Regeringen bryr sig inte

I dag debatteras Försäkringskassans kris i riksdagen. En kris som slår mot kärnan i vårt välfärdssamhälle, och hårdast mot de allra mest utsatta.

Socialförsäkringsministern och den borgerliga regeringen fortsätter desperat att skylla alla problem på chefer som avgått och gamla socialdemokratiska regeringar. Men hur man än vrider och vänder på resonemanget blir de borgerliga bortförklaringarna allt mer ihåliga.

Slakten av  sjukförsäkringen och vanskötseln av Försäkringskassan är den borgerliga regeringens verk. Det går inte längre att skylla ifrån sig.

Detta har hänt med Försäkringskassan sedan borgarna kom till makten;

  • Försäkringskassans anslag har minskat med nära 600 miljoner kronor.
  • Antalet anställda har skruits ned med 2 500 personer (räknat i årsarbetskrafter). Fram till år 2010 beräknas personalstyrkan ha minskats med totalt 3 500 personer (nära en fjärdedel).
  • Nya komplicerade och hårt kritiserade sjukförsäkringsregler har införts.
  • Stora omorganisationer och flera genomgripande regelförändringar har genomförts.

Under det kommande året beräknas dessutom 10 tusentals människor slängas ut från den nya diagnosbaserade sjukförsäkringen. Utan fungerande rehabilitering och vård, utan realistiska möjligheter till ett nytt arbete. Kommunerna räknar, som en konsekvens av detta, med kraftigt ökade socialbidragskostnader.

Allt detta är den borgeliga regeringens verk. De borde ta ansvar för konsekvenserna. Och nästa gång – varför inte lyssna på remissinstanser och göra konsekvensutredningar av sina lagförslag innan katastrofen är ett faktum?

Men, kanske är det precis så som Håkan Boström skriver i DN i dag – Citat;

Misstanken smyger sig på att regeringen helt enkelt inte brytt sig så mycket om de grupper som drabbats värst: Människor i behov av behovsprövad ersättning – ofta utan möjlighet att göra sin röst hörd i opinionen.

*

Bloggat; Solidaritet & Rättvisa, Bellas väg tillbaka, Simone, jj.n, Utredarna

Press; SvD 1, SvD 2, AB 1, AB 2, AB 3, AB 4, AB 5

*
Andra bloggar om: , , , , ,