Politikens yta, innehåll och dödssynder

Vi lever i ett samhälle där allt ska gå så snabbt som möjligt. Vi vill spara tid och hinna med. Hur människor och saker och ting ”uppfattas” betyder i dag oändligt mycket mer än vad som egentligen döljer sig bakom fasaden.

Korta ”soundbites” i nyheterna, snabba svar i TV:s debattprogram, rubriker som på ett ögonblick fångar uppmärksamhet, och människors ”framtoning”. Allt detta har blivit överordnat analys, eftertanke, fakta och innehåll.

Samma sak gäller inom politiken….

Att vinna opinionen, att vinna väljarnas ”förtroende”, att vinna kampen om människors tankar. Det är vad politik handlar om i dag. Politikens innehåll, hur besluten påverkar människorna, och vilka mål politiken har – vilket samhälle man eftersträvar – har blivit allt mer oväsentligt.

En stämpel, ett avtryck, en rubrik – när den finns där kan ingenting ändra på bilden. Inga förklaringar, inga analyser har någon betydelse. Ett rykte kan ingen ändra på, en stämpel kan ingen sudda ut. Det är den första mediabilden som bestämmer resten.

Ett PR-trick som numera används alltmer flitigt även inom politiken är att vinna kampen om språket – ”orden” och ”uttrycken”. Det gäller att hitta rätt ord, rätt uttryck. Att definera de problem som finns i samhället med ett enda ord eller ett enda uttryck. Något som alla kommer i håg. Som en reklamslogan – fylld med ett innehåll som alla förstår – snabbt!

I Sverige har ”det nya arbetarpartiet Moderaterna” helt tagit kommandot över det politiska språket. Med hjälp av PR-byråer och media lyckades man enkelt – redan före valet 2006 – vinna matchen. Man definierade Sveriges problem med gamla välbekanta ord och utryck som man gav ett nytt innehåll. Snabbt fick man media, och ofta även de politiska motståndarna, med sig.

Några exempel;

  • Bidragssystem – Socialförsäkringar och trygghetssystem är i den nymoderata världen synonymt med ”bidrag” och ”bidragssytem”. Man talar om ”bidragsfusk”. Alla hänger på. Så enkelt kan man skuldbelägga alla de som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Så enkelt kan man manipulera människors tankar.
  • Massarbetslöshet – Före valet bollade nymoderaterna med siffror på allt mellan 17 och 21 procent. Den verkliga arbetslöshetssiffran (det nya sättet att räkna) låg vid maktskiftet på 6,1 procent. I dag när siffran ligger högre och väntas stiga de närmaste två åren har gränsen för ”massarbetslöshet” flyttats till 12 procent. Allt beror på hur man räknar – hur man defierar ”massarbetslösheten” – och i vems intresse.
  • Utanförskap – Ett av de mest kända nymoderata uttrycken som länge helt dominerade all politisk debatt. Före valet var ”utanförskapssiffrorna” ofta synonyma med ”massarbetslöshetssiffrorna”. Utanförskapsbegreppet har ifrågasatts från flera håll. Kritiker menar att begreppet egentligen bara speglar hur många som finns innanför våra sociala skyddsnät – som a-kassa och sjukförsäkring. I länder med sämre sociala skyddnät är ”utanförskapssiffran” betydligt lägre. De som ligger på gatan och är hemlösa räknas inte som ”utanför”. Utanförskapssiffrorna är också lättmanipulerade. Kortare ersättningsperioder och hårdare krav gör det enkelt att manipulera statistiken.
  • Välfärdens kärna – Det nyaste nymoderata begreppet som nu allt mer tagit över debatten. Där räknar man enbart in “vård, skola, omsorg”. Transfereringssystemen som sjukförsäkring, a-kassa och pensioner är borträknade. På så vis gör man det enkelt för sig. Man kan skära hur mycket man vill i trygghetssystemen och ändå hävda att man satsar på “välfärden”. Hur många som ställs utanför dessa system, eller hur mycket man sänker ersättningarna, har i den nymoderata världen ingen betydelse för ett lands välfärd. De kanske allra mest utsatta – sjuka och arbetslösa – räknas inte. De man inte talar om finns inte.

Så har den politiska debatten i Sverige reducerats till ”soundbites”, snabba ögonblicksbilder, snabba känslor och förenklade rubriker. Hur många orkar fördjupa sig? Hur många orkar ta till sig mer än de intryck man får genom tidningarnas politiskt färgade ledarsidor och medias nyhetsblixtar? Hur många orkar titta bakom de nya politiska uttrycken – som allt fler använder och allt färre vet (eller reflekterar över) vad de egentligen betyder?

Hur många orkar välja politikens innehåll istället för person?

*

P.S.

Regeringen är paralyserad av krisen. För sent och för lite är receptet som tar Sverige allt snabbare ned mot krisens avgrund. Missa inte bloggen Utredarna – Krisbekämpningens sju dödssynder”.

Citat;

1. Högmod – tro att allt redan är gjort som kan och bör göras.

2. Självtillräcklighet – tro att det räcker att göra lite grann men låtsas att det är stordåd som utförs.

3. Avhållsamhet – låt bli att göra allt annat som du faktiskt skulle vilja göra och vet har effekt.

4. Lättja – det är bekvämare att sitta still i båten även om den håller på att sjunka.

5. Modlöshet – låtsas att det är en ekonomisk istid som det “bara är att acceptera” och inte går att göra något åt.

6. Passivitet – gör överhuvudtaget så litet som möjligt men säg att det har effekt.

7. Likgiltighet – inte bry sig om att konsekvenserna av de första sex dödssynderna blir att hundratusentals människor förlorar jobbet, företag går under och välfärden försämras.

Visst kan man konstatera att vi har en riktigt ”syndig” regering 😉

*

Till sist…

hoppas jag att alla får en skön påskhelg med massor av påskgodis och påskpussar!

krokusar

Glad påsk!

*

Bra bloggat; Radar om vad som är normalt, Annas Rosblogg om kärlek, Alliansfritt Sverige om jobbcoacher, Lasses blogg om ärliga politiker, Motvallsbloggen om regeringen och arbetslösheten, Organisk Intellektuell om Italien, Nemokrati om protesterna i världen, Peter Andersson om röda framtidsdrömmar

*
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

intressant.se