Sjuka och arbetslösa avknoppas från välfärden

I den ekonomiska krisens spår blir nu effekterna av försämringarna i sjukförsäkringen och a-kassan allt synligare:

Regeringen säger att man ville komma bort från ett bidragssamhälle. I stället är det det vi fått.

Så säger Tobias Baudin, förtroendevald i fackföreningen Kommunal, idag till tidningen Norrländska Socialdemokraten. Bakgrunden till uttalandet är socialbidragsutvecklingen i Luleå kommun:

  • Jämfört med januari och februari i fjol har kostnaden för försörjningsstödet till arbetslösa i Luleå ökat med 19 procent. Hela ökningen härleds till gruppen arbetslösa utan ersättning.
  • Under samma period har försörjningsstödet till sjukskrivna ökat med 9 procent. Hela ökningen härleds till sjukskrivna utan ersättning. Till största delen är det personer under 25 år med psykisk ohälsa som står utan ersättning från Försäkringskassan.

Utvecklingen är inte förvånande. Det är ju faktiskt rätt många som har varnat för att just detta skulle hända.

I det ”nya arbetarpartiets” Sverige blir det allt fler som tvingas stå med mössan i hand på socialkontoret och be om en ”nådegåva” från kommunen. Alliansens politik innebär att staten medvetet vältrar över kostnader från de generella socialförsäkringarna till kommunernas behovsprövade bidrag. I Alliansens Sverige avknoppas sjuka och arbetslösa från välfärdssamhället och hänvisas till ett verkligt utanförskap.

Sedan har vi ju alla de som inte ens finns med i någon statistik längre. De som (i ”bästa” fall) får (kan) förlita sig till anhöriga eller vänner för att överleva. De som faller mellan stolarna och ”inte längre får finnas”. De som inte längre räknas…
*

Länk; Newsmill – Om Fattigbloggen

Bra Bloggtips; Motvallsbloggen, Sjölander, Esbati, Eva-Lena, Arvid Falk, Veronica Palm

 

Press: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, DN15, DN16, DN17, DN18, DN19, DN20, DN21AB1, AB2, AB3

*
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Borgs budgetpolitik = budgetkris hos hushållen

Idag är tidningarna fyllda med uppgifter om att allt fler svenskar hamnar hos kronofogden. Svenska Dagbladet skriver:

Arbetslöshet är tillsammans med plötslig sjukdom och skilsmässa de vanligaste orsakerna till att personer trillar över skuldkanten.

Antalet nya personer som hamnar hos kronofogden har ökar kraftigt. Under första kvartalet i år ökade denna grupp med hela tjugo procent (+ 20 500 personer) jämfört med samma period året innan. Allt fler ”medelsvenssons” hamnar alltså i fattigdomsfällan.

Siffrorna från Kronofogden har utan tvekan ett direkt samband med de försämringar av a-kassan och sjukförsäkringen som regeringen genomdrev just innan vi gick in i den djupaste ekonomiska kris vi sett sedan 30-talet.

Siffror från managmentkonsultföretaget AT Kearny visar också att det finansiella sparandet ökar (+ 46 procent sedan 1999). Samtidigt som fler drivs in i fattigdom och konkurs lägger alltså allt fler, som gynnats av regeringens skattesänkningar, in sitt överskott på banken (inlåningen ökade kraftigt det senaste året).

Detta ger en tydlig illustration över hur de skattesänkningar (på över 100 miljarder) som regeringen hittills genomdrivit i mycket liten utsträckning, jämfört exempelvis med ökade statsbidrag till kommunerna, bidrar till att hålla uppe efterfrågan i ekonomin. Sett ur ett krisbekämpningsperspektiv är Alliansens skattesänkningar inget annat än ett gigantiskt slöseri med samhällets resurser.

I sommar kommer vi dessutom att se en kraftigt ökad konkursvåg som drabbar landets småföretagare meddelar idag advokatfirman Lindahls.  Ytterligare en mandatperiod med Reinfeldt och Borg vid rodret skulle vara förödande inte bara för de av oss som är mest socialt utsatta utan också för landets småföretare, som ju är beroende av att det finns efterfrågan på deras produkter.

Sverige har på grund av Alliansregeringens politik blivit ett land med ökade ekonomiska klyftor och ökad social otrygghet, också hos de som idag har ett jobb. Vi kommer att för lång tid framåt få betala priset för denna politik.

*

Läs Eva Hillén Ahlström i LO-tidningen; Ska vi halvera socialbidragen?

*

Bloggtips; La Montagne, Reflektioner och speglingar om Euron, Alliansfritt Sverige om anställningstrygghet, Ekonomikommentarer om krisens orsaker, Organiskt Intelektuell om opinionsundersökningar, Peter Andersson om jobbpolitiken, In your face om val och opinionen

Press: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, DN15, AB1, AB2, AB3
*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se