Som regeringen bäddar får vi ligga

Nobelpristagaren Paul Krugman om krisen i Agenda;

– Jag uppfylls alltmer av en mardrömskänsla. Det vi ser nu påminner om det som hände under den stora depressionen. Men trots alla lärdomar – så gör vi inte det som måste göras.

– USA gör inte tillräckligt, men EU gör ännu mindre. Makroekonomiskt befinner vi oss i upp-och-ned-vända världen. De normala reglerna gäller inte. Sparsamhet är en synd, inte en dygd. Återhållsamhet och försiktighet är dåligt.

Samtidigt har vi här i Sverige en regering som om och om igen predikar återhållsamhet, försiktighet och sparsamhet. Just det som Krugman menar är helt fel medicin för att ta oss ur krisen. Han menar att regeringar som försöker att spara sig ur krisen istället kommer att få en allt större kris att hantera.

Den borgerliga regeringens obefintliga och passiva krispolitik kritiseras numera från i stort sett alla håll. Allt ifrån regeringens egen ekonomiska rådgivare Lars Calmfors till bankekonomer, opposition och fack. Mer stimulanser behövs! Stöd till välfärdstjänsterna i kommuner och landsting behövs! Satsningar på mer arbetsmarknadsåtgärder och utbildning behövs! Satsningar på miljö och klimat behövs!

I går presenterade också KI nya ”katastrof siffor”, och manade regeringen till stora satsningar. Både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg upprepade sina entoniga mantran som svar…

”-Ordning och reda i statsfinanserna, försiktighet och sparsamhet.”

Men det är inte bara dagens krispolitik som regeringen missköter. Det kanske mest fatala är alla de misstag som begicks strax innan krisen bröt ut.

 • Man försämrade, försvårade och fördyrade medlemskapet i fack och a-kassa. Allt detta ledde till att nära ½ miljon människor lämnade a-kassan lagom till lågkonjunkturen.
 • Arbetsmarknadspolitiken urholkades kraftigt med minskade resurser både till utbildning och andra arbetsmarknadsåtgärder.
 • Sjukförsäkringen införde hårdare kvalificeringskrav och kortare tidsgränser. Allt fler sjuka utförsäkras (37 000 nästa år) och många av dessa kommer att hänvisas till Arbetsförmedlingen.

Våra socialförsäkringar har allt större hål och revor. De som tidigare kunde vara säkra på att få hjälp från a-kassan eller sjukförsäkringen hamnar nu allt oftare mellan stolarna eller helt utanför systemen. Allt fler hänvisas till kommunernas försörjningsstöd. Regeringen bäddade medvetet för en social katastrof lagom till lågkonjunkturen – nu börjar vi sakta se konsekvenserna.

I dag spår Anders Borg och regeringen att Sverige kommer att drabbas av ”massarbetslöshet” år 2011. Då beräknas arbetslösheten vara uppe i 12 procent. De av er med gott minne kommer säkert ihåg att Borg redan vid maktövertagandet deklarerade att –Sverige har massarbetslöshet. Till saken hör att den just då var exakt 6,1 procent.

Dubbelt så stor arbetslöshet som vid det borgerliga maktövertagandet – då först är det ”massarbetslöshet” i den borgerliga världen. Intressant att se hur begreppen ändras och att Anders Borg har makten att styra över begreppen – utan att ens bli ifrågasatt i media…..

Dagens Aprilskämt i DN var att kollektivtrafiken i Stockholm skulle införa gräddfiler. De som betala mer skulle få garanterade sittplatser, bättre service och få kliva på bussen först av alla. Skämtet var enkelt att avslöja – klasskillnaderna skulle bli för uppenbara, orättvisorna för tydliga och konflikterna för stora. Det är bättre att återinföra orättvisorna lite mer i smyg.

För det är precis den utvecklingen hela samhället går emot. De som har råd med en privat sjukvårdsförsäkring får gå före i kön och har numera sina egna kliniker och gräddfiler i sjukvården. Ibland är det inte så lätt att veta vad som är aprilskämt och vad som är verklighet…

Det riktiga Aprilskämtet som jag ser det är annars DN:s insida som idag har moderaten och Timbromannen Thomas Idegard som talar om ämnet ”solidaritet”. För honom är solidaritet det samma som välgörenhet.

”- Välgörenhet är vackert” säger Thomas Idegard.

Jag undrar om de som står i de allt längre matköerna till välgörenhetsorganisationerna på USA:s gator håller med.

I USA finns det ”drömsamhälle” Idegard talar om. Samhällets skyddsnät för de som förlorar jobben eller blir sjuka är minimala. Många går från att ena dagen ha varit en respekterad, hårt arbetande samhällsmedborgare till att, nästa dag som hemlös, tvingas tigga vid välgörenhetsorganisationernas soppkök.

Det är ”vackert” säger Tomas Idegard…..

homeless11

Bloggat; Jj,n, Politik&Filosofi, Röda Berget, Lasses Blogg, Åsa Westlund, Peter Andersson

Press; AB1, AB2, AB3, ABkultur, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12,

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se

Föregående inlägg
Lämna en kommentar

31 kommentarer

 1. Oscar

   /  april 1, 2009

  Lite ekonomi (basic): Sverige är en exportnation, så även om vår inhemska efterfrågan ökar så får det ingen större påverkan på jobben. Vi är beroende av omvärlden, så först när dess ekonomi återhämtar sig så kommer vi att göra det.

 2. Jonas

   /  april 1, 2009

  Känner inte Oscar, men håller helt med honom. Det är ett feltänk att man ska stimulera efterfrågan när man är helt beroende av import. För USA, som är ett större land där folk dessutom turistar mycket mer inom landet, är inhemsk stimulans mycket mer fruktbart. För oss strömmar mycket stimulans ut ur landet genom turism+import.

 3. Fille

   /  april 1, 2009

  Oscar, kanske borde lyssna till regeringens egen expertrådgivare, Lars Calmfors, som till skillnad från Reinfeldt och Borg förordar statsstöd till kommunerna för att stimulera ekonomin. Ekonomi (basic), var det Oscar.

  Visst är Sverige en liten och exportberoende nationon och visst är vi berpende av omvärlden, men vi är faktiskt också EN DEL AV DEN. Det innebär att vi – med regeringens strama ekonomiska politik – faktiskt idag ”snyltar” på andra länders stimulanspolitik, utan att själva i tillräcklig utsträckning försöka vända utvecklingen.

  Sverige som ju hittills har relativt hyggliga statsfinanser har dessutom ett extra stort ansvar att, genom en aktiv konjukturpolitik, bidra till att motverka efterfrågekrisen.

  Synd Oscar, att du bara orkade läsa A-kursen (ekonomic basic) i nationalekonomi. Hade du läst lite mer internationell ekonomi hade du nog – i likhet med Calmfors, KI och andra – varit betydligt mer bekymmrad över den ekonomiska politik som nu bedrivs i detta land.

 4. Ewa Thalén Finne

   /  april 1, 2009

  Okej, sossar förnekar sig icke.

  De krav som vänsteroppositionen nu ställer kostar förmodligen runt 100 miljarder kronor – per år! Bara a-kassan skulle kosta 20 mdr.

  Vad händer då när Sverige helt plötsligt måste låna dubbelt så mycket eller ännu mer än i nuläget? Jag vill minnas att Göran Persson bedrev en synnerligen återhållsam politik under 90-talets mitt och kritiserade den förra borgerliga regeringen för den svällande statsskulden.

  Min fråga är: Varför är det inte okej att skicka miljöräkningen till våra barn men helt okej att skicka räkningen på våra ekonomiska kriser?

  Hur många tusentals kronor är det okej att vara skyldig som nyfött barn? 12 000? 20 000?

  Vänstern spelar monopol med skattepengar och välfärd och låtsas som att det finns obegränsat med resurser.

 5. Fille

   /  april 1, 2009

  Jonas, din protektionistiska inställning fungerar för en nation så länge som det enbart är just den nationen som är protektionistisk (i detta fall allt för snål med efterfrågestimulanser pga s.k. läckage). Skulle andra länder ta efter skulle vi, som är beroende av exporten, drabbas särskilt hårt.

  Därför kan inte Sverige fortsätta att avstå från efterfrågestimulanser och ”snylta” på andra länders stimulanspolitik. I längden straffar detta sig för ett litet och exportberoende land som Sverige.

  Vi borde ha allt intresse i världen att gå i spetsen för en kraftfull stimulanspolitik. Tyvärr inser inte de ledande moderatpolitikerna detta. Får de fortsätta, vilket mycket tyder på, kommer denna ekonomiska politik att leda oss ned i en 30-talsliknande depression…

 6. Surgubben

   /  april 1, 2009

  Alltid detta okunniga hackande på USA. Jag känner folk som arbetat där och arbetat tillsammans med amerikaner. De har i de flesta fall *bättre* försäkringsskydd än svenska lönetagare.

 7. Jonas

   /  april 1, 2009

  Fille:
  Du blandar ihop kortetn rejält. Att välja stimulansåtgärder som har effekt är inte protektionism.

  Har väldigt svårt att se att vi skulle vara skyldiga att slösa bort vår statsbudget på import av utländska varor av solidaritetsskäl. På lång sikt har det knappast någon positiv inverkan att hela världens nationer skuldsätter sig i detta syfte..

 8. Jonas

   /  april 1, 2009

  Och Fille, du som uppenbarligen påstår dig ha läst mer nationalekonomi än Nek A borde ju också veta att det råder oenighet kring huruvida stater ska balansera efterfrågan över konjunkturcykler. Att en eller två ekonomer säger något innebär ingen sanning.

  Se Newsmill för att se ex-sossen och nationalekonomen Nils Lundgren hylla Borgs politik, t ex.

 9. Daniel

   /  april 1, 2009

  Man får inte glömma när Reinfeldt uttalade sig i december om made in china så var det egentligen ett eko från den egna partihistorien och ”Första kammarens protektionistiska parti” som moderaternas föregångare hette.

 10. Ewa Thalén Finne, regeringen har sänkt skatterna med sammanlagt över 100 miljarder kronor. Skattesänkningarna har huvudsakligen gått till de med höga inkomster, stora lyxvillor och stora förmögenheter.
  Fört att klara detta har man bland annat sparat in på a-kassan, sjukförsäkringen, arbetsmarknadsutbildningen och vuxenutbildningen. Allt det som nu skulle behöva satsas på för att undvika en social katastrof.

  Pengarna hade funnits, om man hade valt en annan väg. Dessutom – att stimulera ekonomin är smartare att göra i en lågkonjunktur än i en högkonjunktur – som regeringen gjorde. Det leder till överhettning.

  Gör vi ingenting nu får vi betala flerdubbelt i framtiden. Det kostar samhället oerhört mycket mer att bara se på när allt fler människor slås ut från arbetsmarknaden än att göra allt för att rädda jobben.

  Och hur var det förresten med kampen mot ”utanförskapet”? Nu när hundratusentals människor kastas ut i arbetslöshet eller från sjukförsäkringen? Räknas inte dessa människor? Vilken kostnad får vi, och dom, betala om samhället bara ser på, och till och med medvetet ökar på klyftorna mellan de som har och inte har?

 11. Fille

   /  april 1, 2009

  Jonas, det är knappast att blanda bort korten att konstatera att vi som liten exportberoende ekonomi har ett särskilt stort intresse av att efterfrågan stimuleras. Då kan vi inte själva tänka/handla kortsiktigt kameralt, som regeringen gör just nu. Att “snylta” på andra länders stimulanspaket och samtidigt propagera för kraftfullare stimulanser (av andra och i andra länder) väcker knappast respekt utanför landets gränser.

  Sedan har du faktiskt (omedvetet?) en poäng när du skriver om vikten av att välja stimulansåtgärder som faktiskt ger effekt. Så är det naturligtvis. Problemet för dig, och Alliansen, är då att förklara varför just skattesänkningar (80-100 miljarder) är en lämplig krisåtgärd. Här kan vi verkligen snacka om s.k. läckage. En stor del av skattesänkningarna ökar sparandet men inte konsumtionen, “hjulen” börjar tyvärr inte att snurra i ekonomin av ökat sparande.

  Istället är det som de flesta respekterade ekonomer (Lundgren är möjligen undantaget) förordar satsningar på kommunerna, arbetsmarknadspolitik, utbildning, infrastruktur och de s.k. automatiska stabilisatorerna (a-kassa och sjukförsäkring) som behövs. Tyvärr verkar det som om regeringen inte insett detta, utan satsar istället allt för lite på ineffektiva åtgärder och dessutom gör det för sent.

 12. Fille

   /  april 1, 2009

  Eva Thalén Finnè, du verkar vara mer moderat än ekonom (som du uppger som yrke på riksdagens hemsida).

  Du vet, liksom de flesta, att 90-talskrisen och dagens kris skiljer sig åt i många viktiga avseenden. Dagens kris är såväl en strukturkris (bilindustrin) som en efterfrågekris. Dessutom finns det tydliga kopplingar mellan struktur- och efterfrågekrisen.

  När Persson sanerade ekonomin efter den förra borgerliga regeringen skedde det i ett helt annat ekonomiskt läge, framför allt i vår omvärld. Då befann sig inte världsekonomin i en djup efterfrågekris, så som den gör idag.

