Fakta att förtiga och när demokrati blir ett misstag

Arbetsmiljön blir allt sämre visar en ny LO-rapport. De hårdast drabbade är numera kvinnor i den privata tjänstesektorn. En förklaring är förmodligen att allt fler tunga tjänstejobb privatiseras.

Arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöforskningen har regeringen redan sett till att slakta. Nu återstår fackens rapporteringar. Men även denna sista utpost borde tydligen slaktas enligt DN:s Hanne Kjöller. Och visst vore det väl enklare om vi helt la ner all form av arbetsmiljöforskning, när slutsatsen ändå är så enkel att förstå – var och en som blir sjuk eller sliter ut sig har sig själv att skylla. De flesta är ändå bara lata simulanter. Alla andra faktorer, som till exempel arbetsmiljön, är ovidkommande – eller?

TCO, en annan (enligt DN) förhatlig fackförening, har i sin senaste rapport sammanfattat läget så här;

I dag skuldbeläggs och ifrågasätts i allt större utsträckning de individer som drabbas av ohälsoproblem. Strukturella arbetsmarknadsproblem har kommit att individualiseras.

Citat ur LO-tidningen från LO-rapporten;

Utvecklingen med slimmade organisationer, mer stress och hårdare press på de anställda som började på 90-talet håller i sig. Samtidigt fortsätter det egna inflytandet över arbetet att minska.

Allt fler utför enformig arbete där de upprepar samma arbetsmoment. Det gäller 78 procent av de kvinnliga arbetarna inom privat service, som toppar statistiken före industrikvinnorna. Värk i axlar och armar drabbar också allt fler i så gott som alla grupper på arbetsmarknaden.

Samtidigt minskar andelen som har tillgång till företagshälsovård. Bara var tredje kvinnlig arbetare inom handel, transport och service har tillgång till företagshälsovård, att jämföra med sju av tio arbetare i övriga branscher.

Utveckling är minst sagt oroväckande. Regeringens nya slaktade sjukförsäkring bygger bland annat på att det finns fungerande rehabilitering och på att alla har tillgång till företagshälsovård. Men, den är frivillig, och de (ofta kvinnor) som har de mest slitsamma jobben lämnas till stor del åt sitt öde när kroppen säger ifrån.

Läs mer i Kommunalarbetaren

*

I dag röstar Sveriges riksdag om EU:s Lissabonfördrag. Allt tyder på att det blir ja.

Utan en verklig debatt, utan en folkomröstning. Så kör rädda politiker över sina egna folk runt om i Europa. För, de såg ju hur ”illa” det har gått i de länder som har gjort ”misstaget” att fråga sina medborgare.

Inom EU är demokrati ett misstag… det säger en hel del om organisationen!

Läs om de Fyra domar som går emot facket och en som är på väg…

Press; AB1, AB 2, AB 3, AB ledare, KA 1, KA 2

*
Bloggtips;Hellre upplyst än nedsläckt ger hopp, Alliansfritt Sverige om Moderat Hemlöshet, Kaj Raving om EU, Sjölander om facket, Ekonomikommentarer om bankakuten, Arvid Falk om Liassabonfördraget

*
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,