Snabba slutsatser och privatiseringsivern

I DN rapporteras att ”sjukskrivna går tillbaka till jobbet” och att de nya sjukreglerna inte alls har inneburit de problem som ”oppositionen” varnade för.

Efter dryga två veckor har man alltså dragit sina slutsatser. Duktigt!

Åter till verkligheten.

Det är inte (bara) ”oppositionen” som har varnat för de nya reglerna. Det är Försäkringskassan och SKL som har gjort prognoser där man förutspår hur många som ska drabbas av de nya reglerna. Regler som just nu har börjat verka. Årsskiftet var startpunkten – inte någon slutpunkt. Att redan nu förutspå hur de slår är alltså omöjligt.

Så här skriver en läkare, om de nya reglerna, på sin blogg ”Settergern om allmänmedicin”, citat;

Varken läkare eller långtidssjukskrivna har knappt börjat förstå regeländringarna och min erfarenhet av försäkringskassans och arbetsförmedlingens arbetstakt gör att jag misstänker att väldigt lite av det som hänt vid årsskiftet syns än på ett tag…

När vi på min vårdcentral hade en genomgång av vad reglerna egentligen innebär var det lite av en chock. Antingen är du som patient så svårt påverkad att du aldrig får tillbaka din arbetsförmåga eller så har du ett år på dig att bli frisk. Det är vi som läkare som måste intyga att tillståndet är varaktigt (livslångt).

En patient med psykiatrisk problematik i 30-årsåldern är alltså beroende av att jag intygar att hans tillstånd är livslångt, annars blir han snabbt socialbidragstagare. Muntert.

DN:s artikelrubriken är märklig, och förmodligen satt i rent propagandasyfte.

Siffrorna i artikeln visar att man helt enkelt inte kan dra några slutsatser efter bara dryga två veckor (perioden från årsskiftet till 19 januari). Att de flesta sjukskrivna går tillbaka till sina jobb är ingenting märkligt eller nytt. Det som är nytt är att många sjuka nu tvingas ”bita ihop” och gå tillbaka till jobbet allt tidigare, trots smärta och sjukdom. Konsekvenserna av detta får vi kanske inte se förrän betydligt längre fram i tiden.

Det finns flera intressanta kommentarer på artikeln. Detta är den första, citat;

.. samtidigt i artikeln så visar man siffror på att 2000st ( 21%) är arbetslösa med eller utan stödåtgärder och anmält sig till Af. Nästan 1300 st (14%) har blivit förtidspensionärer. Resterande 65% vet man inte om de sökt social bidrag eller vad.

Att socialbidragen just nu ökar i kommunerna är dock ett faktum. Alla som vet någonting om hur det går till att söka försörjningsstöd vet också att man måste vara fullständigt utblottad för att få stödet. För många tar detta, tack o lov, längre än två månader. Dessutom måste man kunna intyga att man är aktivt arbetssökande. Hur många svårt sjuka kan göra det. Hur räknas de som hamnar i ett ingemansland?

Läs mer på Resursbloggen

*

Den borgerliga privatiseringsivern….

” – Det här är en ren kvalitetsupphandling som syftar till att öka mångfalden, det är inget vi gör för att spara pengar.”

Så förklarar moderaternas landstingsråd att man nu minskar anslagen för vård vid ”specialiserad rehabilitering efter akut neurologisk sjukdom” . I Stockholms läns landsting han den borgerliga majoriteten bestämt sig för att dela uppdraget för vården mellan tre aktörer och betala för ”vårdtilfällle” istället för ”vårddygn”.

I praktiken innebär detta att de svårast sjuka – de som kräver längre vårdtid – blir mindre lönsamma. Alltså just den princip som utmärker Vårdval Stockholm.

Beslutet innebär också att Ersta sjukhus, som har vårdat patienter med neurologiska sjukdomar som stroke MS och Parkinson sedan 1970-talet och haft ett obrutet avtal med Stockholms läns landsting i 30 år, nu tvingas lägga ned sin neurologiska klinik. Cirka 100 personer riskerar att bli av med jobbet.

Den borgerliga ivern att privatisera ”till varje pris” leder till allt mer absurda beslut. Alliansfritt Sverige skriver om hur man planerar att förbjuda Karolinska sjukhuset att vara med när Stockholms Vårdcentralers labbverksamhet ska upphandlas.

Vinstdrivna vårdbolag som ägs av riskkapitalbolag tillåts alltså vara med vid ”upphandlingen” men inte Karolinska sjukhuset. Tala om ”öststatsmentalitet”….


Bra bloggat; Resursbloggen

*

Mer bra Bloggtips; Smärtbloggen, Underdogblogg, Hellre upplyst än nedsläckt om kulturlivet i stockholm, Annas Rosblogg – love hurts!, In your face om bonusar, Kaj Raving om krisen

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se

Lämna en kommentar

9 kommentarer

 1. edvinalam

   /  mars 14, 2009

  Visst är två månader tidigt att dra 100 procentiga slutsatser men det är trots allt oppositionen som har hävdat att tusentals människor kastas ut vid årsskiftet 2008/09.

 2. kristallina

   /  mars 14, 2009

  1300 har gått i förtidspension och 2000 är inskrivna hos arbetsförmedlingen.

  De har ingen aning vad som har hänt med 6183 ! sjukskrivna och hur det går för dem?
  Grattis till den statistiken. Jag blir så trött, så trött, så trött.

 3. Edvinalam – du har tydligen gått på propagandan och dessutom hoppat över delar av min bloggtext.

  Det är inte oppositionen som har gjort de beräkningar som varnat för hur många som kommer att ”kastas ut” från sjukförsäkringen. Det är Försäkringskassan och SKL (Sveriges kommuner och landsting).

  Citat, Arbetsmarknaden;
  Med de nya reglerna i sjukförsäkringen riskerar 33 000 personer att utförsäkras 2010 enligt nya beräkningar från Försäkringskassan.

  SKL är emot regelförändringen och har enligt en tidigare beräkning bedömt att den kommer att öka kommunernas kostnader för socialbidrag med 500 miljoner kronor under de kommande fyra åren. I dag tror SKL:s chefsekonom Clas Olsson inte att det räcker.

  Citat, Dagens Samhälle;

  Om ett och ett halvt år riskerar mer än 50 000 sjukskrivna att bli kommunernas ansvar. Här är Försäkringskassans nya beräkningar kommun för kommun.

 4. Fille

   /  mars 15, 2009

  Först några ord om socialbidragen. Nyligen rapporterade Socialstyrelsen att kommunernas utgifter för socialbidrag (ekonomiskt bistånd) ökat med 6 procent i slutet av 2008. Det är de högsta utgifterna på fem år. I 225 kommuner (78 procent av kommunerna) ökade utbetalningarna av socialbidrag.

  Enligt socialförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör består ökningen där till största delen av arbetslösa som står utan a-kassa eller annan ersättning men också av dom som inte längre får ersättning av Försäkringskassan. Tydliga effekter av Alliansregeringens regelskärpningar i a-kassan och sjukförsäkringen alltså.

  Sedan är det naturligtvis helt galet att skylla på att oppositionen skrämt upp folk med att tiotusentals kommer att utförsäkras till följd av regeringens nya sjukskrivningsregler. Precis som Ilse-Mare visat kommer dessa siffror från opartiska bedömmare som Försäkringskassan själv och från SKL.

  När det gäller effekten av regeringens regelförändringar är det alldeles för tidigt att uttala sig. De nya reglerna är så krångliga och svårtolkade att till och med ministern och Försäkringskassan gjort helt olika tolkningar i massmedia. Det tar nog ett tag till innan reglerna börjar tillämpas enligt ”lagens bokstav”.

  Dessutom är det långt ifrån osannolikt att den enskilde och den sjukskrivande läkaren automatiskt anpassar sig till de nya och snäva tidsgränserna och bestämmer att den enskilde skall ”bita ihop” försöka gå tillbaks till jobbet tidigare. Om detta är hållbart och klokt på sikt vet vi idag inte. Troligen kommer en hel del av dessa återgångar till jobbet att återkomma till sjukförsäkringen när det visar sig att det ”inte höll”. Sådana effekter syns ju inte direkt, utan då bör man studera effekterna under en lite längre period än enbart några veckor/månader efter att de nya reglerna börjat användas.

 5. Det där med hur utblottad man måste vara för att få försörjningsstöd och hur man blir bemött på socialkontoret varierar säkert kraftigt. Jag och sambon blev i alla fall väldigt väl bemötta. Sambon äger ett hus som han inte blev tvungen att sälja. Antagligen för att de på socialkontoret vet att det inte finns någon annan bostad att få tag i. Vi hade hamnat på gatan. Dessutom är huset litet och billigt i drift. De flesta hyror ligger över det.

  Min sambo äger dessutom en bil. Han blev inte heller tvungen att sälja den. Motiveringen som vår handläggare angav var min sambos funktionshinder och att bilen behövdes för den typen av jobb som han sökte. Dock fick vi bara pengar för transportbehov som motsvarade ett månadskort.

  De krävde inte heller att vi skulle vara aktivt arbetssökande, d.v.s. redovisa sökta jobb till dem. Att jag är sjukskriven hade de svart på vitt. Min sambo däremot var 50% arbetsökande och resten hängde i luften.

  Jag berättar det här för att ge lite hopp till alla som behöver söka bidrag och för att visa att man kan bli väl bemött på socialkontoret. Kanske hade vi bara tur och är undantaget som bekräftar regeln, men jag vet inte.

  Dock är försörjningsstöd inget som man kan leva på i längden och det är rent skamligt att sjuka och arbetslösa ska behöva hamna på soc-kontoret.

 6. Olof S

   /  mars 15, 2009

  Jaha och?

  Hur muntert var det dock med S vid makten?

  Jo efter 1 års sjukskrivning blev du förtidspensionerad och dömd till ett i princip evigt utanför arbetsmarknaden. Snacka om cynism att sortera ut människor på det viset!

  Det är oändligt mycket bättre att testa människor för arbetsförmåga än att sortera ut dem till förtidspensionärer som hela S politik gick ut på (i syfte att dölja arbetslöshet och utanförskap).

 7. Eva

   /  mars 16, 2009

  Svar till Olof S

  Det du säger stämmer inte. Det är en falsk myt som valsar runt! Man måste skilja på tillfällig och permanent sjukersättning!

  Den tillfälliga sjukersättningen omprövades varje år, vartannat om man var sjukare och hade en sämre prognos, och man fick förlängt om man fortfarande var sjuk och helt eller delvis arbetsoförmögen. Den kunde man alltså få på 100 %, 75, 50 eller 25 %, beroende på arbetsförmågan. Nu finns inte ens deltidsvarianten kvar för längre sjukperioder än max 18 månader!

  Jag själv är sjukskriven för stressutmattning sen flera år, orkar fortfarande inte jobba mer än halvtid, och blir väl troligen utförsäkrad om ett år när min sjukersättningsperiod tar slut, så jag är väl insatt i hur reglerna såg ut. Hade nuvarande regler gällt när jag blev sjuk hade jag inte ens fått möjligheten att kunna få komma tillbaks och jobba de 50% jag är uppe i nu. Jag hade hamnat hos socialen, för i mitt fall fanns det absolut inga möjligheter att orka jobba efter bara 18 månader. DÅ hade man kunnat snacka om ett ‘utanförskap’ – skapat av reglerna – inte nu!! Vissa diagnoser tar tid att bli frisk från, och MÅSTE få ta tid!

  Den tillfälliga sjukersättningen är INTE är lika med definitiv sjukersättning/ sjukpension (ett uttryck som formellt försvann redan 2003). En permanent sjukersättning betydde att man inte alls bedömdes kunna komma tillbaks till arbete igen, men den omprövades också – jag vill minnas att det var vart tredje år.

 8. Jag tycker denna blogg e kanon, men jag skulle vilja tipsa om en sak.
  Jag var den första eleven och fungerar kanonbra idag.
  Integrationscoaching har hjälpt mig i mycket svåra tider.
  Integrationscoaching är en integrationskurs som syftar till att ge hemlösa och utsatta i samhället, en chans att komma tillbaka till ett normalt liv.
  målet är att göra eleverna till självförsörjande och produtiva människor.
  Medans olika behandlingshem tar 3-5000:- per dygn och efter behandlingen tillbaka till ett liv med soc och utan jobb sa är detta allternativet mycket bättre, billigare och ger mer tycker jag
  Tryck mitt namn och kom till hemsidan!

 1. Gunnar Axén borde be om ursäkt « Ett hjärta RÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: