Det nya Sverige – medelklassen till socialen

Runt om i landet ökar nu socialbidragskostnaderna. Det är framförallt unga som är de nya socialbidragstagarna. Men nu börjar också arbetslösa utan a-kassa och utförsäkrade från den nya sjukförsäkringen dyka upp på socialkontoren rapporterar Aftonbladet.

Den borgerliga regeringen räknade kallt med att socialbidragskostnaderna för kommunerna skulle öka redan när man införde den nya ”utsoteringskedjan” i sjukförsäkringen. Så kom den ekonomiska krisen…. nu köar arbetslösa, ungdomar och utförsäkrade på landets socialkontor. En ny grupp har dykt upp på socialkontoren – medelklassen – de som inte längre platsar i de nya moderata trygghetssystemen.

Regeringen bryr sig inte – inget tillskott till kommunerna i år.

Man bäddade medvetet för den sociala krisen genom att sabotera trygghetssystemen – det enda man inte hade räknat med var att krisen skulle komma så snabbt och vara så djup.

Regeringens ”storsatsningar” mot ungdomsarbetslösheten i vårbudgeten är småpotatis jämfört med vad man tidigare har skurit bort från arbetsmarknadsutbildningen och Arbetsförmedlingen.

Citat, SvD Brännpunkt om regeringens jobbpolitik;

Ett grundläggande problem är att regeringen har minskat anslagen för att bekämpa arbetslöshet idag när behoven är större, jämfört med när tiderna var goda. Ramanslaget för arbetsmarknadspolitiken har minskat från drygt 70 miljarder kronor år 2006, till drygt 55 miljarder idag.

Jämfört med år 2006 har anslaget till Arbetsförmedlingen skurits ned med en halv miljard kronor. Detta har bland annat inneburit en personalminskning från 11000 anställda år 2006, till 9000 anställda idag.

*

Våren är här och jag, liksom många andra, känner mer för att njuta av solen, värmen och vårblommorna än att skriva (och läsa) politiska bloggar…. men, tack o lov är inte alla andra lika ”lata”.

Här kommer några lästips…

Läs om den sociala rörligheten – som är sämst i USA!

Citat, AB;

Den sociala rörligheten är sämst i USA tätt följt av Storbritannien, Italien och Frankrike. Höga skatter och omfördelande transfereringar verkar inte hämma rörligheten i samhället. Tvärtom.


Läs rapporten av Daniel Lind – Hur långt från trädet faller äpplet?

*

Björn Elmbrant i Dagens Arena – om den ekonomiska krisen, skatteparadisen och regeringen Reinfeldts sjuka argument…

Citat;

Sverige har också på senare år allt mer börjat likna ett skatteparadis, med slopad arvs- och gåvoskatt 2005, avskaffad förmögenhetsskatt 2007 och lindrigare fastighetskatt för de allra rikaste samma år.

Alla de medborgare som i det senaste halvårets opinionsmätningar gått över till Moderaterna borde läsa hur sjukt regeringen Reinfeldt argumenterade för några år sedan, när förmögenhetsskatten slopades.

Gömda pengar skulle strömma tillbaka till landet, trodde man, något som naturligtvis inte har skett. Det var skatten som var skadlig, enligt regeringen. Inte den skyddande banksekretessen, inte skatteparadisen, inte det osolidariska i att gömma sina förmögenheter utomlands. Det var – kort sagt – mest synd om de rika.

Men att slopa förmögenhetsskatten kommer ju inte åt skatteparadisen. Huvuddelen av den privata äldrevården och flera friskolekoncerner ägs exempelvis av riskkapitalbolag, vars vinster hamnar i skatteparadis. Mycket pensionskapital har också placerats hos dessa skatteskygga riskkapitalister.

”Våra” pengar, som tillhör pensionssparare och skattebetalare, läcker via dessa bolag ut till skatteparadis. Möjligheten att finansiera välfärden urgröps alltså inte en gång, utan flera gånger. Om det går att uppbåda ilska över förre AMF-chefens pension, ger skatteparadisen mångdubbelt större utrymme för folklig vrede.

*

Bra bloggat; Peter Andersson, Eva-Lena, Alliansfritt Sverige, Annarkia, Arvid Falk

Mer Press; AB1, AB2, DN1, DN2, SvD1

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Lämna en kommentar

18 kommentarer

 1. Tobias Schelin

   /  april 14, 2009

  Först värnar man det kommunala självstyret, och när ekonomin kraftigt försämras så står man och skriker sig hesa om att staten ska träda in med massvis av pengar. Det finns inte detta flexibla utrymme i budgeten, och det är helt ansvarslöst av kommuner och oppositionspolitiker. Hur hade det varit om man sett till att spara i ladorna under den tidigare högkonjunkturen? Icke. Nu vill man istället rädda sitt anseende genom snabba medel från staten.

  Sverige ska klara sig ur denna kris, men det ska så klart ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Inte genom den politiska populism och den politiska hyckleri som ni i oppositionen representerar. Förhoppningsvis så har folket insett detta 2010 och ger regeringen nytt förtroende.

 2. Morfar Lasse

   /  april 14, 2009

  Dagens regering i Sverige, har missat en del av verkligheten.

  Den offentliga sektorn, stat, län, kommun, o.s.v., är ett enda ”storföretag”, som drivs av skattemedel ifrån de verksamma i landet!

  Ser man den offentliga sektorn mot den bakgrunden, så måste ”koncernens huvudstyrelse” sätta verksamheten inom landet i centrum. Regeringen måste aktivt arbeta, för att skapa sysselsättning för invånarna och behålla ett aktivt näringsliv. Gör de inte det, kan de ganska snart begära sig själva i konkurs.

 3. Läs siffrorna. Vilka kommuner är det som har problem? 9 av 10 gånger är det sossekommuner. Röda kommuner.

  Men nu har folk har börjat inse att ni röda inte kan styra hur mycket pengar ni än får. Endast 27% tycker att S är lämpade att sköta Sveriges ekonomi i en Sifo-undersökning.

  Det är 27% för mycket!

 4. Fille

   /  april 15, 2009

  Tobias Schelin verkar inte vara särskilt bekymrad över sina egna bristande ekonomi- och historiekunskaper. Tobias skriver: ”Det finns inte detta flexibla utrymme i budgeten, och det är helt ansvarslöst av kommuner och oppositionspolitiker. Hur hade det varit om man sett till att spara i ladorna under den tidigare högkonjunkturen? Icke.”

  En liten påminnelse bara, Tobias, under den ”tidigare högkonjukturen”, som toppade under 2007/2008 hade vi en ”ansvarsfull” Alliansregering som sänkte skatten med ca 100 miljarder kronor. Inget ”ladsamlande” där inte…

  Olah Örtengen verkar inte heller vara särskilt haj på samhällskunskap. En liten kommentar är ju att de ”röda” och ”ansvarslösa” kommunerna med sämre ekonomi, som han förfasar sig över, är kommuner med fler låginkomsttagare och lägre skattekraft än genomsnittet. Den sämre ekonomin i dessa kommuner beror naturligtvis främst på dessa socio-ekonomiska förusättningar och har således (enligt de seriösa samhällsvetarna) väldigt lite att göra med hur kommuninnevånarna där röstar.

  Men att kräva denna grad av nyanseringar av herrarna (Tobias och Olah) kanske är för mycket begärt. De verkar vara villiga att slira både på seriositeten och sanningen i sin iver att försvara Alliansgänget.

 5. kristallina

   /  april 15, 2009

  …och sedan dessa undersökningar som vi blir bombarderade med.

  Olah Örtengren skriver:
  ”Endast 27% tycker att S är lämpade att sköta Sveriges ekonomi i en Sifo-undersökning.”

  Vem i hela friden tar de här undersökningarna med ett underlag av 1000 ! frågade personer på allvar?

  Undersökningar som upprepas en gång i veckan och som slängs ut i media titt som tätt för att låta tro oss att Alliansen har medborgarnas stöd. Löjligt.

 6. Ja du… Det är inte alls kul detta… Vi får åtminstone se till att komma ihåg detta många år framöver så att inte den regeringen blir vald igen.

 7. ”Undersökningar som upprepas en gång i veckan och som slängs ut i media titt som tätt för att låta tro oss att Alliansen har medborgarnas stöd. Löjligt.”

  Det är marknadsföring av den grövre kalibern och det skrämmer mig när vissa använder den. Det kan brukas och missbrukas.

 8. Tobias Schelin

   /  april 16, 2009

  Då kanske ”Fille” vill granska vad dessa skattesänkningar innebär.

