Snabba slutsatser och privatiseringsivern

I DN rapporteras att ”sjukskrivna går tillbaka till jobbet” och att de nya sjukreglerna inte alls har inneburit de problem som ”oppositionen” varnade för.

Efter dryga två veckor har man alltså dragit sina slutsatser. Duktigt!

Åter till verkligheten.

Det är inte (bara) ”oppositionen” som har varnat för de nya reglerna. Det är Försäkringskassan och SKL som har gjort prognoser där man förutspår hur många som ska drabbas av de nya reglerna. Regler som just nu har börjat verka. Årsskiftet var startpunkten – inte någon slutpunkt. Att redan nu förutspå hur de slår är alltså omöjligt.

Så här skriver en läkare, om de nya reglerna, på sin blogg ”Settergern om allmänmedicin”, citat;

Varken läkare eller långtidssjukskrivna har knappt börjat förstå regeländringarna och min erfarenhet av försäkringskassans och arbetsförmedlingens arbetstakt gör att jag misstänker att väldigt lite av det som hänt vid årsskiftet syns än på ett tag…

När vi på min vårdcentral hade en genomgång av vad reglerna egentligen innebär var det lite av en chock. Antingen är du som patient så svårt påverkad att du aldrig får tillbaka din arbetsförmåga eller så har du ett år på dig att bli frisk. Det är vi som läkare som måste intyga att tillståndet är varaktigt (livslångt).

En patient med psykiatrisk problematik i 30-årsåldern är alltså beroende av att jag intygar att hans tillstånd är livslångt, annars blir han snabbt socialbidragstagare. Muntert.

DN:s artikelrubriken är märklig, och förmodligen satt i rent propagandasyfte.

Siffrorna i artikeln visar att man helt enkelt inte kan dra några slutsatser efter bara dryga två veckor (perioden från årsskiftet till 19 januari). Att de flesta sjukskrivna går tillbaka till sina jobb är ingenting märkligt eller nytt. Det som är nytt är att många sjuka nu tvingas ”bita ihop” och gå tillbaka till jobbet allt tidigare, trots smärta och sjukdom. Konsekvenserna av detta får vi kanske inte se förrän betydligt längre fram i tiden.

Det finns flera intressanta kommentarer på artikeln. Detta är den första, citat;

.. samtidigt i artikeln så visar man siffror på att 2000st ( 21%) är arbetslösa med eller utan stödåtgärder och anmält sig till Af. Nästan 1300 st (14%) har blivit förtidspensionärer. Resterande 65% vet man inte om de sökt social bidrag eller vad.

Att socialbidragen just nu ökar i kommunerna är dock ett faktum. Alla som vet någonting om hur det går till att söka försörjningsstöd vet också att man måste vara fullständigt utblottad för att få stödet. För många tar detta, tack o lov, längre än två månader. Dessutom måste man kunna intyga att man är aktivt arbetssökande. Hur många svårt sjuka kan göra det. Hur räknas de som hamnar i ett ingemansland?

Läs mer på Resursbloggen

*

Den borgerliga privatiseringsivern….

” – Det här är en ren kvalitetsupphandling som syftar till att öka mångfalden, det är inget vi gör för att spara pengar.”

Så förklarar moderaternas landstingsråd att man nu minskar anslagen för vård vid ”specialiserad rehabilitering efter akut neurologisk sjukdom” . I Stockholms läns landsting han den borgerliga majoriteten bestämt sig för att dela uppdraget för vården mellan tre aktörer och betala för ”vårdtilfällle” istället för ”vårddygn”.

I praktiken innebär detta att de svårast sjuka – de som kräver längre vårdtid – blir mindre lönsamma. Alltså just den princip som utmärker Vårdval Stockholm.

Beslutet innebär också att Ersta sjukhus, som har vårdat patienter med neurologiska sjukdomar som stroke MS och Parkinson sedan 1970-talet och haft ett obrutet avtal med Stockholms läns landsting i 30 år, nu tvingas lägga ned sin neurologiska klinik. Cirka 100 personer riskerar att bli av med jobbet.

Den borgerliga ivern att privatisera ”till varje pris” leder till allt mer absurda beslut. Alliansfritt Sverige skriver om hur man planerar att förbjuda Karolinska sjukhuset att vara med när Stockholms Vårdcentralers labbverksamhet ska upphandlas.

Vinstdrivna vårdbolag som ägs av riskkapitalbolag tillåts alltså vara med vid ”upphandlingen” men inte Karolinska sjukhuset. Tala om ”öststatsmentalitet”….


Bra bloggat; Resursbloggen

*

Mer bra Bloggtips; Smärtbloggen, Underdogblogg, Hellre upplyst än nedsläckt om kulturlivet i stockholm, Annas Rosblogg – love hurts!, In your face om bonusar, Kaj Raving om krisen

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se