­demokraternas verkliga åsikter” att publicera Åkessons debattartikel, som på samma gång attackeras på annat håll i tidningen. Det utesluter inte att tidningen trots detta kan klandras och fällas för sin publicering, vilket antyds av de tryckfrihetsexperter Aftonbladet intervjuat.

Så här motiverar Aftonbladets Jan Helin sitt beslut att publicera artikeln, citat DN;

Varför bestämde du dig för att publicera?
– Jag tycker att det är viktigt att visa vad Sverigedemokraterna har för värderingar. Sverigedemokraterna är väldigt skickliga på att bygga kampanj, de är skickliga retoriskt, de är skickliga i debatter. Det ändrar dock inte de värderingar som partiet står för. Och det kommer bäst till uttryck när partiledaren och några andra formulerar sig i debattartiklar.

Jan Helin säger också att hans beslut att publicera debattartikeln påverkades av partiets sätt att smyga in en Astrid Lindgren-värld i retoriken och använda den till att ge en sagoboksbild av partiets vision av Sverige vilket skedde under partiets landsdagar i Ljungbyhed i helgen.

– Då blev debattartikeln extra tydlig när det gällde att visa vilka värderingar partiet egentligen står för.

….

Nu blir ni anmälda för hets mot folkgrupp.
– Det hade jag räknat med och jag hade pratat med jurister i förväg som ansåg att vi kunde bli det. Men för mig är det viktigt att här har vi ett parti som kan vara väg in i Sveriges riksdag och när de presenterar sin politik så blir det hets mot folkgrupp. Det är en viktig journalistisk princip att visa det.

Så här säger Jan Hjerpe, Professor emeritus i islamologi,   i SvD;

Jag känner igen retoriken: Det är samma som jag mötte i Serbien 1990 och som drev på våldet och morden på Balkan – massakern på muslimer i Srebrenica blev följden.

Och byt ut orden ”islam” och ”muslim” i Åkessons artikel mot ”judenhet” och ”jude” så ser man helt klart att retoriken struktureras på samma sätt som i den nazistiska antisemitiska propagandan under 1930-och 40-talen. Det är väl värt att studera den och jämföra.

Är det då ”hets mot folkgrupp”? Ja, otvivelaktigt. Om man läser lagtexten ser man att den är helt tillämplig här. Skall man då anmäla artikeln till åtal? Min bedömning är nej. Då skulle man förvandla en fråga om politisk moral till en juridisk fråga om tryckfrihetsåtal. Och den som skulle stå till svars är inte Åkesson och hans propagandister utan Aftonbladets ansvarige utgivare. Helt fel, således.

Till sist: Låt oss inte glömma vilka som utgör de flesta offren för terrordåden. Det är folk i Afghanistan, Pakistan, Egypten, Irak, Algeriet. Det är muslimer. Så är det till exempel färre än en procent av offren för våldet i Algeriet som är icke-muslimer. Det Åkesson och hans gelikar gör är att anklaga offren för att vara de skyldiga.

*

Press; AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, AB9, AB10, AB11, AB12, AB13, AB14, AB15, AB16, AB17, AB18, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12

Newsmill

*

Bloggat; Arvid Falk, Karins värld, Erik Laakso, Fredrik Pettersson, Peter Andersson1, 2, Eva Hillén Ahsltröm, Röda Malmö, Tonårsmorsa
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Tusentals sjuka hamnar i kläm

Rapport och Aktuellt i går –

Försäkringskassan har tagit fram nya siffror som visar att antalet sjukskrivna som blivit av med sin sjukpenning mot sin vilja har ökat kraftigt det senaste året.  Till dessa siffror kommer de som blivit av med sin sjukersättning (förtidspension). Nästa år beräknar Försäkringskassan att sammanlagt ytterligare 54 000 personer kommer att drabbas.

Tusentals har hamnat i kläm så här långt bara under det senaste året. Svårt sjuka människor som inte klarar av att arbeta och är sjukskrivna bedöms med hjälp av de nya hårda sjukskrivningsreglerna från den ena dagen till den andra vara helt friska.   Arbetsförmedlingen kan ingenting göra – många av de som drabbats är för sjuka för att arbeta – alltså kan de inte ”stå till arbetsmarknadens förfogande”. Sista utposten för många sjuka blir att vända sig till kommunernas socialkontor.

raportsjukav

Kommunernas kostnad för socialbidrag (försörjningsstöd) har under samma period ökat lavinartat. Även de nya pengar som regeringen lovat kommunerna kommer att till största delen gå till till ökade socialbidragskostnader (enligt kommunerna själva).

Nästa år beräknas alltså sammanlagt ytterliggare 54 000 personer att kastas ut från sjukförsäkringen. Försäkringskassan är i sitt senaste remissvar starkt kritiska till regeringens nya regler och bedömningar.  Citat DN;

Adriana Lender, är generaldirektör på Försäkringskassan.
– Det är en olycklig lösning som man valt, många kommer inte att kunna återgå till arbete och då kommer de tillbaka till oss igen, säger hon.
Dessutom befarar Lender att många inte kommer att få någon ersättning då deras ärenden ska överföras från Försäkringskassan till a-kassorna.
– Vi vet redan i dag att a-kassorna har det svårt. Flera personer kommer få glapp i sin försörjning, säger hon.

Adriana Lender, pekar också på att regeringen vill införa nya begrepp om sjukdom. Kassan kommer att tvingas ta ställning till vad god hälsa är och vad svår eller allvarlig sjukdom innebär. Det finns en uppenbar risk för rättsosäkerhet, skriver man i sitt remissvar.

3_monkies

Samtidigt som regeringens talespersoner i sjukförsäkringsfrågan fortsätter att ljuga, blunda och hålla för öronen blir konsekvenserna av de nya sjukskrivningsreglerna allt mer uppenbara för alla andra. Verkligheten är den att tusentals sjuka redan nu har tvingats bort från försäkringen och hamnat mellan stolarna. Rättsosäkerheten ökar ständigt med nya inhumana,  luddiga och svårtolkade regler.

Citat, bloggen Utredarna;

De problem som regeringens nya regelverk ställt till med inom sjukförsäkringen åskådliggörs också av Försäkringskassans egen personal. Therese Karlberg som är enhetschef vid omprövningsenheten vid NFC Stockholm Klara (enheten som handlägger omprövningar av sjukförmåner, arbetsskador och handikappförmåner) konstaterar att antalet omprövningar ökat kraftigt efter att regeringens nya sjukregler trätt i kraft:

– Vi har tidigare legat på en normalbalans av cirka 1 800 ärenden, nu är balansen uppe i ungefär 4 500. Det är verkligen sjukt mycket omprövningar nu och den största ökningen ligger inom sjukersättning och sjukpenning.Vi anade att det här skulle hända när vi såg regeländringarna och det är inte utan att vi fruktar tiden efter årsskiftet när människor börjar utförsäkras”, säger Therese till tidningen Dagens Socialförsäkring.

*

Bloggat; Sjukskriv alliansregeringen!, Välfärdens kärna – socialbidrag?

Läs Johan Westerholm på Newsmill – När sakargumenten tryter

Bloggat; Utredarna, Peter Andersson, Martin Moberg, Svensson, Alliansfritt Sverige

Press; DN1, AB1, AB 2, AB ledare,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Välfärdens kärna – socialbidrag?

Länge fick vi höra av statsminister Fredrik Reinfeldt & Co att regeringen skulle satsa på ”välfärdens kärna” – skola , vård och omsorg – det var dit extra pengarna till kommunerna skulle gå…..

Nu vet vi hur det gick med den satsningen. Pengarna går istället till socialbidrag. Orsakerna? Ökad arbetslöshet och hårdare krav och villkor i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen – allt fler blir  försäkringslösa.

Är det  socialbidrag som är ”välfärdens kärna” i alliansens Sverige? Vad säger du Fredrik?

Citat, sr;

De nya pengar som landets kommuner är lovade av regeringen kommer i första hand att gå till försörjningsstöd, det som tidigare kallades för socialbidrag. Det visar den enkät om läget i kommunerna som Ekot har gjort.

Läs mer på Martin Mobergs blogg om hur Kyrkorna får ta emot allt fler utsatta och utförsäkrade!

Citat från Martin Mobergs blogg (kyrkans tidning);

Allt fler vänder sig till församlingar för att få mat och stöd. Några kyrkliga organisationer talar om en markant ökning det senaste halvåret.

(…)

Det är många arbetslösa, också yngre personer, som numera söker sig till församlingen för att få mat och stöd. En annan grupp är sjukskrivna som förklarats friska av läkare men som inte är förmögna att söka ett arbete och är psykiskt sköra. – Vi kan hjälpa till med matkassar, sedan handlar det mycket om att stötta människor i kontakten med myndigheter, hjälpa till att överklaga ett avslag från socialtjänsten till exempel.

(…)

Hårdare regler kring sjukskrivning och en ökad arbetslöshet är några av orsakerna till ökningen av hjälpsökande som lyfts fram. Också till Frälsningsarméns öppna verksamhet vid Hornstull i södra Stockholm kommer betydligt fler hjälpsökande de senaste månaderna, under september har ökningen varit dramatisk. – Vi har delat ut dubbelt så många matkassar med basvaror under september, säger Ingela Hedberg som arbetar för Frälsningsarmén. Missbrukare, hemlösa men också ensamstående som inte får ålderspensionen eller sjukersättningen (tidigare kallad förtidspension) att räcka till är grupper som söker sig till organisationen.

(…)

Man ser en ”smygande ökning” av hjälpsökande till kyrkan men framför allt att utsatta grupper får svårare att få hjälp av samhället. – Socialtjänsten har blivit betydligt hårdare i sin tillämpning av socialtjänstlagen, säger Lena Ljungström, diakon.

Läs mer om Välfärdens kärna hos Alliansfritt Sverige

Debatt; Diakoner – Vi kan inte längre tiga om det nya fattigsverige

Debatt; Socialbidragstagare är inga soffliggare

*

Fler Bloggar; Roger Jönsson, Vägen till himmelen…, Alliansfritt Sverige, Kaj Raving

Press; AB ledare, AB debatt, DN nya sjukskrivningsregler,
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Moderaterna ljuger om sjukförsäkringen

Missa inte Veronica Palms svar om sjukförsäkringen ”Moderaterna ljuger om vår politik” – efter de lögner som serverades av moderaterna Axén och Husmark Pehrsson på AB debatt i går.

Citat, Veronica Palm, AB;

Det är uppenbart att Moderaterna nu är desperata när man den 15 oktober går ut i Aftonbladet och ljuger både om sin egen politik och om vår.

Socialdemokraternas utgångspunkt är att alla som kan ska jobba, det är en förutsättning för vårt välfärdssamhälle. Men vi kan alla bli sjuka. Då ska vi ha en sjukförsäkring som både ger snabb hjälp att komma tillbaka till arbete och inkomsttrygghet under den tiden man är för sjuk för att arbeta.

Det stämmer inte som regeringen uppger att man har en ”historiskt satsning på rehabilitering”. Merparten av denna ”historiska satsning” går till försörjning av dem som man kastat ut från sjukförsäkringen, inte till rehabilitering. Det stämmer inte heller att vi köper deras sjukskrivningsreform. Tvärt om är vi starka motståndare till en stupstock i sjukförsäkringen.

Vårt budskap är glasklart. Om man är sjuk och inte kan arbeta ska man ha rätt till sjukpenning, även om man är sjuk en längre tid.

….

Länk;  Veronica Palm

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lyckliga samhällen, lyckliga människor

DN har i dag en artikel med rubriken ”Handel ger längre liv”. Där berättar man om en avhandling av Therese Nilsson som enligt DN visar att ”globaliseringen får oss att må bättre och leva längre”. DN visar också upp en tabell där livslängd och länders globaliseringsgrad jämförs med varandra. Det märkliga är att tabellen visar någonting annat än artikeln. Enligt tabellen har både Ryssland och Estland en högre grad av globalisering än Japan – men trots detta är medellivslängden i Japan ca 82 år medan den i Ryssland bara ligger på 65 år.  Ingen liten skillnad alltså. Kan det vara så att det finns andra faktorer än länders ”globaliseringsgrad” som gör att vi lever länge och mår bra?

Letar man efter mer fakta hittar man en artikel i forskning.se om avhandlingen;

Forskaren ( Therese Nilsson) visar också att liberalisering och globalisering kan öka de ekonomiska klyftorna i samhället.

– Handelsliberaliseringar har en tendens att öka inkomstgapet i ett land, liksom social globalisering.

Samtidigt som globaliseringens lov sjungs i  DN kan man läsa att enligt FAO ”beräknas i år 1,02 miljarder människor vara undernärda. Det är 100 miljoner fler än i fjol”. En av anledningarna är att den ekonomiska krisen och att  ”utvecklingsländerna är mer integrerade i världsekonomin nu än tidigare, och de har drabbats av ökad arbetslöshet, stora skaror återvändande gästarbetare och därigenom krympande penningströmmar från utlandet”.

Globaliseringen tycks alltså inte enbart skapa ökad hälsa och lycka, utan även ökade klyftor – i alla fall när globaliseringen inbegriper ”handelsliberaliseringar” – alltså färre regler och mindre kontroll över handeln. Kan det vara så enkelt att öppenhet och handel är positivt för de länder som inkluderar sociala och mänskliga aspekter såväl i sitt eget samhälle som i sin handel med andra länder?

En annan ingång och vinkel, i ämnet lycka och livslängd,  har två brittiska forskare Richard Wilkinson och Kate Picket  i boken ”The spirit level”. De har tittat på vad det är som gör att samhällen fungerar väl och att människor lever längre och lyckligare liv.

Deras slutsats är att alla – även den rikaste överklassen – tjänar på jämlikhet och små ekonomiska klyftor –  oavsett hur rikt landet är för övrigt.

I DN skrev Staffan Skott om boken för en tid sedan (ej nätet).Citat;

Fysisk och psykisk ohälsa, narkotikamissbruk, kriminalitet, sociala missförhållanden, tonårsgraviditeter, ångest, rökning, övervikt – både för rika och fattiga länder visar det sig att i länder med mindre ekonomiska klyftor har människorna mindre av dessa missförhållanden. Och tvärtom: människors tillit till varandra är större i länder med mindre ekonomiska klyftor. Även känslan av lycka, livslängden, kvinnans ställning i samhället är bättre, ja till och med sopsortering och återbruk fungerar bättre.

Lycka och ett långt liv är alltså enklare att uppnå i länder där de ekonomiska klyftorna är små. Prylar och överflöd gör inte samhället och människorna lyckligare – däremot små ekonomiska klyftor inom landet.

DN berättar i dag om hängmatteförsäljaren Gunilla Boivie som alltid har försökt att leva så enkelt som möjligt – som en protest mot konsumtionssamhället.  Hon talar om en djupare lycka än den prylar och rikedom kan ge. Citat;

I rika Sverige tror Gunilla att fler som närmar sig me­del­åldern kommer att lockas att leva enklare. Det handlar främst om människor som har haft möjlighet att konsumera, som bor bra och kan resa ganska mycket – men som ändå inte känner sig tillfredsställda.

– De upplever en materiell mättnad eller kanske besvikelse och söker lättnaden som det kan bli då man lossar från den materiella barlast man seglar omkring med.

– Den som är hungrig och fattig lockas nog inte av budskapet att vi måste leva enklare, fortsätter Gunilla. Under sina många resor i Afrika, Latinamerika och Europa har hon mött människor som inte själva kan påverka sina livsvillkor. Hon förstår deras längtan efter en materiellt sett bättre tillvaro.

Gunilla avslutar med att citera pappa Lennart som är 82 år och ofta läser i Bibeln.

– Där står att en människa inte får tro att hon är det hon äger. För vad händer då om hon förlorar alla tillhörigheter? Vem är hon då?

*


Enn Kokk har skrivit en bra bloggpost om ”The spirit level” – läs mer…!

Bloggtips; Annarkia om otrygghet, Reflektioner och speglingar om ”bidrag”, Lasses blogg om dödsstraffet, Svensson om SD och annonser, Eva-Lena om samarbete med SD

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se