Världens ärligaste regering?

freddown1

Allas vår älskade statsminister Fredrik Reinfeldt var gäst hos ”Skavlan” i fredags (6 mars). Det genomgående temat var ärlighet.

Ni läste rätt – ärlighet.

Det är väl knappast det första ordet som slår en när man tänker på ”det nya arbetarpartiet moderaterna” och Fredrik själv. Ofta känns det istället som om hela den nymoderata maktapparaten är byggd på motsatsen – nämligen lögnen.

Men, om vi först koncentrerar oss på Fredrik själv så finns här faktiskt några öar av ärlighet. Hans egna ”sanningar”… som säger en hel del om hans människosyn…

Fredriks ”sanningar”….

…om pensionärer;

Folkpensionen är ett nytt fenomen och inget vi kan ta för givet. […] Pensionärerna ska se sig själva mindre som pensionärer och mer som ett skattefrälse.

(tal i Almedalen)

…om oss svenskar och vårt välfärdssamhälle;

Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.
(Det Sovande Folket, 1993)

Men, detta är bara tillfälliga öar av ”ärlighet”. Annars är kanske inte ärlighet Fredriks och regeringens starkaste sida. Här är några exempel som kan få en att fundera…..

Det behövs stöd till omställning och inriktning mot finanspolitiska stimulanser. Därför är det viktigt att konstatera att vi har den mest expansiva finanspolitiken i hela Europa och att vi agerar från överskott i offentliga finanser. Det är precis det jag beskriver.

Sanningen:

När LO-tidningen undersökte sanningshalten i statsministerns uttalande visade det sig inte stämma. Enligt EU-kommissionens senaste bedömning bidrar den svenska statsbudgeten med motsvarande 3,9 procent av bruttonationalprodukten (BNP) till att få fart på ekonomin i år och nästa. Därmed delar Sverige en tiondeplats tillsammans med Nederländerna. Listan toppas av Irland och Storbritannien. Av de nordiska länderna satsar Danmark och Finland mer än Sverige. Norge tillhör inte EU, men även där är stimulanseffekten sannolikt större än i Sverige.

*

Då vill jag påminna om att vi har världens generösaste arbetslöshetsförsäkring.

Sanningen:

När TCO jämförde hur den statliga arbetslöshetsförsäkringen i åtta länder (Sverige, Danmark, Finland, Norge Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien) täcker upp förlorad inkomst vid arbetslöshet visade det sig att Littorin inte hade någon som helst grund för sitt påstående. Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är, tvärtemot Littorins utsagor, sämst bland de undersökta nordiska länderna när det gäller generositet och skydd mot inkomstbortfall för medelinkomsttagare.

Den svenska arbetslöshetsförsäkringens ersättningsnivå för medelinkomsttagaren ligger dessutom bland de lägsta i de undersökta länderna. Det beror på att den har ett lägre inkomsttak än många andra länder. Den reella ersättningsnivån i Sverige sjunker dessutom relativt sett genom att Sverige har flest karensdagar bland de undersökta länderna. Många länder har inga karensdagar vid ofrivillig arbetslöshet. TCO-studien (pdf) visar alltså att den svenska arbetslöshetsförsäkringen inte längre skyddar de breda medelklassgrupperna.

*

Vi har mest stök och disciplinproblem i vår skola i hela den industrialiserade världen. Enligt OECD ligger Sverige i topp när det gäller skolk, skadegörelse och kränkande språkbruk. Vi måste vakna upp och inse att det inte fungerar.

Sanningen:

När SR-programmet ”Kris i skolan?” granskade Björklunds uttalande visade det sig sakna grund i OECD-statistiken. OECD genomför undersökningen PISA (Programme for International Student Assessment), vilken hittills gjorts tre gånger.

Den omgång där man tittat mest på skolklimat är, enligt analytikern Claire Shewbridge som arbetar med PISA, 2003-års upplaga av undersökningen. Men i PISA 2003 (pdf) finns inga uppgifter om grovt språk, stölder eller skadegörelse. Men det finns två tabeller (5.2 och 5.3) som rör skolk, frånvaro och ordning. I den ena tabellen är det rektorerna som uppskattar i hur hög grad skolk, oordning och droger hindrar elevernas lärande och i den andra uppskattar eleverna vilka beteenden som förekommer under varje eller nästan varje mattelektion. I båda fallen hamnar Sverige någonstans i mitten av tabellen, på eller i närheten av OECD-genomsnittet. En hel rad länder hamnar alltså sämre än Sverige i dessa två tabeller. Ett av dessa är Björklunds eget ”mönsterland”, Finland.

*

För att inte tala om Anders Borgs ”bonusretorik” kontra verkligheten…

P.S. Om du vill se någon som verkligen var ärlig i programmet ”Skavlan” – titta på det här!

*

OBS! Mer om Fredriks bok ”Det sovande folket” hos Alliansfritt Sverige och Arvid Falk

Mer bloggtips; Röda berget om centern, Hanna Bergstedt varslar regeringen, Ekonomikommentarer om finansmarknaden, La Montagne om barnbonusar, Kaj Raving om höginkomsttagare, Motvallsbloggen om Israel

Press om regeringen:

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, AB1, AB2, AB4, AB5, AB6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se