Absoluta slutsatser – efter två veckor

SvD:s ledarsida hakar i dag på DN och moderaten Gunnar Axén och visar upp sin okunskap beträffande den nya sjukförsäkringen i öppen dager. Man känner sig nu redo att håna både de som har kritiserat de nya sjukförsäkringsreglerna och de som drabbas av dem.

Anledningen är att det nu finns statistik tillgänglig för perioden 31 december 2008 till 19 januari 2009. Statistiken avser alltså de första dryga två veckorna efter det att den första tidsgränsen (180 dagar) har passerats. Det rör sig sammanlagt om nära 79 000 sjukfall, där enbart knappt 10 000 ännu har hunnit prövats.

Efter bara två veckor drar man alltså sina absoluta slutsatser av hur hela den nya ”utförsäkringskedjan” fungerar. Duktigt!

Ingen seriös bedömare kan givetvis dra några som helst slutsatser. Årsskiftet var enbart startskottet – inte slutpunkten. Däremot kan man givetvis studera de siffror som redan nu finns tillgängliga. Något som uppenbarligen inte SvD:s ledarskribenter klarat av.

Så här ser fakta ut, perioden 31dec-19 jan;

  • 9.483 personer som varit sjukskrivna i 180 dagar eller mer avslutade sin sjukskrivning.
  • Nära 2 000 (21 %) av dessa är inskrivna hos arbetsförmedlingen.
  • Knappt 1 300 (14 %) av dessa har blivit förtidspensionärer. För gott. Den tidsbegränsade sjukersättningen finns inte längre kvar.
  • 65 procent av dessa, drygt 6 000 personer, vet man ännu inte riktigt vart de har tagit vägen.
  • De resterande, nära 70 000 personerna, som vid årsskiftet nådde samma tidsgränser är ännu inte utredda.

Var tar då de flesta som blir av med sjukpenningen vägen?

Många saknar a-kassa (eller kvalificerar sig inte längre). Många har fortfarande stora problem med hälsan. Ingen tycks riktigt veta.

Vissa, som har tur, kanske klarar av ett deltidsjobb, och får hanka sig fram bäst det går. Kommunens försörjningsstöd är ingenting man ”kvalificerar sig för” i en handvändning. De som har anhöriga (som kan försörja dem) eller tillgångar eller besparingar får inte socialbidrag. Kommuner nekar också stöd till de som inte kan visa upp ett intyg på att de är aktivt arbetssökande. För de som arbetsförmedlingen bedömer som ”för sjuka för att ta ett jobb” finns ingen hjälp att få.

Kanske är det inte så konstigt att en stor grupp av de som redan nu försvunnit ut från sjukförsäkringen hamnat i ett ingenmansland. Ingen efterfrågar dessa människor. Ingen bryr sig. De räknas inte, de finns inte.

Trots detta – i landets kommuner söker nu allt fler socialbidrag. En undersökning gjord av SKL visade, redan före lågkonjunkturen (2007), att 70 procent av kommunerna med ökade socialbidragskostnader angav ”striktare regeltillämpning hos Försäkringskassan” och ”försämrad arbetslöshetsförsäkring” och att ”arbetsmarknadsåtgärderna med tillhörande ersättningar har minskat” som skäl till deras ökade socialbidragskostnader.

Vad innebär detta i en lågkonjunktur där allt fler blir arbetslösa utan rätt till a-kassa? Där allt fler faller offer för en ännu striktare regeltillämpning hos Försäkringskassan?

Det borde väl de flesta, som inte är ledarskribenter på någon borgerlig tidning, kunna räkna ut.

Frågan är om någon bryr sig…

*

Tidigare bloggposter;

Får vissa människor inte finnas?

Gunnar Axén borde be om ursäkt

Snabba slutsatser…

Bloggat; Utredarna, Resursbloggen,Veronica Palm, Stockholms vänstern,
*
Andra bloggar om: , , , , , , ,
intressant.se
*