När hjälten Anders Borg blev Anders Bluff

Nyhetskvällen började som den allt oftare brukar. Tre högermän fick växelvis kommentera det stigande budgetunderskottet. Anders Borg (nymoderat), Bo Lundgren (gammelmoderat) och Stefan Fölster (nyliberal).

Man kan fråga sig – var fanns oppositionen, facket och forskarna?

Sedan kom Uppdrag Granskning. Då hände det.

För första gången sedan ”maktövertagandet” granskades den borgerliga regeringens populistiska retorik. Nu handlade det om finansminister Anders Borgs kraftiga verbala attacker mot ”bonusar” och hela bonuskulturen – kontra hur verkligheten ser ut i statliga bolag, och vad regeringen själva har gjort för att förhindra att ”bonuskulturen” breder ut sig.

Den nya folkhjälten Anders Borg visade sig vara hycklaren Anders Bluff.

Den folkliga och populära retoriken hade ingen koppling till de beslut den borgerliga regeringen själva hade fattat bara några månader innan krisen bröt ut.

Citat, svt;

BARA NÅGRA månader innan finanskrisen bröt ut hösten 2008 införde Borgs regering nya riktlinjer för bonusar i statens företag.

De gamla reglerna om max två månadslöner slopas, precis som regeln om att inte betala ut bonus vid förluster.
Direktörernas maxbonus fördubblas till att gälla fyra månadslöner och för kapitalförvaltare och andra utanför ledningen finns ingen begränsning alls.

Som ett allmänt förtydligande skrev regeringen också in att man ”tar bort sitt generella motstånd mot bonusar” – alltså helt på tvärs med det budskap Anders Borg fört fram under hösten.

Vi fick också en inblick i hur bonussystemen ser ut på det statliga kärnkraftverket Forsmark. Säkerheten blir allt oviktigare när vinstkraven prioriteras.

Citat;

Nära hälften av hans (Forsmarks chef) möjliga bonus på flera hundra tusen kronor är kopplad till vinsten.
För högsta chefen inom Vattenfall Norden handlar det om ännu mer pengar – och ännu mindre om säkerheten.
Hela 75 procent av utfallet hänger på hur affärerna går.

När Anders Borg skulle förklara de regelförändringar regeringen infört fick man intrycket av att bonus problematiken var någonting alldeles nytt. Någonting som aldrig hade diskuterats tidigare, något som dykt upp som ett problem först i och med höstens finanskris. Man kan undra – på vilken planet har Anders Borg & co. befunnit sig på de senaste 20 åren?

För en regering som i stort sett backat när det gäller att föra en aktiv krispolitik har förmodligen de verbala attackerna mot bankernas bonussystem varit avgörande för den ökade populariteten. Människor har känt igen sig i Anders Borgs välregiserade vrede. Nu visade sig även detta vara en retorisk bluff – allt för att vinna tillbaka osäkra väljare.

*

Till sist…

För att återknyta till gårdagens tema – om a-kassan. Läs i Dagens arbete om hur a-kassan såg ut under den förra krisen på 90-talet. Läget för de som idag går ut i arbetslöshet har drastiskt förändrats till det sämre.

Exempel;

  • 1992 fanns ingen karens.
  • Arbetslösa fick 90 procent av lönen i 300 dagar.
  • Abetsmarknadskurser och utbildningar räknades som arbete.
  • Taket i a-kassan var 1992 16 060 kr/mån (idag 14 960 kr)
  • A-kasse avgiften låg i snitt på 57 kr/mån (dagens penningvärde)

*

Bloggat;Annarkia, Röda Berget, Björn Andersson

Länkar;

AB – Folket vill stoppa bonusar

Uppdrag Granskning om bonusar

Uppdrag Gransknings hemsida

sr.se – Lättare få bonus i statliga företag

Mer press; AB1, AB2, AB-ledare, SvD1, SvD2, DN1, DN2, DN3

*

Bloggtips; Mig äger CSN om pigdebatten, Vägen till himmelen om sjukförskringen, Alliansfritt Sverige om jämställdhet, Eva Hillén Ahlström om FK och ökningen av socialbidrag, Resursbloggen om rehabgarantin, Motvallsbloggen om Island och finanskrisen

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

intressant.se