DN o kärnkraftslobbyn – hand i hand

I förra veckan basunerade en rad media – med DN i spetsen – ut siffror som visade att kärnkraften nu är populärare än någonsin.

Sex av tio vill ha nya reaktorer löd DN:s rubrik. Dessutom hävdades det att en majoritet av socialdemokraterna längtade efter fler svenska kärnkraftverk.

Lögnen accepterades både media och allmänhet, ända tills man började titta närmare på hur undersökningen hade gått till… och hur siffrorna egentligen såg ut.

I verkligheten har motståndet mot att bygga nya kärnkraftverk ökat från 39 till 40 procent det senaste året och de som är för nya kärnkraftverk har minskat från 48 till 43 procent.

När det gäller de socialdemokratiska väljarna har deras kärnkraftsentusiasm minskat betydligt.

Förra året ville 46 procent av s-väljarna bygga nya kärnkraftverk, nu endast 33 procent. Alltså raka motsatsen till det DN hävdar – att en majorietet av s-väljarna skulle föredra alliansens kärnkraftslinje.

Man kan konstatera att DN väljer sina nyheter och hur de ska vinklas med precision – allt för att spela den borgerliga regeringen i händerna.

Läs mer; Helle Klein – Konsten att luras med opinioner, Ett varningens finger för kärnkraftslobbyn

Opinionsundersökningen

Tidigare blogg; Kortsiktigt glädjerus som förblindar

Press; Fria Tidningen, DN1, DN2, Dagens Arena, DN ledare, Ekdal, SvD

*

Bloggat; Radar, Approxiamation, Vägen till himmelen
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Annonser
Tidigare inlägg
Lämna en kommentar

22 kommentarer

 1. Morfar Lasse

   /  februari 16, 2009

  Det svåra i frågan om kärnkraftens vara eller inte vara, är inte om den nya kärnkraften är säkrare eller inte. Den avgörande frågan kring kärnkraftens eventuella utbyggnad, är ”Hur ska vi hantera den kärnkraft som redan finns och är ett klart riskmoment bara genom sin existens?”

  Det finns så många frågor olösta kring kärnkraft och dess utveckling, drift, säkerhet och avveckling. Dessa måste lösas innan man skapar nya installationer, oavsett om den är säkrare och effektivare.

  En liten passus i debatten som helt förtigs, är frågan om energin den skulle skapa verkligen behövs?

 2. Mike

   /  februari 17, 2009

  Det är lustigt vet ni.

  Jag har precis uppfunnit en generator som skapar stora mängder energi.

  Den ersätter bränslet och motorerna i bilarna flygplan och båtar.
  Den ger el och värme till husen.

  Och totalt eliminerar behovet av bränsle mm osv osv.,

  Bort med extra vikten och bort med brand och olycksfaran.

  Det lustiga är att jag inte kan hitta en enda investor att satsa i iden.

  Men att invadera ett land för olja kan man göra över en kväll.

  Bygga nya källor till Plotunium verkar inte heller vara något hinder direkt.

  Människan är en bra idiotiskt extremist.
  Behovet av uran och kärnvapen säger väl allt.

 3. Ingemar

   /  februari 17, 2009

  Idag den 17e fungerar inte länkarna till den DN-artikeln. Sökning på DNs webb om ”kärnkraft” eller ”Henrik Brors” ger inga träffar till den artikeln.
  Det är ju synd. Om någon har den så länka gärna fram den. Jag missade ursprungsartikeln.

 4. För det första: Att ifrågasätta om energin behövs ?
  Well det kan man göra och effektiviseringar och befolkningsminskning är ämnen man då måste dra in.

  Men om vi antar att historiens sanningar gäller så kommer vi inte kunna spara in mer än vi behöver öka. Och alternativen i Sverige är import – eller möjligen så klarar vi oss precis (om nuvarande reaktorer får ersättas inte annars).

  MEN om vi kan ÖKA energiproduktionen men en relativt hållbar, miljövänligt (jo det är den) och billig (minst lika billig, ibland hälften så dyr, som vindenergi enligt siffrorna) och exportera energin, ta hem jobb till Sverige från bla Indien och Kina (där dom förutom att ha ÖKAT koldioixutsläppen de senaste åren, klart uttalat utbyggnad av både kärnkraft, kol och olja) och då hjälpa till med en globalt miljövänligare elproduktion – är inte det bra då ?

  @Mike: Kärnkraft har inte mycket med militär produktion att göra. De reaktorer som producerar kärnvapenmaterial är militära, och det krävs inte på ngt sätt civila reaktorer för att få fram vapenmaterial, i sjlva verket finns det många länder som har kärnvapen men inte kärnkraft !
  Och i Sverige kan vi göra det om vi vill – oavsett om vi ersätter nuvarande reaktorer eller inte…

  /K

 5. Niklas

   /  februari 17, 2009

  Klas, vilka siffor?

  Enligt det internationella energiorganet är en terawattimme från kärnkraft dubbelt så dyr som en terawattimme från vindkraft, säger Lasse Gustavsson till DN.se.

  Dessa siffror har jag, var är dina?

  Och vad menar du med att vi precis kommer att klara oss? Till och med i Dn står det ju att Vindkraftsverksföretagen är beredda att bygga vindkraft för mer än 25 terrawattimmar fram till år 2020.

 6. Klas,

  det konstiga i din kommentar är att du säger, att alternativet är import. Detta samtidigt som Sverige har en export av energi!

 7. @Niklas:
  Mina siffror kommer från bla Vattenfall (som har båda energislagen och driver dessa och följer upp kostnader dagligen, samt elforsk) två källor som forskar/driftar alla alternativ och därför torde vara relativt opartiska.

  http://www.vattenfall.se/annual-reports/vf_se/2006/filter.asp?filename=page_013.html

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article508834.ece

  @Morfar Lasse: Sverige har inte en konstant export av energi – i år kan jag tänka mig att vi har en nettoexport (pga den milda vintern) – med periodvis har vi en import.
  2008 hade vi en nettoexport, emn 2007 var det en import:
  http://www.svk.se/Marknadsstod/El/Statistik/Rad2/

  Men ni missar lite av poängerna !
  1. Vi KAN inte bara ha vindkraft – vindkraften måste balanseras med en basenergi som är tillgänlig med kort varsel 24/7 (cär tex vattenkraft, som vi dock har för lite av, är perfekt. Kol- och Kärnkraft är andra bra baskraftkällor).
  2. Vi kommer under de närmaste åren dels öka vårt behov (även MED besparingar), och dels avveckla fossilberoendet, där bla transportsektorn just nu ser ut att gå mer och mer mot el eller el-hybriddridft !
  3. Om vi har ett överskott av el, som dessutom är relativt billig så kan vi dels konkurrera med vår industri, dels exportera el utomlands och få inokmster + bli av med sämre kraftkällor utomlands som kolkraftverk och äldre kärnkraft tex !

  /K

 8. Klas,

  det är helt riktigt! Vi kan inte bara ha vindkraftverk. Men vi behöver inte hellre bygga nya kärnkraftverk av tre orsaker.
  Den befintliga fungerar och nytttjas inte till 100 %.
  Ingen vet riktigt hur länge den kommer att fungera!?! Ingen vet hur man ska hantera de nuvarande eller de nya reaktorerna när de slutat fungera.

  Sedan finns det en mängd miljövänliga, alternativa energikällor att utveckla, innan de nuvarande reaktorerna slutar fungera.

  Om människan ”stirrar sig blind” på den teknik som existerar, kommer den tekniska utvecklingen att stå stilla. Varför har man under det senaste seklet utvecklat transportmedia på det vis man gjort? Varför ska man inte låta energisidan ha en liknande utveckling?
  Är ni medvetna om att om vi kunde överföra den utvecklingstakt, som funnits inom data sedan 1980 till energi. Då skulle vi ha en helt riskfri och miljövänlig energiproduktion!

 9. @Morfar lasse: Kärnkraften är inte helelr färdigutvecklad – låt oss sträva mot utopin: ”helt riskfri och miljövänlig energiproduktion” – med en god energimix
  /K

 10. Morfar Lasse,

  ”Om människan “stirrar sig blind” på den teknik som existerar, kommer den tekniska utvecklingen att stå stilla. Varför har man under det senaste seklet utvecklat transportmedia på det vis man gjort?”

  Inom kärnkraftforskningen stirrar man sig knappast blind på den existerande tekniken, det finns massor med förslag till nya koncept som man vill pröva. Du nämner transportmedia, bilindustrin är inte heller något som stöddes av staten i början. Även om bilarna verkade fantastiska så slutade knappast folk använda häst och vagn över en natt. Revolutionen kom med T-forden som ”vanligt folk” kunde ha råd med. President Eisenhowers storsatsning på motorvägar över hela USA på 1950-talet bidrog givetvis, men det fanns knappast någon statlig ”master plan” från bilens barndom.

  Fram med sol, vind och vatten, och andra intressanta koncept, så långt som det är realistiskt, men innan de är realiserade i större mängd så behöver vi tillförlitlig el. För min del är valet enkelt: fortsätt köra de kärnkraftverk vi har så länge de är lönsamma, byt ut dem mot nya modernare varianter när så behövs. Om de behövs och om industrin tycker att det är värt investeringen relativt andra energislag.

  Du nämner tre orsaker till att vi inte behöver bygga nya kärnkraftverk:
  ”Den befintliga fungerar och nytttjas inte till 100 %.”
  De utnyttjas så mycket det går (kring 90%) eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt (kraftverket är redan byggt och bränslet är relativt billigt jämfört med elintäkterna). Tiden de står avställda är för service och bränslebyte, eller när något, av säkerhetsskäl eller tekniska orsaker, behöver undersökas närmare. Vi har förstås en del oförutsedda incidenter som skett också, vilka lett till längre avstängningar.

  ”Ingen vet riktigt hur länge den kommer att fungera!?!”
  Vad menar du med det, är det bra eller dåligt? Vad man gjort de senaste 10-15 åren är att uppgradera flera av kärnkraftverken, vilket ger längre livslängd på dem. Tidigare ansåg man 30-40 år var max livslängd, nu pratar man om drygt 60 år för samma reaktorer. Men det är nog vettigare att bygga nya verk än att fortsätta uppgradera och byta ut delar i de gamla, och det står klart att flera av dagens reaktorer bör stängas inom 10-20 år.

  ”Ingen vet hur man ska hantera de nuvarande eller de nya reaktorerna när de slutat fungera.”
  Menar du vad man gör av materialet från reaktorerna och kringliggande byggnad? Det har man full koll på. Med undantag för några delar som kan ha hög radioaktivitet så gjuter man in övrigt material i glas eller betong och sätter det i slutförvaret SFR (för låg- och mellanaktivt avfall) utanför Forsmark. De högaktiva delarna får kanske följa det utbrända kärnbränslet till det framtida slutförvaret enligt den föreslagna KBS-3-metoden.
  Och på platsen för kraftverken kommer inte finnas många spår av dem. Exempelvis vill Kävlinge kommun ha ett beslut om tidigarelagd rivning av de stängda reaktorerna i Barsebäck, man vill bygga bostäder på platsen.

  Intressant förresten att du gör jämförelsen med datorernas fantastiska utvecklingstakt. Jag vet inte om det är sant att Bill Gates hävdade kring 1980 att ”ingen kommer behöva mer än 20 kBytes i minne”, men en bra historia är det. Det finns två oväntade faktorer som drivit på utvecklingen av datorerna:
  1: Stora forskningsprojekt som experiment i partikelfysik på CERN, där man behövt snabbare datorer och större minneskapacitet för att ta hand om allt större mängder information från experimenten.
  2: Utvecklingen av datorspel, som blivit mer och mer avancerade och kräver snabbare processorer.

  Att detta lett till oväntade spinoffs som att vi har denna diskussion på en blogg hade ingen kunnat förutse. En persondator/laptop idag drar mycket mindre el än tidigare, men vi använder den desto mer. Och servern som denna blogg ligger på drar en del den med, elförbrukningen för datorer (inte minst kylning av serverlokaler) börjar nå flera procent av totala elförbrukningen. Det går säkert att förbättra och man får tänka om i vissa lägen, men det kommer knappast leda till att vi slutar använda datorer.

  Du förklarade i ett tidigare inlägg (kring 5 februari) dina elbesparande åtgärder. Flera av dem kräver investeringar i ny teknik. Du spar in el, men du förbrukar samtidigt ny teknik och mer resurser med dina inköp. Dina elbesparande åtgärder är hedervärda, men samtidigt leder vissa av dem till ökad förbrukning, plus att den tekniska utvecklingen gör att du skaffar dig nya vanor. Datorutvecklingen har lett till många fantastiska saker vi inte kunde förutse för 20 år sedan, men de har också lett till ökad elförbrukning. På samma sätt tror jag det är med utvecklingen av nya energislag; vi kan (och kommer) göra massor av förbättringar, men alla energislag har vissa nackdelar som vi kommer att få dras med. Det gäller kärnkraft lika väl som vindkraft eller vågkraft, och det gäller att hitta en realistisk kombination som minimerar problemen. Vi kan säkert spara in massor med el, men vi kommer också alltid att förbruka en massa el. Få av oss är beredda att dra ur sladden till datorn, är du det Morfar Lasse?

 11. Mike

   /  februari 19, 2009

  Nappar ingen på att sponsra min uppfinning kommer jag dela med mig av den till allmänheten och visa er att kärnkraftsverk inte behövs.

  En annan existerande lösning att omvandla vind exempelvis till vätgas och lagra den till energi och bränsle finns ochså.

  Tror hydro har ett sånt project i norge någonstans.

  En by som drivs av vätgas och där fordonen går på vätgas.

  Lösningarna har funnits i årtionden , men politikerna drar oss vid näsan.

  Kontinuerligt.

  Det är sant att man stirrar sig blind.

  Så sant som det var sagt.

 12. Lantzelott,

  jag har aldrig sagt att kärnkraft ska förbjudas! Bara att vi ska vänta med nyinstallationer och låter den utvecklas lite till.

  Det finns några för många kanske och nog i din deklaration, om de gamla och nya reaktorerna vid avinstallation.

  Mina installationer av ”energisnål och miljövänlig” elteknik, skapar inte nya vanor. Jag har bara ersatt gamla kylskåp med moderna osv. (Som en liten lapsus, kommer av att de flesta investeringarna sker när de gamla går sönder, samt att de mest hållbara tyngre kom i samband med nybyggnation.)

  Vad beträffar datorn är den ”urdragen” när den inte är verksam! Central strömbrytare för allt inkl. modem.

  Mitt största problem i frågan, är att jag blev ansvarig miljösamordnare för en statlig verksamhet år 1993 och därmed tvungen att konternuerligt att ”läsa på” vad som händer inom hela området. Intresset har inte släppt trots pensionering.

 13. Morfar Lasse,

  ”Det finns några för många kanske och nog i din deklaration, om de gamla och nya reaktorerna vid avinstallation.”

  Hm, jag får det till ett ”kanske” och ett ”nog”…
  Nåväl, ”kanske” hade att göra med var det högaktiva delarna i ett kärnkraftverk tar vägen, och en närmare koll (se t.ex. http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/523914miljx/524274miljx/524394kxrnk/index.jsp ) ger att de ska förvaras ihop med det använda bränslet, dvs mellanförvaring i CLAB och sedan i slutförvar enligt KBS-3.

  Mitt ”nog” hade att göra med huruvida det är vettigare att bygga nya reaktorer eller att fortsätta att uppgradera de gamla, jag antog det försnämnda. Med regeringens överenskommelse så blir det en ekonomisk fråga istället för en politisk. Om kraftbolagen finner det värt besväret (dvs ekonomiskt lönsamt jämfört med satsning på andra energislag) så kan de göra det.
  Fler oklarheter?

  Kul att du håller intresset vid liv. 🙂

 14. Eva Selin Lindgren

   /  februari 22, 2009

  Kärnkraften är annorlunda än alla andra energikällor för att den har en unik koppling till kärnvapen. De forsknings- och lättvattenreaktorer som finns idag producerar plutonium som efter kemisk separation kan ge upphov till en atombomb. För detta behövs ingen upparbetningsanläggning. För reaktorplutonium krävs bara ca 6 till 7 kilo, och eftersom plutonium är 20 ggr tyngre än vatten skulle det rymmas i en burk läsk. Det är ingen slump att Israel, liksom Pakistan, Indien, Nordkorea och Kina har plutoniumbomber. Alla länder med kärnkraftverk får plutonium som biprodukt.

  Det var problemet med kärnvapenspridning genom plutonium som gjorde att chefer och företrädare för det brittiska atomenergibolaget AERE i Harwell varnade för ”plutoniumsamhället” och för den spridning av kärnvapenmaterial som sker genom smuggling och illegal handel. Man varnade också för terrorism fast detta inte var lika vanligt på 70-talet som idag. Det var dessa varningar som gjorde att USAs president beslöt om att kärnavfallet skulle förvaras i bergen i Nevada och vi i Sverige började diskutera hur vi skulle kunna djupförvara kärnkraftavfallet i våra egna berg.

  I en brittisk parlamentarisk rapport 1976, med titeln ”Nuclear Power and the Environment” konstateras det att ”det är helt sannolikt att plutonium i erforderlig mängd kan ingå i ett grovt men mycket effektivt vapen som skulle kunna transporteras i ett lätt fordon” och i en rapport från 1978 ”Att genom upparbetning av ett fåtal bränsleelement få kärnvapenkapacitet är varken oöverstigligt svårt eller farligt så snart avfallet har sönderfallit under en tid och en tekniskt välutrustad grupp har antingen stulit eller på annat sätt erhållit bränsleelementen”.

  Kärnkraftens eventuella utbyggnad innebär därför att man förutom miljörisker i samband med uranbrytningen, haverier av kärnkraftverk och spridning av radioaktiva klyvningsprodukter också måste räkna in riskerna för den världsvida spridningen av kärnvapenmaterial. Hur många av oss är villiga att sätta så mycket på spel, i stället för att satsa på effektivare energihushållning och övergång till hållbara energisystem?

  Mormor

 15. Eva Selin Lindgren,

  ”Det är ingen slump att Israel, liksom Pakistan, Indien, Nordkorea och Kina har plutoniumbomber. Alla länder med kärnkraftverk får plutonium som biprodukt.”

  Ja, kärnkraftverk bildar bland annat plutonium. Men kopplingen mellan civil kärnkraft och kärnvapen är inte alls så självklar, även om risken finns.
  De fem gamla kärnvapenstaterna, USA, Ryssland (f.d. Sovjet), Storbritannien, Frankrike och Kina skapade kärnvapen långt innan de började med civil elproduktion från kärnkraftverk. USAs lagar om att inte upparbeta civilt kärnavfall för att reducera risken för att det kan komma att användas till kärnvapen är hyckleri med tanke på att man har speciella reaktorer för just kärnvapenproduktion.

  Israel har ingen civil kärnkraft, men har kärnvapen.
  Nordkorea likaså.
  Sydafrika hade ett kärnvapenprogram, helt fristående från elproducerande kärnkraftverk.
  Även Sveriges nedlagda kärnvapenprogram var helt frikopplat (och mycket tidigare) än vår civila kärnkraft.
  Indien och Pakistan är lite mer svåra, där har det myglats en hel del med deras CANDU-reaktorer.

  ”Varje land som har tillgång till kärnkraftsteknologi, är förr eller senare kapabelt att bygga sin egen atombomb.” står det på Greenpeaces websidor. Omvänt kan man säga:
  ”Varje land som har utvecklat kärnvapen, är förr eller senare kapabelt att bygga elproducerande kärnreaktorer.”
  Jag anser att båda uttalandena missar poängen med kärnvapenproblematiken, även om det finns starkare belägg för det andra uttalandet än för det första.

  Förresten, du skriver att plutonium kan utvinnas genom kemisk separation utan upparbetningsanläggningar, jag trodde kemisk separation och upparbetning var samma sak. Var god förklara.

 16. Lantzelott,

  “Det finns några för många kanske och nog i din deklaration, om de gamla och nya reaktorerna vid avinstallation.”

  Det här är ett språkbruk, för ”en för klen bevisföring” i en fråga och är inte direkt kopplat till antalet ord. Annars är det bra. Totalt sett tro jag vi är ganska ense om det viktigaste. Kärnkraften kommer inte att bli sämre, om den fårr några år till i utvecklingstid, samt att alternativa ”energikällor” kommer att behövas i ett framtida samhälle.

  Läger vi sedan till. Att de som skapar saker som nyttjar elenergi, måste utveckla produkterna till lägre förbrukning. Då kommer vi sanningen närmast!

  Ps. Det är kul att debattera med dig. Du har en utmärkt förmåga att ta till argument och låser dig inte vid en enda idé. Vi ses länger fram på barrikaderna.

 17. Morfar Lasse,

  Tackar för dom orden. 🙂
  Ber att få passa på att tipsa dig, och alla andra, om en bok som kan nedladdas gratis från http://www.withouthotair.com/
  Den heter ”Sustainable Energy – without the hot air” och är skriven av en brittisk fysikprofessor, David MacKay.

  Han tar upp konsumtion och produktion av energi och gör det på ett lättfattligt sätt. Jag har bara läst 80 sidor än men har redan stött på flera ämnen där jag upptäcker att jag haft väldigt förutfattade meningar.
  Rekommenderas varmt till alla som är intresserade av energifrågor och drömmer om ett hållbart samhälle.

 18. Eva Selin Lindgren

   /  februari 25, 2009

  Lanzelot,

  Du säger att kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen inte är så självklar, men redan atombombens fader, R. Oppenheimer konstaterade att kärnkraft-kärnvapen är ”siamesiska tvillingar.” De båda utnyttjar samma fysikaliska process, och kopplingen är mycket välkänd.

  Men alla kärnreaktorer syftar inte till att producera energi för civilt bruk, det finns också forskningsreaktorer, och speciella reaktorer som specialicerats för plutoniumproduktion. Det är sådana reaktorer som Israel och andra länder har använt för att få ett vapenmaterial som är optimerat för militära ändamål

  Men som väl är vill inte alla länder med kärnkraftverk utveckla kärnvapen. Många avstår frivilligt och skriver under på Icke-spridningsavtalet, NPT. Problemet är att deras reaktorer ändå producerar plutonium som då inte får stjälas eller komma på avvägar. Men med de mängder plutonium som idag finns runt världens reaktorplatser är risken stor att något stjäls och säljs illegalt. Problemen med kärnvapenspridning finns kvar långt efter din livstid eftersom klyvbart plutonium-239 har en halveringstid på 24.000 år. – Terrorismen och smugglingen är det heller ingen som kan styra. För att ha koll på det behövs övervakningssystem, typ FRA-systemen, som många är kritiska mot. FRA debatten är därför till stora delar en följd av växande hotbilder över världen.

  mormor

 19. Mormor (Eva Selin Lindgren, trevligt att ha diskussion med både en mormor och en morfar 🙂 ),

  Ok, jag kan gå med på att kärnkraft och kärnvapen är siamesiska tvillingar, men då får du gå med på att konstgödsel och sprängämnen är siamesiska tvillingar som kan skapas ur ammoniak. Du bör också driva kampanj mot biobränslen eftersom de utnyttjar samma fysikaliska process (förbränning) som konventionella bomber, dynamit och andra former av sprängämnen. Kopplingen är mycket välkänd, och vad värre är så sprids kunskapen om förbränning i kemisalar på våra högstadie- och gymnasieskolor runt om i landet.

  Ursäkta om jag låter sarkastisk, men det känns lite dumt att diskvalificera en sak för att den utnyttjar samma fysikaliska princip som något annat som vi inte tycker om.

  Pandoras ask är öppnad: Vi har kunskapen om fission och kan välja om vi vill utnyttja den till goda saker (energiproduktion, produktion av radioisotoper för medicinsk behandling, forskning om materiens innersta, mm) eller onda saker (kärnvapen), precis som andra kunskaper i fysik, kemi och medicin. Om jag förstår dig rätt så vill du låta bli båda alternativen eftersom du anser att det ena alternativet kommer att leda till det andra.

  Nu nämner du specifika reaktorer för produktion av vapenplutonium. Jag vände mig mot ditt föregående inlägg där du får det att låta som att lättvattenreaktorer använts för produktion av vapenplutonium av Israel, Kina m.fl. länder. De har, liksom USA, Sovjetunionen, Frankrike, Storbritannien och Sydafrika, valt den onda vägen med reaktorer som ger vapenplutonium. Detta många år innan man på allvar börjat utveckla reaktorer som ger elenergi, och Israel och Nordkorea har inte ens elproducerande reaktorer än idag. Därför är kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen lika (i)relevant som kopplingen mellan konstgödsel och sprängämnen.

  Om ett land vill ha kärnvapen så gör man det med en reaktor som ger vapenplutonium. Att använda en lättvattenreaktor till det är att ta en lång och krånglig omväg, och ingen kärnvapenstat har gått den vägen. Som du säger så bildas plutonium i reaktorbränslet och det KAN i princip användas till kärnvapen om man har infrastrukturen för att upparbeta bränslet (du har inte förklarat ditt påstående om att bränslet från lättvattenreaktorer inte behöver upparbetas för att få ut plutoniumet).
  Ta gärna en titt på http://nuclearpoweryesplease.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=38 , där vi diskuterar några funderingar kring spridningsrisker med Mikael Andersson.

  Vad det gäller terrorism så kan jag bara konstatera att man på 70-talet inte försökte stoppa några flygkapningar genom att öppna privatpersoners brev. Lika lite kommer man kunna stoppa framtida terrordåd, hur otäcka de än kan bli, genom att läsa våra email. Vi behöver inte FRA för att bemöta kärnvapenterror, vi behöver en starkare uppslutning kring NPT, ett starkare IAEA med större befogenheter till granskningar i länder med kärntekniska anläggningar, och en faktisk vilja från kärnvapenstaterna (inte minst USA) att nedrusta sin vapenarsenal.

 20. Ett tilägg till Lanzelot är ju att om vi ”offrar” en merkostnad på ca 20-25% så kan vi också bygga sk. Breederreaktorer som redan idag ”äter” baln uttjänta kärnvapen som bränsle.
  Förutom att man då använder upp plutoniet från tex skrotate kärnvapen, så kör man in vårt nuvarande ”avfall” och utnyttjar lite mer av energin (det finns ju över 90% kvar !!) och får ut en 100-del av volyemn med isotoper som har kortare ”avklingningstid”…

  Så driver man frågan så så MINSKAR alltså mängden vapenvärdigt plutonium, och iom att det blir bärnsle av gammalt avfall + uttjänta kärnvapen så kan man förhoppningvios få några av desa skrupefria säljare att sälja det dom har till detta syfte istället ?

  Men sen som Lanzelot säjer: Vill man snabbt fixa kärnvapen så bygger man inte ett kärnkraftverk för elproduktion – och eftersom alla kärnkraftverk inspekteras av IAEA så är det inte en bra täckmantel heller – bättre då är en liten reaktor+upparbetningsanläggning som man kan hålla hemlig – om man så tycker behövs.

  /K

 21. Eva Selin Lindgren

   /  mars 2, 2009

  Lanzelot och Klas,

  Visst är det så att man kan optimera produktionen av vapenplutonium, Pu-239, genom att bygga särskilda reaktorer för detta ändamål, men problemet är att de vanliga lättvattenreaktorerna ger reaktorplutonium, en blandning av Pu-239, Pu-240 och Pu-241. Detta plutonium kan också användas i kärnvapen och ökar den minsta mängd plutonium som behövs för en kritisk massa från ca 4 till 6-7 kg. Det är alltså inte fråga om en ”krånglig omväg” att få rekatorplutonium när man genererar kärnenergi i en reaktor utan en fysikalisk process som händer genom att neutroner fångas in i U-238 och ett mellanliggande ämne sönderfaller till Pu-239, som sedan byggs på till de tyngre kärnorna också bildas genom ytterligare neutroningfångning.

  – Därför finns nu reaktorplutonium i det använda bränslet i bassänger och förråd runt om i världen, och det är bara att titta på en karta över kärnkraftanläggningar i världen (finns på nätet) så ser ni den världsvida spridningen av reaktorplutonium.

  Det är detta som riskerar att komma på avvägar och som vi måste bevaka under de hundratusentals åren. Det är också detta som man haft särskilda överläggningar om i slutna sällskap inom reaktorindustrin där man ibland framfört tankar på att ha ett gemensamt europeiskt förvar för att det skall bevakas bättre. Men hur länge har vi ett EU? (EU anser nu att det är varje lands ansvar att bevaka sina egna förråd på säkrast möjliga sätt, men denna inställning kanske ändras).

  För en kärnvapenstat (och de är långt färre än antalet stater med kärnreaktorer) är inte reaktorplutonium så intressant. Man vill i stället ha höganrikat U-235 eller höganrikat Pu-239, för då kan man förutse bombernas verkan mycket bättre. (Plutonium med hög halt av Pu-239 kan dock också fås ur en vanlig reaktor genom att man gör täta bränslebyten, så att inte Pu-240 byggs upp i samma utsträckning)

  Själv anser jag att kärnvapenstaterna har större förmåga att skydda sig mot stöld av kärnvapenmaterial än vi i andra länder som inte är lika väl rustade och som förtränger problematiken.

  En mycket stor del av det svenska folket vill att man övervakar samhället mot planer på att använda massförstörelsevapen (även biologiska och kemiska), liksom flertalet vill förhindra våld med andra metoder. Exakt hur detta skall ske finns det säkert delade meningar om. Men man kan inte bara sticka huvudet i sanden.

  Mormor

 22. @Eva selin:
  Nej varför sticka huvudet i sanden.
  Men du kan väl inte hävda at tex kärnvapenstaten Ryssland eller Ukraina har bättre koll på sina farliga ämnen än SKAB i Sverige ?

  F.ö. – sam jag sade- så finns det nya typer av reaktorer vi behöver inte låsa oss vi teknik som utvecklades på 60-70 talet. Och de nya typerna av reaktorer driva av olika bränsleblandningar och ger olika avfall – alla mkt bättre än det vi har idag

  När det gäller slutförvaring så kommer nog inte ngn ”skurk” att gräva sig ned och ”sno” ett par ton dock – att gräva ut en igenfylld slutförvaring är inte direkt som att knäcka ett kassaskåp…

  /K

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: