Regeringens dröm kan bli en mardröm

Det är inte svårt att förstå varför Metall och Stefan Löfven öppnar för sänkta löner i utbyte mot kortare arbetstid och utbildning. Läget ser nattsvart ut och till sommaren kan var fjärde metallare vara arbetslös. Eller som Löfven i går beskrev situationen ”det är en isgata ned mot ett stup”.

Med de försämringar i a-kassan och arbetsmarknadspolitiken som den borgerliga regeringen genomfört drabbas de som i dag tvingas gå ut i arbetslöshet på ett förödande sätt. En skrämmande låg a-kassa på mellan 50 och 65 procent av lönen och en nedrustad arbetsmarknadspolitik är det som väntar de flesta arbetslösa metallarbetare.

Den flexibilitet som länge kännetecknat svensk arbetsmarknad är, med den borgerliga politiken, på väg att försvinna. Utan en rimligt ersättningsnivå i a-kassan och en aktiv arbetsmarknadspolitik blir arbetsmarknaden mindre flexibel. Strukturomvandlingar blir svårare och protektionismen ökar. Inte så konstigt – vem vågar och vill riskera jobbet när alternativet är nattsvart ekonomisk ruin?

Risken är stor att den hemliga dröm som den borgerliga regeringen har haft – om en svensk låglönemarknad – nu blir verklighet. Den av regeringen saboterade a-kassan och arbetsmarknadspolitiken har lagt grunden till utvecklingen.

Men, risken finns att resultatet blir allt annat än ett drömscenario för Borg & Co. Detta kan istället vara början på en nedåtgående spiral med lägre löner, lägre efterfrågan, ännu lägre a-kassa, deflation och en ännu djupare lågkonjunktur. Det är knappast en valvinnare…. inte ens för en så ”populär” regering som denna…

Resultatet kan bli som det Nils-Olof Ollevik beskriver i SvD;

Risken är stor att krisuppgörelsen öppnar för nya krav på generella lönesänkningar, lokala eller branschvisa, och då är Sverige inne i en farligt nedåtgående spiral; Ett race mot botten, rent bokstavligt.

Breda lönesänkningar kommer att inte bara att sänka företagens lönekostnader, de kommer också att minska skatteunderlaget, försämra samhällsservice och infrastruktur, utan att för den skull öka de svenska företagens internationella konkurrenskraft.

Anders Borgs dröm kan förvandlas till en mardröm…

*

Bloggat; Radar, Stockholmsvänstern, Kaj Raving, Tomas Jonsson, Norrblogg, Annarkia, Mullvaden, Ung vänster, Svensson

Newsmill; Lönesänkningar en följd av sänkt a-kassa

Press; DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN-Schück, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD-blogg, SvD-ledare, AB-ledare, AB1, AB2, AB3

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se