  Borttagen förmögenhetsskatt
  Förmögenhetsskatten har på ett effektivt sätt se till att riskkapital har flyttats ut från Sverige. Dels har det inneburit att vi har gått miste om viktigt skatteunderlag, och dels har det fått konsekvensen att det har skapats mindre jobb eftersom investeringar har uteblivit.

  Jobbskatteavdrag
  Ett jobbskatteavdrag har genomförts, vilket har lett till att låg- och medelinkomsttagare har fått mer över i plånboken. En självklar del i ett liberalt samhälle. Människor måste få andrum och makt över sin vardag istället för att så mycket pengar ska gå till kommun och landsting.

  Sänkt arbetsgivaravgift för unga
  Regeringens förändring av arbetsgivaravgiften för unga har tillfört cirka 1,2 miljarder kronor till kommuner och landsting. På köpet har det också blivit något lättare för unga att komma i arbete även om ungdomsarbetslösheten kraftigt ökar på grund av lågkonjunkturen. Detta vill dock vänstern ta bort.

  Sänkt bolagsskatt
  Företagen har fått sänkt bolagsskatt och har därmed fler anledningar till nya etableringar av olika verksamheter.

  Detta har inte varit ”ladsamlande”, men det har varit ekonomiska förändringar för att möta framtiden. Nödvändigt förändringar för fler jobb och ökad rätt till att bestämma över sin egen vardag. Detta förstår inte vänstern. Från er sida glömmer man ju dock lätt att vi pratar om kommunernas ansvar i detta.

 9. goran

   /  april 16, 2009

  Många vill bli anställda, en del för att ha en anställning att kunna vara ledig från. Det är en överefterfrågan på anställningar och ett underskott på företagare som vill anställa.

  Jag har haft ett par företag sedan 30 år och ser det så här.

  Som företagare med kunskap och driv är det lätt att få ett hyggligt liv. Tillräckliga inkomster för alla i familjen men utan att ta ut mer än det behövs för att undvika progressiv skatt för familjemedlemmarna. En relativt kort arbetstid. Spara reserverna i företagen så att det räcker i åratal om det skulle bli dåliga tider. Helt vitt. Inga problem med skatteverk, kronofogde, kunder och leverantörer. Ett lugnt och behagligt liv.

  Ända till dess man skall anställa någon. Då får man som företagare alla emot sig, Samhället, facken, den anställde som har hela lagstiftningen på sin sida. Då får man som företagare ett annat liv. Då är man arbetsgivare och jämförs med Volvo, minns salladsbaren i Göteborg. Den lille företagaren som skulle kunna växa får eller riskerar att få ett besvärligt liv. Samtidigt är det ekonomiska incitamentet litet. Ökade inkomster möts av en progressiv skatteskala som gör att ökade inkomster till den största delen blir skatt, fritiden minskar, företagaren måste täcka upp för den anställde när denne blir sjuk eller utnyttjar de frikostiga möjligheterna att ta ledigt.

  De flesta små företagare väljer därför att verka med enbart familjemedlemmar och delägare, när mera krävs anlitas andra små företag som inte heller de ser någon vinst med att ha anställda.

  För att små företag skall vilja ta på sig rollen att vara arbetsgivare krävs att deras risker minskas avsevärt och att de ekonomiska incitamenten ökas. Intill dess väljer de flesta som har små företag att inte växa och ha fortsatta bra inkomster, hyggligt med fritid och ett bekymmersfritt liv.

  Ingen ändring har skett under alliansens tid vid makten. Det kommer därför fortsatt att vara för stor efterfrågan på anställningar och brist på sådana som vill skapa anställningar.

  Socialdemokraterna har fått för sig att det går att öka företagandet om företagare ges samma tillgång till socialförsäkringar som anställda. Det visar att (s) inte har förstått. Företagare betalar redan för samma förmåner men får lite ut av det och det är naturligtvis orättvist. Men tryggheten som företagare ligger i den egna förmågan och i de reserver som lätt kan byggas upp. Ingen blir företagare för att få trygghet.

 10. Fille

   /  april 17, 2009

  Tobias Schellin, de skattesänkningar du räknar upp är inte särskilt träffsäkra när det gäller krisbekämpningen. Tyvärr visar all forskning att större delen av dessa skattesänkningar går till sparande och frigör väldigt lite till ökad konsumtion. Som efterfrågestimulans är de värdelösa jämfört med ökade statsbidrag till kommunerna, satsningar på infrastruktur eller satsningar på arbetsmarknandspolitik.

