Den nya social krisen – skapad av alliansen

Socialsekreterarna runt om i landet tycks snart vara de enda som har ”högkonjunktur”.

Socialbidragskostnaderna har ökat lavinartat det senaste året. Och, enligt en undersökning gjord av TV4 Nyheterna, räknar 93 procent av landets kommuner med en fortsatt ökning av antalet socialbidragstagare under de närmaste åren.

Enligt kommunerna finns det två orsaker som ökar pressen på socialkontoren (förutom finanskrisens verkningar);

  • Förändringarna i sjukförsäkringen (svarar 84,4 % av kommunerna)
  • Fler arbetslösa har inte rätt till a-kassa (svarar 75,8 % av kommunerna)

Så här säger Veronica Engström, socialsekreterare på försörjningsstödsenheten i Stockholm;

Det är som att vi har fått ansvaret att lösa hela samhällets problem. Vi ska ta itu med konsekvenserna av finanskrisen och nedskärningarna i a-kassan och sjukersättningen.

Runt om i landet rapporteras samma sak;

Socialbidragskostnaderna ökar kraftigt. Orsakerna är de nya tuffare reglerna i a-kassan och sjukförsäkringen. Många av de som nu kontaktar socialkontoren har aldrig tidigare sökt försörjningsstöd. Det är en helt ny grupp som nu söker sig till landets socialkontor.

Inger Brandt i Blekingen Läns Tidning, citat;

– Det märktes väldigt påtagligt redan i december när folk började ringa och undra vad som händer när de blir av med sin sjukpenning.
Hon märker tydligt att det handlar om människor som aldrig tidigare har sökt försörjningsstöd. Många är generade över att behöva vända sig till socialen för att be om hjälp.
– Det är som om de ringer för att se hur det känns och hur de blir bemötta.

NSD, citat;

Socialnämndens prognos på minus elva miljoner kronor kommer inte att hålla tror Eva Bergström, ordförande i nämnden. Hon ser frågan om den ökade andelen medborgare i utanförskap som ett samhällsproblem.
– Socialnämnden sitter med kostnaderna men har inte verktyg att förändra något. Vi kan inte skapa jobben eller göra människor friska. Nu ska vi analysera siffrorna för att ge kunskap till de som kan påverka.

Borås Tidning, citat;

Effekterna av det nya sjukförsäkringssystemet börjar märkas i Borås stad. Under februari månad fick socialkontoret 14 nya fall som inte hade någon annanstans att ta vägen.

– Försäkringskassans nya regler gör att de inte längre har rätt till sjukpenning, säger Miriam Johansson.

– Och då har vi bara sett början. Det här är bara de 14 första som drabbats av de nya reglerna.

Detta är konsekvenserna av alliansens medvetna politik. Man vältrar över socialförsäkringskostnaderna till kommunerna. Man skickar sjukskrivna och arbetslösa till socialen. Man skapar ett ”utanförskap” och ett ”bidragsberoende”. Man ignorerar de nya grupper som nu drabbas. De är inga potentiella väljare. De ger inga röster till alliansen.

Allt fler tidningar ute i landet skriver nu om konsekvenserna av alliansens politik. Om hur verkligheten ser ut för de som spårlöst och mirakulöst ”försvinner” ut från sjukförsäkringen eller inte finns med i a-kassans statistik.

Den borgerliga rikspressen tiger och skönmålar… någon som är förvånad?


*

Bra Bloggat; Utredarna, Jinge, Resursbloggen, Peter Andersson, Eva Hillén Ahlström, Röda berget,

Press; SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, DN4, AB1, AB2, AB blogg

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se