Passivitet eller framtidstro

Första Maj närmar sig….

Finns det någon anledning att demonstrera, eller kan vi vara nöjda med den borgerliga regeringens dystra massarbetslöshetsprognoser och tafatta krispolitik?

Kan vi luta oss tillbaka och inkassera våra ”jobbskatteavdrag” (för de av oss som har jobb), våra ”rotavdrag” (för de av oss som äger vår bostad) och våra räntesänkningar på våra (eventuella) bolån och låtsas som ingenting?

Så länge krisen inte drabbar oss själva förstås, eller någon anhörig. Eller, så länge vi inte blir sjuka…

 • Ska vi acceptera att klyftorna ökar mellan de som har (arbete och hälsa) och de som inte har?
 • Vill vi ha en regering som hellre offrar människor och arbetstillfällen än sina skattesänkningar?
 • Vill vi att sjuka, arbetslösa och pensionärer ska betala krispolitiken?
 • Ska vi tro att politik kan förändra och förbättra människors liv, eller ska vi sluta bry oss?

Visst finns det anledning att demonstrera på första maj. Nu mer än någonsinn!

maj

*

Läs Dagens Arena; Systemskiftet är här

Vårens skuggbudgetar; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet

Press; DN debatt, SvD1, SvD brännpunkt, AB1, ABledare,

Bloggat; In your face, SSKbloggen, S-buzz, Peter Andersson, Alliansfritt Sverige, Veronica Palm

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Den nya social krisen – skapad av alliansen

Socialsekreterarna runt om i landet tycks snart vara de enda som har ”högkonjunktur”.

Socialbidragskostnaderna har ökat lavinartat det senaste året. Och, enligt en undersökning gjord av TV4 Nyheterna, räknar 93 procent av landets kommuner med en fortsatt ökning av antalet socialbidragstagare under de närmaste åren.

Enligt kommunerna finns det två orsaker som ökar pressen på socialkontoren (förutom finanskrisens verkningar);

 • Förändringarna i sjukförsäkringen (svarar 84,4 % av kommunerna)
 • Fler arbetslösa har inte rätt till a-kassa (svarar 75,8 % av kommunerna)

Så här säger Veronica Engström, socialsekreterare på försörjningsstödsenheten i Stockholm;

Det är som att vi har fått ansvaret att lösa hela samhällets problem. Vi ska ta itu med konsekvenserna av finanskrisen och nedskärningarna i a-kassan och sjukersättningen.

Runt om i landet rapporteras samma sak;

Socialbidragskostnaderna ökar kraftigt. Orsakerna är de nya tuffare reglerna i a-kassan och sjukförsäkringen. Många av de som nu kontaktar socialkontoren har aldrig tidigare sökt försörjningsstöd. Det är en helt ny grupp som nu söker sig till landets socialkontor.

Inger Brandt i Blekingen Läns Tidning, citat;

– Det märktes väldigt påtagligt redan i december när folk började ringa och undra vad som händer när de blir av med sin sjukpenning.
Hon märker tydligt att det handlar om människor som aldrig tidigare har sökt försörjningsstöd. Många är generade över att behöva vända sig till socialen för att be om hjälp.
– Det är som om de ringer för att se hur det känns och hur de blir bemötta.

NSD, citat;

Socialnämndens prognos på minus elva miljoner kronor kommer inte att hålla tror Eva Bergström, ordförande i nämnden. Hon ser frågan om den ökade andelen medborgare i utanförskap som ett samhällsproblem.
– Socialnämnden sitter med kostnaderna men har inte verktyg att förändra något. Vi kan inte skapa jobben eller göra människor friska. Nu ska vi analysera siffrorna för att ge kunskap till de som kan påverka.

Borås Tidning, citat;

Effekterna av det nya sjukförsäkringssystemet börjar märkas i Borås stad. Under februari månad fick socialkontoret 14 nya fall som inte hade någon annanstans att ta vägen.

– Försäkringskassans nya regler gör att de inte längre har rätt till sjukpenning, säger Miriam Johansson.

– Och då har vi bara sett början. Det här är bara de 14 första som drabbats av de nya reglerna.

Detta är konsekvenserna av alliansens medvetna politik. Man vältrar över socialförsäkringskostnaderna till kommunerna. Man skickar sjukskrivna och arbetslösa till socialen. Man skapar ett ”utanförskap” och ett ”bidragsberoende”. Man ignorerar de nya grupper som nu drabbas. De är inga potentiella väljare. De ger inga röster till alliansen.

Allt fler tidningar ute i landet skriver nu om konsekvenserna av alliansens politik. Om hur verkligheten ser ut för de som spårlöst och mirakulöst ”försvinner” ut från sjukförsäkringen eller inte finns med i a-kassans statistik.

Den borgerliga rikspressen tiger och skönmålar… någon som är förvånad?


*

Bra Bloggat; Utredarna, Jinge, Resursbloggen, Peter Andersson, Eva Hillén Ahlström, Röda berget,

Press; SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, DN4, AB1, AB2, AB blogg

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Sjuka och arbetslösa avknoppas från välfärden

I den ekonomiska krisens spår blir nu effekterna av försämringarna i sjukförsäkringen och a-kassan allt synligare:

Regeringen säger att man ville komma bort från ett bidragssamhälle. I stället är det det vi fått.

Så säger Tobias Baudin, förtroendevald i fackföreningen Kommunal, idag till tidningen Norrländska Socialdemokraten. Bakgrunden till uttalandet är socialbidragsutvecklingen i Luleå kommun:

 • Jämfört med januari och februari i fjol har kostnaden för försörjningsstödet till arbetslösa i Luleå ökat med 19 procent. Hela ökningen härleds till gruppen arbetslösa utan ersättning.
 • Under samma period har försörjningsstödet till sjukskrivna ökat med 9 procent. Hela ökningen härleds till sjukskrivna utan ersättning. Till största delen är det personer under 25 år med psykisk ohälsa som står utan ersättning från Försäkringskassan.

Utvecklingen är inte förvånande. Det är ju faktiskt rätt många som har varnat för att just detta skulle hända.

I det ”nya arbetarpartiets” Sverige blir det allt fler som tvingas stå med mössan i hand på socialkontoret och be om en ”nådegåva” från kommunen. Alliansens politik innebär att staten medvetet vältrar över kostnader från de generella socialförsäkringarna till kommunernas behovsprövade bidrag. I Alliansens Sverige avknoppas sjuka och arbetslösa från välfärdssamhället och hänvisas till ett verkligt utanförskap.

Sedan har vi ju alla de som inte ens finns med i någon statistik längre. De som (i ”bästa” fall) får (kan) förlita sig till anhöriga eller vänner för att överleva. De som faller mellan stolarna och ”inte längre får finnas”. De som inte längre räknas…
*

Länk; Newsmill – Om Fattigbloggen

Bra Bloggtips; Motvallsbloggen, Sjölander, Esbati, Eva-Lena, Arvid Falk, Veronica Palm

 

Press: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, DN15, DN16, DN17, DN18, DN19, DN20, DN21AB1, AB2, AB3

*
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Borgs budgetpolitik = budgetkris hos hushållen

Idag är tidningarna fyllda med uppgifter om att allt fler svenskar hamnar hos kronofogden. Svenska Dagbladet skriver:

Arbetslöshet är tillsammans med plötslig sjukdom och skilsmässa de vanligaste orsakerna till att personer trillar över skuldkanten.

Antalet nya personer som hamnar hos kronofogden har ökar kraftigt. Under första kvartalet i år ökade denna grupp med hela tjugo procent (+ 20 500 personer) jämfört med samma period året innan. Allt fler ”medelsvenssons” hamnar alltså i fattigdomsfällan.

Siffrorna från Kronofogden har utan tvekan ett direkt samband med de försämringar av a-kassan och sjukförsäkringen som regeringen genomdrev just innan vi gick in i den djupaste ekonomiska kris vi sett sedan 30-talet.

Siffror från managmentkonsultföretaget AT Kearny visar också att det finansiella sparandet ökar (+ 46 procent sedan 1999). Samtidigt som fler drivs in i fattigdom och konkurs lägger alltså allt fler, som gynnats av regeringens skattesänkningar, in sitt överskott på banken (inlåningen ökade kraftigt det senaste året).

Detta ger en tydlig illustration över hur de skattesänkningar (på över 100 miljarder) som regeringen hittills genomdrivit i mycket liten utsträckning, jämfört exempelvis med ökade statsbidrag till kommunerna, bidrar till att hålla uppe efterfrågan i ekonomin. Sett ur ett krisbekämpningsperspektiv är Alliansens skattesänkningar inget annat än ett gigantiskt slöseri med samhällets resurser.

I sommar kommer vi dessutom att se en kraftigt ökad konkursvåg som drabbar landets småföretagare meddelar idag advokatfirman Lindahls.  Ytterligare en mandatperiod med Reinfeldt och Borg vid rodret skulle vara förödande inte bara för de av oss som är mest socialt utsatta utan också för landets småföretare, som ju är beroende av att det finns efterfrågan på deras produkter.

Sverige har på grund av Alliansregeringens politik blivit ett land med ökade ekonomiska klyftor och ökad social otrygghet, också hos de som idag har ett jobb. Vi kommer att för lång tid framåt få betala priset för denna politik.

*

Läs Eva Hillén Ahlström i LO-tidningen; Ska vi halvera socialbidragen?

*

Bloggtips; La Montagne, Reflektioner och speglingar om Euron, Alliansfritt Sverige om anställningstrygghet, Ekonomikommentarer om krisens orsaker, Organiskt Intelektuell om opinionsundersökningar, Peter Andersson om jobbpolitiken, In your face om val och opinionen

Press: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, DN15, AB1, AB2, AB3
*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Storsatsningar = PR-trick och bluffsiffror

Regeringen möter den värsta ekonomiska krisen sedan 30-tals depressionen med tomma PR-trick.

Denna gång har man lyckats få media att rapportera små minimala återställare och nödvändiga utgifter som ”storsatsningar” mot arbetslösheten.

Av de 10 miljarder som sägs vara regeringens ”storsatsning” går 6,6 miljarder till ökade utgifter för a-kassan – enbart beroende på att arbetslösheten stiger. Resten av ”storsatsningen” går även den till största delen till passiva ”åtgärder” – som de hårt kritiserade ”jobbcoacherna”.

Minimal återställare beskrivs regelmässigt som ”storsatningar” – media sväljer och rapar upp.

Ett par exempel;

 • Tidigare har man skurit ned anslagen till komvux med 600 miljoner kronor och därefter gjort mindre återställare. I vårbudgeten får vuxenutbildning 17 miljoner eller 400 hundra nya platser – drygt en plats per kommun. En ”storsatsning”.
 • Ramanslaget för arbetsmarknadspolitiken har minskat med 15 miljarder kronor sedan år 2006, anslaget till Arbetsförmedlingen har skurits ned med en halv miljard kronor. Nu ”storsatsar” man med 2,4 miljarder till arbetsmarknadspolitiken.

Samtidigt – allt fler av de arbetslösa står helt utanför den saboterade a-kassan, och av dem som fortfarande är med har bara drygt hälften rätt till ersättning.

Regeringens otrygghetschock påverkar allt fler ”vanliga” svenskar även ur medelklassen. Så länge vi är friska och har ett jobb är allt frid och fröjd, men ingen som drabbas av arbetslöshet eller sjukdom kan längre förlita sig till att trygghetssystemen fungerar som det en gång var tänkt. Allt fler tvingas istället söka sig till kommunernas socialkontor där de får vända ut och in på sin privata liv och sin ekonomi för att få hjälp med att överleva.

Ett annat PR-tick a´la Borg är att ständigt upprepa att man har ”världens mest expansiva krispolitk”. Men ingen – inte ens OECD – kan skriva under på den lögnen. Anders Borgs egna beräkningar bygger på 7 år gammal statistik där han blandar friskt mellan ”äpplen och päron”. I själva verket ligger Sverige långt ned på listorna över vilka som för Europas och Världens mest expansiva krispolitik.

I LO-tidningen kan man finna detta diagram som visar hur mycket Europa satsar…

krisdiagram1509

Det är tragiskt och beklämmande. Passiviteten kanske sparar några miljarder till Anders Borgs kassakista på kort sikt – men i långa loppet drar den Sverige betydligt djupare ned i krisen. Man offrar människor och välfärden hellre än sina skattesänkningar. Man spär på klyftorna och orättvisorna hellre än öppnar plånboken.

Regeringen borde istället fundera över ännu en återställare – den ultimata – skatterna! Nu låter man arbetslösa, sjuka och pensionärer betala Sveriges krispolitik. Det kan man knappast kalla för rättvisa!

P.S. …kanske är det inte så konstigt att det snart bara är i alliansens Sverige och i Berlusconis Italien som folket (enligt opinionsundersökningarna) hyllar sin regering. Att äga makten över media bör aldrig underskattas….

*

Läs Alliansfritt Sveriges ”Tidslinje över arbetslösheten”

Bra bloggat; Den osynliga patienten, Alliansfritt Sverige 1 , 2, Nemokrati, Sjölander, Peter Andersson, Veronica Palm, Refelktioner och speglingar

Press; AB ledare, AB1, AB2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7

*
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

intressant.se

Det nya Sverige – medelklassen till socialen

Runt om i landet ökar nu socialbidragskostnaderna. Det är framförallt unga som är de nya socialbidragstagarna. Men nu börjar också arbetslösa utan a-kassa och utförsäkrade från den nya sjukförsäkringen dyka upp på socialkontoren rapporterar Aftonbladet.

Den borgerliga regeringen räknade kallt med att socialbidragskostnaderna för kommunerna skulle öka redan när man införde den nya ”utsoteringskedjan” i sjukförsäkringen. Så kom den ekonomiska krisen…. nu köar arbetslösa, ungdomar och utförsäkrade på landets socialkontor. En ny grupp har dykt upp på socialkontoren – medelklassen – de som inte längre platsar i de nya moderata trygghetssystemen.

Regeringen bryr sig inte – inget tillskott till kommunerna i år.

Man bäddade medvetet för den sociala krisen genom att sabotera trygghetssystemen – det enda man inte hade räknat med var att krisen skulle komma så snabbt och vara så djup.

Regeringens ”storsatsningar” mot ungdomsarbetslösheten i vårbudgeten är småpotatis jämfört med vad man tidigare har skurit bort från arbetsmarknadsutbildningen och Arbetsförmedlingen.

Citat, SvD Brännpunkt om regeringens jobbpolitik;

Ett grundläggande problem är att regeringen har minskat anslagen för att bekämpa arbetslöshet idag när behoven är större, jämfört med när tiderna var goda. Ramanslaget för arbetsmarknadspolitiken har minskat från drygt 70 miljarder kronor år 2006, till drygt 55 miljarder idag.

Jämfört med år 2006 har anslaget till Arbetsförmedlingen skurits ned med en halv miljard kronor. Detta har bland annat inneburit en personalminskning från 11000 anställda år 2006, till 9000 anställda idag.

*

Våren är här och jag, liksom många andra, känner mer för att njuta av solen, värmen och vårblommorna än att skriva (och läsa) politiska bloggar…. men, tack o lov är inte alla andra lika ”lata”.

Här kommer några lästips…

Läs om den sociala rörligheten – som är sämst i USA!

Citat, AB;

Den sociala rörligheten är sämst i USA tätt följt av Storbritannien, Italien och Frankrike. Höga skatter och omfördelande transfereringar verkar inte hämma rörligheten i samhället. Tvärtom.


Läs rapporten av Daniel Lind – Hur långt från trädet faller äpplet?

*

Björn Elmbrant i Dagens Arena – om den ekonomiska krisen, skatteparadisen och regeringen Reinfeldts sjuka argument…

Citat;

Sverige har också på senare år allt mer börjat likna ett skatteparadis, med slopad arvs- och gåvoskatt 2005, avskaffad förmögenhetsskatt 2007 och lindrigare fastighetskatt för de allra rikaste samma år.

Alla de medborgare som i det senaste halvårets opinionsmätningar gått över till Moderaterna borde läsa hur sjukt regeringen Reinfeldt argumenterade för några år sedan, när förmögenhetsskatten slopades.

Gömda pengar skulle strömma tillbaka till landet, trodde man, något som naturligtvis inte har skett. Det var skatten som var skadlig, enligt regeringen. Inte den skyddande banksekretessen, inte skatteparadisen, inte det osolidariska i att gömma sina förmögenheter utomlands. Det var – kort sagt – mest synd om de rika.

Men att slopa förmögenhetsskatten kommer ju inte åt skatteparadisen. Huvuddelen av den privata äldrevården och flera friskolekoncerner ägs exempelvis av riskkapitalbolag, vars vinster hamnar i skatteparadis. Mycket pensionskapital har också placerats hos dessa skatteskygga riskkapitalister.

”Våra” pengar, som tillhör pensionssparare och skattebetalare, läcker via dessa bolag ut till skatteparadis. Möjligheten att finansiera välfärden urgröps alltså inte en gång, utan flera gånger. Om det går att uppbåda ilska över förre AMF-chefens pension, ger skatteparadisen mångdubbelt större utrymme för folklig vrede.

*

Bra bloggat; Peter Andersson, Eva-Lena, Alliansfritt Sverige, Annarkia, Arvid Falk

Mer Press; AB1, AB2, DN1, DN2, SvD1

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Politikens yta, innehåll och dödssynder

Vi lever i ett samhälle där allt ska gå så snabbt som möjligt. Vi vill spara tid och hinna med. Hur människor och saker och ting ”uppfattas” betyder i dag oändligt mycket mer än vad som egentligen döljer sig bakom fasaden.

Korta ”soundbites” i nyheterna, snabba svar i TV:s debattprogram, rubriker som på ett ögonblick fångar uppmärksamhet, och människors ”framtoning”. Allt detta har blivit överordnat analys, eftertanke, fakta och innehåll.

Samma sak gäller inom politiken….

Att vinna opinionen, att vinna väljarnas ”förtroende”, att vinna kampen om människors tankar. Det är vad politik handlar om i dag. Politikens innehåll, hur besluten påverkar människorna, och vilka mål politiken har – vilket samhälle man eftersträvar – har blivit allt mer oväsentligt.

En stämpel, ett avtryck, en rubrik – när den finns där kan ingenting ändra på bilden. Inga förklaringar, inga analyser har någon betydelse. Ett rykte kan ingen ändra på, en stämpel kan ingen sudda ut. Det är den första mediabilden som bestämmer resten.

Ett PR-trick som numera används alltmer flitigt även inom politiken är att vinna kampen om språket – ”orden” och ”uttrycken”. Det gäller att hitta rätt ord, rätt uttryck. Att definera de problem som finns i samhället med ett enda ord eller ett enda uttryck. Något som alla kommer i håg. Som en reklamslogan – fylld med ett innehåll som alla förstår – snabbt!

I Sverige har ”det nya arbetarpartiet Moderaterna” helt tagit kommandot över det politiska språket. Med hjälp av PR-byråer och media lyckades man enkelt – redan före valet 2006 – vinna matchen. Man definierade Sveriges problem med gamla välbekanta ord och utryck som man gav ett nytt innehåll. Snabbt fick man media, och ofta även de politiska motståndarna, med sig.

Några exempel;

 • Bidragssystem – Socialförsäkringar och trygghetssystem är i den nymoderata världen synonymt med ”bidrag” och ”bidragssytem”. Man talar om ”bidragsfusk”. Alla hänger på. Så enkelt kan man skuldbelägga alla de som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Så enkelt kan man manipulera människors tankar.
 • Massarbetslöshet – Före valet bollade nymoderaterna med siffror på allt mellan 17 och 21 procent. Den verkliga arbetslöshetssiffran (det nya sättet att räkna) låg vid maktskiftet på 6,1 procent. I dag när siffran ligger högre och väntas stiga de närmaste två åren har gränsen för ”massarbetslöshet” flyttats till 12 procent. Allt beror på hur man räknar – hur man defierar ”massarbetslösheten” – och i vems intresse.
 • Utanförskap – Ett av de mest kända nymoderata uttrycken som länge helt dominerade all politisk debatt. Före valet var ”utanförskapssiffrorna” ofta synonyma med ”massarbetslöshetssiffrorna”. Utanförskapsbegreppet har ifrågasatts från flera håll. Kritiker menar att begreppet egentligen bara speglar hur många som finns innanför våra sociala skyddsnät – som a-kassa och sjukförsäkring. I länder med sämre sociala skyddnät är ”utanförskapssiffran” betydligt lägre. De som ligger på gatan och är hemlösa räknas inte som ”utanför”. Utanförskapssiffrorna är också lättmanipulerade. Kortare ersättningsperioder och hårdare krav gör det enkelt att manipulera statistiken.
 • Välfärdens kärna – Det nyaste nymoderata begreppet som nu allt mer tagit över debatten. Där räknar man enbart in “vård, skola, omsorg”. Transfereringssystemen som sjukförsäkring, a-kassa och pensioner är borträknade. På så vis gör man det enkelt för sig. Man kan skära hur mycket man vill i trygghetssystemen och ändå hävda att man satsar på “välfärden”. Hur många som ställs utanför dessa system, eller hur mycket man sänker ersättningarna, har i den nymoderata världen ingen betydelse för ett lands välfärd. De kanske allra mest utsatta – sjuka och arbetslösa – räknas inte. De man inte talar om finns inte.

Så har den politiska debatten i Sverige reducerats till ”soundbites”, snabba ögonblicksbilder, snabba känslor och förenklade rubriker. Hur många orkar fördjupa sig? Hur många orkar ta till sig mer än de intryck man får genom tidningarnas politiskt färgade ledarsidor och medias nyhetsblixtar? Hur många orkar titta bakom de nya politiska uttrycken – som allt fler använder och allt färre vet (eller reflekterar över) vad de egentligen betyder?

Hur många orkar välja politikens innehåll istället för person?

*

P.S.

Regeringen är paralyserad av krisen. För sent och för lite är receptet som tar Sverige allt snabbare ned mot krisens avgrund. Missa inte bloggen Utredarna – Krisbekämpningens sju dödssynder”.

Citat;

1. Högmod – tro att allt redan är gjort som kan och bör göras.

2. Självtillräcklighet – tro att det räcker att göra lite grann men låtsas att det är stordåd som utförs.

3. Avhållsamhet – låt bli att göra allt annat som du faktiskt skulle vilja göra och vet har effekt.

4. Lättja – det är bekvämare att sitta still i båten även om den håller på att sjunka.

5. Modlöshet – låtsas att det är en ekonomisk istid som det “bara är att acceptera” och inte går att göra något åt.

6. Passivitet – gör överhuvudtaget så litet som möjligt men säg att det har effekt.

7. Likgiltighet – inte bry sig om att konsekvenserna av de första sex dödssynderna blir att hundratusentals människor förlorar jobbet, företag går under och välfärden försämras.

Visst kan man konstatera att vi har en riktigt ”syndig” regering 😉

*

Till sist…

hoppas jag att alla får en skön påskhelg med massor av påskgodis och påskpussar!

krokusar

Glad påsk!

*

Bra bloggat; Radar om vad som är normalt, Annas Rosblogg om kärlek, Alliansfritt Sverige om jobbcoacher, Lasses blogg om ärliga politiker, Motvallsbloggen om regeringen och arbetslösheten, Organisk Intellektuell om Italien, Nemokrati om protesterna i världen, Peter Andersson om röda framtidsdrömmar

*
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

intressant.se

Så styrs våra tankar av media och makten

Opinionsundersökningar styr idag allt mer av debatten och medias nyhetsrubriker. Professor Peter Jagers skriver i DN om hur specialbeställda undersökningar ofta används för att bekräfta en åsikt, en synpunkt som beställaren redan från början hade bestämt sig för. Som man ropar får man svar, och får man inte det svar man vill ha kan man alltid ropa igen. Det finns ett talesätt bland statistiker som lyder;

Siffror är som människor, tortera dem tillräckligt och de är beredda att säga vad som helst.

Ola Larsmo i DN visar hur det fungerar i verkligheten. Han har tittat närmare på en undersökning som enligt rubrikerna visade att svenska folket ”gillar bonusar”. Men undersökningen gav egentligen helt andra och mer komplexa svar. Bland annat detta (som givetvis aldrig rapporterades i media;

…den intressantaste uppgiften hittar jag på sidan åtta. Där framgår att en stor majoritet anser att löneskillnaderna i Sverige är på tok för stora – det menar hela 72 procent. Också 53 procent av de moderata väljarna tycker det. Så min ödmjuka fråga är: Vart tog den uppgiften vägen när nyheten om Demoskops rön kablades ut över landet?

*

I dag använder återigen regeringen sin egen anslagstavla – DN debatt – för att föra ut sitt tillrättlagda budskap. Rubriken lyder – Stödpaket till kommunerna ger tillskott på 17 miljarder.

Läser man mer än rubriken upptäcker man att kommunerna inte får ett öre extra i år. Först nästa år öppnar Borg penningpungen och skickar extra pengar till kommunerna. Ryktet var alltså sant – det blir inga pengar till kommunerna i år. Den av borgarna numera speciellt omhuldade ”välfärdens kärna” får klara sig bäst den kan. Tillskottet som kommer de följande åren är (man planerar ända fram till 2012) – som alla andra av regeringens krisåtgärder – för lite, för sent.

Det är intressant att se hur nymoderaterna numera regelmässigt använder uttrycket ”välfärdens kärna” när man talar om välfärden. Där räknar man enbart in ”vård, skola, omsorg”. Transfereringssystemen som sjukförsäkring, a-kassa och pensioner är borträknade. På så vis gör man det enkelt för sig. Man kan skära hur mycket man vill i sjukförsäkringen, a-kassan och pensionerna och ändå hävda att man satsar på ”välfärden”. Hur många som ställs utanför dessa system, eller hur mycket man sänker ersättningarna har i den nymoderata världen alltså ingen betydelse för ett lands välfärd. Media snappar upp det nymoderata språkbruket och folket vänjer sig. Snabbt glömmer vi bort alla de som drabbas av åtstramningarna och nedskärningarna i den delen av välfärden som regeringen vägrar tala om.

Uttrycket ”välfärdens kärna” är alltså ännu en språkkonstruktion utförd av den nymoderata PR-maskinen. ”Utanförskap”, ”nya arbetarpartiet” och ”välfärdens kärna”. Det börjar likna Orwells 1984. Beställda opinionsundersökningar (eller snabba ”nätundersökningar”) som berättar för oss vad vi ska tycka, samtidigt som vi matas med ett nytt nymoderat nyspråk där ord ändrar innebörd allteftersom (m)akten bestämmer….

*

Till sist….

noterar jag att drevet fortsätter mot Wanja. Gränsen borde vara nådd, men icke. Glädjen hos de borgerliga debattörerna är outsinlig när man ser hur arbetarrörelsen sliter sig själva i stycken. Det är förvisso självmål. Istället borde arbetarrörelsen peka ut de verkliga skurkarna. De nyliberala ekonomerna och tankesmedjorna, de politiker och journalister som som skapat, tillåtit och drivit på hela girighetskulturen. Och visst – man borde aldrig själva ha fallit i fällan. Men det är lätt att vara efterklok. Var fanns frågeställningarna för ett år sedan? Inte hos de borgerliga ledarskribenterna, inte heller hos de fackliga ledarna.

För borgarpressen finns det givetvis inget intresse av att granska gireghetskulturens orsaker närmare. Då är det enklare att peka ut en kvinna ur arbetarklassen som ”offerlamm” . På DN:s ledarsida har man redan slaktat både Wanja, resten av LO och socialdemokratin. Dessutom drar man sig inte för att rekomendera kannibalism. Eller hur ska man annars tolka dessa rader?;

Wanja Lundby-Wedin kommer att sluta som tacka. Seg eller inte återstår att se. (Fårkött kan vara utmärkt gott.)

*

Bra Bloggat; Jonas Sjöstedt, Fritt ur hjärtat, Reflektioner och speglingar, Arvid Falk, In your face, Peter Andersson, Utredarna

Mer press; DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, AB1, AB2, AB3, AB4

*
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

intressant. se

Vi borde vara livrädda för vår egen regering

Missa inte….

Dan Josefssons artikel i AB om Nobelpristagen Paul Krugmans nya bok om den ekonomiska krise – ”Att spara är att slösa på människor”.

I Sverige har regeringen bestämt sig för att bemöta den ekonomiska krisen med ”hushållsekonomi”. Man sparar och håller hårt i plånboken. Man försöker vänta ut krisen med passivitet.

Makroekonomiskt är receptet en katastrof. Regeringen offrar människor och arbetstillfällen hellre än sina skattesänkningar. De ser hellre massarbetslöshet, ökade klyftor och ett delat samhälle än öppnar plånboken. Ett recept som ledde till den djupa 1930-tals krisen.

Citat…

Om att svenskarna borde vara livrädda för sin egen regering;

Konjunkturinstitutet räknar med 12 procents arbetslöshet 2011 – och regeringen tycker att vi ska spara oss ur krisen.

Samtidigt kommer den amerikanska ekonomen Paul Krugmans bok om krisen ut på svenska. I den hävdar han att det är livsfarligt att möta djupa recessioner med sparsamhet, och han gör det med så goda argument att boken bör göra de svenska läsarna livrädda för sin egen regering.

Om 30-tals krisens passivitet;

Enligt Krugman är de flesta ekonomer överens om att 1930-talskrisen orsakades av att den tidens politiker just försökte spara sig ur krisen.Om man hade investerat kraftigt och hållit sysselsättningen uppe så hade börskraschen 1929 inte behövt övergå i depression. Men på 1930-talet dominerade den klassiska ekonomiska skolan enligt vilken länders ekonomier skulle skötas som hushållsekonomier. Om det inte fanns pengar skulle man spara och vänta på bättre tider, även om det innebar massarbetslöshet.

Om den svenska regeringen….

Den svenska regeringen lever helt enkelt kvar i 1980-talets utbudsekonomiska teori, det vill säga i tron på att kriser kan övervinnas genom sänkta löner, massarbetslöshet och fattigdom. Paul Krugman kallar detta för en ”sjuk doktrin som skulle ha haft föga inflytande om den inte appellerat till redaktörers och rika mäns fördomar”. I Sverige styr denna doktrin regeringens krishantering.

*

Tidigare bloggposter;

Som regeringen bäddar får vi ligga

Borgs underskottsångest och dubbla budskap

Dagens Arena; Lönesänkar alliansen

*

Bloggat; Svensson, Dan Josefsson, Utsikt mot världen, Jj,n, Röda Berget, Eva-Lenas blogg

Mer Press; AB – Svenning, SvD1, SvD2

*

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Framgångsrecept – passivitet och persondrev

Varför har högeralliansen och nymoderaterna plötsligt blivit så populära? Beror det på deras politik?

Låt se… vad har de gjort? Ett urval…

A-kassan. Högre avgifter, sämre ersättning vid arbetslöshet och hårdare inträdeskrav. 500 0000 människor lämnar a-kassan. I december förra året (när arbetslösheten och varslen började stiga) erkände till och med Anders Borg att höjningen av a-kassan var ett misstag.

Bottensiffror för alliansen i opinionsundersökningarna.

Sjukförsäkringen. Först – lägre ersättning. Därefter – en ny ”rehabiliteringskedja” – utan fungerande rehabilitering. Kritiken är massiv – för korta tidsgränser, oklara regler, enbart krav på de sjukskrivna – regeringen slår dövörat till. Cancersjuka, MS-sjuka, psykiskt sjuka och utbrända, fysiskt utslitna och sjuka – allt fler nekas nu ersättning från Försäkringskassan.

Bottensiffror för alliansen…

Arbetsmarknadspolitiken. Kraftigt minskade anslag till Arbetsförmedlingen och vuxenundervisningen. Ramanslagen för arbetsmarknadpolitiken har minskats med 15 miljarder sedan 2006. Politiken döms ut av arbetsförmedlarna som ”otillräcklig” och ”felaktig”.

Bottensiffror för alliansen….

Skattesänkningar – ju rikare desto mer. Pensionärer, sjuka och arbetslösa får betala med högre skatt och lägre ersättning och pension. Budgetunderskottet rasar i höjden. Klyftorna ökar till rekordnivåer.

Bottensiffror för alliansen…

gwr

Så vänder opinionen. Allianspartierna leder plötsligt i opionsundersökningarna. Varför? Vad har hänt?

Svar; passivitet och persondrev

När jobbkrisen kommer står regeringen passiv. Kritiken är massiv och kommer från alla håll. Man gör för lite för sent. Man ”sitter still i båten”, man ”sparar i ladorna”, man konstaterar att Sverige snart har en ”massarbetslöshet” på 12 procent. Man presenterar inga, eller ytterst små, motåtgärder. Man satsar istället på det luddiga begreppet ”ledarskap”.

Opinionsiffrorna stiger!

Dreven går. LO, Wanja, Mona… alla får sig en släng av sleven. USA står som förebild. När ingenting annat hjälper – satsa på persondrev. Det har funkat förr. Enkelt och smärtfritt – speciellt när man har makten över media och hjälp av sina PR-polare.

Opinionsiffrorna på topp!

Slutsats ”Åtta år med Reinfeldt” kan bli verklighet om alliansen bara satsar på att härma Bush och den amerikanska högerns länge så framgångsrika politiska recept. Tre viktiga ingredienser – ledarskap (viktigt – en man), passivitet och persondrev…

*

till sist…

Våren har äntligen kommit… mina första blåsippor!

blasippa

*

Lästips; Att spara är att slösa på människor

Missa inte Alliansfritt SverigeAnders Borg använder siffror från 2003 för att försvara passiviteten!

Reaktioner på artikelserien om solidaritet (om sjukförsäkringen) – DN

Bra bloggat; Motvallsbloggen, Kaktusblomman, La Montagne, Mig äger CSN, Sjölander

Press; AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5,

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se

Borgs underskottsångest och dubbla budskap

aborg

Ander Borg kom i går med nattsvarta besked. Arbetslösheten väntas stiga till nära 12 procent år 2011. Han konstaterade att 90 procent av världen befinner sig i en recession. Därefter förklarade han att man får gå tillbaks ”till Ernst Wigforss tid för att hitta ett motsvarande ekonomiskt läge”.

Men Wigforss förde en helt annan krispolitik än vad regeringen gör. Han bekämpade ”massarbetslösheten” med statliga insatser och en aktiv politik. Precis som Svensk Näringsliv, LO, SKL, TCO, KI och många fler experter, ekonomer och organisationer kräver i Sverige och runt om i världen. På G20 mötet dras i dag upp riktlinjer för en mer expansiv krispolitik.

Men Anders Borg har inga sådana planer. Istället satsar han på dubbla budskap och tomma ord.

Å ena sidan – inga (eller endast ett mindre tillskott) till kommuner och landsting – alltså till ”välfärdens kärna”. Å andra sidan – ”vi ska värna välfärdens kärna”. Hur ska detta gå till – utan pengar, utan stöd? Bara genom tomma ord?

Å ena sidan – Anders Borg skryter med att Sverige för en av världens absolut mest ”expansiva politik”, ja till och med den mest expansiva (i går). Fakta visar (visseligen) något helt annat. Enligt EU-kommisionen ligger Sverige på plats 10 i Europa i år och nästa år. Enligt Bruegelinstitutet ligger Sverige (hitills) på en blygsam 10 plats i världslistan när det gäller stimulansåtgärder för 2009. Å andra sidan – är ”sparsamhet”, ”värna de offentliga finanserna” och ”försiktighet” ledorden.

Nej – Några stora satsningar och någon expansiv krispolitik kan vi inte förvänta oss av regeringen som för ”världens mest expansiva politik”.

Tomma ord och dubbla budskap tycks vara Anders Borgs populistiska krisrecept. Men Borgs rädsla för att lossa på svångremmen kan bli ödesdiger. Ju längre regeringen väntar, desto högre arbetslöshet. Ju högre arbetslöshet desto svårare att göra någonting åt den. Till slut återstår bara en självuppfyllande profetian om ”massarbetslöshet” och hoppslöshet.

Helt uppenbart är att rädslan för att återigen skapa ett gigantiskt (borgerligt) budgetunderskott förlamar regeringen. Det sorgliga är att det är många oskyldiga människor som kommer att få lida för den borgerliga underskotts-ångesten…..

Värt att notera….

I september 2006 när den borgerliga regeringen tillträdde var arbetslösheten 6,1 procent. Då beskrev Anders Borg detta som ”massarbetslöshet”. I gårdagens prognos varnade Anders Borg för att Sverige nu är på väg mot ”massarbetslöshet” , denna gång nära 12 procents arbetslöshet.

I Anders Borgs retoriska värld krävs det alltså dubbelt så hög arbetslöshet för att en borgerlig regering ska drabbas av ”massarbetslöshet” jämfört med en socialdemokratisk.

Frågan är också hur många av de över ½ miljon människor som beräknas vara arbetslösa om ett par år som då också står utanför a-kassan. Lika många (500 000) lämnade a-kassan efter regeringens a-kasse-slakt vid makttillträdet. Mycket tyder på att en stor del av de arbetslösa kommer att tillhöra just denna grupp – de som har en svag ställning på arbetsmarknaden, har ohälsa, deltid eller vikariat. De ryker först i svåra tider…

Regeringen är givevis inte skyldiga till den ekonomiska krisen – även om deras passivitet kommer att fördjupa den – men väl till att allt fler svenskar faller mellan stolarna när de blir arbetslösa eller drabbas av ohälsa. De visste vad de gjorde, de visste bara inte om att krisen skulle komma… just nu…

P.S. Om du blir arbetslöspassa dig för att skriva dagbok på nätet (blogga). Då kan du förlora din a-kassa!

_______

Höj taket i a-kassan – skriv på namninsamling!

Bra Bloggat; Sjölander, Utredarna, Peter Andersson, Arvid Falk, Nemokrati, In your face, Eva Hillén Ahlström

För alla som behöver tröstIngen ko på isen...

Press; SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, AB3, ABGröning, ABledare, AB4

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se