  Sedan kan man ju reflektera lite över ditt och andra högerfilosofers krisrescept (nämligen skattesänkningar). Skattesänkningar verkar för er vara en alena saliggörande medicin, såväl i högkonjunktur som i lågkonjunktur. Det börjar nästan likna New age-rörelsens övertro på olika typer av hokus-pokusmediciner.

  Nej Tobias, istället för att ägna så mycket tid på att hitta på mer eller mindre orimliga argument till försvar för dina Allianskompisar borde du nog ägna mer tid till ekonomistudier. Det skulle nog både du och vi andra må lite bättre av… 🙂

 11. Hej
  Som nån kanske har upptäckt så har de där nyliberalerna” visats sig så mycket. Var de varit istället går numera att se på min blogg. Då den numer är total förstörd.
  De har gjort sitt bästa för att förstöra bloggen sen jag avslöjade räkne felet som ger ensamstående och ensamstående med barn för lite bistånd till el medans familjer över 4 personer får alldeles för mycket.
  De har även försökt göra mig till höger extremist fast det mest höger extrema jag någonsin gjort är att delta i Sundbybergs moderaternas Jul fest.

  Nu har jag int låtit mig nedslås de senaste 42 åren trots att jag blivit överkörd av en smitare och blivit inkörd i ett träd. Där i mellan fick jag även en dotter som fick operera bort en cyst njure en månad gammal och allt något sådant innebär. Så även om det känns lite motigt nu så kommer jag säkert på något bra sätt att bemöta det här med. Men givetvis skulle jag uppskatta lite tips och tricks.

  Mvh
  m00ns

 12. Tobias Schelin

   /  april 18, 2009

  Anledningen till att skattesänkningarna inte har varit särskilt träffsäkra när det kommer till krisbekämpning är ju att det inte har varit dess syften. Det vet Fille. Regeringen har genomfört skattesänkningarna för att göra det mer lönsamt att arbeta, för att göra det mer lönsamt att investera i Sverige och för att göra det billigare för företagen att anställa. Det var också framgångsrikt under högkonjunkturen i och med att man lyckades skapa en del arbetstillfällen med sin politik. Samtidigt har en del effekter låtit vänta i och med att Socialdemokraterna och vänstern hävdar att de kommer att återinföra t.ex. förmögenhetsskatten vid ett maktskifte. Då flyttar ma så klart inte tillbaka sina stora pengar till Sverige ändå.

  Jag skulle vilja se mer än ord om att ‘all forskning’ ger stöd för Filles åsikt om att skattesänkningarna främst går till sparande.

  Vidare så ska vi vara försiktiga med stora och snabba statliga investeringar. Det finns stöd för att det både kan vara skadligt och positivt beroende på vilka man frågar. Vänstern har ju dock en tendens att bara se det som ligger till deras egen fördel. o

 13. Fille

   /  april 20, 2009

  Tobias Schelin säger:”Jag skulle vilja se mer än ord om att ‘all forskning’ ger stöd för Filles åsikt om att skattesänkningarna främst går till sparande.”

  Svar till Tobias: Du kan ju börja att kolla in vad IMF (internationella valutafonden) eller varför inte den senaste nobelpristagaren i ekonomi (Paul Krugman) säger om skattesänkningarnas träffsäkerhet som efterfrågestimulans.

  Om du tycker dessa två källor är för svåra att förstå sig på kan du istället slå upp ordet ”konjunkturpolitik” i nästan vilken lärobok som helst på universitetsnivå.

  Lycka till med studierna!

 14. Tobias Schelin

   /  april 20, 2009

  Jag har redan sagt att ”skattesänkningarna inte har varit särskilt träffsäkra när det kommer till krisbekämpning”, och vidare att det beror på att det inte har varit dess syfte. Vad hänger du inte med i på det området?

 1. Kryssa Åsa Westlund » Om regeringen gör allt rätt, varför går det sämre för Sverige än för andra?
 2. Burksamlande miljonärer « Badlands Hyena
 3. Motvallsbloggen » En aktuell repris om arbetsmarknadsinsatser
 4. Tomtar och troll spökar runt på hjärnkontoren. « Nemokrati

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: