Vart tog utanförskapet vägen?

Länge var kampen mot ”utanförskapet” det överskuggande målet för alliansen. Alla politiska beslut och alla nya lagförslag sades ha ett och samma syfte – att minska ”utanförskapet”.

Den nymoderata ”arbetslinjen” hade flera säkra kort. Allt handlade nämligen om att få arbetsskygga och simulanter att välja bort ”utanförskapet”. Piska och morot – det var modellen!

För knappt ett år sedan skrev man till exempel så här på DN debatt;

Att bekämpa människors utanförskap från arbetsmarknaden var Allians för Sveriges tydligaste löfte till väljarna i valet 2006. Vårt reformtempo har varit högt sedan regeringstillträdet. Några av de åtgärder vi har genomfört för fler jobb och minskat utanförskap har också upplevts som tuffa. Framför allt gäller det förändringarna i a-kassan och arbetet med att stävja fusk i sjukförsäkringssystemet.

….

Alliansregeringen för stegvis samman ett delat samhälle och ökar sammanhållningen mellan människor.

”Jobbskatteavdraget” skulle alltså få människor att gå från ”bidrag” till arbete. Den nya ”utsorteringskedjan” skulle få sjuka att sluta fuska och börja jobba igen. Och fiffigast av allt – den stympade a-kassan skulle radera ut arbetslösheten. Ingen skulle längre ”välja” arbetslöshet före jobb.

På så vis var det tänkt att alliansen skulle utrota ”utanförskapet”.
Men så plötsligt hände det något. Lågkonjunkturen kom och verkligheten hann upp alliansens retoriska kullerbyttor. Utanförskapsretoriken avtog sakta men säkert. Nu talar inte Anders Borg och Fredrik Reinfeldt längre om ”utanförskapet” (om det inte handlar om invandrare förstås).

Det finns en förklaring… det ökar.

Det är inte bara arbetslösheten som stiger, nu ökar också antalet socialbidragstagare (det verkliga utanförskapet) – det senaste året med åtta procent. Då är inte stöd till flyktingar inberäknat. Till en stor del beror det, enligt kommunerna själva, på regeringens försämrade a-kassan och hårdare sjukregler.

Men inte bara krisens verklighet har hunnit ikapp alliansens utanförskapsretorik – även själva begreppet har ifrågasatts ett flertal gånger, bland annat av Uppsala professorn Bertil Holmlund. Hans kritik av begreppet handlar (kort) om detta;

  • Begreppet kan lätt manipuleras; “Regeringen kan minska utanförskapet enbart genom att förkorta ersättningstiderna eller skärpa kvalifikationskraven, alldeles oavsett vilka effekterna blir på faktisk sysselsättning, arbetslöshet eller sjukfrånvaro.”
  • Begreppet kan inte användas i internationella jämförelser; “Välfärdsstater med generösa trygghetssystem, till exempel de skandinaviska länderna, kommer i sådana jämförelser att framstå som mindre framgångsrika enbart därför att personer som inte arbetar har större tillgång till offentliga trygghetssystem.”

Alliansregeringens försök att ”manipulera” utanförskaps siffrorna har alltså blivit ett fiasko. Det verkliga ”utanförskapet” ökar nu i allt snabbare takt när allt fler sjuka och arbetslösa tvingas till kommunernas socialkontor. Samtidigt – detta är bara början. Försäkringskassan har precis börjat tillämpa de hårdare sjukreglerna med kortare tidsgränser och arbetslösheten stiger ännu brant uppåt.

Den sociala krisen som nu uppstått – där allt fler sjuka och arbetslösa tvingas söka försörjningsstöd – är en kris skapad av alliansens politik. Det är inte USA:s politiker eller finansmän som har slaktat våra trygghetssystem lagom till lågkonjunkturen – det är istället ”det nya arbetarpartiet Moderaterna” med sina allianspartners som får ta åt sig ”äran” för det eländet.

Så gick det när alliansregeringen skulle ”föra samman ett delat samhälle”….. ett konstruerat ”utanförskap” blev till ett verkligt utanförskap för en allt större grupp människor.

*

Tidigare bloggposter;

Professor sågar utanförskapsbegreppet

Tugga med framtänderna

Köp inte propagandan

*

Fattigbloggen

Bloggat; Jinge, Utredarna, Reflektioner och speglingar, Alliansfritt Sverige

Mer bloggtips; Annas Rosblogg om friskolor, Ingen ko på isen till den girige, Arvid Falk om den flexibla regeringen

Press; DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD4
*
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

intressant.se