  Att Sverige idag, på grund av den politik du och dina partikamrater driver, knappast tagit på sig ”ledartröjan” när det gäller effektiva krisåtgärder är tragiskt. Ska vi som litet exportberoende land kunna ta oss ur krisen måste det finnas en efterfrågan på våra varor. Då kan vi inte medvetet hålla ner vår egen efterfrågan och av andra kräva motsatsen. Det kommer bara att föda krav på protektionism i andra länder, vilket skulle vara förödande inte bara för oss.

  Den ”budgetdisciplin” du och regeringen förordar kommer på sikt bara att leda till en onödigt hög arbetslöshet och ökat socialbidragsberoende. På sikt leder detta till ett hopplöst stort budgetunderskott. Det var just denna konservativa ”budgetdisciplin”, mitt i en djup efterfrågekris, som fördjupade 30-talskrisen.

  Eva, man kan bara hoppas att svenska folket befrias från dina och Anders Borgs ”ekonomiska insikter” vid nästa val. Tyvärr tror jag att er ”budgetdisciplin” då hunnit ställa till en historiskt sett stor skada som blir mycket svår att reparera. Mona Sahlin kommer (om hon blir vald) att ha en mycket tuffare uppgift än den som Göran Persson ställdes inför efter den förra borgerliga regeringens ekonomiska krasch-landning.

 13. Jonas

   /  april 1, 2009

  Fille:
  Det var missbruket av ordet protektionism jag vände mig emot. Nu blandar du därmed korten än en gång. Grattis.

  Vår ekonomiska politik ska vara bra i första hand. Huruvida vi ”väcker respekt” hos andra länder eller ej är sekundärt.

  Skattesänkningar har inte skett som respons till den ekonomiska krisen. Så Alliansen behöver inte alls förklara varför de försökt möta krisen med skattesänkningar. Det har de nämligen inte gjort. Det var redan planerade åtgärder.

  Det finns för övrigt betydligt fler ekonomer än Lundgren som gillar Borgs agerande. Men många är ganska tysta. Att skrika efter att regeringen ska GÖRA NÅGOT är väl mer populärt.

 14. Jonas

   /  april 1, 2009

  Fille:
  Och i ditt svar till Ewa är du riktigt rörig. Hon menade att GP fick rensa upp efter borgarnas expansiva politik, samtidigt som S nu kritiserar M för att inte bedriva expansiv politik. Vill ni alltså ha ännu en period av sanering efter borgare som inte kan hålla i plånboken? Det verkar ni ju inte få.

  Sen bygger dina resonemang på att normen är att man lånar och spenderar. Att inte låna och spendera menar du är ”att hålla tillbaka”. Jag tycker det är en mycket suspekt förskjutning av skalan. Att ha en återhållsam budget kan knappast klassas som att att dämpa efterfrågan – det är ju snarare att inte stimulera den. Olika saker.

 15. Så länge Reinfeldt & Borg (läs Timbro och EU) har röstsiffrorna med sig så tror jag de kommer fortsätta luta sig tillbaka och bara åse krisens framfart.

  De får medhåll av väljarna – why bother?

  De flesta vill tydligen permanenta 2 tredjedelssamhället även om det i rask takt förvandlas till massarbetslöshet, dvs att de allra flesta drabbas och bara de absoluta topparna kvar på sina von-obenpositioner.

  Så folk verkar faktiskt inte bry sig om de förlorar jobbet eller kommer att förlora jobbet och få leva på hälften av sina nuvarande inkomster.

 16. Ingen kan på allvar påstå att den kris är regeringens fel, eller hur? Det är minst sagt larvigt att ens antyda det. Regeringen visar ansvar, medans sossarna försöker slå rekord i populism. Poplulism kommer dock inte att lösa den ekonomiska krisen, tvärtom förvärra den.

 17. Filip

   /  april 1, 2009

  Till de två kålhuvudena Surgubben och Jonas.Såg ett program om en vanlig arbetarefamilj i USA där sonen i denna familj fick cancer och var i stort behov av daglig läkarevård.Familjens ekonomi gick omkull och de tvingades sälja allt de ägde och bodde till slut i sin rostiga gamla bil.Så var snäll och spara på skitsnacket va.

 18. Borg gör precis som han sa han skulle göra om han blev statsminister eller nåt ditåt!

  Han gör INTE ETT JOTA!!

  Jag mår illa på hela skiten!

 19. Morfar Lasse

   /  april 2, 2009

  Ni är en hel del debattörer på spalten, som har både rätt och fel i samma replik. Ni säger att A-kassan kostar enorma pengar, samtidigt som ni säger att stimulansmedel till kommner och landsting blir ytterligare en kostnad.

  Det första påståendet är helt riktigt, men det andra är en galen slutsats. Används stimulansen med rätta mål, kommer den att direkt sänka behovet av pengar ifrån A-kassan. Stimulanspaketet kan skapa arbetstillfällen och direkt minska antalet arbetslösa.

  Ni som känner er träffade, bör fundera över vilket som är bäst.
  Ett bidrag till en A-kassa eller för ”nyrenoverade kommun och landsting”?

 20. Jonas

   /  april 2, 2009

  Morfar:
  Du bemöter i och för sig åsikter som inte finns i tråden. Men det finns två problem med ditt resonemang:
  1) om alla industrijobb ersätts med kommunaljobb är dessa människor inte längre tillgängliga för andra industrijobb, vilket omöjliggör en strukturomvandling
  2) det är trots allt billigare med a-kassa än en anställning

  Det vore därmed till exempel vettigare att stötta privata företag som exporterar för att hålla sysselsättningen uppe.

 21. Folket valde!
  De ville ha mer privata slantar,inte dela med sig till andra!
  Så de tar bort de försäkringar som finns,eller ser till att dra ner så illa,så folk skaffar privata försäkringar!

  Ingen ska belasta staten,är Reinfeldts slagord,det skriver han även i sin bok”det sovande folket”

  Det sparas och rensas ibland de sjuka,belastar kommunerna,men idag fick jag veta att man får inte hjälp vid kommunen,om man inte kan står till arbetsmarknadens förfogande!!
  Vad ska folk göra nu då?
  Blir som i USA tält områden!

  De som valde detta!Ska inte gnälla,nu när vård,skola omsorg försämras!De ska heller inte gnälla över att de måste skaffa extra försäkring!

  Skattesänkningar och ändå får de som har råd bidrag iform av skattelättnader i rotavdrag och andra tjänster!
  Miljöbilar och gud vet vad!

  Inget en fattigare kan göra!kan aldrig nyttja sådana saker!
  Nu tigger AF mer pengar för nu kommer alla sjuka som blivit friska dit!
  Moment 22…men får vi jobb? Vem anställer en sjuk?

  Alliansens politik håller inte i krisen heller,i USA har man jobbat stenhårt på att utbilda bort krisen!

  Patetiskt att ens tänka att studier ger mer produktin och försäljning av varor!
  Gör vi folk fattigare så köps det också mindre!

  Allt är ganska logiskt!

  Trött på denna regering och på folks otäcka inställning till sina medmänniskor!

  Rensa i alla kommuner och politiktoppar,löner bonusar och gud vet vad!

  Ta oss tillbaka till ett Sverige som jobbar för oss människor här i Sverige,där vi bryr oss om varandra…inte hatar!

  Snälla helst igår……

 22. Morfar Lasse

   /  april 2, 2009

  Jonas,

  du vänder dig mot mina påståenden, med påståenden om påståenden som jag aldrig påstått. Det vill jag påstå är ett oproffesionellt sätt att påstå. Om du nu förstår vad jag påstår?

  Jag har aldrig påstått att några industriarbeten ska avskaffas och ersättas med kommunala arbetstillfällen! Det enda jag påstår, är att det svenska samhället skulle må mycket bättre om regeringen stimulerade kommuner och landsting ekonomiskt, med de av skatteverket indrivna pengarna. De pengar man idag distribuerara via A-kassa.

  Det jag påstår är, att det svenska samhället skulle bli en effektivare stat om regeringen satsade de medel man idag sparar, via den egna organisationen. Det skulle skapa flera arbetstillfällen, än om de någonsin skulle kunna som stimulansbidrag till exportföretagen. Detta beror på att exportföretagen är färre och har oftast kapitalbehov p.g.a. utebliven lönsamhet. Lönsamhet kan du inte stimulera fram via ”ekonomiska bidrag”, utan måste skapas via efterfrågan och omsättning.

  Rent konkret betyder det, att svenska staten inte kan gå in som delägare i Volvo och SAAB. Det kommer intte att få flera människor att vilja äga bilarna utanför Sverige. Inte ens om statens insats är så stor att priserna sänks.

  Satsar samhället skattemedelen via den egna organisationen, kommer det att direkt skapa arbetstillfällen inom olika organisationer och företag. ”En renoverad kommun” innebär bl.a. mängder av arbeten, inte bara inom hela byggbranschen. Utan alltifrån timmerhuggaren, hela vägen till banktjänstemän och revisorer som ansvarar för företagens finansiella frågor, samt folket på skatteverket som ska kräva in momsen. Vilket jag uppfattar som en ren strukturomvandling och ett klokt stimulanspaket.
  – Det kan du tala om för Borg och Reinfeldt är rent arbetsmarknadsstimulerande, inget annat.

  Det du påstår i din andra tes, tar jag mig friheten att tolka som att vi ska lägga ned hela industrin (inklusive hela exporten) och endast behålla A-kassan. Det är ju billigast så. Eller tolkar jag dig galet?

  Jonas, min morfar sa alltid till mig. ”Lasse tänk efter noga, innan du säger galenskaper!”

 23. Erik

   /  april 2, 2009

  Varför skulle inte alliansen stå till svars för skattesänkningarna? Det var ju dem som nu gör ”omöjliggör” tillräckliga stimulanspaket.

  Moderaterna bevisar än en gång att de inte kan regera ett land, möjligtvis låtsas regera under högkonjunkturer som tydligen inte har några slut i moderaternas värld.

  Dessutom kallade moderaterna själva den sista skattesänkningen på 15 miljarder (som mest träffade människor med 30 000+/mån) för stimulanspaket.

 24. Jonas

   /  april 3, 2009

  Morfar:
  Vet inte om du missförstår mig medvetet, men litet fånigt blir det. Folk förlorar jobb i industrin. Du föreslår som motåtgärd att kommunera ska få mer pengar. Det löser inte problemet i fråga. Att ge kommunerna pengar kan eventuellt vara ett alternativ för att minska deras behov av nedskärningar, men vi kommer likväl få leva med stigande arbetslöshet pga lågkonjunkturen.

  För att citera vänsterpartisten Stig Henriksson:
  ”Man kan inte finansiera offentliga jobb med offentliga jobb”

  Erik:
  De ska givetvis stå till svars för skattesänkningarna. Men skattesänkningarna har aldrig påståtts vara en åtgärd mot finanskrisen. Gayäktenskap har inte heller något med finanskrisen att göra, t ex.

  Utrymmet att satsa på stimulansåtgärder har inte minskat med skattesänkningarna, eftersom de varit finansierade. Det finns fortfarande lika stora möjligheter att lägga pengar på konjunkturutjämningspolitik, men regeringen avstår ändå – för att de inte tror det är bra.

 25. Morfar Lasse

   /  april 4, 2009

  Jonas,

  du är den som inte verkar vilja förstå så mycket. Jag har aldrig hävdat att kommunerna ska få rena ekonomiska bidrag. Det jag beskriver i min kommentar, är en riktad offentlig upphandling. Ett styrt stimulanspaket ifrån regeringen, för upphandling från lokala företagare av olika tjänster. En upphandling för att dels skapa en bättre kommun, dels för att ”rädda” eller skapa arbetstillfällen lokalt. Inget annat! Kikar du runt i europa, kommer du att finna den här typen av upphandling i flera stater. Länder med både socialistiska och ”borgliga” regeringar.

  Jag trodde du hade förstått så mycket, att du måste ha en avsättning av det man tillverkar. Det finns ingen industri som behöver ekonomisk stimulans, när de tillverkar det folk köper av dem. Har de inga köpare av vad de tillverkar ska de läggas ned, eller omstruktureras. Att tillverkar vad som inte har en köpare, är endast ren ”förbränning av ekonomiska medel”.

 26. Jonas

   /  april 5, 2009

  Alltid kul att ta del av hur sossar resonerar …

 27. Bosse

   /  januari 4, 2010

  Gossar små.
  Medborgarna får det samhälle de förtjänar. Varken bättre eller sämre, mao.
  Består ett samhälle av idel kretiner så blir även samhället i sig ohumant och kallt.
  Vi måste för fan börja tänka själva och strunta i den offentliga median som ideligen spyr ut osanningar och trams.

 1. Tyvärr inget 1 april skämt « Organisk Intellektuell
 2. adventskalendern :: Alliansen väljer skattesänkningar och massarbetslöshet :: April :: 2009
 3. Massarbetslöshet och ansvarslöshet « Nemokrati
 4. Verklighetens sjukförsäkring och kampen om ansvarfullheten « Ett hjärta RÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: