Vi borde vara livrädda för vår egen regering

Missa inte….

Dan Josefssons artikel i AB om Nobelpristagen Paul Krugmans nya bok om den ekonomiska krise – ”Att spara är att slösa på människor”.

I Sverige har regeringen bestämt sig för att bemöta den ekonomiska krisen med ”hushållsekonomi”. Man sparar och håller hårt i plånboken. Man försöker vänta ut krisen med passivitet.

Makroekonomiskt är receptet en katastrof. Regeringen offrar människor och arbetstillfällen hellre än sina skattesänkningar. De ser hellre massarbetslöshet, ökade klyftor och ett delat samhälle än öppnar plånboken. Ett recept som ledde till den djupa 1930-tals krisen.

Citat…

Om att svenskarna borde vara livrädda för sin egen regering;

Konjunkturinstitutet räknar med 12 procents arbetslöshet 2011 – och regeringen tycker att vi ska spara oss ur krisen.

Samtidigt kommer den amerikanska ekonomen Paul Krugmans bok om krisen ut på svenska. I den hävdar han att det är livsfarligt att möta djupa recessioner med sparsamhet, och han gör det med så goda argument att boken bör göra de svenska läsarna livrädda för sin egen regering.

Om 30-tals krisens passivitet;

Enligt Krugman är de flesta ekonomer överens om att 1930-talskrisen orsakades av att den tidens politiker just försökte spara sig ur krisen.Om man hade investerat kraftigt och hållit sysselsättningen uppe så hade börskraschen 1929 inte behövt övergå i depression. Men på 1930-talet dominerade den klassiska ekonomiska skolan enligt vilken länders ekonomier skulle skötas som hushållsekonomier. Om det inte fanns pengar skulle man spara och vänta på bättre tider, även om det innebar massarbetslöshet.

Om den svenska regeringen….

Den svenska regeringen lever helt enkelt kvar i 1980-talets utbudsekonomiska teori, det vill säga i tron på att kriser kan övervinnas genom sänkta löner, massarbetslöshet och fattigdom. Paul Krugman kallar detta för en ”sjuk doktrin som skulle ha haft föga inflytande om den inte appellerat till redaktörers och rika mäns fördomar”. I Sverige styr denna doktrin regeringens krishantering.

*

Tidigare bloggposter;

Som regeringen bäddar får vi ligga

Borgs underskottsångest och dubbla budskap

Dagens Arena; Lönesänkar alliansen

*

Bloggat; Svensson, Dan Josefsson, Utsikt mot världen, Jj,n, Röda Berget, Eva-Lenas blogg

Mer Press; AB – Svenning, SvD1, SvD2

*

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Framgångsrecept – passivitet och persondrev

Varför har högeralliansen och nymoderaterna plötsligt blivit så populära? Beror det på deras politik?

Låt se… vad har de gjort? Ett urval…

A-kassan. Högre avgifter, sämre ersättning vid arbetslöshet och hårdare inträdeskrav. 500 0000 människor lämnar a-kassan. I december förra året (när arbetslösheten och varslen började stiga) erkände till och med Anders Borg att höjningen av a-kassan var ett misstag.

Bottensiffror för alliansen i opinionsundersökningarna.

Sjukförsäkringen. Först – lägre ersättning. Därefter – en ny ”rehabiliteringskedja” – utan fungerande rehabilitering. Kritiken är massiv – för korta tidsgränser, oklara regler, enbart krav på de sjukskrivna – regeringen slår dövörat till. Cancersjuka, MS-sjuka, psykiskt sjuka och utbrända, fysiskt utslitna och sjuka – allt fler nekas nu ersättning från Försäkringskassan.

Bottensiffror för alliansen…

Arbetsmarknadspolitiken. Kraftigt minskade anslag till Arbetsförmedlingen och vuxenundervisningen. Ramanslagen för arbetsmarknadpolitiken har minskats med 15 miljarder sedan 2006. Politiken döms ut av arbetsförmedlarna som ”otillräcklig” och ”felaktig”.

Bottensiffror för alliansen….

Skattesänkningar – ju rikare desto mer. Pensionärer, sjuka och arbetslösa får betala med högre skatt och lägre ersättning och pension. Budgetunderskottet rasar i höjden. Klyftorna ökar till rekordnivåer.

Bottensiffror för alliansen…

gwr

Så vänder opinionen. Allianspartierna leder plötsligt i opionsundersökningarna. Varför? Vad har hänt?

Svar; passivitet och persondrev

När jobbkrisen kommer står regeringen passiv. Kritiken är massiv och kommer från alla håll. Man gör för lite för sent. Man ”sitter still i båten”, man ”sparar i ladorna”, man konstaterar att Sverige snart har en ”massarbetslöshet” på 12 procent. Man presenterar inga, eller ytterst små, motåtgärder. Man satsar istället på det luddiga begreppet ”ledarskap”.

Opinionsiffrorna stiger!

Dreven går. LO, Wanja, Mona… alla får sig en släng av sleven. USA står som förebild. När ingenting annat hjälper – satsa på persondrev. Det har funkat förr. Enkelt och smärtfritt – speciellt när man har makten över media och hjälp av sina PR-polare.

Opinionsiffrorna på topp!

Slutsats ”Åtta år med Reinfeldt” kan bli verklighet om alliansen bara satsar på att härma Bush och den amerikanska högerns länge så framgångsrika politiska recept. Tre viktiga ingredienser – ledarskap (viktigt – en man), passivitet och persondrev…

*

till sist…

Våren har äntligen kommit… mina första blåsippor!

blasippa

*

Lästips; Att spara är att slösa på människor

Missa inte Alliansfritt SverigeAnders Borg använder siffror från 2003 för att försvara passiviteten!

Reaktioner på artikelserien om solidaritet (om sjukförsäkringen) – DN

Bra bloggat; Motvallsbloggen, Kaktusblomman, La Montagne, Mig äger CSN, Sjölander

Press; AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5,

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se