Den moderata människosynen

billsvensk

Moderaternas utspelet på DN debatt i dag om invandrarpolitiken följer samma mönster och samma linje som partiet slagit in på under de senaste åren – inom de flesta områden.

Populism parad med en rå, inhuman och riktigt skrämmande människosyn.

Med de senaste utspelen är det tydligt att man vill vinna över så många SD väljare som möjligt, men kanske ännu hellre så många ”smygrasister” som möjligt. Man gör det genom att upphöja okunskap och klyschor till politisk retorik och lagförslag.

Ett exempel – ”I Sverige gäller svensk lag”. Man kan fråga sig var svensk lag annars skulle gälla? I Nigeria, eller kanske i Kina?

Krav på ”språktester” upprepas – ”Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige.” Man kan fråga sig om detta gäller alla medborgare? Såväl infödda som invandrare? Innebär detta att man kommer att utvisa alla som har läs- o skriv- svårigheter eller svåra mentala funtionshinder – de som, med all säkerhet, aldrig kommer att uppnå vad man kallar ”grundläggande kunskaper i svenska”? När skall denna kunskapsnivå vara ”uppnådd”? Efter en viss tid, direkt vid ankomst till Sverige eller från födseln? Innebär detta att vissa svenskar kommer att mista sitt medborgarskap (kanske till och med individer inom vårt omhuldade svenska kungahus)?

Så här uttrycker man sig på DN debatt;

Vi kommer antagligen anklagas för respektlöshet och nationalism av dem som föredrar bidrag och välmenande fraser framför tydlighet om rättigheter och skyldigheter. Vi får ta det.

Återigen pekar man (mellan raderna) ut gruppen invandrare som olönsamma, brottsliga bidragstagare. Man skyller de problem invandrare möter i det svenska samhället, den diskriminering de utsätts för, på invandrarna själva. Retoriken känns igen från den om sjukskrivningar – där man svepande har anklagat sjuka och funktionshindrade för ”bidragsfusk”.

Dessutom – ingen ”föredrar bidrag” (ett billigt retoriskt trick). Däremot finns det behov av trygghetssystem och sociala försäkringar som fungerar för alla som vid olika tillfällen i livet behöver hjälp och stöd. I alla fall i ett humant samhälle.

Människor av kött och blod, såväl invandrare som infödda svenskar, har av moderaterna reducerats till arbetsmaskiner. Arbete ger frihet, och enbart perfekta, friska, svensktalande och arbetsdugliga människor har ett sant värde för moderaterna och Sverige som nation.

Den moderata människosynen blir allt tydligare, och alltmer skrämmande.

Slutligen – Lars Ohly;

– Det värsta som kan hända är inte att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen utan att etablerade partier tar över deras politik.

Nu är vi där…. och mer därtill…

*

Tidigare bloggpost; Moderaterna det nya rasistpartiet

Bra Bloggat; Utredarna, Annas Rosblogg, Queen of light, Radar, Jinge, Simone, Alliansfritt Sverige, Ulrika Falk, Självgod och bitter

Motvallsbloggen

Press; DN debatt, DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, AB3, AB4, SvD

*
Andra bloggar om: , , , , ,

intressant.se

Annonser
Följande inlägg
Lämna en kommentar

25 kommentarer

 1. ”Arbete ger frihet”. Så stod det på de inhägnade staketen på koncentrationslägern under Förintelsen. Hemskt!

 2. Mike

   /  februari 17, 2009

  Vidrig regering,

  Snacka om att dom tycker vi har ett primitivt tankesätt.

  Tottal omyndigförklarande.

 3. Ingrid Johansson

   /  februari 17, 2009

  Jag står politiskt till vänstern har alltid gjort det
  Jag tycker Moderternas förslg är bra.
  Självklart skall folk / utlänningar anpassa sig till det samhälle dom valt att komma till.

  Jag har arbetat utomlands både i muslimska och judiska och ortodoxa länder och där anpassade jag mig lärde mej språket anpassade mej klädmässigt inga kort korta kjolar i muslimska länderna jag var i.
  Självklart skall untlänningar anpassa sig, läsa språket coh begår dom brott skall dom utvisas och varför skall dom flytta till kommunder som är överfyllda eller att staten av andra skäl anser inte vara lämpligt.

 4. Jut

   /  februari 17, 2009

  Jag är stolt över vår regering. Om jag efter flera år t.ex. i Japan önskar bli japansk medborgare så är det bara rimligt att jag ser till att i det läget ha lärt mig att kommunicera någorlunda bra på japanska. Det ligger i både mitt och mottagarlandets intresse. Samma sak med alla andra länder och språk. De svenskar som emigrerade till USA för 100 eller 150 år sedan gjorde allt för att så snabbt som möjligt lära sig engelska. Vad är det som får dig och dina gelikar att tycka att det är OK att bli medborgare i ett land utan att ens kunna språket i det landet? Det tar absolut max tre-fyra år att lära sig att kommunicera på vilket språk som helst om man bor i ett land där det språket talas och om man verkligen försöker. (En del lär sig grunderna på några månader.) Min sambo kommer från en helt annan världsdel, talandes ett språk helt obesläktat med svenska och utan att kunna engelska och tog henne två år att lära sig bra svenska. Nu har hon permanent uppehållstillstånd. Tack för ordet!

 5. Voogi

   /  februari 17, 2009

  Lyfter man blicken 30-40 år framåt i tiden, så har vi ett stort demografiskt problem, vars enda vettiga lösning är en ökad arbetskraftsinvandring.

  Andra alternativ är en enorm produktivitetsökning eller höjd pensionsålder (till kanske 75), men dessa kan ha stora skadeverkningar.

  Kanske hjälper inget av alternativen till mer än att mildra försämringen av det ekonomiska välståndet och den antagligen ganska rejält sänkta välfärden.

  Det skall f-n vara under 40 år idag.

 6. Och med detta utspel var det dags att byta namn från ” Arbetarpartiet – moderaterna” till ”Sverigemoderaterna”. Bak all nyretorik låg som vi trodde, sammma, lea, snea nationalpopulism!

 7. Marianne

   /  februari 17, 2009

  Försörjning? Negativa beteendemönster?Kriminalitet? Hög sjuklighet?

  Lösningar??

  Många flyr eller oftare FLYTTAR/invandrar till Sverige, där försörjning utan insats kan bli tillgodosedd, ibland livslång. Det är omvälvande att flytta, det vet alla som flyttat spec utomlands för arbete, studier, med make/maka etc (först lära spåk, seder osv).
  Skillnaden mot våra nya inflyttare är, att många flyttar pga stora problem av personlig art, eller inom släkten, en del är efterspanade i hemlandet pga kriminalitet, alltså inte bara av politiska skäl, som vi tror.
  Detta visas av undersökningar (som jag fått ta del av genom jobbet).

  Ett ‘litet’ exempel: Ca 1992 inleddes en stöldvåg i närliggande bostadsområden, när flyktingförläggningar inrättades i hotellen i Bromma, i norra Solna m fl ställen. Bestörtning hos vanligt folk. De inflyttade kom då från krig (hemskt i sig förstås!), men att man skulle stjäla i det nya landet i den omfattningen verkade så främmande. Och inget beteende de lärtsig i Sverige troligen! De hade mat, husrum, språkundervisning m m! Stölderna försvann efter ett par år, när förläggningarna las ner.

  Tacksamhet hade väl varit mer på sin plats. Detta var bara ett -i det sammanhanget- litet exempel.

  Jag har sett otaliga beteenden, också positiva, men de som märkts är den stora mängden negativa beteenden. Som nog inte har med vår invandringspolitik att göra, utan är med i bagaget hos många grupper/individer som kommer. Det är väl klart många aldrig kommer att kunna försörja sig, de kan inte läsa/skriva ens på sitt eget språk. Kan alltså inte läsa tex trafikskyltar, kvitton, information över huvudtaget. I vården, där jag jag är verksam, står fakta mot den sökandes uppgifter ofta. Man hittar inget fel vid undersökningar etc. Ingen sjukskrivning alltså. Det blir ilska, hot ibland, ibland flera presenter, som kanske kan betraktas som försök till muta och som man inte får/vill ta emot.
  Det fanns 2-3 (kanske fler) priv. läkare i Sthlm som i på 80-90-talet förtidspensionerade bl a personer från medelhavsländer och östra Afrika för en summa på 10 000 – 40 000 (svarta pengar). Försäkringskassan ”visste inte” detta, men intygen var exakt likartat utformade! Men enligt Försäkringskassan var det tillit till patienten (och läkaren?) som var ledordet i deras verksamhet (då). De gjorde det lätt för sig med andra ord. Tjänstefel, tycker jag, som gick kurs (genom jobbet) på FK då. Det visade sig också på konferenser (på 90-talet) att 90 % av alla grekiska/jugoslaviska kvinnor över 40 år var förtidspensionerade, kulturen de kom från var så att man var hemma from den åldern eller hemmafru redan.
  Undersökningar i en ”medelsvensson-kommun” i Sthlm visar att sjukskrivingar av lång-kort karaktär är minst 4 gånger vanligare i grupper med utländskt ursprung. Siffror på försörjningsstöd känner jag inte till, bara hörsägen.
  Det är viktigt med flyttning över gränser, men inte av grupper på 10 000-100 000-tal, med helt andra sedvänjor. Det utmynnar i smärta/vanmakt för båda ‘sidorna’, alltså också för den mottagande.
  Många är rädda för den stegrade kriminaliteten, där de inflyttade är mkt överrepresenterade, vi är rädda för hoten och våldsbetonade beteendemönster hos många.
  Och rädsla underminerar förtroendet, det s k kittet i samhället.

  Och Sverige har konstaterats vara det minst främlingsfientliga landet i EU! Låt vara att vi ofta är ett reserverat folk överhuvudtaget jämfört med italienare t ex. Kanske borde vi hellre kalla vår misstänksamhet för ”FRÄMLINGS-RESERVATION”.

  Någon lösning kan jag inte trolla fram förstås.

  I alla fall, till att börja med:

  Följ lagen i alla sammanhang. Och inga särlagstiftningar/behandlingar. Göra det så bra som nöjligt för dem som vill ARBETA i ett fritt land!
  Ompröva medborgarskap som utfärdats på falska premisser, dvs bedrägeri hos tjänsteman och/eller asylsökande.

  Tilläggas bör att jag själv inte har några konkreta partipolitiska sympatier, fr a allt inte SD.

 8. Erik

   /  februari 17, 2009

  Uppenbarligen har ”god människosyn” ersatt ”god kristen” eller ”god svensk” som den etablerade normen i PK-Sverige, där man tycker det är viktigare att berömma sig själv för sin förträfflighet och godhet än att se verkligheten som den är.

  Det är många som med rätta utropat: ”Är det såhär vi vill ha det?” och ”Detta är en skrämmande utveckling” när de läst moderaternas invandringspolitiska förslag.

  Det är en skrämmande utveckling och det är inte såhär vi vill ha det, verkligheten som moderaterna har civilkurage att se och erkänna när de tar sitt ansvar och addresserar frågan är allt annat än trivsam.

  Dvs, tungt kriminella hotar sig till , ljuger sig till och mutar sig till svenska medborgarskap och begår sedan brott mot helt vanliga svenskar, tränger ut helt vanliga svenskar från arbetsmarknaden genom ljusskygga metoder och etablerar organiserad brottslighet på svensk mark.

  Globaliseringen och invandringen för mer sig en lång rad olika problem som Sverige inte är vant vid. Att skylla Monas och Görans oförmåga att ens erkänna dessa problem på moderaterna, att kalla de personer som har ryggrad nog att ta sig an dem för glåpord, att tro att man belåtet kan berömma sig själv för sin förträfflighet och så löser sig svåra problem av sig själv, det är inte solidaritet eller liknande, det är grövsta sortens småborgerlighet, nu med en extra gratis Che-planch, bara 19.95kr.

 9. Bingo

   /  februari 18, 2009

  Till signaturen: Ingrid Johansson

  Ser ut som om det är du som blir den första personen som ska utvisas på grund av dina stavfel!

 10. Harry Svensson

   /  februari 18, 2009

  Om jag söker ett jobb med förfalskade betyg och får jobbet, så kommer jag självklart att bli av med jobbet om jag blir avslöjad. Jag lär också bli åtalad för urkundsförfalskning.
  Samma regler måste gälla för en passansökan. Trodde aldrig att jag skulle behöva höra politiker från oppositionen stå och försvara brottsliga handlingar.

 11. Veronica Palm socialdemokrati skrev ett bra inlägg som jag tror stämmer.

  ”De vill flytta fokus bort från sina egna misslyckanden”.

  Tänk så simpla folk är – istället för att bli rasande uppåt så trycker dom rasiststöveln neråt istället.

  För ska man prata om slöseri med skattepengar så skall man ju göra konsultföretag återbetalningsskyldiga ifall de levererar ett system som inte fungerar – öht bör man utreda om det förekommit korruption i de affärerna och de gäller hela myndighetssverige.

  Sedan Carnegieaffären – hur kommer det sig att svenska skattebetalare är så vänligt inställda till att ‘sponsra’ det slöseriet med skattepengar.

  Nej , vänt raseriet uppåt istället för nedåt.

  MOt invandrarna och svaga i samhället – så fegt.

  Så går det när folk står med mössan i hand inför överheten och klackar ner utsatta istället.

  Fegt!

 12. Apse

   /  februari 18, 2009

  Problemet är inte M eller SD med sina förslag utan att S, V och MP inte har ett ordentligt genomarbetat alternativ.

 13. Till signaturen Aspe: M och SD är enbart och alltid att definiera som problem – oavsett oppositionsalternativen till Sverigemoderaternas populism.

 14. Vänner,

  hela den här frågan bara ”liksom hänger i luften”! Orsaken till det är att det finns en fri invandring till Sverige utan några möjligheter till krav på kunskaper i svenska. Den kommer söder ifrån och går inte att stoppa! Hur då?

  Europeiska unionen (EU) är ett fördragsbundet samarbete mellan 27 europeiska stater. Ifrån de länderna kan du flytta in i Sverige för att arbeta eller bara leva utan att förändra medborgarskap. Den svenska staten kan inte heller göra något för att hindra ägande av fastigheter eller mark. De har full frihet att starta eller köpa företag. Det finns speciella avtal vad beträffar pensionärers skattande. Osv. o.s.v.

  Förstår ni nu att frågan om en invarare ska ”krävas på kunskap i svenska” för att tillåtas stanna är enbart skrattretan.

 15. Elisa

   /  februari 18, 2009

  Alla ska få tala sitt eget språk. Inför medborgarlön till alla samt höj standarden på bostäderna nu. Inför även fria zoner i hela Sverige för kvinnor, barn, homosexuella, muslimer och alla andra diskriminerade människor Förbjud våld och illegitimt undertryckande av den fria viljan

 16. Mike

   /  februari 19, 2009

  Låt mig påminna er att varje år nu så har svensk utvandring slagit rekord.

  Snart urholkas landet och med det ekonomin.

  Dags att flytta till bättre tider.

 17. moderat politik de svaga grupperna ska slåss mot varandra. Då orkar vi hinner vi inte bry oss om rosenbad och vad som pågår där…. Blå politik rakt igenom

 18. Nilkas

   /  februari 19, 2009

  Morfar Lasse, den överväldigande andelen invandrare till Sverige kommer inte från inom EU och dessutom är de inom-europeiska invdrargrupperna betydligt mer benägna att lära sig svenska så fort som möjligt. Det är alltså knappast dem som diskussionen syftar på. Dessutom gällde frågan medborgarskap, inte uppehållstillstånd. Frågan är definitivt inte skrattretande. Om jag flyttar till vilket annat land som helst och efter några år hoppas på medborgarskap så är det både rimligt och bra för både mig och mottagarlandet att man kräver att jag kan kommunicera någorlunda bra på det landets ledande språk. Utmärkt att regeringen vågar ta tag i denna fråga!

 19. Niklas,

  du ta lite djupare kontakt med t.ex. tyska pensionärer, som bosätter sig fast någon annanstans än i Tyskland. Engelska arbetare i Sverige och deras vilja till språkutbildning. De tidigare flyktingfamiljerna ifrån södra europa eller sydamerika och deras förmåga att bruka svenskan.

  -Varför vill ställa krav på den ena och inte den andra?

  -Varför ska svenska staten kräva kunskaper i svenska av en invandrande, när den inte erbjuder helt fri utbildning för vuxna?

  -Ska en invandrande erbjudas uppehållstillstånd, men inte medborgarskap utan kunskaper i svenska?

  Jag förstår inte riktigt hur du vill resonera!

 20. Sambo Sambosson

   /  februari 26, 2009

  ””Varför ska svenska staten kräva kunskaper i svenska av en invandrande, när den inte erbjuder helt fri utbildning för vuxna?”

  Ursäkta, men svenskutbildning för invandrare ÄR gratis. Det kallas SFI (Svenska För Invandrare). Jag borde veta efter som min sambo är utom-Europé.

 1. Mörkbrun färg med nyanser av blå « Organisk Intellektuell
 2. Moderaternas rasistförslag | Svensson
 3. moderaterna leker med elden, a.k.a. sverigedemokraterna « Kritikerbloggen
 4. Moderaterna tar sikte på SD:s väljare « Simone - På tal om politik
 5. Borgs förutsägelser och ära « Ett hjärta RÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: