Borgs förutsägelser och ära

Den svenska ekonomin ”störtdyker”. I dag presenteras siffror som visar att BNP sjönk med hela 4,9 procent de sista tre månaderna förra året jämfört med motsvarande period året innan.

Statsminister Fredrik Reinfeldt berömmer sin finansminister (”vädermannen” Borg) med att ha förutspått ”tappet” redan innan sifforna kom.

För mindre än ett år sedan (den 15 april 2008) var dock finansministern inne på en helt annan linje.

Anders Borg, citat från riksdagen;

– Ingen delar svartmålarnas depressionsfaror. Ingen, möjligtvis med undantag för Pär Nuder, delar bedömningen att Sverige står inför en nära förestående bankkris.

Allt var frid och fröjd. Sveriges ekonomi var stark. Anders Borgs fortsatte;

– Utanförskapet pressas tillbaka, arbetslösheten minskar, sysselsättningen ökar, ungdomar, invandrare och äldre stärker nu sin ställning på arbetsmarknaden. Det här är en regering som för en politik för ökad rättvisa. Vi ska satsa på förskolan, sjukvården, psykiatrin, tandvården, äldreboendet och de sämst ställda pensionärerna. Det här är en regering för välfärden.

Samtidigt varnade oppositionen för vad som skulle hända när konjunkturen vände. Nu händer det….

I kommunerna ökar socialbidragkostnaderna. De massakrerade trygghetsförsäkringarna kastar ut allt fler sjuka och arbetslösa i ett verkligt ”utanförskap”. Arbetslösheten (även ungdomsarbetslösheten) stiger till rekordnivåer. Den ekonomiska krisen i kommuner och landsting blir allt mer uppenbar. Massuppsägningar inom välfärdssektorn väntas – regeringen passar.

Numera är det inte bara oppositionen som klagar på alliansregeringens obefintliga krispolitik, där ”att spara i ladorna” tycks vara den viktigaste ingrediensen.

Anders Borg lär ha sagt så här vid ”maktövertagandet”;

– Det tar två år innan jag kan ta åt mig äran för regeringens politik.

Två år har gått – äran är Anders Borgs…

”Vargavinter” och ”skitår” är resultatet!

GJ7C0106_BS

*

Lästips; Ett år med alliansen – ordfront

Press; SvD1, SvD2, DN1, DN2, DN3, DN4

*

Bloggtips; Nemokrati, Mig äger CSN, Vägen till himmelen, Alliansfritt Sverige, Ingen ko på isen, Eva Hillén Ahlström, Veronica Palm
*
Andra bloggar om: , , , , ,

Orättvisa som ideologi

Vårdval Stockholm är ett bra typexempel på hur den borgerliga politiken numera drivs igenom.

Mottot tycks vara – Mot bättre vetande.

Det politiska målet – Ökade orättvisor.

Ett (för mig) helt nytt exempel på ”de rättrognas” ointresse att lyssna på analyser och experter och samtidigt (medvetet) skapa ökade orättvisor är det som centerpartisten Börje Hörnlund tar upp i dag på DN debatt i dag.

Citat;

Med berått mod har statsministern tillsammans med näringslivsministern och centerledaren Maud Olofsson beslutat att låta de allra svagaste kommunerna betala 100–200 kronor extra per invånare. Dessutom har de förhindrat kommunministern att ens skicka på remiss ett utredningsförslag som i stället förordade att de utsatta kommunerna skulle kompenseras ekonomiskt. Detta är rena maffiametoderna på högsta politiska nivå. Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson vill eller törs inte lyssna på vad kommunal och annan expertis anser.

På punkt efter punkt ser vi hur den borgerliga politiken skapar ökade klyftor mellan de som har och de som inte har. Samtidigt lyser konsekvensanalyserna med sin frånvaro. Man vägrar lyssna på experter och remissinstanser. Besluten drivs igenom så snabbt som möjligt. Sjukförsäkringen, a-kassan, vuxenutbildningen, vårdvalet – är bara några exempel. När de ödesdigra konsekvenserna blir för uppenbara kommer de små pudlarna fram. Man vill ju vinna även nästa val.

pudlar

Men aldrig att man erkänner att man hastat fram en nyordning av enbart ideologiska skäl, eller att de orättvisa konsekvenserna är en del av målet.

Summa sumarum….

Om denna (o)ordning enbart bygger på misstag och oförmåga är det sorgligt. Om den bygger på politisk vilja och ideologi är det ännu sorgligare.

*

Gårdagens bloggpost; Bittra sanningar om Filippas skötebarn

*

Länkar;AB , DN1, DN2, DN3
*
Bloggat; HBT-sossen, Utredarna, Peter Andersson, Morgan Johansson, Tingeling i politiken, Alliansfritt Sverige, Sjölander, Simone

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

intressant.se

Bittra sanningar om Filippas skötebarn

För drygt ett år sedan infördes ”Vårdval Stockholm”. I dag är de konsekvenser som många varnade för kalla fakta och bittra sanningar för vårdcentraler och patienter i socialt utsatta områden.

 • I mindre resursstarka områden har Vårdval Stockholm kostat vårdcentralerna i snitt 3,9 miljoner kronor – dubbelt som så mycket som i de friska och välbärgade stadsdelarna.
 • Rinkeby vårdcentral är en av det nya vårdvalets största förlorare. En tredjedel av verksamhetens intäkter gick i fjol förlorade – och 48 procent av personalen har tvingats sluta.
 • Nio av tio läkare som jobbat i primärvården i Stockholm det senaste året anser att systemet gynnar relativt friska patienter medan sjuka och mer vårdkrävande patienter missgynnas.
 • Läkarna stressas och känner att ”de inte kan göra ett bra jobb”.

Läkarförbundet som undersökt alla de olika vårdvalsmodeller som finns idag är allra mest kritiskt till ”Stockholmsmodellen”. De menar att ersättningssystemet måste garantera vård för patienter med störst behov.

Citat;

– Vi föreslår därför att ersättningssystemet tar åldersmässiga och socioekonomiska hänsyn. En särskild ersättning för glest befolkningsunderlag krävs också i många län.

Man konstaterar vidare att ”en hög andel besöksersättning, som exempelvis i Stockholm” leder till en efterfrågestyrd och inte behovsstyrd vård. Det vill säga, många korta besök ger klirr i kassan medan patienter med komplicerade sjukdomsbilder och stora vårdbehov kostar för mycket.

filippa210

När Filippa Reinfeldt berömmer sin vårdvalsmodell med att ”antalet läkarbesök har ökat” så visar hon egentligen bara (omedvetet?) på vilka problem och brister hennes vårdval har.

När vården styrs av efterfrågan och inte behov blir konsekvenserna just de som nu drabbar Vårdval Stockholm.

Systemet gynnar de realtivt friska och missgynnar de mer vårdkrävande patienterna. Systemet tar vårdpengar från de fattigaste och ger till de rikaste.

Någon som känner igen det moderata mönstret?

*

Press; AB, AB debatt, TV 4, SvD, Dagens Medicin

Tidigare Bloggposter;

Vet inte allianspartierna vad de sysslar med?

Snabbt, ogenomtänkt och med ödesdigra konsekvenser

Sicken otur, Filippa och Göran

Bloggat; Peter Andersson

Bloggtips; Ekonomikommentarer om tigerekonomierna, Annas Rosblogg om Victoria, Tankar i natten om arbetslösa, Eva-Lena om Ipred, Lasses blogg om Victoria och kärleksjakten, Alliansfritt Sverige om det kungliga bröllopet

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

Sjuk-kedja med svaga länkar

DN i dag – Vården klarar inte av rehabiliteringen.

Rehabiliteringskedjan (den nya sjukförsäkringslagen) trädde i kraft den 1 juli 2008. De viktigaste grundpelarna i lagen var att alla snabbt skulle få rehabilitering och företagshälsovård.

Utan dessa fungerande grundpelare skulle många sjuka riskera att snabbt (med korta tidsgränser) bli utförsäkrade utan att få någon möjlighet till vare sig rehabilitering eller vård (och i värsta fall tvingas vända sig till socialen).

Detta var vad alla de remiss instanser som kritiserade förslaget varnade för;

 • För snäva tidsgränser leder till risk att snabbt förlora anställningen.
 • Bara krav på den enskilde – inga krav på aktörerna som kan ge rehabilitering dvs arbetsgivare, företagshälsovård, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan.
 • Svårbegripliga regler för när man har rätt till sjukpenning och sjukersättning.
 • Stora risker att stå utan ersättning helt om man har haft en längre sjukperiod bakom sig.
 • Förändring av grunderna för sjukförsäkringen (som fastlades på 1950-talet) när man går över till att bara vissa diagnoser är berättigade till den högre nivån från sjukförsäkringen.

Regeringen visst vad de gjorde. De lyssnade inte på remissinstansernas kritik, istället drev de igenom de nya reglerna med rasande fart. Utan att först ha förvissat sig om att de viktigaste förutsättningarna för en fungerande ”rehabiliteringskedja” fanns på plats. Utan konsekvensanalyser, utan tid till förberedelser.

Företagshälsovård och rehabilitering är fortfarande frivillig. De sjukdomsdrabbade blir utelämnade till arbetsgivarens, försäkringskassans och vårdgivarnas godtycke.

Några exempel på de som drabbats av den icke existerande ”rehabiliteringskedjan”. Utebliven rehabilitering, svårtolkade regler och korta obönhörliga tidsgränser;

Men kom ihåg – de allra flesta som drabbas syns inte. De orkar inte visa sin ohälsa. De vågar inte stämplas som ”odugliga” av arbetsgivare eller som ”parasiter”, ”fuskare” och ”simulanter” av samhället. Men framförallt – de har nog av smärta, sjukdom och en oviss framtid – de orkar inte visa upp sitt lidande i media.

Slutligen…

Ceilia Udin, verksamhetsansvarig för sjukförsäkringen på Försäkringskassan, om den ansvariga ministern;

Jag tror inte att Cristina Husmark Pehrsson vill stå för lagen. Det verkar vara en sammanblandning av okunskap och ovilja att stå för den.

*

Bloggpost;

Ministerns bortförklaringar och lögner

*

Bloggtips; Resursbloggen om arbetsförmåga, Ung vänster om arbetslöshetslinjen, Nemokrati om liv och död, Motvallsbloggen om SD, Arvid Falk om Moderat moralpanik, Alliansfritt Sverige om ROT-avdraget

*
Andra bloggar om: , , , , ,

Myter och faktafel om socialförsäkringarna

DN:s ledarsida efterlyser man idag en bred uppgörelse om socialförsäkringarna. Och visst skulle det behövas. Men initiativet borde givetvis ha kommit innan man förvandlade socialförsäkringarna till sociala katastrofer.

Därefter staplas en rad myter och faktafel på varandra om allt från ”oförklarliga förtidspensioneringar och sjukskrivningar” till insinuationer om skenande sjukförsäkringskostnader sedan lång tid tillbaka.

Fakta som avlivar myterna;

 • Den absolut största enskilda utgiften i socialförsäkringarna finns i ”ekonomisk trygghet vid ålderdom”. En försäkring det inte går att fuska med.
 • Trots 90-talskrisen minskades de relativa utgifterna för ”sjuk- o handikappersättning” mellan 1990-1998 – från 7,0 % av BNP till 3,8 % av BNP.
 • Utgifterna ”sjuk- o handikappersättning” har minskat från 6,3 % av BNP 1980 till 4,8 % av BNP år 2006.
 • I Sverige satsade man medvetet på att inte förtidspensionera bort sjuka under nittiotals krisen, istället försökte man på att behålla arbetslösa och sjukliga inom arbetskraften inför den kommande konjunkturuppgången – därav högre sjuktal än övriga norden – men betydligt lägre antal förtidspensionärer.

90-tals krisens ökade sjukskrivningar var inte ”oförklarliga”.

 • Krisen medförde ökade prestationskrav på de anställda. “Reträttplatser” togs bort, organisationerna slimmades. Rehabiliteringsinsatserna, anpassningen av arbetet och möjligheten till “delpension” drogs in.

DN föreslår att man ”lyfter ut sjukförsäkringen ur statsbudgeten”. Kanske en god idé, eftersom hela socialförsäkringssystemet går med ett kraftigt överskott. År 2006 översteg inkomsterna utgifterna med 119 miljarder kronor. Då skulle kanske fler sjuka och utslitna få bättre möjligheter till rehabilitering och anpassning av arbetet. Och de som inte klarar av att jobba full tid – en dräglig ersättning att leva på.

I den borgerliga regeringens stora misslyckanden kan man givetvis inkludera a-kassan. Försäkringen utesluter i dag en stor del av arbetskraften genom hårdare kvalifikationskrav och höjda avgifter. Den liknar i dag mer en grundtrygghetsförsäkring än en inkomstförsäkring. Den ”försämrad a-kassan för deltidsarbetslösa” gav inte fler heltidsjobb. Istället visar nya siffror att alltfler deltidsarbetslösa har lämnat sina jobb och gått ut i full arbetslöshet.

Att hantera socialförsäkringsfrågorna på det sätt som regeringen har gjort visar på inkompetens och okunskap. Brådska och fördomar tycks gå före både fakta och analyser.

P.S. Att den borgerliga regeringen trots sin inkompetenta hantering av den ekonomiska krisen, och flera andra viktiga frågor, närmar sig oppositionen i de senaste opinionsiffrorna är kanske inte så märkligt. Borgerligheten äger runt 90 procent av media och de stora dagstidningarna används dagligen i rent propaganda syfte – fakta förtigs och myter blir sanningar. Läget börjar snart likna det i Italien, speciellt när Filippa Reinfeldt tog plats i SvD:s styrelse. Det konstigaste är att oppositionen trots allt fortfarande behåller ledningen…

Men, det finns en annan väg – se på Island!

*

Tidigare Bloggposter;

Fusket är avslöjat – inga medicinska skäl finns

Fakta som avlivar myterna

Fakta;

Innanför utanförskapet

Jakten på superarbetskraften fortsätter

Liukkonen, Jämförelser med andra nordiska länder

Bakom ”bidragsfusket” och socialförsäkringarna

Sverige toppar SCB välfärdsliga

De nordiska ländernas hantering och väg ut ur 90-talskrisen


Bloggtips; Den osynliga patienten om sjukförsäkringen, Annas Rosbblogg om receptfria läkemedel, Reflektioner och speglingar om skolan, Alliansfritt Sverige om a-kassan, Annarkia om nyliberalismen, Eva-Lenas blogg om sjukförsäkringen mm, Lasses blogg om kärnkraften, Sjölander om SAAB, Veronica Palm om politiskt dubbelspel

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Svält – dunderkur mot arbetslösheten

Missa inte Janne Josefssons intervju med ekonomi professorn Marian Radetzki. Intervjun sändes i ”Striptease” 1997. Kanske är det fler än jag som minns den och vilka känslor Radetzkis resonemang väckte. Hans dunderkur mot arbetslöshet är svält. Hör och häpna…

Svt. Play; Öka klyftorna för att sänka arbetslösheten

Radetzki har följande (nyliberala) recept för att minska arbetslösheten;

 • Sänk lönerna i Sverige ”kraftfullt” ned till 5 000 kronor i månaden för ”lågpresterande”.
 • Arbetslösa ska ha en ännu lägre ersättning.
 • De extremt lågavlönade ska inte räkna med att kunna försörja sig själva. De får ”slå sig ihop” och bo tillsammans.
 • Att vara fattig, rättslös och hungrig är incitament för att ”lyfta sig själv i håret” – rycka upp sig.
 • Strejker kan liknas vid terrorism. Strejkrätten ska avskaffas.
 • Demokratin är en ”försvårande omständighet” för att genomföra den ”rätta politiken”.
 • Det finns inget alternativ (för att få bukt med arbetslösheten) än att skapa en verkligt hungrig ”underklass” och kraftigt ökade klyftor.
 • Radetzki själv utnyttjar ”svart” polsk arbetskraft för 30 kr/tim – av ren godhet. Det är vad hon är värd. Ingen skatt, inga sociala avgifter.

Denne man är alltså professor i nationalekonomi. En av de stackars ”produktiva” satarna som tvingas försörja många av oss ”lågpresterande” obildbara arbetare (eller er med ”manchettyrken”).

Den ny-moderata retotiken låter givetvis inte alls som Radetzkis. Men, den politik regeringen genomför är på många områden kusligt lik Radetzkis recept. Vi marscherar i rask takt mot de ökade klyftornas drömsamhälle.

Här är några exempel…

 • Privat – ”Svarta” pigor och svarta tjänster användes flitigt – nu subventionerade via skatten.
 • Kraftigt försämrade trygghetssystem. Högre avgifter, hårdare kvalifikationskrav. Lägre ersättningar.
 • Ser ökade klyftor som incitament för sjuka och arbetslösa att ”rycka upp sig”.
 • En politik som kraftigt ökar klyftorna i samhället, som skapar en ny ”underklass”.
 • Försvagar facken genom höjda a-kasseavgifter och fördyrat medlemsskap.
 • Vill överlåta alltmer makt till ”marknaden” – privatiseringar och utförsäljningar.

*

P.S. Jag fick syn på detta alldeles makalösa klipp på bloggen Sultans politiska blogg (via Den osynliga patienten). Hoppas ni inte misstycker att jag använder klippet på min blogg. Det måste ses!

*

Bloggtips; Vägen till himmelen läs boken ”åtta år med Reinfeldt”, Queen of light – funderingar, Ingen ko på isenvackra bilder och musik, La Montagne – hybris, Veronica Palm om VAB-krångel, Annas Rosblogg – om SAAB och krisen, Badlands Hyena om aktiebolaget Sverige

*

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Moderat smutskastning av sjukpensionärer

Under rubriken ”Var femte med sjukersättning fuskade” redogör den moderate ordföranden i socialförsäkringsutskottet Gunnar Axén (på sin blogg) för ett pressmeddelande från Försäkringskassan. Hans redogörelse innehåller – förutom den fullständigt missvisande titeln – en rad felaktigheter som man enkelt upptäcker om man tar del av FK:s pressmedelande.

FK:s pressmeddelande innehåller bland annat följande fakta;

 • I en riktad kontroll av 600 sjukförsäkringsärenden har man funnit att felaktiga ersättningar har betalats ut i drygt 21 procent av de kontrollerade ärendena.
 • Personerna som kontrollerades hade deklarerat en inkomst på 100 000 kronor eller mer under 2005. De hade inte anmält ändrade förhållanden till Försäkringskassan.

Ingenstans i FK:s meddelande står det någonting om ”fusk”.

Det står ”felaktiga utbetalningar”. Om dessa till största delen beror på slarv från FK:s sida eller okunskap eller slarv från de försäkrades sida eller rent av medvetet bedrägeri finns det ingenting i pressemedelandet som berättar.

I 72 ärenden har ”polisanmälan” gjorts. Ingenstans står det hur många av dessa anmälningar som har lett till åtal eller fällande dom. Tidigare polisundersökningar visar på magert resultat. Endast en liten del av alla misstänkta fall rör sig normalt om medvetet fusk.

Inte heller står det i pressmeddelandet hur stor del av det totala antalet sjukpensionärer (med sjukersättning) som har granskats.

Det står ingenting om att den grupp som utvalts och granskats är representativ för alla (hela gruppen) med sjukersättning. Tvärtom – undersökningen är ”riktad”. Vilket alltså betyder att de som undersökts gjort det av en speciell anledning, d.v.s. det finns skäl att anta att den utvalda gruppen innehåller fler felaktiga utbetalningar och fler fuskare än genomsnittet för dem som får sjukersättning. Att då, som Axén gör, säga att var femte med sjukersättning fuskade är naturligtvis fullständigt felaktigt.

Slutsats;

Man borde kunna begära lite bättre koll på fakta och analysförmåga av någon som sitter som ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Axéns enda avsikt med sin rubrik tycks vara att smutskasta alla som har sjukersättning. Vi får se hur lång tid det tar innan media hakar på…

P.S. Att de ”felaktigheter” som uppdagats ibland kan bero på Försäkringskassans eget slarv kan man förstå om det kan gå till så här….

”En cancersjuk kvinna i Boden fick ett brev från Försäkringskassan, där det stod att hon dött.”

*

Bloggposter;

Man skjuter myggsvärmar med luftvärnskanon

Resultatet av propagandan

Regeringen fuskar med både ord och siffror

*

Bloggtips; Den osynliga patienten, Smärtbloggen, Resursbloggen, Utredarna, Eva-Lenas blogg om SAAB, Kildén& Åsman om SAAB, Motvallsbloggen om invandrarpolitik, Alliansfritt Sverige om medborgarskap, Ilona om Kärlek!
*
Andra bloggar om: , , , , , ,

Kultur för moderater

Clemens Poellinger slår i SvD huvudet på spiken när han kommenterar de senaste ”kulturprovokationerna” så här;

Jag ser det som att vissa Konstfackelever riktar sin energi åt fel håll. Går den lätta vägen när de ger sig på något som redan går på knäna – det offentliga samhället. Vad är det värdigaste målet för ifrågasättande konstprojekt som förmodas rikta sig mot förtryck från makten och härligheten? En hårt pressad vårdsektor, en nedskärningshotad kollektivtrafik, eller exempelvis marknaden i sina olika manifestationer som banker, börser och storföretag?

Kan det vara så att många av de konststudenter som nu vill väcka uppmärksamhet och provocera är påverkade och färgade av det samhällsklimat de har växt upp i? Den tidsanda som har präglat de senaste 20 – 30 åren. En tid där respekten för andra människors värde och vårt gemensamma samhällsbygge har suddats ut. Där ordet ”solidaritet” har varit ett osynligt skämt.

En tid där ”jag älskar att äga” har varit mottot.

Den moderata kulturministern kanske bara får de konststudenter hon förtjänar. För vad ska barn av den nyliberala eran ägna sig åt för projekt – om inte att slå mot en sargad välfärd och mot det bespottade kollektiva samhället?

Humorn och konsten – båda dessa oerhört viktiga ventiler och drivkrafter för samhälldebatten – har till stor del förvandlats från att provocera makten och slå uppåt till att marknadsföra sin egen person och slå nedåt. En kultur som gjord för ett moderat samhälle.

Den senaste kulturutredningen lär knappast ändra på den saken…

*

Bloggat; Alliansfritt Sverige, Bloggers Notes,

Press; DN ledare, DN, AB kultur, SvD1, SvD2

*

Andra bloggar om: , , , , ,

Den moderata människosynen

billsvensk

Moderaternas utspelet på DN debatt i dag om invandrarpolitiken följer samma mönster och samma linje som partiet slagit in på under de senaste åren – inom de flesta områden.

Populism parad med en rå, inhuman och riktigt skrämmande människosyn.

Med de senaste utspelen är det tydligt att man vill vinna över så många SD väljare som möjligt, men kanske ännu hellre så många ”smygrasister” som möjligt. Man gör det genom att upphöja okunskap och klyschor till politisk retorik och lagförslag.

Ett exempel – ”I Sverige gäller svensk lag”. Man kan fråga sig var svensk lag annars skulle gälla? I Nigeria, eller kanske i Kina?

Krav på ”språktester” upprepas – ”Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige.” Man kan fråga sig om detta gäller alla medborgare? Såväl infödda som invandrare? Innebär detta att man kommer att utvisa alla som har läs- o skriv- svårigheter eller svåra mentala funtionshinder – de som, med all säkerhet, aldrig kommer att uppnå vad man kallar ”grundläggande kunskaper i svenska”? När skall denna kunskapsnivå vara ”uppnådd”? Efter en viss tid, direkt vid ankomst till Sverige eller från födseln? Innebär detta att vissa svenskar kommer att mista sitt medborgarskap (kanske till och med individer inom vårt omhuldade svenska kungahus)?

Så här uttrycker man sig på DN debatt;

Vi kommer antagligen anklagas för respektlöshet och nationalism av dem som föredrar bidrag och välmenande fraser framför tydlighet om rättigheter och skyldigheter. Vi får ta det.

Återigen pekar man (mellan raderna) ut gruppen invandrare som olönsamma, brottsliga bidragstagare. Man skyller de problem invandrare möter i det svenska samhället, den diskriminering de utsätts för, på invandrarna själva. Retoriken känns igen från den om sjukskrivningar – där man svepande har anklagat sjuka och funktionshindrade för ”bidragsfusk”.

Dessutom – ingen ”föredrar bidrag” (ett billigt retoriskt trick). Däremot finns det behov av trygghetssystem och sociala försäkringar som fungerar för alla som vid olika tillfällen i livet behöver hjälp och stöd. I alla fall i ett humant samhälle.

Människor av kött och blod, såväl invandrare som infödda svenskar, har av moderaterna reducerats till arbetsmaskiner. Arbete ger frihet, och enbart perfekta, friska, svensktalande och arbetsdugliga människor har ett sant värde för moderaterna och Sverige som nation.

Den moderata människosynen blir allt tydligare, och alltmer skrämmande.

Slutligen – Lars Ohly;

– Det värsta som kan hända är inte att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen utan att etablerade partier tar över deras politik.

Nu är vi där…. och mer därtill…

*

Tidigare bloggpost; Moderaterna det nya rasistpartiet

Bra Bloggat; Utredarna, Annas Rosblogg, Queen of light, Radar, Jinge, Simone, Alliansfritt Sverige, Ulrika Falk, Självgod och bitter

Motvallsbloggen

Press; DN debatt, DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, AB3, AB4, SvD

*
Andra bloggar om: , , , , ,

intressant.se

Snacka om att köpa röster

I söndagens folkomröstning i Venezuela vann den sida som Hugo Chávez representerade.

Citat, DN;

Den grundlagsändring som godkändes i folkomröstningen avskaffar dagens begränsning på max två mandatperioder i följd för presidenten, guvernörer, borgmästare och kongressledamöter och Hugo Chávez kan därmed teoretiskt sett sitta kvar på obestämd tid, under förutsättning att han får stöd av väljarna i de presidentval som hålls vart sjätte år i Venezuela.

Det är märkligt att denna folkomröstning tas som ett tecken på att Venezuela är på väg att bli en diktatur. Argument som att Chávez ”köper folkets röster genom reformer” låter direkt förvirrade.

Man kan lika gärna säga att alla demokratiskt valda ledare som gör livet lättare för en majoritet av sin befolkning ”köper” sina väljare. Om till exempel Barak Obama lyckas med detta konststycke – har han då ”köpt” sina väljare?

Dessutom kan man fråga sig varför ett land inte får folkomrösta om hur länge en vald ledare får sitta vid makten? Vad jag vet har vi inga sådana begränsningar i Sverige. Vi har inte ens folkomröstat i frågan.

Tage Erlander satt till exempel som statsminister i över tjugo år – och gjorde livet lättare för en majoritet av svenskarna med hjälp av ”reformer”.

Snacka om att ”köpa röster”  😉

*

Bloggat; Röda berget, Organisk intellektuell12

Mer bloggtips; Motvallsbloggen om Rothstein, Lasses blogg om Borg, Annarkia om Pirate Bay, Cyberphoto – var ska allt sluta?

Press; DN, SvD, AB

*

Andra bloggar om: , , , , ,

DN o kärnkraftslobbyn – hand i hand

I förra veckan basunerade en rad media – med DN i spetsen – ut siffror som visade att kärnkraften nu är populärare än någonsin.

Sex av tio vill ha nya reaktorer löd DN:s rubrik. Dessutom hävdades det att en majoritet av socialdemokraterna längtade efter fler svenska kärnkraftverk.

Lögnen accepterades både media och allmänhet, ända tills man började titta närmare på hur undersökningen hade gått till… och hur siffrorna egentligen såg ut.

I verkligheten har motståndet mot att bygga nya kärnkraftverk ökat från 39 till 40 procent det senaste året och de som är för nya kärnkraftverk har minskat från 48 till 43 procent.

När det gäller de socialdemokratiska väljarna har deras kärnkraftsentusiasm minskat betydligt.

Förra året ville 46 procent av s-väljarna bygga nya kärnkraftverk, nu endast 33 procent. Alltså raka motsatsen till det DN hävdar – att en majorietet av s-väljarna skulle föredra alliansens kärnkraftslinje.

Man kan konstatera att DN väljer sina nyheter och hur de ska vinklas med precision – allt för att spela den borgerliga regeringen i händerna.

Läs mer; Helle Klein – Konsten att luras med opinioner, Ett varningens finger för kärnkraftslobbyn

Opinionsundersökningen

Tidigare blogg; Kortsiktigt glädjerus som förblindar

Press; Fria Tidningen, DN1, DN2, Dagens Arena, DN ledare, Ekdal, SvD

*

Bloggat; Radar, Approxiamation, Vägen till himmelen
Andra bloggar om: , , , , , , ,